OSB'LERİN GÖZÜ KULAĞI OSBÜK

OSB’lerin en kritik sorunlarına el atarak, tepe kurumlar nezdinde bir çözüm ara yüzü olan OSBÜK, OSB’lere süre kazandırdı. SCADA sistemi cezalarının 2021’e kadar kesilmeyeceğini söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “OSB’lerimiz acele etmeli, ikinci bir uzatım olmayacak” dedi.

OSB'LERİN GÖZÜ KULAĞI OSBÜK

OSB’lerin en kritik sorunlarına el atarak, tepe kurumlar nezdinde bir çözüm ara yüzü olan OSBÜK, OSB’lere süre kazandırdı. SCADA sistemi cezalarının 2021’e kadar kesilmeyeceğini söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “OSB’lerimiz acele etmeli, ikinci bir uzatım olmayacak” dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
OSB'LERİN GÖZÜ KULAĞI OSBÜK

Röportaj: Ümit UÇAR

Sanayi TV, Türkiye’deki tüm OSB’lerin sesi ve çatı üssü olan OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun Başkanı Memiş Kütükcü’yü ağırladı. OSB’lerin talep ve ihtiyaçlarına dair verileri sahadan toplayarak, yetkili mercilere ulaştıran OSBÜK’ün, OSB’lerin salgın savaşına destek verdiğini anlatan Kütükcü, elektriğin yüzde 80’ini tüketen 78 OSB’nin tüketim verileri üzerinden üretimin nabzını tuttuklarını söyledi. OSB’lere “Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiye’m” kamu spotuyla farkındalık aşıladıklarını ve dijital ortama taşıdıkları bölge toplantılarıyla tüm Türkiye’deki sanayi bölgelerine kısa sürede ulaşabildiklerini söyleyen Kütükcü, “OSB’lerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Son yaptığımız atılımlarla, SCADA sistemini kurmayan OSB’lerimizin üzerlerindeki cezaların kaldırılması ve 2021’e ertelenmesine vesile olduk” şeklinde konuştu. Toplantılarda tüm OSB’lerin meramını anlatabilmelerine imkan tanıdıklarını söyleyen Başkan, “sahadan akan bilgiyi” ilgili kurumlara ileterek düğümleri çözmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

 

78 OSB’YE TAKİP

Pandemi, Türkiye’de üretimi nasıl etkiledi? OSB’ler nasıl aksiyon aldı?

Marttan itibaren iş hayatında pandemi kaynaklı stres oluştu, birçok sektör duruşa geçti. Tekstil, otomotiv, beyaz eşya sektörleri ani duruş yaşadı, diğer sektörler de üretimlerini yeni şartlara göre revize etmek durumunda kaldı. Pandeminin ilk aylarında doğrudan üretim aşağı çekildi. Marttan itibaren Türkiye’nin 78 OSB’sinin elektrik tüketimlerini anlık izlemeye başladık. Nisanda yüzde 32,6’lık düşüş oldu. Dolayısıyla bu doğrudan üretim düşüşü anlamına geliyordu. Elektrik tüketimlerini üretimin net göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bu verileri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da anlık veriler şeklinde aktarmaya başladık ve bu süreç devam ediyor. Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bu verileri kullandılar zaman zaman. OSBÜK olarak, Türkiye’deki tüm OSB’lerin tükettiği elektriğin yüzde 80’ini tüketen 78 OSB’yle ilgili süreçte ülkemiz adına ciddi bir veri takibinde bulunduk. 0,2 gibi çok sembolik bir oranla da olsa pandemi sürecinde temmuz ayında bir toparlanma başladı. Ağustosta yatay bir seyir izledik. Eylülde tekrar ivme yükseltti OSB’ler. 1-20 Kasım verilerine göre son elektrik tüketimlerinde, yüzde 6.25 mart dönemine göre yükseliş yaşamışız. Üretim kayıplarını telafi etmeye çalışan bir onarım süreci var OSB’lerde, bu durum ümit verici.

 

OSBÜK’TEN PANDEMİ “SPOTU”
OSB’lerin pandemiyle savaşına nasıl destek verdiniz?
Pandemi sürecini izlerken, OSB’lerimizdeki pandemi mücadelesini de görüyoruz. Bir farkındalık çalışması başlattık. OSBÜK olarak tüm OSB’lerimizi kapsayacak şekilde bir film hazırladık, bu videomuzu Sayın Bakan Mustafa Varank’la da paylaşarak kamu spotu haline getirdik ve medyada yayınlanmasını sağladık. “Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiye’m” dedik. Çünkü üretime devam etmek kritik. Üretimden hiçbir şekilde kopmamalıydık OSB’ler olarak ve şükür ki bu süreci üretimden kopmadan başardık. Üretimin sürdürülebilmesi için çalışanın sağlığının korunması şart. Çağrımız karşılık buldu. OSB’ler üretimlerini istikrarlı şekilde artırıyor. PMI verilerine, kapasite kullanım ve ihracat oranlarına da yansıdı bu kararlılık. Halen içinden geçtiğimiz dönemde de devam ediyor bu durum. Bir taraftan ülkemizde kararlı bir şekilde sanayi yatırımları da devam etti. Pandemiye rağmen 11 yeni OSB kuruldu. OSB’lerin kurulma süreci kesintiye uğramadı. Sayısal olarak artış yaşandı, 347 oldu toplam sayı. 20 Mart 2020 tarihinde tüm OSB’lerimizde üretimdeki parsel sayısı 31 bin 124’tü. 20 Kasım 2020’de ise 31 bin 904’e yükselmiş durumda bu rakam. Pandemi döneminde 780 yeni parsel üretime katıldı. Hem OSB’lerimizin sayısı, hem de içlerindeki üretime katılan parsel sayıları arttı. 20 Mart 2020 itibariyle OSB’lerimizdeki istihdam sayısı 1 milyon 960 bin 865 iken, 20 Kasım 2020 itibariyle ise 2 milyon 77 bin 703 oldu.  Yani 116 bin 830 kişiye daha iş kapısı açmış OSB’lerimiz. Elbette devletimizin aldığı önlemler ve açıkladığı destek mekanizmaları toparlanmada çok etkili oldu. Ama hepsinden etkili olan sanayicimizin kararlılığı oldu. OSB’lerimizin üretim iradesi büyük oldu.

 

HEPSİ SÖZ ALDI

Pandemi sürecinde bölgesel toplantıları nasıl planladınız?
Pandemi ile birlikte yüz yüze olan toplantılarımız ortadan kalktı. Genel kurulumuzu bile iki kez erteledik. Tüm toplantılarımızı dijital ortama taşıdık. 7 bölgemizde de toplantı yaptık. Tümüne Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de katıldı. Biz hem başkan ve başkan vekillerimizi, hem de sanayicimize bizzat dokunan ve icrayı yürüten bölge müdürlerimizi, doğrudan Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede’yle aynı platformda bir araya getirdik. Toplantılarda tüm katılımcılarımıza söz hakkı tanıdık ve söz almak isteyenlerin tamamının konuşmasını sağladık. Yani hiçbir sanayicimiz söz alamadan kapanmadı hiçbir toplantı. Bakan Yardımcımız da çok özen gösterdi, eşekkür ediyoruz. Asıl teşekkürü ise OSB başkanlarımıza ve bölge müdürlerimize yapmak isteriz.

 

“TÜM OSB’LERE DOKUNDUK”

Toplantıların çıktıları neler oldu?

Bölgesel veya OSB konularının çoğunu istişare ettik, kesişen konular olarak; elektrik ve doğal gaz ağırlıklıydı. Enerji başlığı altındaki konular başattı. Sonrasında mevzuat ve yönetmelik uygulamaları gündem oldu. Dönemsel gündem maddesi ise SCADA sistemiyle ilgili TEİAŞ’ın OSB’lere uyguladığı cezalar olmuştu. Altyapı sorunları anlatıldı, kamulaştırma esnasında yaşanan problemler sıralandı ve ıslahtan dönüşen OSB’lerimiz ayrı başlıkta değerlendirildi. OSB’ler özelinde yaşanan tüm sıkıntılara parmak basıldı. Biz bundan çok verim aldık. Bu toplantılardan besleniyoruz ve çalışma başlıkları belirliyoruz. 6 Ekim’de başlayıp 10 Kasım’da tamamladık. 35 günde tüm OSB’lerimizle bir araya geldik. Teknolojinin nimetleri sayesinde başardık bunu. Bu çalışmalarımız devam edecek.

 

OSBÜK EL ATTI

SCADA sistemi konusundaki süreci anlatabilir misiniz?

Veri, eğer siz o veriyi analiz edemezseniz anlam ifade etmez. TEİAŞ’ın, OSB’lerde elektrik üreten santrallerden anlık veri aktarımı, veri alma talebi haklı bir taleptir. Bu santrallerin hangi periyotlarda ne kadar elektrik ürettiğini ölçemezseniz, bu veriden bir sonuç çıkaramazsınız. OSB’ler de TEİAŞ’a taahhütte bulunmuşlardı, ancak bırakın OSB’lerimizi bölge dağıtım şirketleri dahi veri aktarımı taahhüdünü gerçekleştirmedi. Fiili durum ortaya çıkınca bizler de tespit ettik ve EPDK’ya müracaat ettik. Süre uzatımı talep ettik, süre içerisinde OSB’lerin sistemlerini kurmaları için. Biz TEİAŞ’la bir başka çalışma başlattık. Biz inisiyatif alalım, OSB’lerimizden bu verileri OSBÜK olarak toplayalım, size teke veri demeti olarak sunalım dedik. TEİAŞ’la protokol safhasına gelmişken EPDK, ikinci süre uzatımı veremeyecekleri gerekçesiyle talebimizi reddetti. TEİAŞ fiili durum oluşturdu, ihbar ve uyarı yapmadan ceza faturaları düzenledi ve OSB’lere bu faturaları gönderdi. Biz faturaları görür görmez tekrar konuya müdahil olduk; Sanayi ve Enerji bakanlıklarının yanı sıra, TEİAŞ ve EPDK nezdinde uygulanan bu cezaların iptal edilmesi ve bu cezaları ödeyen OSB’lere ödemelerin iade edilmesi ve 31 Ocak 2021’e kadar da OSB’lere süre tanınmasıyla ilgili bir mutabakatla bunu hayata geçirmiş olduk.

 

2’NCİ UZATIM OLMAYACAK

Bu sorun nasıl çözülecek? Cezalar kapıda mı?

Bu toplantılarda çok ciddi bir mücadele verildi. Buna çözüm üretilmesi sürecinde çok farklı senaryolar tartışıldı. En son mutabakatımız uygulamaya kondu. Tabii, TEİAŞ burada neticesinde uygulayıcı kuruluş olduğu için inisiyatif aldı ve bu süreci sonuçlandırdık. Ancak bir şartla; 31 Ocak’a kadar OSB’lerimizin bu bağlantıyı gerçekleştirmeleri lazım. Çözüm oluştururken elimizdeki argüman, TEİAŞ’ın hiçbir uyarı yapmaksızın ceza faturası kesmesiydi.  Dolayısıyla biz OSB’ler olarak itirazda bulunduk ve ihbar etmeden fatura kesmiş olmalarının yasal olmadığını ifade ettik. Onlar da bizim bu itirazımızı gerekçe kabul ederek bu cezaları iptal etti. Ancak, artık bizi ihtar ettiği için 31 Ocak 2021’e kadar süremiz var. Yapılmazsa geçmişe dönük olarak 2018 yılı sonundan başlayarak ceza faturaları kesilecek, bu sebeple bağlantıların gerçekleştirilmesi önem arz ediyor. Biz bu sürenin 6 ay olmasını talep etmiştik, ancak Enerji Bakanlığımız ve TEİAŞ, sektör firmalarıyla yaptığı değerlendirmelerde, bu sürenin yeterli olacağı kanaatine vardı. 31 Ocak’a kadar bu süreyi OSB’lerimize kazandırmış olduk. O yüzden o zamana kadar bu bağlantıların mutlaka yapılması gerekiyor. Yeni bir süre uzatımı söz konusu olmayacak. Bu süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor. OSBÜK olarak altyapısı hazır olmayan OSB’lere destek ve danışmanlık veriyoruz, anlaştığımız bir şirket aracılığıyla kendilerini destekliyoruz.

 

SAHANIN BİR YANSIMASI

Sahadan sunduğunuz son 19 raporda OSB’ler adına neleri talep ediyorsunuz?

Yaptığımız bölge toplantıları bizim için ciddi bir saha yansımasıdır. Çalışma başlıklarımızı belirliyoruz bu vesileyle. 7 bölge toplantımızı yaptıktan sonra tamamı kayıt altına alındı. Bu verileri tasnif ettik, ilgili kurumlarla ilişkilendirdik. Doğrudan o kurumlara bir sonraki bölge toplantısı beklenmeden hemen bu konular rapor olarak iletiliyor. Şu ana kadar 20 rapor ilettik. Birini bile atlamadık. Aldığımız geri dönüşler çerçevesinde OSB’lerimizi tekrar bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla bu süreç interaktif. 7 toplantıyı yaptık bitti demiyoruz, bu süreç canlı bir süreç ve yalnızca bölge toplantılarıyla sınırlı da değil. Bunun dışında da bizlere sürekli veri akıyor. Aktıkça dağıtıyor ve takip ediyoruz. Bu dinamik süreci takip ediyor ve sonuçlarını bildiriyoruz OSB’lerimize. Yeni bir yapılanma ile kurumsallaşma çalışması da yürütüyoruz aynı zamanda. Hukuk danışmanımızdan bilgi teknolojileri danışmanımıza kadar OSB’lerimize hizmet veren yapımızı da inşa ediyoruz. Dinamik süreci canlı olarak yaşatan yapıyı yeniliyoruz. İnşallah hedefimiz OSBÜK’ün OSB’lerin üretim hayatına destek veren ve sürecin dinamizmine destek veren bir yapı haline kavuşmasıdır. Kısa bir sürede bu yapıyı yakalayacağız.

 

SEKTÖRÜN PAYDAŞI

OSB’lerin sesi olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.

Bizler de Sanayi gazetesini hem gazete olarak, hem de dijital ortamda sektörümüzün önemli bir paydaşı olarak görüyoruz. Konuların takibinde gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hep beraber ortak bir sorumluluk paylaşıyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.