Av. Hasan DOĞAN
Av. Hasan DOĞAN
Avukat
Yazarın Makaleleri
OSB’LERDE YAPI RUHSAT SÜRESİ, KAZANILMIŞ HAK VE HUKUKİ YANLIŞLAR
'OSB'lerdeki yanlışlar”  başlığı ile bugüne kadar yazdığımız çok sayıdaki yazıya bu yazı ile de devam ediyor olmak,  aslında bir hukukçu olarak beni pek de mutlu eden bir durum değildir.  Ama ne yazık ki mevzuatla...
OSB’LERDE MUAFİYETLER VE TEK PARSELDE TEK KİŞİ
18-24 Eylül tarih ve 382 sayılı Sanayi Gazetesinde, 7033 sayılı kanunla OSB kanununa getirilen düzenlemelere çok genel olarak değinmiş, bundan sonraki yazılarımızda ise maddeler bazında da daha somut değerlendirmeler yapacağımızı dile getirmiştik....
OSB’LER, İLİŞKİSİZLİK BELGESİ VE YENİ İMAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
OSB'ler ve ilişkisizlik belgesi hakkında, iki hukukçu olarak değişik zamanlarda farklı hukuki görüşler ileri sürülmüş ve değerli Sanayi Gazetesi de doğruyu bulmak adına da olsa bu farklı görüşleri yayınlama nezaketini göstermiştir....
OSB’LERDE İSKAN, İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VE ETİK HAKKINDA KISA BİR YAZI
 Öncelikle, bu gazetede benim gibi zaman zaman, emek verip hukuki görüşlerini paylaşan değerli bir meslektaşımın, 11 Eylül 2017 tarihli yazısında, biraz da şahsımı eleştirmek suretiyle de olsa yeniden, 'yapı kullanma izni ve ilişkisizlik...
01.07.2017 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 7033 SAYILI KANUNLA,  OSB KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER
Hepimizin de bildiği gibi, daha önce 'Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı” olarak adlandırılan ve çeşitli kanunlarda değişiklikler içeren kanun tasarısı, Meclis'ten de geçerek 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7033...
OSB’LERDE YAPI KULLANMA İZNİ, İLİŞKİSİZLİK BELGESİ VE YANLIŞLAR
OSB'lerde yapı kullanma izni (iskan) verilebilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişiksizlik belgesi istenmesine dair yanlış uygulama, uzun zamandan beri bir hukukçu olarak beni rahatsız eden bir konuydu. Bu nedenle, iskan için katılımcıdan...
ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU HAKKINDA
Gerekçeye veya somut bir nedene dayanmayan bir övgüden ziyade, somut gerekçelere dayanan bir eleştiriyi her zaman yeğlerim... Çünkü somut gerekçeye dayanmayan bir övgü, konuya ve kişiye de gerçekte bir katkı sunmazken, somut bir gerekçeye...
“ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI” VE OSB MEVZUATINA ETKİLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 'Üretim Reform Paketi KanunTasarısı” adı altında bir çalışma yapılarak, görüşlerini almak üzere ilgili kurumlara ve OSB'lere gönderilmiştir. Konu OSB'ler olunca, bu konuda yoğunlaşmış...
OSB'LERDE YANLIŞ UYGULAMALAR (5) ASANSÖR RUHSATLARI
Bazı OSB'ler tarafından, OSB'ler içinde bulunan asansör ruhsatlarının kimler tarafından verileceği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sorulmuş, gelen yazı sonrasında ise; üstelik yazı içeriği de bu yönde olmadığı...
BAKANLIĞIN OSB’LER KONUSUNDAKİ YANLIŞ UYGULAMALARI
Bundan önceki yazılarımızda, OSB yönetimlerinin yanlış uygulamalarından söz etmiştik. Bu yazımızda buna kısa bir ara verip, OSB'leri denetim yetkisi olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili genel bir yanlışa değinmek istiyoruz....
OSB’LERDE ÇEVRE KANUNU’YLA İLGİLİ YANLIŞ UYGULAMALAR
Bu yazımızda da yine, OSB'lerde yaygın olarak başvurulan başka bir hukuka aykırılık ve yanlış uygulamaya değineceğiz. OSB'lerde, atıklarla ilgili olarak belirlenen limit değer aşımı halinde; adı ne şekilde belirtilir ise belirtilsin;...
TRT PAYI VE OSB’LERDE YANLIŞ UYGULAMALAR (4)
Bu yazımda da yine, OSB'lerde yapılan son derece önemli başka bir yanlışa değinmek istiyorum. Önemli bir yanlış diyorum çünkü TRT'nin; ilgili kanun izin vermediği halde bu tahsilâtı yapması; OSB'lerin ise, yine kanuni bir yükümlülük...
OSB’LERDE YANLIŞ UYGULAMALAR (2)
Bu yazımızda da yine OSB'lerdeki yanlış uygulamalara değinmeye devam edeceğiz. Geçen yazımızda, OSB'lerin, yapı kullanma izni için katılımcıdan ilişiksizlik belgesi istememesi gerektiği halde, çeşitli gerekçelerle bunu istediğini,...
OSB’LERDE YANLIŞ UYGULAMALAR (1)
...Eskiden beri böyle uyguluyoruz, diğer OSB'lerde de böyle yapılıyor, yönetim kurulu, bölge müdürü ya da bakanlık böyle istiyor, o yüzden böyle yaptık, bu yüzden veremiyoruz, bu yüzden yapamıyoruz (konuyla ilgili diğer tüm mevzuattan...
OSB KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİMLERİNE HUKUKİ BİR BAKIŞ
OSB Kanunu'nun Uygulama Yönetmeliği'nin bazı maddelerini değiştiren yönetmelik 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı kişi ve kurumlarca bu değişiklik son derece olumlu karşılansa...
OSB MEVZUAT DEĞİŞMELİ
OSB'ler Kanunu, Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerektiği; Sanayi gazetesinin geçtiğimiz sayısında belirttiği bakanlık görüşünün yanı sıra, bir hukukçu olarak bizim de sıklıkla dile getirdiğimiz bir...
OSB’LERDE EMSAL KONUSUNA HUKUKİ BİR BAKIŞ
Son dönemde OSB'lerde sıklıkla dile getirilen konuların başında OSB'lerde uygulanan emsal konusu gelmektedir. Bilindiği üzere, OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 70/4 maddesinde OSB'lerde: TAKS =0.55 KAKS = 0.70 olduğu, 70/4 maddesinde...
OSBÜK, 19.09.2014 TARIHLI ÇALIŞTAY VE GELEN SONBAHAR
Uzunca sayılabilecek bir aradan sonra yeniden merhaba! İstanbul'da günlük çalışmayı, hatta hayatı bile zorlaştıran, sıcak ve nemli bir yazı daha geride bıraktık. Şu işi de halledeyim de öyle gideyim, yurt dışı mı yoksa Ege'ye...
OSB yasası ve OSB Uygulama Yönetmeliği arasındaki çelişki ve Yargıtay kararı :
Daha önceki yazılarımın birinde, 4562 Sayılı Kanun'un 25.maddesi ile OSB uygulama Yönetmeliği'nin 34.maddesi arasında bir çelişki olduğu ve bunun da katılımcı açısından hak kaybına neden olduğunu, OSBÜK VE OSBDER in de konuya...
OSB’lerde ruhsat ve inşaat süresinin uzatılması
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki OSB'lerde yapılaşmaya ilişkin yasal düzenleme, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile yapılmıştır. Başka bir deyişle, 3194 Sayılı imar Kanunu hükümleri aynen OSB'lerde de geçerlidir. Buna göre, yapı sahibine...
OSB yasası ile yönetmeliği arasındaki çelişki
OSB'ler kuruluş aşamasında, yasanın 4.maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların imzası ile oluşturulan kuruluş protokolünün, bakanlıkça onanması ve ilgili sicile kayıt ile tüzel kişilik kazanır. Kuruluştan sonraki bu ilk aşamaya...
OSB’lerin kiralama işlemi
Bu yazımda, çok sayıda katılımcı tarafından eleştiriye uğrayan OSB'lerde kiralama konusuna değinmek istiyorum. Bilindiği gibi OSB'lerde, her bağımsız bölüm bir bütün olarak kiraya verilmekte ve parsel üzerinde çok büyük bir...
OSB’lerde arsa satışı, tahsisleri ve ipotek konusu
Bu haftaki yazımda, güncel bir sorun olup, benden de görüş istenen bir konuda; OSB'lerde arsa satış ve tahsisi konusuna değinmek istiyorum. 4562 sayılı OSB Kanunu'nun, 'Arsa Satışları” başlıklı 15.maddesi, OSB'lerin,...
OSB’lerde finansal kiralama ve yeni düzenlemeler
Bu haftaki yazımda; önemli ve önemli olduğu için de son dönemde OSB'lerde çok konuşulan bir konuya değineceğim. Bilindiği üzere, hukuken hiçbir yasal engel bulunmadığı halde, OSB'lerde taşınmazlar için finansal kiralama yolu ile...