Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yazarın Makaleleri
Yapay zekâ nedir?
Çok basit ve yalın halde yapay zekâ, bir bilgisayarın ve ya bilgisayar kontrolündeki bir akıllı sistemin ya da robotun insanlara benzer şekilde çeşitli fonksiyonları yapabilmesi olarak tanımlanmaktaydı. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin baş...
Yapay zekâ insanın işine ve ekmeğine bir tehdit mi?
Esas itibariyle günümüzde yapay zekâ teknolojileri insanlığın iş ve emek ile olan bağına  tarihsel perspektiften yaklaştığımızda ilkel öğrenme yöntemlerinden, bilimsel eğitim ve teknoloji üzerinden gelişimi vasıtasıyla kazandığı...
Kendi kendini geliştiren teknoloji yapay zekâ
Esas itibariyle, duvarları yıkan, sınırları zorlayan, bir çok sektör için inovatif ürün ve hizmet üreten yıkıcı yapay zekâ dijital teknoloji becerisinin temelinde yapay zekâ teknolojilerinin kendi kendini sürekli geliştiren bir sisteme sahip...
Kamusal alan ve iş dünyası büyük veri yönetimi üzerine yoğunlaşmalı
Son yıllarda dünyada kamusal alanı ve iş dünyasını en çok meşgul eden konulardan birisi de 'Büyük Veri (Big Data)”, veri yönetimi, veri analizi ve filtrelenmiş ve doğrulanmış verinin kurumların veya şirketlerin menfaatleri doğrultusunda...
Şirketlerin dijitalleşme süreçlerini ve dijital olgunluk düzeyini nasıl ölçeriz?
Üretimden başlayarak tüm operasyonel süreçlerde dijitalleşme ve dijital olgunluk düzeyine ulaşmak için yönetimin alması gerekli olan kararlar ve yapması gereken işlemler aşağıdaki gibidir: Üst yönetimin şirketin dijital vizyonunu belirlemesi...
Dijital sosyal transformasyon dijital yönetici (digital manager) ve dijital çalışan (digital employee) talep etmektedir: Geleceğin yetkinlikleri ve işleri
Yapay zekâ, robotik, makine öğrenmesi, büyük veri, ICT, IOT, süper bilgisayarlar, blokzincir, drones, 3D printing, VR, AR,  akıllı cihazlar gibi diğer dijital teknolojiler ve teknolojik ilerlemeler kısacası üretimin ve sosyal yaşamın her...
Şirketlerde Dijital İnsan Kaynağı Yönetimi’ne (DHRM) acilen geçmeliyiz
Şirketlerimizde İnsan Kaynağı Yönetimi politikalarımızı, gelecek 20-30 yıl içinde en çok meşgul edecek konu şirketlerimize iş gücü piyasalarından en iyi eğitimlilerin, en iyi yeteneklerin kazandırılması yani yetenek avcılığı yapılması,...
Dijital şirkete nasıl dönüşürüz?
Hiç kuşkusuz ki yeni küresel dijital ekonomiye geçiş büyük firmaları acilen, KOBİ'leri ise orta ve uzun vadede bir plan dahilinde 'dijital şirkete” dönüşmeye zorlamaktadır. Söz konusu dijital transformasyon sadece yeni bir sermaye...
Dijitalleşme ve ortak yaşam (simbiyoz) ekonomisine geçiş
Simbiyoz kavramı canlılar arasında birbirinden beslenen veya birbirileri arasında yaşamsal ortak alan yada ilişki oluşturma anlamına gelmektedir. Simbiyoz kavramı son yıllarda endüstriyel simbiyoz olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir...
Teknolojik inovasyon, değişen çalışma hayatı ve sosyal yaşam
Dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon sadece ekonomiyi ve üretim ilişkilerini derinden etkilemekle kalmamış, aynı zamanda çalışma hayatı ve sosyal yaşamı köklü bir biçimde değişime tabi tutmuştur. İkinci Dünya Savaşı, Keynesyen...
Robotik, yapay zekâ ve akıllı dijital dönüşüm sistemleri
Dijital teknolojilerdeki gelişmelerin birçoğu insan ve insan merkezli yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sonuçta her yıkıcı ya da sarsıcı inovasyon veya icat insanlığa hizmet etmekte ve hayatı kolaylaştırmaktadır (Savunma sanayinin...
Büyük Veri (Big Data)
Dijital dönüşüm ve dijital teknoloji tabanlı sermaye birikimi, kalkınma ve büyüme paradigmasının en önemli saç ayaklarından birisi de Büyük Veri (Bıg Data) bilimi ve yeni ekonomik düzendeki yükselen değeridir. Veri madenciliği yapan ya...
Yerli ve milli teknoloji üretimine geçiş
Bir ülkenin teknolojide dışa bağımlılığından kurtulması için dışarıdan teknoloji satın alma ya da transfer yapma yerine, başkasının ürettiği ya da geliştirdiği teknolojiyi kullanan ülke durumundan teknolojisini kendi üreten ülke modeline...
 Yeni bir teknoloji devrimi “blockchain”
Son yıllarda gündemimizi meşgul eden yeni dahice buluşlardan birisinin adı da 'blockchain” teknolojisidir. Dijital ortamda elde edilen verilerin dağıtımı ile ilgili blockchain esas itibariyle bir nevi yeni bir 'internet mucizesinin”...
Zekâ devrimi
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 devriminin en önemli çıktısı, içinde bulunduğumuz 'Bilim ve Dijital Teknoloji çağında” yaşadığımız 'Zekâ Devrimi”dir. Zekâ Devrimi'ne neden olan en önemli faktörler, makine öğrenmesi...
TOPLUM 5.0 (SOCİETY 5.0)
Dijital Dönüşüm Çağı'nın yeni bir akıllı toplum felsefesi ve projesine ihtiyaç olduğunu düşünen Japonya, Toplum 5.0 felsefesini bizzat Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından tanıtmıştır. Toplum 5.0 felsefesi kapsamında yeni bir...
ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0
Endüstri 4.0 üretimin dijital tabanlı transformasyonu olarak tanımlanabilir. Toplum 5.0 ise ekonomi ve sosyal yapının dijital bazlı dönüşümü olarak kavramsallaştırılabilir. Toplum 5.0 üretim dışındaki sosyal, toplumsal ve insani gelişime...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-5
Dijital dönüşüm veya dijitalleşme akıllı makinelerin bize sağladığı büyük veriyi daha iyi hizmet veya ürüne dönüştürme sürecidir. Şu an insanlığa inanılmaz gelen bu gelişmeler çok yakında gerçek olacak ve yapay zekâ ve robot teknolojileri...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-4
Akıllı makineler birçok gelişmiş ülkede insan istihdamını tehdit eder boyuta gelmiştir. Almanya'da kargo şirketleri için 150 kilo yük taşıyan 'robot postacılar ya da kargo elemanı robotlar” üretilmiş ve işe başlatılmışlardır....
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-3
Makinenin öğrenmesi demek hiç kuşkusuz ki insanın makineye deneyimlerini aktarması ve öğretmesi demektir. Gelecekte belki 'siborg bilim” yüzünden insansı yaratıklar ve makineler ortalıkta dolaşacaklardır.  Sürücüsüz bir araba...
DİJİTAL KAPİTALİZM: DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ-2
ABD kökenli PWC danışmanlık firmasının 2017 raporuna göre, 2030 yılına gelindiğinde ABD'deki işlerin yaklaşık yüzde 38'i robotlar tarafından yapılacak, aynı raporda bu oran İngiltere için yüzde 30, Almanya için yüzde 35 ve...
DİJİTAL (DİJİTAL TEKNOLOJİ) DEVRİM, VERİ ( BÜYÜK VERİ) DEVRİMİ VE BİLİŞİM (ENFORMASYON VE İLETİŞİM-BİLGİSAYAR, İNTERNET) DEVRİMİ - 1
Dijital dönüşümü tetikleyen en önemli unsur bilim ve teknoloji alanında gerçekleşen baş döndürücü devrimdir. Esas itibariyle Batı dünyasında bilim Descartes'in felsefesi, Bacon'ın bilimsel metodolojisi ve Newton'nın fiziği...
ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞI
18. yüzyılın son çeyreğinde buhar makinesinin icadı ile başlayan makineleşme süreci, o dönem için endüstri devriminin başlangıcı kabul edilir. Bu durum Endüstri 1.0 olarak tanımlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında yaşanan en büyük...
KÜRESEL EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR: EŞİTSİZLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİYEL TRANSFORMASYON (ENDÜSTRİ 4.0)
Global kriz, üç kutuplu dünya ekonomisi durgun (gelişmiş ülkeler), yavaş büyüyen (gelişmekte olan ülkeler) ve hızlı büyüyen  (yeni gelişen ekonomiler)  ve Türk ekonomisine etkileri derin bir tahlile tabi tutulduğunda iki temel...