Tevfik BULUT
Tevfik BULUT
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Yazarın Makaleleri
İnovasyonun Ülke Ekonomileri Açısından Anlam ve Önemi
İnovasyonun tarih boyunca ekonomik büyüme üzerinde derin bir etkisi olduğu bilinmektedir. 18. ve 19. yüzyıl sanayi devrimleri sırasında, buhar gücü ve elektrik gibi teknolojiler, İngiltere ve ABD gibi ülkeleri tarım ekonomisinden endüstriyel...
Türkiye’de girişimler, bilişim teknolojileri kullanımında ne durumda?
TÜİK tarafından yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, girişimlerin bilgisayar, İnternet ve diğer bilişim teknolojileri kullanımları, teknolojik yeterlilik ve entegrasyonları hakkında bilgi derlemek amacıyla; 2005...
Küresel İnovasyon Endeksi 2021 Yılı Raporu ve Türkiye
Dünya ekonomilerini inovasyon yeteneklerine göre sıralayan Küresel İnovasyon Endeksi, ingilizce ifadeyle Global Inovation Index (GII)'in 226 sayfalık 2021 yılı raporu 20 Eylül 2021 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından...
2021 Yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu
Stanford Üniversitesi tarafından 222 sayfadan oluşan 2021 yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu 2021 yılının Mart ayında yayınlanmıştır. Küresel ölçekte yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi veren en kapsamlı çalışmalardan biri olan raporun...
Biyomedikal araştırmalarda verinin anlam ve önemi
Farkındalık oluşturması adına bu yazımda İspanyol Farmaindustria Genel Müdür Yardımcısı Javier Urzay'ın İspanyol El Economista gazetesinin Sağlık dergisinin 10 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayınlanan görüşlerine yer verilmiştir....
Küresel ekonomik sistem ve dönüşüm zamanlarında işletmeler
Bu yazım kapsamında önemli olduğuna inandığım Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayınlanan 'Hayatta Kalmak İçin Uyum Sağlayın: Belirsizlik zamanlarında işletmelerin dönüşümü” adlı rapordan öne çıkan bulgulara...
Küresel Ekonomik Beklentiler 2021 Ocak Dönemi Raporu
Dünya Bankası tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde 234 sayfalık Küresel Ekonomik Beklentiler (Global Economic Prospects) raporunun Ocak 2021 dönem sayısı yayınlanmıştır. Raporda ağırlıklı olarak COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri değerlendirilmiş,...
KOBİ’lerde entegrasyonun ve sinerjinin önemi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisindeki payına dikkat çekmek ve KOBİ'lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 'Türkiye'nin KOBİ'leri...
Türkiye’nin imalat sanayi teknoloji düzeyi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Eylül 2020 tarihinde Girişimcilik ve İş Demografisi istatistikleri yayınlanmıştır. İş Demografisi, temel yöntem ve yaklaşımları Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ve OECD tarafından...
COVID-19 ve Türkiye imalat sanayi sektör üretimlerinin seyri
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından 6 Ekim tarihinde Dünya İmalat Üretimi Temmuz 2020 dönem raporu yayınlanmıştır. Raporda küresel üretimde büyüme, Covid-19'un tetiklediği ekonomik bozulmaların ardından...
Büyük veri mi kalın veri mi?
Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri ile bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda işlenmesi süreci anlamına gelen dijitalleşmenin küresel ölçekte Covid-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte daha da ivme...
Girişimcilik eğitimlerinde ne durumdayız?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 24 Temmuz 2019'da uygulamaya aldığı girişimcilik eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla eğitim sonunda girişimcilerin katılım...
Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye ne durumda?
Dünya ekonomilerini inovasyon yeteneklerine göre sıralayan Küresel İnovasyon Endeksi, İngilizce ifadeyle Global Inovation Index (GII)'in 2020 yılı raporu 2 Eylül 2020 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WİPO) tarafından yayınlanmıştır....
COVID-19 pandemik krizi ve telekomünikasyon sektörü trendleri
Doğrudan veya dolaylı olarak COVID-19 pandemisinden etkilenen küresel toplum eşi görülmemiş zamanlardan geçmektedir. Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) COVID-19 salgınından pandemi olarak bahsetmesi ve salgının pandemi kavramıyla birlikte...
Bulut bilişim nereye evriliyor?
Bulut bilişim veya sanal bulut derken ne anlamalıyız? Atmosferde gözlemlediğimiz su damlacıkları ve buz taneciklerinin yoğunlaşmasıyla oluşan doğal bulut mu, yoksa internet üzerinde oluşturulan sanal bir bulut mu? Hâlâ bulut bilişim veya...
COVID-19 ve dijital dönüşüm
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından 10 Temmuz 2020 tarihinde içerisinde ağırlıklı olarak Covid-19 pandemisinin dijitalleşme üzerindeki etkisinin ele alındığı 'Covid-19 Olası Sonuçlar ve Cevaplar: Dijital...
Küresel Ekonomik Beklentiler Haziran 2020 Raporu
Dünya Bankası tarafından 8 Haziran 2020 tarihinde 238 sayfalık Küresel Ekonomik Beklentiler (Global Economic Prospects) raporunun Haziran 2020 sayısı yayınlanmıştır. Raporun 2020 sayısı COVID-19 pandemisinin etkilerini değerlendirmekte ve projeksiyonlar...
İnsanın dijital ikizi oluşturulabilir mi?
Kaynak: https://www.imeche.org     Dijital dönüşümde anahtar rol oynayan nesnelerin interneti (IoT) ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT)'nin ortaya çıkmasıyla hız kazanan dijital ikiz, Endüstri 4.0 (Industry 4.0), Toplum 5.0...
Düşük doğurganlık Türkiye için tehdit mi oluşturuyor?
Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yakın zamanda Türkiye için önemli nüfus göstergelerinden biri olan toplam doğurganlık hızlarını açıkladı. Bir kadının doğurganlık dönemini içine alan 15 ile 49 yaş arasında doğurabileceği...
Türkiye’deki COVID-19 pandemisinin büyüklüğü
Dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs pandemisinin mevcut durumdaki büyüklüğünü ortaya koymaya yönelik geliştirdiğim epidemiyolojik dalga boyu modelleri Yale Üniversitesi destekli Uluslararası Tıp Arşivinde ön baskı olarak yayınlanmıştır....
Kritik teknolojiler ve On Birinci Kalkınma Planı
Belki de kalkınma planları içerisinde 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, günümüzde ve yakın gelecekte anahtar rol oynayan ya da oynayacak teknolojileri içinde barındıran ve makul hedeflerle sınırları çizilmiş en iyi hazırlanmış...
Organize Sanayi Bölgelerinde Arsa ve Parsel Fiyatlandırma Model Önerileri: Land and Parcel Pricing Model Suggestions in Organized Industrial Zones
Ağırlıklı olarak reel üretimin gerçekleştirildiği organize sanayi bölgeleri (OSB'ler) bugün gelinen noktada 1 milyon 900 bin istihdamıyla gerek ekonomik gerekse toplumsal katma değer üretmeye devam etmektedir. Ancak, belirli bölgelerdeki...
Döviz kurlarının OSB firmalarının yatırım kararlarına etkisi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili olarak ilk mevzuat düzenlemesi 2000 yılında uygulamaya giren 4562 sayılı OSB Kanunudur. Bu kanuna göre Organize sanayi bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon...
2019 Yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu
Bilindiği üzere 11 Aralık 2019 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından 291 sayfadan oluşan 2019 yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu yayınlanmıştır. Bu rapor, küresel ölçekte yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi veren en kapsamlı çalışmalardan...