Dr. Soner ALTAŞ
Dr. Soner ALTAŞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Yazarın Makaleleri
Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Haller
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSBK)'nun 6'ncı maddesi uyarınca, her OSB'de bulunması zorunlu yasal organlardan birisi denetim kuruludur. Denetim kurulu, iki asil, iki yedek üyeden oluşur. Üyeler, müteşebbis heyet...
OSB yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren haller
  Organize sanayi bölgesinde, kuruluştan itibaren bulunması zorunlu olan organlardan birisi yönetim kuruludur. Yönetim kurulu; kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyetin kararları çerçevesinde OSB'nin...
OSB müteşebbis heyet üyeliğini sona erdiren haller
Organize sanayi bölgesinde, kuruluştan genel kurula geçilmesine kadar bulunması zorunlu organ müteşebbis heyettir. Müteşebbis heyet; OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak, yer seçimi raporunda...
OSB organ üyelerinin seçilme şartlarını taşıyıp taşımadıklarının araştırılması
Organize sanayi bölgesinde, müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul), yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü olmak üzere dört organ bulunmaktadır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSBK) ve Organize Sanayi...
OSB’de parsel birim fiyatı nasıl belirlenir? Alt ve üst sınırı nedir?
Organize sanayi bölgelerinde sıklıkla uyuşmazlıklara ve şikayetlere konu olan hususların başında arsa satışları ile parsel birim fiyatları gelmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSBK)'nun 15'inci maddesi uyarınca;...
OSB defterlerine ilişkin cezalarda ne yapılmalıdır?
Organize Sanayi Bölgeleri tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak defterler ile bu defterlerin onaylanmasının, kayıt zamanının, onaylarının yenilenmesinin usul ve esasları, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Organize...
OSB’ler tarafından saklanması zorunlu olan defterler ve belgeler
18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Yasa'nın 56'ncı maddesi ile 4562 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinin son fıkrasına 'OSB'lerde tutulacak defterler ve genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcisi...
Kendisi küçük, cezası büyük OSB defteri: Genel Kurul Karar Defteri
Bu ayki çalışmalarımızda ağırlıklı olarak OSB genel kuruluna ilişkin konuları ele aldık ve almaya da devam ediyoruz. Zira, genel kurul aşamasına geçen OSB sayımız neredeyse 100'e yaklaşmış durumda ve içerisinde bulunduğumuz günler...
OSB genel kurul kararlarının iptali için gereken koşullar
Organize sanayi bölgelerinde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan birisi genel kuruldur. Müteşebbis heyetin yerini alan ve yasadaki tabiriyle 'işletme aşamasında” ortaya çıkan genel kurulun oluşum süreci OSB'nin onaylı parselasyon...
OSB yönetim kurulu üyeleri açısından ibranın önemi ve sonuçları
Organize sanayi bölgesinde (OSB) yasal olarak bulunması gereken organlardan birisi yönetim kuruludur. Müteşebbis heyetin görevinin devam ettiği OSB'lerde yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere...
OSB’lerin olağan genel kurul toplantılarının gündeminde neler olmalıdır?
Organize sanayi bölgelerinde genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanmaktadır. Olağan genel kurul toplantısı, her yılın ilk altı ayı içinde yapılır. Olağanüstü genel kurul, ise OSB işlerinin, kanun, yönetmelik,...
OSB organ üyelerinin ve personelinin hukuki sorumluluğu
Bu yazımızda, organize sanayi bölgelerinin (OSB) özellikle yöneticileri açısından özel önem atfeden hukuki sorumluluk konusu üzerinde duracağız. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında...
OSB’lerin ve OSBÜK’ün defterlerine ilişkin genelgenin getirdikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanıp uygulamaya konulan Organize Sanayi Bölgelerinin ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun Defterlerine İlişkin Genelge ile artık OSB'ler defter tutma hususunda tekdüzen bir sisteme...
OSB mevzuatında yapılan son değişiklikler
16 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile OSB mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Organize sanayi bölgeleri ile katılımcılarını...
OSB’ler tarafından tutulacak defterler ve aykırılık halinde uygulanacak cezalar
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda daha önceden yer almamakla ve OSB'ler tarafından tutulacak defterler hususunda açık bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Yasa'nın 56'ncı...