Av. Burcu Kırçıl
Av. Burcu Kırçıl
Av. Burcu KIRÇIL, mesleki faaliyetlerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğu 2002 yılında başlamıştır. Uygulamada edindiği tecrübeler doğrultusunda 2007 yılında kendi hukuk bürosunu kuran Av. Kırçıl, 2015 yılında münferiden yetkilisi olduğu “CallACT” isimli çağrı merkezi şirketini kurarak Türkiye’nin önde gelen banka ve şirketleri de dâhil olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren müvekkillerine dava, danışmanlık ve icra alanlarında hizmet vermektedir. 17 yılı aşkın süredir devam ettiği avukatlık mesleğinin yanı sıra “uzman arabulucu” olarak faaliyet göstermektedir.
Yazarın Makaleleri
Kullanılmış cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” 22 Ağustos 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik ile kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin...
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi kayıtları 1 Aralık’a kadar uzatıldı
Ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları düzenlemek...
İsminiz arama motorlarında görünüyor mu?
İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile paylaşılan birçok kişisel veri kayıt altına alınmakta bu veriler ise üçüncü kişiler tarafından reklam, bilgi toplama ve birçok farklı neden ile sınıflandırılarak kullanılmaktadır....
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözleşmesi feshedilen işçilerin işe iade hakkı
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının sosyal ve ekonomik hayatı etkisi altına alması ile birlikte birçok işletme uzun bir süre faaliyetlerini sınırlandırmış yahut tamamıyla durdurmuştur. 'Yeni normal” olarak adlandırdığımız bu...
İşyeri kira sözleşmelerinde ertelenen maddeler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giriyor
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun, kiracısı tacir veya tüzel kişi olan çatılı veya çatısız işyeri kira sözleşmelerine ilişkin hükümleri Yasa Koyucu tarafından aynı tarihte yürürlüğe konmamış...
İş kazası ve meslek hastalığı kapsamında Covid-19
Covid-19'un ülkemizde de yaygın şekilde görülmesi, vaka sayılarının tüm dünyada ve ülkemizde giderek artması sebebiyle kamu ve özel sektörde birçok işveren işyeri faaliyetlerini tamamen durdurmuş veya sınırlandırmış ya da personelinin...
COVID-19 tedbirleri kapsamında sermaye şirketlerinde kâr payı dağıtımı sınırlandırıldı
Ülkemizde, COVID-19 salgınının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir alınmaya devam edilmektedir. Kanun koyucunun bu kapsamda yürürlüğe koyduğu düzenlemelerden bir yenisi de 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de...
Yeni Torba Yasa’nın çalışma hayatına etkileri
7244 sayılı 'Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17 Nisan 2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak...
COVID-19 salgınının kı̇ra sözleşmelerı̇ne etkı̇sı̇
Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan 'koronavirüs” salgını tüm dünyayı etkisi altına almış vaziyettedir. Türkiye de birçok dünya ülkesi gibi salgının yayılmasını önlemek...
Covid-19 salgınının sözleşmelere etkı̇sı̇: Mücbı̇r sebep ve aşırı ı̇fa güçlüğü hâllerı̇
Bir olayın mücbir sebep olarak değerlendirilmesi için aranan şartlar Mücbir sebebe dayanan tarafın tüm önlemleri almasına rağmen mevcut olayın, sözleşme ile yüklenilen edimin ifasını imkânsız hale getirmesi, Edimin ifasını imkânsız...