Helin AYGÜN
Helin AYGÜN
Sanayi Gazetesi Editörü
Yazarın Makaleleri
Gerekli sıçramayı yerli sanayi sağlayacak
Son yirmi yılda teknolojide yaşanan hızlı değişimin sanayiye yansımaları kendini iyice hissettirir oldu. Emek yoğun üretim teknolojini terk ederek Endüstri 4.0'a geçen, AR-GE'yi öncelikleyen gelişmiş ülkelerin karşısında, bunu...
İş gücüne dijital yelek
Nesnelerin interneti, yapay zekâ, veriye dayalı ekonomi gibi teknolojik açıdan ezber bozan gelişmeleri beraberinde getiren dijital dönüşüm, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak. Toplumun her kesimi ve özellikle sanayi, dijital...
Sanayinin mega projeleri
Büyük ölçekli ve teknoloji yoğun yatırımlara uygun ortam sağlayan endüstri bölgeleri, yabancı sermayenin ülkeye girişi ve büyük ölçekli reel yatırımlara dönüşüp kalıcı hale gelmesi için en uygun araçlar olarak tanımlanıyor. Sanayi...
Ar-Ge kanatlandırır!
Yenilikçiliğe, nitelikli istihdama, katma değeri yüksek ürünler üretmeye odaklanmış, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulmasında hayati öneme sahip Ar-Ge faaliyeti, kalkınma performansını etkileyen önemli...
Maden zengini Türkiye’de sektör ne istiyor?
Hem ekonomiye doğrudan katkı yapan hem de imalat sanayine ham madde sağlayan madencilik sektörü, dünyada gelişmiş ilk sanayi kollarından biri. Türkiye'de doğrudan 115 bin, dolaylı olarak 750 bin kişinin istihdam edildiği madencilik sektörü,...
KOBİ’lere butik çözüm: Dijital Dönüşüm Merkezi
Sadece dijital dönüşüme adapte olabilen firmalar rakiplerinin bir adım önüne geçerek gelecekte söz sahibi olacak. Türkiye'deki toplam işletmeler içindeki payı 99,89 olan, toplam istihdam içindeki payı yüzde 60'a yaklaşan KOBİ'ler...
Plastik sanayinde “poşet sıkıntısı”
Ücretli plastik alışveriş poşeti uygulamasına sektörü zayıflatacağı gerekçesiyle karşı çıkan plastik sanayi temsilcileri, uygulamada revizyon istiyor. Sektör temsilcilerinin verilere göre, mevzuattaki düzenlemeler sonucu 1,5 ayda 2 bin...
Dijital sanayide ara eleman
Endüstri 4.0 dijitalleşme çağında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geleceğin meslekleri belirleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 'Dijital Dönüşüm Yol Haritası” çalışmaları kapsamında bu yeni mesleklerin...
KOBİ’ler için mecburi yön
Sanayi ve sanayi dışı belirli alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşıyan, ürün veya ürünlerin fonksiyonelliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü şeklinde...
KÜSİ eylemleri ne kadar etkin?
Üniversitelerin yenilikleri üretme, değerlendirme yoluyla sanayiye katkıda bulunması, firmaları küresel rekabette ön sıralara yükseltiyor. Sanayiciye ve küçük girişimciye yol gösterici projeleri hayata geçiren, eğitim etkinlikleri düzenleyen,...
Sanayicinin Google’ı: KÜSİP
Her ülke, ekonomik kalkınma ve toplumsal refah düzeyini artırmak için bilimsel gelişmeler ışığında sanayisini güçlendiriyor. Bunun için Ar-Ge'ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemlerini geliştiren ülkeler, akademi ve sanayinin...
KÜSİ’ye ihtiyaç büyük
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek üzere, 81 ilden üniversite öğretim görevlilerinin katılımıyla, Kamu-Üniversite-Sanayi İş...
Sanayinin alternatif tedarikçisi
Ekonomik gelişmeyi ve kalkınmayı sağlayan sanayi sektörü, üretim sonucu ortaya çıkan atıkları azaltmak için çare bulmak zorunda. Geçmişte, sanayi üretimiyle birlikte ortaya çıkan atıkların bertarafı, işletmelerin büyük bölümünde...
El yakan faturaya “indirim” talebi
Geçtiğimiz yıl sanayici açısından pek çok zorlukla geçti. Özellikle enerji fiyatlarına art arda yapılan zamlar, sanayicinin moralini bozdu. Sektörlere göre farklılık gösterse de firmaların maliyet kalemleri içinde enerjinin yüzde 15 ila...
Rekabetin önemli silahı: Patent
İnsanlık tarihi, hayatı kolaylaştıran pek çok icadın şekillendirmesiyle gelişiyor. Gözlüğün icadından matbaanın icadına, buharlı makinelerden elektrik motorlarına kadar binlerce icat insanların yaşam kalitesini yükseltiyor. Karmaşık...
Dijital dönüşüm kaldıracı
Rekabetin ve üretimde verimliliğin zorunlu kıldığı teknoloji, daha kesin ifadeyle Endüstri 4.0, Türkiye'de firmaların yakınlaşmak zorunda olduğu bir alan. Üretimde dijitalleşme sağlayacak Endüstri 4.0, dünyada olduğu gibi Türkiye'de...
Mesleki eğitime niteliksiz çözüm üretmeyelim - 2
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, sanayideki insan kaynağı niteliğinin çıtasını yükseltti. İyi yetişmiş meslek sahibi iş gücü ülke ekonomisinin teminatıdır. İşletmelerin kalifiye eleman ihtiyacı, mesleki eğitime giderek daha çok...
Mesleki eğitime niteliksiz çözüm üretmeyelim - 1
Fabrikasında yüksek verimi hedefleyen her sanayici, kalifiye eleman çalıştırmak ister. En gelişmiş teknolojik makinelere yatırım yapan sanayici, bunu kullanabilecek yeterlikte eleman istihdam etmeyi tercih eder. Sıklıkla mesleki ve teknik eğitimin...
Sanayici, mesleki eğitimin neresinde?
Üretim süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının giderek daha çok etkinlik kazanması, bu teknolojiyi kullanacak insan gücünün de iyi eğitim almasını gerektiriyor. Ülkelerin teknolojisi kadar, insan kaynağının yeterliliği de önemli. İyi...
İnovasyon yolu liderliğe çıkıyor
Globalleşme süreci, beraberinde firmaları rekabete ve inovasyon yapmaya zorunlu hale getiriyor. Rekabette üstünlük kazanmak isteyen firma, inovasyonun asıl kaynağını oluşturan bilim ve teknolojiyi pazarlanabilir yeni bir ürün ya da hizmete dönüştürmek...
Çarpıcı tasarruf mümkün
Yükselen enerji maliyetleri, tasarrufun ve enerji verimliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sene başından beri özellikle elektrikte yaşanan büyük fiyat artışı, kamunun uzun süredir gündeminde olan enerji verimliliğini KOBİ'lerin...
Teşvikte tek çatı beklentisi
Ekonominin en önemli sektörü olan sanayi, kalkınmada oynadığı kilit rolle, birçok ülkede devletin koruyucu kanatları altına alınmış durumda. Türkiye de sanayinin gelişmesi için yatırımcısına, büyük ve küçük işletmelerine, Ar-Ge...
Şampiyonlar ligine çıkış bileti
Yenilikçi ürünler ortaya koyarak, rakipleri arasından sıyrılmak için işletmelerin giderek daha çok önem vermeye başladığı Ar-Ge ve inovasyon kavramları, uzun süredir küçük ve orta büyüklükteki firmaların da radarına girmiş durumda....
Elektrikte şimdi ne olacak?
Sanayici, bu yılın başlarından itibaren elektrikte yaşanan fiyat artışlarından iyice bunalmış durumda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 2018'in ilk aylarından itibaren pek çok büyük firma için 'daha...