Prof. Dr. A. Hamit SERBEST
Prof. Dr. A. Hamit SERBEST
ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı
Yazarın Makaleleri
Üniversite-sanayi işbirliği olmalı, ama nasıl?
Bu konu yıllardır konuşulur ama bir türlü istediğimiz noktaya gelemiyoruz diye hep yakınırız. Gelmeli miyiz diye sorarsanız, bence gelmemeliyiz. Çünkü, ÜSİ için konulan hedefler statik değil dinamiktir ve öyle de olması gerekir zaten. Günün...
Ülkemiz sanayi rekabet yöntemi
Türkiye'de ilgili ve yetkili tüm kesimlerin dilinde son yıllarda moda olan söylem, 'katma değeri yüksek üretim yapmak” sözüdür. Kim ne kadar inanarak söylüyor bilemiyorum ama olması gereken budur. Tereddüt göstermemin nedeni benzer...
İlle de AR-GE hizmeti mi, yoksa danışmanlık da düşünülebilir mi?
Türkiye'nin sanayicilere yönelik uyguladığı destek mekanizmaları arasında 'danışmanlık” yoktur. Çünkü ekosistemin politika belirleyici, kanun yapıcı ve uygulayıcı bürokrasisine yerleşmiş anlayışta AR-GE dışında bir hizmet...
Danışmanlık mı AR-GE hizmeti mi?
Türkiye'nin sanayicilere yönelik uyguladığı destek mekanizmaları arasında 'danışmanlık” yoktur. Çünkü, ekosistemin politika belirleyici, kanun yapıcı ve uygulayıcı bürokrasisine yerleşmiş anlayışta Ar-Ge dışında bir hizmet...
TTO’ların patentleri lisanslaması gerçekten isteniyor mu?
TÜBİTAK, TTO Programı kapsamında desteklediği TTO'lardan özellikle; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 'Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar” başlıklı 121'inci maddesi kapsamında anılan;...
Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ) arz ve talep ilişkisinin iki yönlü olmasıyla gelişebilir
Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ) kavramının ülkemizde gündeme gelmesinde, yaygınlaştırılmasında ve hayata geçirilmesinde tetikleyici her zaman üniversite tarafı olmuştur. Açıkçası üniversite kesiminde misyonerlik anlayışıyla bu...
TTO A.Ş. yönetim yapısı
TTO'nun kuruluşundan sonra ortak olacak kurumlardan sağlanacak ortaklık gelirleri de TTO A.Ş. için bir gelir kaynağı olarak belirtilmiştir. Ortaklık yapısının özel sektör ile de mümkün olabileceği düşünülmektedir. Ortaklık payı...
TTO A.Ş. amacı ve görevleri hakkında
Bilindiği gibi; 2017 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na yapılan 'Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)” başlıklı Ek Madde 32 ile yükseköğretim kurumlarında sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisleri kurulabilmesi...
Sanayimize yeni teknolojileri tanıtmak için bir araç: ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı
27-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze'de beşincisi düzenlenecek olan ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği İşbirliği Kongresi, 'Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin...
Açık inovasyon
Bu hafta köşemi Sayın Prof. Dr. Şirin Tekinay'a bırakıyorum. Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. Aynı zamanda, Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi (GEDC - Global Engineering Deans Council)...
Yenilikçi Arayüz Yapılar (YAY) Platformu
Yenilikçi Arayüz Yapılar (YAY) Platformu, İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Yeni̇li̇kçi̇ ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında Mart 2018 döneminde desteklenen bir projedir. Amacı, farklı yapılardaki...
Üniversite – Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu: ÜSİMP 12 yaşında
ÜSİMP Haziran 2007'de, bir 'damdan düşenler kulübü” olarak kuruldu. TÜBİTAK'ın ÜSAMP – Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı, 1997 yılında çok iddialı bir model olarak başlamıştı. Ancak, TÜBİTAK yönetimlerinin...
Arayüzlerde uzman havuzu oluşturulması
Arayüz yapılarının yetkinliği uzman havuzuna alabildikleri kişilerin yetkinlikleri ve kişilikleri ile doğrudan ilintilidir. Uzman havuzuna alınacak kişiler tabii ki öncelikle öğretim elemanları olacaktır. Ancak, akademisyenlerin işletmelere...
Özdeğerlendirme ne yarar sağlar?
Özdeğerlendirme kişinin veya işletmenin kendini belirli kıstaslara göre düzenli aralıklarda kontrol etmesidir. Tabii kontrol yapabilmek ve durumunu izleyebilmek için bu kıstasların ne olması gerektiğini bilmesi gerekir. Sorunlar yaşayarak bu...
Eylem planı uygulanma süreci ve mentorluk – yol arkadaşlığı
İhtiyaç analizinin yapılarak iyileştirilebilecek alanların belirlenmiş ve önceliklendirilmiş olması eylem planının temelini oluşturur. İyileştirilecek alanlara ilişkin ihtiyaçlar 'insan kaynağı, alt yapı, hizmet, …” gibi kalemlere...
Mentorluk nedir?
Mentorluk kavramı, TÜBİTAK'ın 1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2013'te yaptığı 'Mentorluk Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması Çağrısı” ve 2015'teki...
Stratejik plan mı!.. Niye?
İnsanlar yaşamlarının belirli evrelerinde kendilerine hedefler koyarlar. Örneğin; diyebilir ki, bu kadar sene kirada oturdum artık bir ev sahibi olayım da kiradan kurtulayım. Veya artık bir arabam olsun veya ailece bir tatil yapamadık bugüne kadar...
Ar-Ge’siz inovasyon olur mu?
Ar-Ge ve inovasyon ilişkisi sıkça tartışılan bir kavramdır. Ar-Ge masraf gerektiren bir çalışma olarak, halbuki inovasyon ise gelir sağlayan bir çalışma olarak bilinir. Bu nedenle, işletmeler Ar-Ge çalışmalarından uzak durmaya çalışırlar....
Arayüzler ve tüzel kimlik sorunu
Arayüz yapıların etkinlik derecesi paydaşlarını kapsayıcılığı ile doğru orantılıdır ve paydaşları da genellikle farklı tüzel kimliklere sahip kuruluşlardır. Bu konudaki en büyük sorun da bu farklı kişilikleri bir çatı altında toplayabilmekten...
Dünyada bilim politikasına bir örnek: Almanya
Gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin nedenleri araştırıldığında hepsinin ortak özelliği olarak bilgi, dilimizdeki söylemiyle bir şeyi bilmek, yetkinliği ön plana çıkıyor. Bu ülkeler, asırlar boyunca bir yandan başkalarının bildiklerini...
TGB Kanunu’nun özüne bakalım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Eylül 2018 verilerinde teknokentlerde kurulu şirket sayısının 5 bin 68 ve akademisyenlerin kurduğu ve/veya ortak olduğu firma sayısının ise bin 66 olduğu belirtilmiş. Bu sayılara göre teknokent şirketlerinin...
Yıldız TTO, Teknoloji Transfer Ofislerini Buluşturdu
15 Ekim Pazartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikte ülkemizdeki TTO'lar bir araya geldiler. Aynı...
Saygın Bir Meslek: Öğretim Üyeliği
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de öğretim üyeliği saygın bir meslek olarak kabul edilir. Hiç tanımadığımız bir kişi bile konuşurken, öğretim üyesi olduğumuzu öğrendiğinde tavrını değiştirmekte, daha saygılı...
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNE SANAYİ ORTAK OLMALIDIR
Ülkemiz teknoloji transfer ofislerinin (TTO), gelişmiş ülkelerdeki örneklerine göre önemli bir farkı vardır. Bizim TTO'lar bir arayüz olarak tanımlanmıştır, ama tek yönlü kurgulanmışlardır. Öncelikli görevlerinden birisi, üniversitedeki...