Gürsel BARAN
Gürsel BARAN
Ankara Ticaret Odası Başkanı