banner250

POMPA, VANA VE KOMPRESÖR KONGRESİ YAPILDI

Güncel konulardaki gelişmeleri tartışmak ve sektör temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 10. Pompa, Vana, Kompresör Kongresi’nde dijital dönüşüm konusu, üreticisinden kullanıcısına kadar sektörün bütün paydaşları tarafından ele alındı. Sektörün geleceğinin masaya yatırıldığı kongrede, üniversite-sanayi iş birliğine ve yerlileşme-millileşmeye vurgu yapıldı.

POMPA, VANA VE KOMPRESÖR KONGRESİ YAPILDI

Güncel konulardaki gelişmeleri tartışmak ve sektör temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 10. Pompa, Vana, Kompresör Kongresi’nde dijital dönüşüm konusu, üreticisinden kullanıcısına kadar sektörün bütün paydaşları tarafından ele alındı. Sektörün geleceğinin masaya yatırıldığı kongrede, üniversite-sanayi iş birliğine ve yerlileşme-millileşmeye vurgu yapıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:48
POMPA, VANA VE KOMPRESÖR KONGRESİ YAPILDI

Haber: Helin Aygün

Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” sloganıyla düzenlenen 10. Pompa, Vana, Kompresör Kongresi, enerji verimliliğinden Endüstri 4.0’a, nano malzemelerden 2020 yılı beklentilerine kadar geniş konu yelpazesiyle sektör temsilcilerini buluşturdu. Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) üyesi Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD)’nin İTÜ Makine Fakültesi, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği içinde gerçekleştirdiği iki günlük kongre, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede pompalar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcileri bir araya gelme fırsatı buldu.

İLERLEMELER PAYLAŞILDI

Endüstri Gazetecileri Derneğinin (EGD) ana basın sponsoru olduğu, Sanayi Gazetesinin basın sponsorları arasında yer aldığı kongrede, sektör çalışma alanına giren konular en geniş kapsamda tartışıldı. Bir yandan imalatçılar ilerlemelerini sergilerken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek ve bilgiyi tabana yaymak amacıyla çeşitli paneller düzenlendi. Kongrede dijital dönüşüm konusu, üreticisinden kullanıcısına, projecisinden tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçısına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, sektörün bütün paydaşları tarafından ele alındı. Kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, MİB Başkanı Emre Gençer, TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, akademisyenler, makine mühendisleri, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

TEKNİK EĞİTİM DE VERİLDİ

İki günlük kongrenin ilk gününde makine sektörünün dijital dönüşümü, yapay zekâ, akıllı sistemler, Endüstri 4.0 ve makine sektörünün ekonomik olarak 2020 beklentileri konularına ayrıldı. İkinci günündeyse araştırmacıların ve firmaların yaptığı sunumların yanı sıra dijital dönüşümde eğitim, biyomimikli ve endüstrideki uygulamaları, inovasyoın ve Türkiye, akıllı şehirlerde su yönetimi, nano malzemeler ve kompozitler gibi güncel temalar ele alındı. Kongre esnasında eş zamanlı olarak teknik eğitimler de verildi.

STRATEJİK SEKTÖR

Kongrenin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, makine sektörünün, sahip olduğu yüksek katma değer, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ve tetikleyici güce sahip olması nedeniyle stratejik bir sektör olduğunu kaydetti. Makine sektörünün ileri imalat süreçleri ve yüksek verimlilik açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Büyükdede, “Tedarikçilerle makine ve ekipman kullanıcılarının bölgesel yakınlığı, küreselleşme çağında bile bir avantaj olmaya devam ediyor. Çünkü yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve ürünlerin dijital teknolojilerden yararlanarak, Sanayi 4.0 uygulamalarına uzaktan programlanabilir hale gelmelerine imkan sağlayacaktır. Makine sektörünün sürdürülebilir üretim yapısına kavuşması, rekabet üstünlüğünü artırarak sürdürmesi, ülke sanayisinin geleceği için büyük önem taşıyor” dedi. Foto büyükdede

HAMLE, MAKİNEYLE BAŞLADI

Büyükdede, makine sektörüyle ilgili sorunların belirlenmesi ve çözümlerin üretilmesi için makine sektörüne mahsus özel bir politikanın oluşturulmasının zorunlu olduğunu söyledi. Yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na da değinen Büyükdede, “Odak sektörlerin ilkini makine sektörüyle başlattık. AR-GE, UR-GE ve yatırım destekleri, uçtan uca bir sistemle etkin şekilde yönetilecek, alıcı ve üretici aynı anda teşvik edilecektir. Hamle programına makine sektöründen ciddi talep geldi. Bir liste yapmıştık, gördük ki yetişmiyor. Listeye her gün yeni programlar eklemek zorunda kalacağız. Ama birinci etabı bitirdik. Gelen taleplere uygun olarak yeni eklemeler yapıyoruz” diye konuştu.

“YERLİLİK ORANI ARTMALI”

Sektör firmalarının ürünlerinin yerli projelerde daha çok kullanılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Büyükdede, Bakanlığın bu konudaki faaliyetlerini anlattı. Büyükdede, büyük projelerin yerli üreticiler tarafından yapılması ve kamuda yerli malı kullanılmasının mücadelesini verdiklerini kaydederek, “Yerlileşme ve millileşme politikası mutlaka oturtulacak. Bunu el birliğiyle başarmak zorundayız. Üniversitelerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız çeşitli platformlarda bu konuyu mutlaka dile getirmeli ve yerli kabiliyetlerimizin kullanılmasını sağlamalıyız. Bu konuda Bakanlık olarak, bürokrasinin zorlayan gücünü el birliğiyle kırmak ve yerlilik oranını artırmak zorundayız” değerlendirmesini yaptı.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Kongrenin açılış konuşmasını yapan POMSAD Bakanı Nurdan Yücel, pompa ve vanaların, insan ve çevre sağlığı açısından son derece önemli ürünler olduğunu belirterek, yüksek kaliteli, düşük maliyetli ürünlere artan talep ve sektörü bağlayan eko tasarım gibi zorunlu mevzuatlara adapte olabilmek için, sektörde bilimsel çalışmalara çok önem verildiğini ifade etti. Hızlı değişimlere sahne olan 21. yüzyılda uluslararası piyasalarda daha çok yer alabilmek, yenilikçi sanayiye sahip olabilmek için üniversite-sanayi iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Yücel, “AR-GE çalışmaları yapılmadan sektörün büyüyemeyeceğinin bilincindeyiz. Sektörün gelişimine katkı yapan AR-GE ve inovasyon çalışmaları için imkan sağlayan ve üniversite-sanayi iş birliğine ilham sağlayan kongre çalışmalarımızı çok önemsiyoruz” dedi. “Üniversite-sanayi iş birliklerinin artması ve TÜBİTAK desteklerinin çoğalması, firmaların AR-GE çalışmalarının daha kapsamlı hale gelmesini sağlıyor” diyen POMSAD Başkanı Yücel, “Kongremizin amacı, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yapılan AR-GE çalışmaları ile sektörü geliştirmenin yanı sıra, sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

DİJİTAL YETKİNLİK İÇİN İNSAN KAYNAĞI

Daha sonra söz alan MİB Başkanı Emre Gençer, pompa, vana ve kompresör sektörlerinde 2019 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının 1,2 milyar dolar, ithalatının ise 1,9 milyar dolar olduğunu belirterek, “Sevindirici olan gelişme ise son 5 yılda ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 46'dan yüzde 65'e çıkmasıdır” dedi. Üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin uygulanmasının arttırılmasının, uluslararası rekabetin ön koşulu olduğunu belirten Gençer, “Standart makinelerin üretiminde uluslararası rekabet giderek zorlaşıyor. Yenilikçiliğe dayalı yeni yatırımlar ile akıllı makine talebi ise hızla artıyor. Öte yandan makinelerin belli standartlarda haberleşebilmesi için gerekli donanımlara sahip olması giderek sıradanlaşıyor. Sonuç olarak akıllı makine talebini karşılamak üzere yapılacak yatırımların bizlere çok hızlı bir geri dönüşü olacaktır. Akıllı makine üretiminde ihracatımızı artırabilmek için en temel ihtiyaç, firmaların dijital yetkinliğini artırmak olacaktır. Bunun için nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine öncelik vermeliyiz. Makine imalatında kritik teknolojiler, sistemler, komponentler için yapılan çalışmalar hızlandırılmalıdır. Dijital dönüşüm için gerekli yatırım maliyetleri yüksektir. Yatırım tekrarlarından dolayısıyla hatalı yatırımlardan kaçınmak gerekir” görüşlerini dile getirdi.

“YERLİ ÜRÜNE FIRSAT TANINMALI”

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da yaptığı konuşmada, dünya mal ticareti içinde en büyük payın makine sektörüne ait olduğunu söyledi. Makine sektöründe teknoloji geliştirilemezse, hiçbir sektörün rekabetçi olamayacağını kaydeden Karavelioğlu, “Türkiye'nin en rekabetçi ürünleri makine sektörünündür, en katma değerli alanıdır. En fazla AR-GE merkezi bu sektördedir. En çok ihracatçı ve imalatçı bizdedir. Türkiye'nin makinecileri uzun zamandır emsalsiz bir öykü yazıyor. İhracatını Türkiye'nin iki katı hızında artırıyor” şeklinde konuştu. TİM Başkan Vekili Karavelioğlu, en büyük sorunun ne teknoloji geliştirme ne de nitelikli eleman bulmak olduğunu belirterek, “Bana sorarsanız sorun rekabetin haksızlığında, girişimciyle girişkenin ayrıştırılmasındadır. Makine sektörünün ölçek büyütmesi, verimliliğin arttırılması gerekiyor. Kayıt dışılığa ve kopyacılığa karşı korunması gerekiyor. AR-GE yatırımlarımızın selameti, yasa denetimi-gözetimi faaliyetlerinin daha etkin ve katı şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Yerlileşmeye ve millileşmeye yönelik adımları hızlı şekilde atmalıyız. Bu ithalata karşı tedbir alınarak yapılabilir. Ülkemizdeki büyük projelerde referans, sertifikasyon gibi engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Referansı biz ülkemizde alamazsak, dünyanın hiçbir yerinde alamayız. Yerlileşme ve rekabetçiliği artırmanın yolu, ülkemizdeki yatırım projelerinde Türk makinelerine fırsat sağlamak olacaktır” dedi.

EGD'YE SPONSORLUK PLAKETİ

10. Pompa, Vana, Kompresör Kongresi’nin son gününde gerçekleştirilen plaket töreninde, “Basın Ana Sponsoru” olan Endüstri Gazetecileri Derneği (EGD)’ne plaket verildi. Plaket, EGD Başkanı Ümit Uçar’a takdim edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.