İsmail ERCAN
İsmail ERCAN
Afrika ve Orta Doğu Sanayileşme ve Dostluk Derneği Kurucu Başkanı
Yazarın Makaleleri
Yapay zekâ, ama nasıl?
Yapay zekânın iş hayatından sağlık sektörüne, danışmanlıktan savunma ve savaş sanayisine kadar her alanda gelişmeleri devam ediyor. Bu gelişmelerden dikkatimi çekenlerden biri geçen gün uluslararası tanınmış bir yayın organının Türkçe...
Yüksek katma değer üretimi
Türkiye'de bazı kavramlar kesin doğru kabul edilir oysa ki yeterince sorgulanmadan. Yüksek katma değerli ürün üretimi ve ihracatı yoluyla ülkeye daha fazla döviz girmesi bunun neticesinde kalkınmanın daha hızlı ve olgun olacağı savunulur....
İŞSİZLİK İLE SAVAŞ
Başka başka konular gündem yapılsa da Türkiye'nin birinci gündem maddesi işsizlik ve geçimdir. Ailesine bakmak için iş arayan insanlarımız aile içi çok ciddi sorunlar ve şahsi deprasyonlar yaşamakta bu sorunlar birincil gündem olmaya...
Mesleki Eğitim
Mesleki eğitim, Türkiye ve diğer tüm ülkelerde hayati önemde bir meseledir. Meslek öğrenip işyeri açması veya ara eleman olması ile istihdam sağlanması, üreterek ülke ticaretine katkı sağlanması amaçlanır. Üniversitelerde mühendislik...
Borçlanma
Gelişmiş ülkeler, kalkınma ivmesini yakaladıktan sonra ihracatla ve de borçlandırma ile ekonomik ve siyasi kazançlar elde ederler. Borçlanma çok eski tarihlerden beri devletler arasında kullanılan bir yaptırım aracı olduğu ve bugün ki dünya...
Üretim Ekonomisi-4; Girişimci
Üretim ekonomisini işlemeye çalıştığım yazı dizisini insan faktörü olan emek ile başladım ve son yazısını da yine bir insan faktörü olan girişimci ile bitiriyorum.  Üretim başı ve sonu ile insandır demek istedim. Üretimin gerçekleşmesinde...
Üretim Ekonomisi-3; Hammadde
Üretim ekonomisinin ilk iki faktörü emek ve sermaye idi. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. Üçüncü faktörü de topraktan gelen hammaddedir. Ham haliyle topraktan gelen maddeler işverenin bilgisi, fikri ve planı, işçinin emeği ve sermayenin gücü...
Üretim Ekonomisi-2; Sermaye
Üretim ekonomisinin bir diğer faktörünü de sermayedir. Sermaye bu yazıda bildiğimiz dokunduğumuz para demektir. Sanayileşmiş ülkelerin vatandaşları ihracat ettikleri ürünlerden gelir ve tasarruf (para) elde eder, bu tasarruftan da azami kazanç...
Üretim Ekonomisi-1; İşçiler
Temmuz ayı için üretim ekonomisinin 4 faktörünü ayrı ayrı konu alacak yazılardan oluşan yazı dizisi yazacağım. Diziye girmeden önce üretim ekonomisinin 4 faktörünü sayarak konuya giriş yapayım. Üretim ekonomisinin 4 faktörü, emek, sermaye,...
İşin Sonuna Gelmeden
Ekonomik faaliyetlerin temeli ve zenginliğin kaynağı üretimdir. Üretim dışında başka yollarla zenginlik bugüne kadar çeşitli yollarla denense de bizler için henüz icat edilememiştir.  Üretim sistemi 4 kısımdan oluşur. Kısaca hikayeleştirerek...
Sanayileşmenin Gizli Tarihi
Biri size Almanlar hakkında "kalın kafalı ve ağır insanlar ve hatta hırsız" derse ne düşünürsünüz? Almanların "hiç acele etmediğini canları isteyince çalıştığını ve isteyince bıraktığını" iddia etse ve size şikayetçi olsa muhtemelen...
Geli̇r Geti̇ri̇ci̇ Poli̇ti̇kalar
Merkez bankası hangi kararı alacak 'faiz artırılsın mı? Sabit mi bırakılsın?”, veya hükümet ne kadar vergi oranlarını düşürsün? Piyasa canlansın…  bunlar ne demek ve aslında ne işe yarar? Bu kavramları irdeleyeceğim yazımı...
Sanayileşme İşbirliği Teşkilatı
Ülkeler arasında 'yeni” ticari işbirliklerinin, projelerin olduğu dönemler yaşıyoruz. Projelerde sözde veya özde karşılıklı kazan kazan anlayışı var. Ortaya 100 birimlik yeni bir pasta oluşturuyoruz ve sana 10, bana 90 pay veriyoruz...
Sanayileşmenin Yolu
Türkiye nasıl kalkınacak? Buna dair ekonomik kalkınma modeli var mı? Veya daha önceleri var mıydı? Varsa neydi? Sorularla yazıya giriş yapmak uygun düştü mü bilemiyorum lakin bu konunun tartışılmaya açılması için böyle bir giriş yapmayı...
İhracat ve Ruanda
Son köşe yazımda çözüm önerimi yazmış ve sanayileşmeci dış ticaret politikaları hazırlamak için çalışmalar yapmaya paydaşları davet etmiştim. Bu konuya devamı taşıdığım toplumsal vicdanın beni ittiğini ifade etmek isterim. Türkiye'nin...
Çözüm Önerim
Türkiye'nin ekonomik bunalımda olduğu bunun sebep ve sonuçları çeşitli mecralarda tartışılıyor ve çok az da çözüm önerileri sunan görebildim. Her biri birbirinden değerli ekonomist hocalarımızdan kimi yerel kaynaklara, kimi bilgi...
Fabrikalandırma
Yıllardır devam edegelen kronikleşmiş sorunlarım var bu sorunları kullandığım metodlarla çözemediğim gibi büyüyor da maalesef. Kronikleşmiş sorunlarım gibi ülkemin de ekonomi, işsizlik gibi kronikleşmiş ve büyüme trendinde sorunları...
Patates Soyma Makinası
Sanayi de iş yapmak için illa teknik ve insan veya usta olmamız gerekmiyor talep görebilecek bir fikriniz ve birazda cesaretinizin olması yeterli. Insanları dinleyerek ve takip ederek ona göre kendimize bir yol çizmemiz gerekiyor. Bugün size bir...
Ayakkabı sektörü
İhracat bir malın veya hizmetin ülke sınırı dışına satılması ile gelir oluşturulması olarak tarif edebilir bu önemli hizmet ülkeye gelir getirmesi, istihdam oluşturması açısından önemlidir bu konuda araştırmalarımı siz değerli okurlar...
Damlama teşvik
Ülkelerin büyümesi ve/veya kalkınmasının nasıl gerçekleşebileceği konusunda çok kişinin fikirleri vardır. Bu yazı da bu kavramları ve devlet teşvik sistemini irdelemek istiyorum. Öncelikle sıklıkla karıştırılan büyüme ve kalkınma...
Sanayileşme endeksi
Eğitim veya öğrencilik gibi konuları yazılarımda işlemiyorum; orada kullanılan sistemleri, benzetmeler yoluyla düşüncelerimi sizlere sunmak için kullanıyorum. Daha önceleri de o konularda uzmanlığımın olmadığını ifade ettim. Amacım,...
TOGG'a çağrı
Türkiye'nin uzun bir zamandır gündemindeki konulardan biri de yerli otomobil markası oluşturmak. Bu konuda yıllardır çok istekliyiz ve azimliyiz, 1960 yılında üretilen devrim arabaları, 1966'da üretime başlanan Anadol markası sonrasında...
Sanayileşme Yönetim Sistemi
Kalite nedir ve biz neden biz kaliteli mallar almak isteriz? Kalitenin tanımına ilişkin literatürde birçok farklı tanımı vardır ama kullanıma uygunluktur tanımını tercih ediyorum ek olarak kalite en sağlam, en iyi, en estetik veya güzel olarak...
Sanayi Politikaları ve Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK)
Devletlerin çeşitli politikaları vardır; iç işleri ile ilgili eğitim politikası, vergi politikası, orman ve çevre politikaları vb... Dış işlerine yönelik de politikaları vardır; Kıbrıs politikası, AB ile ilişkiler politikaları gibi......