Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yazarın Makaleleri
Ekonomik ve sosyal kalkınma için Endüstri 4.0-5.0 ve süper akıllı topluma geçiş
Yaşadığımız çağda bilim ve teknolojinin belirleyiciliği tartışılmaz.  Bilim ve teknoloji ise insanlığın önünü açmak ve insanlığın hayatını kolaylaştırmak kısacası kamu yararı sağlamak için vardır. Kötü insanların elinde...
Şirketlerde dijitalleşme ve insan kaynakları yönetiminde köklü değişim
Dijital teknoloji devriminin kökten değiştirdiği ekonomik sistem ve üretim modelleri çalışma hayatı açısında da çok önemli dönüşümün yaşanmasına neden olmuştur. Yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmeler üretim faktörlerinden...
Dijital devrim-yapay zeka, insan ve makinenin birlikte üretiminde yeni dönem
Makine öğrenmesi gibi çok önemli yapay zeka inovasyonları için önce akıllı insanın beyninin gücü gerekmekte ve daha sonra ise bu akıllı makinelerin devreye sokulduğu bir mekanizmadır. Daha yalın bir ifade ile, Makine öğrenmesi yapay zeka...
Yapay zeka ekonomisine geçiş ve kullanım alanları
Global bazda yaşanan dijital dönüşüm ve dijital teknoloji devrimi yeni bir küresel dijital ekonomiyi, inovasyon ekonomisini, dijital teknoloji tabanlı yeni bir üretim modelini ve entelektüel sermaye ve girişimciliğe dayalı yeni bir kapital birikim...
DİJİTAL TRANSFORMASYON: Dijital Zihinsel Değişim, Yetenek ve Beceriler
Dijital tabanlı yetenek gelişimi ve beceri eğitimi dijital dönüşümün en önemli saç ayaklarından birisidir. Diğer taraftan dijital çağı yönetecek liderlerin yetiştirilmesi ayrıca önem arz etmektedir. Liderlerin dijital zihniyete (mindset)...
Geleceği yapay zeka şekillendirecek
İnsan ile yapay zeka arasındaki en önemli fark insanın duygusal olması ve yapay zeka teknolojilerinin geldiği noktada yapay zekanın duyguları çözümlemekte henüz insan kadar başarılı olamadığıdır. Ancak, bu konuya yönelik bir çok araştırma...
Pandemi, şirketler ve insan kaynakları yönetiminde dönüşüm
PANDEMİ, ŞİRKETLER VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM Hiç kuşkusuz ki, son 20 yıldır tüm dünyada başta gelişmiş ekonomilerde olmak üzere Dijital Kapitalizm konvensiyonel kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerini derinden sarsmış...
Türkiye için sermayenin tabana yayıldığı yeni bir ‘girişimcilik’ politikası ve finansman modeline ihtiyaç var
Türkiye'nin geleneksel olarak hayatta kalma ‘SURVİVOR' anlamında bir ‘Zorunlu Girişimci' olma sorunu yok gibi görünmektedir. Bu topraklarda yıllardır ayakta kalmak için insanlar zorunlu olarak girişimci olmak zorunda bırakılmıştır....
Derin öğrenme
En basit anlatımla derin öğrenmeyi, makine öğrenmesinin daha ileri ya da gelişmiş hali olarak tanımlayabiliriz. Özellikle derin öğrenmeyi ön plana çıkartan faktör, büyük veri biliminin makine öğrenmesinin geliştirilmesinde aktif kullanılmasının...
Akıllı insan, akıllı yönetici ve yapay zekâ-makine öğrenmesi
Makine öğrenmesi gibi çok önemli yapay zekâ inovasyonları için önce akıllı insanın beyninin gücü gerekmekte ve daha sonra ise bu akıllı makinelerin devreye sokulduğu bir mekanizmadır. Daha yalın bir ifade ile Makine öğrenmesi yapay zekâ...
Yapay zekâ nedir?
Çok basit ve yalın halde yapay zekâ, bir bilgisayarın ve ya bilgisayar kontrolündeki bir akıllı sistemin ya da robotun insanlara benzer şekilde çeşitli fonksiyonları yapabilmesi olarak tanımlanmaktaydı. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin baş...
Yapay zekâ insanın işine ve ekmeğine bir tehdit mi?
Esas itibariyle günümüzde yapay zekâ teknolojileri insanlığın iş ve emek ile olan bağına  tarihsel perspektiften yaklaştığımızda ilkel öğrenme yöntemlerinden, bilimsel eğitim ve teknoloji üzerinden gelişimi vasıtasıyla kazandığı...
Kendi kendini geliştiren teknoloji yapay zekâ
Esas itibariyle, duvarları yıkan, sınırları zorlayan, bir çok sektör için inovatif ürün ve hizmet üreten yıkıcı yapay zekâ dijital teknoloji becerisinin temelinde yapay zekâ teknolojilerinin kendi kendini sürekli geliştiren bir sisteme sahip...
Kamusal alan ve iş dünyası büyük veri yönetimi üzerine yoğunlaşmalı
Son yıllarda dünyada kamusal alanı ve iş dünyasını en çok meşgul eden konulardan birisi de 'Büyük Veri (Big Data)”, veri yönetimi, veri analizi ve filtrelenmiş ve doğrulanmış verinin kurumların veya şirketlerin menfaatleri doğrultusunda...
Şirketlerin dijitalleşme süreçlerini ve dijital olgunluk düzeyini nasıl ölçeriz?
Üretimden başlayarak tüm operasyonel süreçlerde dijitalleşme ve dijital olgunluk düzeyine ulaşmak için yönetimin alması gerekli olan kararlar ve yapması gereken işlemler aşağıdaki gibidir: Üst yönetimin şirketin dijital vizyonunu belirlemesi...
Dijital sosyal transformasyon dijital yönetici (digital manager) ve dijital çalışan (digital employee) talep etmektedir: Geleceğin yetkinlikleri ve işleri
Yapay zekâ, robotik, makine öğrenmesi, büyük veri, ICT, IOT, süper bilgisayarlar, blokzincir, drones, 3D printing, VR, AR,  akıllı cihazlar gibi diğer dijital teknolojiler ve teknolojik ilerlemeler kısacası üretimin ve sosyal yaşamın her...
Şirketlerde Dijital İnsan Kaynağı Yönetimi’ne (DHRM) acilen geçmeliyiz
Şirketlerimizde İnsan Kaynağı Yönetimi politikalarımızı, gelecek 20-30 yıl içinde en çok meşgul edecek konu şirketlerimize iş gücü piyasalarından en iyi eğitimlilerin, en iyi yeteneklerin kazandırılması yani yetenek avcılığı yapılması,...
Dijital şirkete nasıl dönüşürüz?
Hiç kuşkusuz ki yeni küresel dijital ekonomiye geçiş büyük firmaları acilen, KOBİ'leri ise orta ve uzun vadede bir plan dahilinde 'dijital şirkete” dönüşmeye zorlamaktadır. Söz konusu dijital transformasyon sadece yeni bir sermaye...
Dijitalleşme ve ortak yaşam (simbiyoz) ekonomisine geçiş
Simbiyoz kavramı canlılar arasında birbirinden beslenen veya birbirileri arasında yaşamsal ortak alan yada ilişki oluşturma anlamına gelmektedir. Simbiyoz kavramı son yıllarda endüstriyel simbiyoz olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir...
Teknolojik inovasyon, değişen çalışma hayatı ve sosyal yaşam
Dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon sadece ekonomiyi ve üretim ilişkilerini derinden etkilemekle kalmamış, aynı zamanda çalışma hayatı ve sosyal yaşamı köklü bir biçimde değişime tabi tutmuştur. İkinci Dünya Savaşı, Keynesyen...
Robotik, yapay zekâ ve akıllı dijital dönüşüm sistemleri
Dijital teknolojilerdeki gelişmelerin birçoğu insan ve insan merkezli yaklaşımlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sonuçta her yıkıcı ya da sarsıcı inovasyon veya icat insanlığa hizmet etmekte ve hayatı kolaylaştırmaktadır (Savunma sanayinin...
Büyük Veri (Big Data)
Dijital dönüşüm ve dijital teknoloji tabanlı sermaye birikimi, kalkınma ve büyüme paradigmasının en önemli saç ayaklarından birisi de Büyük Veri (Bıg Data) bilimi ve yeni ekonomik düzendeki yükselen değeridir. Veri madenciliği yapan ya...
Yerli ve milli teknoloji üretimine geçiş
Bir ülkenin teknolojide dışa bağımlılığından kurtulması için dışarıdan teknoloji satın alma ya da transfer yapma yerine, başkasının ürettiği ya da geliştirdiği teknolojiyi kullanan ülke durumundan teknolojisini kendi üreten ülke modeline...
 Yeni bir teknoloji devrimi “blockchain”
Son yıllarda gündemimizi meşgul eden yeni dahice buluşlardan birisinin adı da 'blockchain” teknolojisidir. Dijital ortamda elde edilen verilerin dağıtımı ile ilgili blockchain esas itibariyle bir nevi yeni bir 'internet mucizesinin”...