İsmail ERCAN
İsmail ERCAN
Afrika ve Orta Doğu Sanayileşme ve Dostluk Derneği Kurucu Başkanı