Tevfik BULUT
Tevfik BULUT
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Büyük veri mi kalın veri mi?
Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri ile bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda işlenmesi süreci anlamına gelen dijitalleşmenin küresel ölçekte Covid-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte daha da ivme...
Girişimcilik eğitimlerinde ne durumdayız?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 24 Temmuz 2019'da uygulamaya aldığı girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla eğitim sonunda girişimcilerin katılım...
Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye ne durumda?
Dünya ekonomilerini inovasyon yeteneklerine göre sıralayan Küresel İnovasyon Endeksi, İngilizce ifadeyle Global Inovation Index (GII)'in 2020 yılı raporu 2 Eylül 2020 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WİPO) tarafından yayınlanmıştır....
COVID-19 pandemik krizi ve telekomünikasyon sektörü trendleri
Doğrudan veya dolaylı olarak COVID-19 pandemisinden etkilenen küresel toplum eşi görülmemiş zamanlardan geçmektedir. Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) COVID-19 salgınından pandemi olarak bahsetmesi ve salgının pandemi kavramıyla birlikte...
Bulut bilişim nereye evriliyor?
Bulut bilişim veya sanal bulut derken ne anlamalıyız? Atmosferde gözlemlediğimiz su damlacıkları ve buz taneciklerinin yoğunlaşmasıyla oluşan doğal bulut mu, yoksa internet üzerinde oluşturulan sanal bir bulut mu? Hâlâ bulut bilişim veya...
COVID-19 ve dijital dönüşüm
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından 10 Temmuz 2020 tarihinde içerisinde ağırlıklı olarak Covid-19 pandemisinin dijitalleşme üzerindeki etkisinin ele alındığı 'Covid-19 Olası Sonuçlar ve Cevaplar: Dijital...
Küresel Ekonomik Beklentiler Haziran 2020 Raporu
Dünya Bankası tarafından 8 Haziran 2020 tarihinde 238 sayfalık Küresel Ekonomik Beklentiler (Global Economic Prospects) raporunun Haziran 2020 sayısı yayınlanmıştır. Raporun 2020 sayısı COVID-19 pandemisinin etkilerini değerlendirmekte ve projeksiyonlar...
İnsanın dijital ikizi oluşturulabilir mi?
Kaynak: https://www.imeche.org     Dijital dönüşümde anahtar rol oynayan nesnelerin interneti (IoT) ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT)'nin ortaya çıkmasıyla hız kazanan dijital ikiz, Endüstri 4.0 (Industry 4.0), Toplum 5.0...
Düşük doğurganlık Türkiye için tehdit mi oluşturuyor?
Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yakın zamanda Türkiye için önemli nüfus göstergelerinden biri olan toplam doğurganlık hızlarını açıkladı. Bir kadının doğurganlık dönemini içine alan 15 ile 49 yaş arasında doğurabileceği...
Türkiye’deki COVID-19 pandemisinin büyüklüğü
Dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs pandemisinin mevcut durumdaki büyüklüğünü ortaya koymaya yönelik geliştirdiğim epidemiyolojik dalga boyu modelleri Yale Üniversitesi destekli Uluslararası Tıp Arşivinde ön baskı olarak yayınlanmıştır....
Kritik teknolojiler ve On Birinci Kalkınma Planı
Belki de kalkınma planları içerisinde 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, günümüzde ve yakın gelecekte anahtar rol oynayan ya da oynayacak teknolojileri içinde barındıran ve makul hedeflerle sınırları çizilmiş en iyi hazırlanmış...
Organize Sanayi Bölgelerinde Arsa ve Parsel Fiyatlandırma Model Önerileri: Land and Parcel Pricing Model Suggestions in Organized Industrial Zones
Ağırlıklı olarak reel üretimin gerçekleştirildiği organize sanayi bölgeleri (OSB'ler) bugün gelinen noktada 1 milyon 900 bin istihdamıyla gerek ekonomik gerekse toplumsal katma değer üretmeye devam etmektedir. Ancak, belirli bölgelerdeki...
Döviz kurlarının OSB firmalarının yatırım kararlarına etkisi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili olarak ilk mevzuat düzenlemesi 2000 yılında uygulamaya giren 4562 sayılı OSB Kanunudur. Bu kanuna göre Organize sanayi bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon...
2019 Yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu
Bilindiği üzere 11 Aralık 2019 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından 291 sayfadan oluşan 2019 yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu yayınlanmıştır. Bu rapor, küresel ölçekte yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi veren en kapsamlı çalışmalardan...
OSB firmalarının karakteristikleri-II: Teknoloji düzeyi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğal gaz, yol, telekomünikasyon ve diğer altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin yanında hizmet üretiminin de...
OSB Firmalarının Karakteristikleri-I
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon ve diğer altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin yanında hizmet üretiminin de...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 Raporu
Bilindiği üzere Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 Raporu'na göre ülkemiz önemli bir başarı göstererek 33'üncü sıraya yükselmiştir. 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak hazırlanan...
Dolar kurundaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik yöntem önerileri: Wt ve Ct Yöntemleri
Giriş Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde döviz kuru dalgalanmaları iç veya dış kaynaklı olarak daha sık yaşanmaktadır. Bunun altında esasen birçok neden olmakla birlikte öne çıkabilecek birkaç sebep sayılabilir: Bunlardan ilki reel üretiminin...
Döviz kurlarındaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik yöntem önerileri-II: WT ve CT Yöntemleri
Makalenin bir önceki kısmında, metodoloji kısmında döviz alış kurlarındaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik geliştirilen yöntemlere yer verilmişti. Bu kısımda döviz alış kurlarındaki dalga boylarının yıllık ve aylık zaman...
Döviz kurlarındaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik yöntem önerileri-I: Wt ve Ct yöntemleri
Giriş Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde döviz kuru dalgalanmaları iç veya dış kaynaklı olarak daha sık yaşanmaktadır. Bunun altında esasen birçok neden olmakla birlikte öne çıkabilecek birkaç sebep sayılabilir; Bunlardan ilki reel üretiminin...
Kuantum yapay zekâ
Yapay zekâ alanındaki gelişmeler baş döndürücü hızda artış gösteriyor. En son kuantum fiziğinin bu alana entegre olmaya başlaması da çabası. Dünyada öncü teknolojilerde başat rol oynayan NASA yani bilinen Türkçe adıyla Amerikan Ulusal...
OSB VE SANAYİ SİTELERİNDE KREDİLENDİRME MODEL ÖNERİLERİ (II)
Kredilendirme modelleri: t+1 ve t+0,5 Modeli Amaçları OSB ve sanayi sitelerinde (SS) yapılacak yatırımlarda firmaların gelişim periyoduna bağlı olarak itfa dönemi içinde ilk 4-5 yıllık bir zaman dilinde finansman yükü mevcut modele göre kademeli...
OSB VE SANAYİ SİTELERİNDE KREDİLENDİRME MODEL ÖNERİLERİ (I)
Kredi Kredi, genellikle faiz ve komisyon bedeli karşılığı gerçek veya tüzel kişilere süresi önceden tayin edilmek ve geri verilmek üzere belirli miktardaki satın alma gücünün tahsis edilmesidir. Zarakolu (1971)'ya göre, krediye ilişkin...
BİZ YAPABİLİRİZ!
Teknolojik değişim her geçen gün ve öncekinden çok daha hızlı devinim göstermektedir. Bu değişim içerisinde altın değerinde 3 bileşeni barındırmaktadır. Bu bileşenler sırasıyla yeni bir ürün geliştirme anlamına gelen icat (invention),...