Dr. Halit SUİÇMEZ
Dr. Halit SUİÇMEZ
Yazarın Makaleleri
81 ilde İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin 2020 küresel performansı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından,  2020 İnsani Gelişme Raporu yayımlanmıştır.  Rapor kapsamında yer verilen İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ile Bireylerin uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olmaları, Bilgili...
Ekonomide bilimsel çözüm; verimlilik artışı
Dostlar; Gerçek ekonomi insan vücudu gibidir. Beden hastalandığında ya ateş çıkar, ya nabız artar; tansiyon da yükselebilir.. Bunlar sonuçlardır, mutlaka temelde-derinde bir şeyler yolunda gitmez. Mide, karaciğer, kalp, dolaşım gibi temel...
Ekonomi üretken mi?
Türkiye'de bu günlerde enflasyon oranı, işsizlik oranı ve faiz oranı aşağı yukarı yüzde 13'ler civarında. Resmi rakamlar olarak tabii ki.. Hayat elbette farklı şeyler gösteriyordur. Bir çeşit "dengelenme" diyenler de olabilir. Ekonomi...
Türkiye ve dünya ekonomilerinde yepyeni bir dönem
Dostlar merhaba… Sağlıklı bir gelecek dileğiyle. Asırlık bir olayla karşı karşıyayız. Koronavirüs (COVİD-19) olayı tüm küresel gelişmelerin önüne geçti.      Tüm dünyada üretim, tüketim, yatırımlar, talep, gelir,...
Sürdürülebilir büyüme için
Dostlar; Olabildiğince az rakamlı bir iktisat yazısı olacak bu. Niçin mi? Sayılara başvurunca bazen gerçeklik bulanabilir de ondan. Geçen yazımızda da söz ettik. Türkiye'de son7-8 yıldır önemli üretim ve üretkenlik kayıpları oldu....
“Türkiye Yatırım Araştırması” üzerine
Dostlar; Çok değerli bir araştırmacı, çok önemli bir çalışma yayımladı. Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tevfik Bulut'un yeni basılan araştırma kitabının tam adı; "2018 Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırması",...
Sanayide yerlileşme
Dostlar; Ülkelerin kalkınma tarihlerine bakın, korumacılıkla sanayileştiklerini göreceksiniz. Almanya'dan Amerika'ya, İngiltere'den İtalya'ya gerçek budur. Bu olgu, hem teoride, hem de uygulamada kanıtlanmıştır. Örnek mi?...
Verimli ve nitelikli bir ekonomik büyüme, ama nasıl?
Verimli ve nitelikli bir ekonomik büyüme, ama nasıl?.. Büyüme politikamızı sürekli sorguluyoruz, nitelikli bir istihdamdan ve büyümeden yanayız. Çünkü bu çağ bizi buna zorluyor. Nitelikli istihdam için nitelikli işler yaratılması gerekir....
Niçin “iş gücü verimliliği” değil, “istihdam verimliliği”?
Dostlar; Birçok ekonomik analizde iş gücü verimliliğinden söz edilir. Peki, iş gücü nedir, tanımı nedir? Ekonomi disiplini içindeki tanımı şudur; Etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla...
Niçin “iş gücü verimliliği” değil, “istihdam verimliliği”?
Dostlar; Birçok ekonomik analizde iş gücü verimliliğinden söz edilir. Peki, iş gücü nedir, tanımı nedir? Ekonomi disiplini içindeki tanımı şudur; Etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla...
2018 Nobel İktisat Ödülü
2018 Nobel Ekonomi Ödülü iki kişiye paylaştırıldı. Ödül sahibi kişilerden biri ünlü iktisatçı Romer oldu. Paul M. Romer (1955, ABD), '…teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro ekonomik analizlerle birleştirdiği…” için 2018...
Çözüm; Etkin Sanayi Ve Teknoloji Politikalarında
Dostlar; Ülkelerin kalkınması, hem tarihsel hem de toplumsal olarak anlaşılması zor konulardan biri. Bu alanda yazılmış etkin çalışmalardan biri şu kitap; Ha-Joon Chang, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, İletişim Yayınları, 1. Baskı,...
TEKNOLOJİK GELİŞME VE VERİMLİLİK POLİTİKASI
Dünya Bankasının son raporunun adı; Dünya Bankası 2019 Kalkınma Raporu. Raporun ana teması, 'İş'in Geleceği”. Teknolojik yenilikler artarak ilerliyor, iş yaşamı durmaksızın yenileniyor, makineler sürekli insan emeğinin yerini...
TÜRKİYE’DE KAYNAKLAR ÜRETKEN ALANLARA YÖNLENDİRİLMELİDİR
Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde en önemli etkenin, 'kaynakların verimli kullanımı” olduğu bilinmektedir. Parasal, doğal, insani, maddi, manevi, fiziksel tüm kaynakların 'doğru yerde ve doğru biçimde” değerlendirilmesi, sağlıklı...
DÜNYA’NIN EKO POLİTİĞİ (ABD VE ÇİN ARASINDA GÜÇ SAVAŞLARI)
Bir soruyla başlayalım; Dünyada bugün bir ticaret savaşı mı var, yoksa bir egemenlik mücadelesi mi? Başkan Trump, ülkesindeki çelik ve alüminyum üreticilerini koruyacak. Çin Başkanı Xi Jinping, görevine yeniden seçildi. Global egemenlikte...
DÜNYA EKONOMİK FORUMU
2018 toplantısı 24 Ocak'ta Davos'ta yapıldı. Bu forum 1971'den beri toplanmaktadır. Bu yılki ana tema şudur; 'Parçalanmış Bir Dünyada Ortak Bir Gelecek Tasarlamak…” Temayı soru biçiminde de tasarlayabiliriz; Parçalanmış...
BÜYÜMENİN HALKA YANSIMASI İÇİN ÖNERİLER
Ülkemizde 'büyüme”nin vatandaşa yeterince yansımadığı hep söylenir. Bunun, bize göre başlıca üç sebebi vardır. Ücret ve maaş artışları genellikle geçmiş altı aylık enflasyon oranlarına göre şekillenir. Bu oranlar da yüzde...
“Verimli  Kalkınma”
Başlığımızı tırnak işareti içine aldık. Hem önemini vurgulamak hem de ne anlamda kullandığımızı açıklamak için. Diyebilirsiniz ki 'kalkınmanın verimlisi de mi var?” Evet var, sanayileşerek, doğayı koruyup geliştirerek, bölüşümü...
SANAYİMİZ VE “ENDÜSTRİ 4.0”
Dostlar; Yazı ve düşünme gündemimizdeki önemli konulardan biri de sanayimiz ve gelecek 10-15 yıllık evrimidir. Bu denemedeki her düşünce, geliştirilmeye-tartışılmaya açıktır. Mevcut durum; Sanayi her ülkede kalkınma ile özdeşleştirilmiştir....
SANAYİMİZ VE " ENDÜSTRİ 4.0"
Dostlar; Yazı ve düşünme gündemimizdeki önemli konulardan biri de sanayimiz ve gelecek 10-15 yıllık evrimidir. Bu denemedeki her düşünce, geliştirilmeye-tartışılmaya açıktır. Mevcut durum; Sanayi her ülkede kalkınma ile özdeşleştirilmiştir....
ÖNCE BİLİME AĞIRLIK VERMELİYİZ, ARDINDAN TEKNOLOJİ GELECEKTİR
Dostlarım; Ankara'da, hafta sonu, Dikmen-Kızılay minibüsünde, iki genç tartışıyorlardı. Önce içimden kutladım onları. Yüzleri, akıp giden cep telefon görüntülerine düşmemiş oldukları için… Yol kenarındaki mayıs tabiatına...
İLERİ TEKNOLOJİDE NE DURUMDAYIZ?
Klasik iktisadın en önemli temsilcilerinden D. Ricardo (1772-1823) ve K. Marx (1818-1883), teknolojiyi emek başına çıktı düzeylerinde meydana gelen değişmelerle açıklamaktadır. D. Ricardo, teknolojiyi sermayenin bir bileşimi olarak ele almakta...
ÇÖZÜM; YÜKSEK VERİMLİLİK ARTIŞINDADIR
Gerçekleri konuşmak ülke çıkarınadır. Ekonominin gerçekleri ise toplumun durumunu anlamada en sağlam verilerdir. Onlarca veri arasından bize gerçek yapıyı gösteren bilgi kümesi hangisidir? Ekonominin toplam verimlilik göstergeleridir. Çünkü...
EKONOMİDE VERİMLİLİK İÇİN; ÇİFTÇİNİN REFAHI ARTTIRILMALIDIR
Hep ısrarla vurguladığımız şudur; Türkiye ekonomisinde döviz de faiz de önemlidir. Ancak bunlar dışsal göstergelerdir, daha önemlisi; üretimde, sanayide verimlilik artışlarıdır. Üretkenlik kavramı ekonomilerin, gelişmenin, kalkınmanın...