Akademik projeleri sanayiye aktarıyor

ARI Teknokent, üniversite sanayi işbirliği temel prensibiyle akademisyenlerin kendi şirketlerini kurarak projelerini sanayiye aktarmaları için teşviklerini sürdürüyor. Teknokentte girişimci firmaların yüzde 33’ünü akademisyenler tarafından kurulan firmalar oluşturuyor.

Akademik projeleri sanayiye aktarıyor

ARI Teknokent, üniversite sanayi işbirliği temel prensibiyle akademisyenlerin kendi şirketlerini kurarak projelerini sanayiye aktarmaları için teşviklerini sürdürüyor. Teknokentte girişimci firmaların yüzde 33’ünü akademisyenler tarafından kurulan firmalar oluşturuyor.

24 Aralık 2012 Pazartesi 10:25
Akademik projeleri sanayiye aktarıyor
 
 Teknokentler kuruluş döneminden bu yana ülkemizde teknolojinin yaygınlaşması ve gelişmesi konusunda önemli aşamaların kaydedilmesine etken oldu. Her bir teknokent bulunduğu yerde birbirinden önemli çalışmalara, bünyesindeki firmalarla birlikte imza attı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve KOSGEB işbirliği ile İTÜ-KOSGEB TEKMER'in (Kuluçka Merkezi) faaliyete geçmesi ile kurulması için ilk adım atılan İTÜ ARI Teknokent, 2003 senesinden itibaren bünyesine ilk girişimcileri kabul etmeye başladı. Başlangıçta 22 firma ve 480 girişimciyle başlayan yapılaşma sonrası günümüz itibariyle 112 girişimci firma ve toplamda 5 bin 800’ü aşan personel ile ARI Teknokent, İstanbul’da Ar-Ge ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olan bir teknoloji geliştirme bölgesi konumuna geldi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Nazire Peker, İTÜ ARI Teknokent’i Sanayi Gazetesi’ne değerlendirdi:

- Teknoparkların kuruluş amaçları temelinde kurumsal bazda kuruluşunuzdan bu yana hizmet 
bölgesinde bu konularda ne tür gelişmeler yaşandı?
-Teknokentimiz Türkiye’de daha fazla sayıda girişimci Ar-Ge firmasını, İTÜ’nün sunduğu işbirliği imkânlarından ve yaratılan sinerjinin avantajlarından faydalandırmak için çalışmaktadır. Bu noktada; bünyemizde bulunan girişimci firmalar, İTÜ ARI Teknokent arayüzü ile, Türkiye’nin lider teknik üniversitesi İTÜ’nün bütün insan kaynağı, bilgi ve deneyimi, gelişmiş alt ve üst yapı olanaklarından faydalanabilmektedir. Gerek firmalar (B2B) arasında gerekse firmalar ile müşteri kitleleri (B2C) arasındaki ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantılar, mesleki/sektörel gelişme eğitim programları, yatırım imkanları, danışmanlık hizmetleri teknokentimizi araştırma geliştirme yapmanın getirdiği zorlukları ve engelleri ortadan kaldırılmış bir ekosistem haline dönüştürülmüştür. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yapılan bu çalışmalar ve gelişmeler başta İTÜ olmak üzere bütün üniversiteler ve personellerinin de ilgisini çekmekte, bizlerde onların fikirlerini uygulamaya aktarmaları sürecinden itibaren gereken bütün desteği sunmaktayız.

-
Ülkemizde üniversite sanayi işbirliği hep tartışılan, sanayi çevrelerince olmadığına dair eleştiriler yöneltilen bir olgu. Teknoparkların bu konudaki etkisi nedir?
Günümüz koşullarında ülkeler arasında teknolojik gelişme alanında yaşanan rekabet hız kazanmıştır.   Tün dünyada; ‘üniversite-sanayi işbirliği’, teknolojik ulusal kalkınmanın tesis edilmesi yolunda, bilimsel ve teknolojik araştırmaların teknoloji tabanlı üretim ve ticari faaliyetlere dönüşmesini sağlayan temel mekanizmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede aslında ‘üniversite-sanayi işbirliği’ sadece ülkemizde değil, halen tüm ülkelerde tartışılan ve eleştirilen bir gündem konusudur. Tabi dünyada teknopark kavramı 1950’lerden beri var olmasına rağmen; Türkiye’de Ar-Ge ve teknolojik gelişime verilen önem 1980’lerde başlamış; 2001 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemiz ‘üniversite-sanayi işbirliği’ alanında dev bir adım atmış ve o günden bugüne kuvvetli bir ivme kazanılarak teknoparkların hızlı gelişimleri ülke ekonomisine büyük bir olumlu değer olarak yansımıştır. Aradaki büyük yıl farkına rağmen ülkemizin farkı hızla kapattığı, TÜBİTAK’ın Ar-Ge, işbirliği ve patentte büyüme oranlarına bakıldığında açıkça görünmektedir.

-ARI Teknokent bu yapılanmaya ne tür katkılarda bulunuyor?
-  Ülkemizin bu alandaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla İTÜ ARI Teknokent, daha fazla sayıda Ar-Ge firması, üniversite öğretim üyeleri ile genç girişimcileri; üniversite-sanayi işbirliğinin yarattığı sinerji ortamından faydalanmasını sağlamak amacıyla, kapasitesini sürekli olarak artırmaktadır. Söz konusu yatırımlar kapsamında girişimcilere (öğretim elemanları/ öğrenciler) tamamen çalışmaya hazır ofis alanları, sekreterya, danışmanlık, vb. hizmetlerini de içinde bulunduran kuluçka ve ön kuluçka alanları ile hizmet vermektedir.  “Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında akademik projelerin sanayiye aktarılması” temel prensibinden hareketle İTÜ ARI Teknokent, akademisyenlerin kendi şirketlerini kurarak projelerini sanayiye aktarmaları için teşvik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir İTÜ ARI Teknokent’te girişimci firmaların yüzde 33’ünü öğretim elemanları tarafından kurulan firmalar oluşturmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen destek çalışmaları sonucundaysa, 2010-2011 yılları içerisinde İTÜ Akademisyenleri tarafından kurulmuş girişimci firma sayısı yüzde 180 artış göstermiştir.  Akademik firmaların artışının yanı sıra, üniversitemizin bir fakültesi/bölümü ile veya ilgili alanda çalışan akademisyenlerle ARI Teknokent şirketlerinin ortak yürüttüğü projeler de işbirliğinin önemli parçasını oluşturmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren diğer bir çalışma ise üniversitemizdeki sponsorlu doktora programlarıdır. Diğer taraftan ARI Teknokent firmalarında staj yapan, yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışan İTÜ öğrencileri üniversite-sanayi işbirliğini erken dönemde deneyimleme ve geliştirerek ileriki aşamalara taşımak için kritik hedef kitleyi oluşturmaktadır.

-Kuruluşundan bu yana girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği ARI Teknokent genişlemesini sürdürecek mi?
-Başta İstanbul Teknik Üniversitesi’nin gücü ve sunduğu imkanlar olmak üzere üniversite-sanayi işbirliğinin yarattığı sinerji ortamı ve ekosistemin yarattığı avantajlar; İTÜ ARI Teknokent’in yer aldığı Maslak bölgesinin çok kolay ulaşılabilir, İstanbul’da iş dünyasının konumlandığı merkezlerden biri olması teknokentimizin çok sayıda firma tarafından tercih edilmesi ve yoğun rağbet görmesini de beraberinde getirmiştir. Her alan ve her sektörde araştırma geliştirme yapan girişimcilere kapısı açık bir teknokent olarak var olan ve ileride oluşacak talep ve ihtiyaçları karşılamak üzere İTÜ ARI Teknokent’in yatırımları büyük bir hızla devam etmektedir. “Kendi teknolojisini üreten bağımsız bir ülke olmak” vizyonundan yola çıkarak her gün yeni yatırımlar ve projelerle hizmet alanını genişleten ARI Teknokent’in mevcut hizmet alanı yaklaşık 40 bin m² olup, mevcut yapım çalışmaları ile birlikte toplam faaliyet alanı 2012 yılı sonunda 100 bin m²’nin, bölgemizde çalışan girişimci sayısı ise 6 binin üzerine çıkacaktır. İTÜ bünyesinde teknoloji tabanlı özel sektör firmaların rakamsal artışları, elbette üniversite-sanayi işbirliği sürecine de olumlu olarak yansıyacaktır.

-
İTÜ ARI Teknokent’i cazip kılan ayrıntılar nelerdir?
-ARI Teknokent’in yoğun rağbet gören bir cazibe merkezi haline gelmesinin ardında, Ar-Ge faaliyetlerini en verimli şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla bünyesinde bulunan firmalara; gerek fiziksel gerekse sosyal her türlü imkanın sağlanması yatmaktadır. ARI Teknokent’te bütün ofis mekanları 7/ 24 faaliyete açık olup fiziki alt yapıda çalışmanın kesintisiz bir şekilde yürütülmesini destekleyecek şekilde kurgulanmaktadır. Bütün Ar-Ge alanlarımız çevreye duyarlı bir şekilde projelendirilmekte, sürekli ve sürdürülebilir değişme hedefiyle uyumlu olarak tasarlanmakta ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek iç mekan tasarımlarına sahiptir. Dolayısıyla hem KOBİ’lere hem de büyük firmalara hitap eden imkan ve büyüklüklerde Ar-Ge mekanları bulmak mümkündür. Bu Ar-Ge alanlarına ek olarak bütün binalarımızda, girişimci firmalarımızın hiçbir ücret ödemeden rezervasyon bazlı kullanabilecekleri farklı kapasite seçeneklerine sahip konferans salonları, seminer ve toplantı odaları mevcuttur. ARI Teknokent firmaları; yönetimimiz ve/veya konu uzmanı kişi/kurum aracılığı ile sunulan çeşitli danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Ayrıca; İTÜ ve ARI Teknokent’in ulusal ve uluslararası ağlardaki güçlü konumu nedeniyle, ARI Teknokent bünyesinde yer alan girişimci firmalar bilgi akışının merkezinde yer alabilmekte ve işbirliği olanaklarından yararlanabilmektedirler.  İTÜ’de veya ARI Teknokent’te düzenlenen çok sayıda toplantı, konferans ve workshoplar girişimci firmalara kendilerini geliştirmeleri için sunulan imkânlar arasında yer almaktadır. İhtiyaç duyan firmalara teknik, hukuk, patent vb. alanlarda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca ücretsiz temin edilen toplantı salonları, güvenlik, temizlik, sağlık hizmetleri ve sosyal olanaklar da bölgedeki iş ve sosyal yaşamı kolaylaştırmaktadır. Ve elbette tüm bu imkan ve olanakların doğal sonucu olan, ARI Teknokent’e yönelik talep ve ilgi, kapasitemizi üçe/dörde katlasak da tam doluluk oranı ile çalışacağımıza işaret etmektedir.

Son Güncelleme: 15.08.2015 10:04
Anahtar Kelimeler:
Arı TeknokentNazire Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.