4562 Sayılı Kanun Dışında Yapılması Öngörülen Değişikliklerin Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi:
"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı"nda, 4562 sayılı Kanun’un yanı sıra, çok sayıda kanunda ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılması öngörülmektedir.
Bu başlık altında, 4562 sayılı Kanun dışında yapılması öngörülen ve organize sanayi bölgelerini etkileyen değişiklikler üzerinde durulmaktadır.
A) Hafta sonu çalışma 
2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmak suretiyle; OSB içinde kalan sanayi tesislerinin hafta sonu çalışmaları için ilgili belediyelerden izin alma zorunluluğu kaldırılmaktadır. (Madde 1)
B) Zeytinlikler
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez" kuralına "Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla; Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda tanımlanan tarımsal işletmelerin yapımı ve işletilmesi ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine bağlıdır" şeklinde istisna getirilmektedir. 
Bu hükümle, idari kararlarla, zeytinlik sahalarda OSB kurulmasına imkan sağlayan bir yol açılmaktadır. 
Bu şekilde izin verilen yatırımlara ait sahalar için, "zeytinlik sahaları daraltılamaz" kuralına istisna getirilmektedir.
 Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine tabi tutulmakta, izinsiz kesenler veya sökenler için ağaç başına iki bin Türk Lirası idarî para cezası öngörülmektedir. (Madde 4)
C) Harç ve vergi muafiyetleri
1) Organize sanayi bölgelerinde arsa tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler, damga vergisinden istisna tutulmaktadır. (MADDE 10)
2) Organize sanayi bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin;
İfraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, 
Arsa tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemler,  
Arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve 
Cins değişikliği işlemleri 
Harçtan istisna tutulmaktadır.  (Madde 11)
3) Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşaatlarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle geçici muafiyetten faydalanıyordu. Getirilen değişiklikle bu binalar, bina vergisinden daimi olarak muaf tutulmaktadır (Madde 12 ve 13) 
4) Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerji satışları; elektrik tüketicilerinden TRT için tahsil edilen "elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde 2'si tutarındaki" paydan muaf tutulmaktadır. (Madde 22) 
Ç) Eğitim
1) OSB'lerde yer alan tesislerde istihdam edilecek elemanların yetiştirilmesine katkı sağlayabilecek bir adım olarak, yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasının sağlanmasının yolu açılmaktadır. (Madde 15) 
2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında organize sanayi bölgelerinde OSB veya devlet üniversiteleri tarafından kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, YÖK bütçesinden eğitim desteği yapılabilmesinin yolu açılmaktadır. (Madde 17)
D) İmar Kanunu
Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşüne tabi kılınmaktadır. (MADDE 23) 
E) Meralar
1) 4342 sayılı Mera Kanunu’na veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; organize sanayi bölgelerinin kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan yerlerin; ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebileceği ve söz konusu yerlerin Hazine adına tescil edileceği öngörülmüştür. (Madde 30)
2) Tahsis amacı değişikliği talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen "mera, yaylak ve kışlaklardan elde olunacak yirmi yıllık ot geliri esas alınarak, komisyonca tespit edilen ücretin", değişikliğin OSB için yapılması halinde tahsil edilmeyeceği kabul edilmektedir. (Madde 31)
F) Doğalgaz 
Doğalgaz Piyasası Kanununda öngörülen değişiklikle; "Organize sanayi bölgelerinin talebi ve muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirmek", doğal gaz dağıtım şirketlerinin yasal yükümlülükleri arasında yer almaktadır. (Madde 52)
G) 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerine ilişkin hükümlere, taslakla Bakanlığa verilen görevler monte edilmektedir. (Madde 72 ve 73)


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.