Çalışmanın bu kısmı, önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda OSB’lere sağlanan diğer teşvikler ele alınacaktır.

A1. Kredi desteği 
A1.1. İlgili mevzuat
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 95’inci maddesine göre, OSB’lere kullandırılan kredinin kaynağını OSB’lerin yapımı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) bütçesinde yer alan ödenekler oluşturur.

4562 sayılı OSB Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, OSB’nin yetkili organları projenin keşif tutarı ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, bakanlıktan kredi talep edebilmekte ve kredi desteği doğrudan OSB tüzel kişiliğine verilmektedir.

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 97’nci maddesine göre, Yatırım Programı’nda yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB’ler ve ileri teknoloji kullanan ihtisas OSB'lere talepleri halinde arsa, altyapı ve genel idare giderleri kredisi, diğer yörelerdeki OSB’lere ise altyapı ve genel idare giderleri kredisi verilir. Ayrıca talepleri halinde OSB’nin sevk ve idaresi için ihtiyaç duyulacak bölge müdürlüğü hizmet binası inşaatları da kredilendirilir.

A1.2. Kredi faiz oranları ve geri ödeme şartları
A1.2.1.İlgili mevzuat
Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 14’üncü maddesine göre, kullandırılan kredinin faiz oranları ve geri ödeme şartları şöyledir:
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde; faiz oranı yıllık yüzde 1, geri ödeme süresi 5 yılı ödemesiz  toplam 15 yıl, 
b) Normal illerde; faiz oranı yıllık yüzde 2,  geri ödeme süresi 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl, 
c) Gelişmiş illerde; faiz oranı yıllık yüzde 3,  geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz  toplam 11 yıl   
olarak uygulanır.

Anlatılanları özetlemesi açısından, yörelere göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kullandırılan kredinin faiz oranları ve geri ödeme şartları Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2: Yörelere (İllere) Göre OSB’lere Kullandırılan Kredilerin Geri Ödeme Şartları İle Faiz Oranları
 
A1.3.Kredi borç taksitlerinin ertelenmesi
A1.3.1. İlgili mevzuat
Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 16’ncı maddesine göre, arsa satma durumuna gelmeyen ya da borcunu karşılayabilecek miktarda arsa satma durumuna gelmeyen OSB’lerde kredi anapara borç taksitleri, kredi kullanan OSB’ler itfa dönemlerinde tahakkuk eden borçlarını ödeyemeyeceğini ilgili belgelerle ispatlaması durumunda; anapara borç taksitleri yılda bir olmak üzere toplam 4 defa ertelenebilmekte, dönem faizi borçları ise anapara borç taksitleri ödenmesi kaydıyla kredi hesabına borç kaydedilebilmektedir. Burada, bir önceki kısımda bahsedilen uygun geri ödeme sürelerine ve faiz oranlarına ilave olarak koşulların oluşması halinde OSB’lerin ödenemeyen vadesi geçen anapara borçlarına erteleme, ödenemeyen dönem faiz borçlarına ise yeni bir kredi gibi yeniden itfalandırma imkanları getirilmektedir.

A2. Emlak vergisi muafiyeti
A2.1. İlgili mevzuat
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi (f) fıkrasına göre OSB inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren binada 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
Aynı Kanunun 15’inci maddesi (d) fıkrasına göre ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, OSB’ler için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar) arazi vergisinden muaftır. Bu muaflıktan yararlanmak için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

A3. Bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcı istisnası
A3.1. İlgili mevzuat
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80’inci maddesine göre, OSB’lerde yapılan yapı ve tesisler bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesnadır.

A4. Kurumlar vergisi muafiyeti
A4.1. İlgili mevzuat
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin (n) bendi gereğince OSB’lerin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elde edeceği gelirleri kurumlar vergisinden muaftır.

A5. KDV istisnası
A5.1. İlgili mevzuat
4369 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17’nci maddesi 4’üncü fıkrasına eklenen (k) bendine göre, OSB’lerin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır.

A6. Elektrik ve havagazı tüketim vergisi muafiyeti
A6.1. İlgili mevzuat
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre, verginin konusunu belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi oluşturmaktadır. Aynı Kanun’un 35’inci maddesine göre ise “OSB’lerde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini OSB tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder” denilerek OSB tüzel kişilikleri söz konusu vergiden muaf tutulmaktadır.

A7. Tevhid ve ifraz işlem harcı istisnası
A7.1. İlgili mevzuat
5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesine ilave edilen (n) bendine göre, OSB’lerde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri tevhid ve ifraz işlem harcından müstesnadır.

A8. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli indirimi
A8.1. İlgili mevzuat
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli OSB onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için yüzde 75 indirimli uygulanır.
Çalışmanın diğer kısımlarında, OSB’lere sağlanan diğer teşvikler ele alınacaktır. 


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.