Müdahale ederiz!

OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, boş kalan arsalar geri alınırken uygulanacak olan “geniş fiyat aralığı” kriteri ile ilgili endişeleri giderdi. Yıldırım, “OSB yönetimlerine verilen yetki kötüye kullanılırsa bakanlık olarak müdahale ederiz. Denetim birimlerimizi devreye sokarız” dedi.

Müdahale ederiz!

OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, boş kalan arsalar geri alınırken uygulanacak olan “geniş fiyat aralığı” kriteri ile ilgili endişeleri giderdi. Yıldırım, “OSB yönetimlerine verilen yetki kötüye kullanılırsa bakanlık olarak müdahale ederiz. Denetim birimlerimizi devreye sokarız” dedi.

15 Mart 2011 Salı 12:21
Müdahale ederiz!

Ramazan Yıldırım… Türkiye için çok büyük öneme sahip olan 263 Organize Sanayi Bölgeleri’nin bağlı olduğu Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü. Diğer bir deyişle “OSB Genel Müdürü”

            Türkiye’nin büyümesi, kalkınması, zenginleşmesi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için kilit öneme sahip olan OSB’lerin sorunlarına çözüm üreten, gelişmesine katkı sağlayan Sanayi Bakanlığı’nın en önemli isimlerinden biri.

            Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün OSB zirvelerinde onure ettiği, OSB’lerle ilgili yapılan çalışmaların arkasında kendisinin olduğunu hissettirdiği Ramazan Yıldırım, “Genel Müdürlük” makamında ziyada daha çok “Yoğun bir iş temposundan çalışan bir CSO”nun çalışma ofisini andıran odasında Sanayi Gazetesi’ni konuk etti.

            Sanayi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şenol Aydın ile Yazı İşler Müdürü Uğur Saray, OSB’lerin yaşadığı sorunları Ramazan Yıldırım’a iletip çözüm konusunda yapılacak çalışmalar, izlenecek yollar hakkında görüşlerine başvurdu.

            Öncelikli olarak iyi bir boşluğu dolduran ve sanayiciye hizmet eden “Sanayi Gazetesi” ekibini tebrik eden Ramazan Yıldırım, Sanayi Bakanlığı olarak, OSB’lerin sorunlarına çözüm bulmak, sıkıntılarını gidermek için her zaman ellerinden geleni yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

            OSB’lerin Türkiye’de çok büyük başarılara imza attığını söyleyen Yıldırım, Dilovası OSB’yi örnek vererek, Müteşebbis Heyet Başkanı Necmettin Bitlis, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker’e gayretli çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür etti.

            OSB yönetmeliğindeki arsa devri ile ilgili değişiklik, Islah OSB yasa tasarısının son hali, OSB’lerdeki boş araziler, boş kalan OSB’ler, Maliye Bakanlığı’nın OSB yatırımcısına çıkardığı KDV sorunu gibi çok önemli konu ve sorunlar hakkında da düşüncelerini aktaran Yıldırım’ın işte Sanayi Gazetesi’ne verdiği o röportaj…

 

3 YIL İÇİNDE ÜRETİME GEÇMEK ZORUNLU OLDU

 

OSB’lerdeki arsa devri sorununa çözüm bulabilmek mevzuatta değişikliğe gittiniz. Yenisi ile eskisi arasında ne gibi farklar var. Anlatır mısınız?

 

OSB’lerde arsa tahsislerinin yapılmasıyla ilgili yasal süreç, OSB’lerde alt yapı inşaatları bittikten sonra, bitim tarihi OSB yetkili organlarınca duyurulmasıyla başlıyordu. Bu arsa spekülasyonuna açık bir uygulama idi. Türkiye genelindeki OSB’lerin doluluk oranına baktığımız zaman, doluluk oranının düşük olduğunu görüyoruz. OSB yönetmeliği yürürlüğe girmeden önceki dönemlerde arsa tahsis ve satışları yapılmış, ancak arsa üzerine herhangi bir tesis yapılmamış ve yeni gelen yatırımcıya da yer bulunamıyordu. Son yaptığımız düzenlemede bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefledik. Dolayısıyla yeni mevzuatta bir yıl içinde yapı ruhsatını almasını ve yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren de iki yıl içerisinde üretime geçme zorunluluğunu getirdik. Toplam 3 yılda arsa üzerinde tesisini işletmeye geçmek zorundadır. Ayrıca makul sebeplerle ruhsat süresini iki yıl uzatma imkânı da bulunmaktadır.

 

OSB YÖNETİMLERİNE GENİŞ YETKİ

 

Yeni mevzuata göre, ruhsat süresini iki yıl daha uzatmayı ve arsanın geri alınması durumunda arsa sahibine ödenecek rakam metrekare birim bedelini OSB yönetimleri belirlenecek.  Özellikle metrekare birim fiyatının belirlenmesinde OSB’lerde sıkıntılar yaşanabilir. Mevzuatın bu şekilde değişmesi doğru mu?

 

Bakanlığımızda kredi kullansın ya da kullanmasın OSB mevzuatı tüm OSB’ler için geçerlidir. Türkiye’de 80 vilayette OSB bulunmaktadır. Kanun bir tane olmasına rağmen bir bakıyorsunuz bazı OSB’lerde çok iyi bir yönetim performansı var. Hiçbir problem yok katılımcılar memnun. Ama bir tarafta da bakıyorsunuz işler arapsaçına dönmüş durumda. Dolayısıyla sorunlar kişilere endeksli olarak ortaya çıkıyor. Bazen şunu da yaşıyoruz; özellikle genel kurulunu yapmış ve OSB yönetimi katılımcılara geçen OSB’lerde, bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılardan ticari rakip olarak gördükleri firmalara zorluklar çıkarabilmektedirler. 4562 sayılı OSB kanununda, OSB yönetimine çok geniş yetkiler tanınmıştır. Hatta kanun bazı kamusal yetkileri kullanma yetkisi getirmiştir. Dolayısıyla yetkilerini kötüye kullananlar olması durumunda konu Bakanlığımıza intikal ettiği zaman Bakanlığımızın denetim birimleri devreye girmektedirler.

 

KDV SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

 

Maliye Bakanlığı OSB’lerinde arsa devri ile alakalı KDV faturası çıkardı. İki bakanlık bunun düzeltilmesi konusunda devreye girdiğini biliyorum. Son durum nedir? Bununla alakalı bir çözüm bulundu mu?

 

Bu konu, Bakanlığımızın konusu olmamasına rağmen KDV Kanunu ve mevzuatı Maliye Bakanlığını ilgilendirdiği için Sayın Bakanımızın, Maliye Bakanımızla bu konuyu birlikte konuşup konunun çözülmesi yönünde görüştüklerini biliyoruz. Oradaki hadise maliye uzmanlarının kanunu farklı yorumlamasından kaynaklanıyor. Maliye Bakanlığı farklı yorumlamanın ortadan kalkmasına yönelik bir mevzuat düzenlemesi yaparsa, konunu çözülebileceğini zannediyorum.

 

YÜZDE 10 YETERSİZ DEĞİL

 

OSB’lerin içerisinde ticari ve sosyal alanların yapılması ile alakalı bir çalışma yaptınız ve yasalaştı. Burada da üst limiti mevcut OSB’deki alanın yüzde onu olarak belirlediniz. Bazı OSB’ler belirlenen oranın yetersizliğinde yakınıyor. Siz de oranın yetersiz olduğuna katılıyor musunuz?

 

Hayır katılmıyorum. Şimdi bizim son yaptığımız düzenlemede OSB’nin brüt alanın yüzde onunu geçmemek üzere ticaret, eğitim, sağlık  gibi OSB içerisindeki katılımcıların birtakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir düzenleme. Düzenlemenin temel amacı şuydu;  Türkiye’de genelde OSB’ler ortalama 20-25 kilometre şehir merkezlerinin dışındadır. Hizmet ve destek alanları sanayicilerin ve çalışanların bazı ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik bir düzenlemedir. (yedek parça, bakım-onarım ve diğer sosyal ihtiyaçlar). Dolayısıyla OSB alanını yüzde 10’nunu geçmeyecek şekilde ve OSB ruhundan uzaklaşmamak için böyle bir sınırlama getirilmiştir. Bunu küçük sanayi sitesi anlamına da getirmedik kendi içerisinde de bir bölünme yapmadık. Yani ticarete, eğitime şu kadar alan ayrılacak, küçük sanayi sitesi için şu kadar alan ayrılacak şeklinde bir düzenleme yapmadık, aksine her OSB’nin kendi ihtiyaçlarına göre, OSB yönetimlerinin bu alanları belirlemesinin daha doğru olacağını düşünerek düzenleme yaptık.

 

EMSAL ORANLARI ARTTIRILABİLİR

 

OSB’lerdeki imar oranları ve emsal değerlerinin düşük olduğu konuşuluyor. Özellikle emsal oranlarının artması yönünde talepler var.  Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. OSB dışındaki sanayi yatırımlarını içeriye çeker mi?

 

Kısmen de olsa çeker ama onu çekmekle beraber bu emsal oranlarının ilk belirlenmesi çalışmalarında ciddi bir çalışma yapıldı. Bilimsel bir çalışma yapıldı. Bu bilimsel çalışma neticesinde bu oranlar belirlendi. Daha sonra günün şartlarına ve değişen koşullara göre burada da revizyona gittik. Emsalleri yüzde elliden yüzde yetmişe çıkarttık. Bu konu bize sıkça geldiğinden konu ile ilgili değişik illerimizdeki üniversitelerde çalışma yaptırdık. Üniversitelerin çalışmalarında bu oranların çok yüksek olduğu raporları geldi. Ancak böyle olduğu için kapıyı tamamen kapatalım gibi bir düşünceye girmedik. Tabii ki ülkemiz, gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkede yatırımcıların sıkıntılarını da biliyoruz. Onları rahatlatma ve onlara daha iyi bir ortam sunma anlamında yani yarın onların yaşayacağı sıkıntıları bertaraf etme noktasında Sanayi Bakanlığı olarak sürekli çalışıyoruz. Zaman zaman yurt dışı çalışmalarımızda benzer projelere baktığımız zaman uygulamalarımızın ve sizin bahsettiğiniz yapılanma koşullarının oralardan çok daha iyi olduğunu gördük. Diğer ülkelerde bu değerler daha aşağıdadır. Gelen taleplere göre değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye de bu alanda bize iletilen sorunların yüzde doksan dokuzunu çözüyoruz.

 

İLGİLİ KURUMLARIN FİKRİNİ SÜREKLİ ALIYORUZ

 

OSB’ler kendilerin ilgilendiren konularda yapılan çalışmalarda fikirlerine başvurulmadığından yakınılıyor. Siz yaptığınız çalışmalarda OSB’lerin görüşlerine başvurmuyor musunuz?

 

Çalışmalarımızda ilgili kuruluşların fikrini kesinlikle alıyoruz. Son yaptığımız yönetmelik düzenlemesinde de tüm taraflarla beraber çalışılarak ve çalışmalara katılamayanlarında yazılı görüşleri bu mevzuat düzenlemelerine yansıtılmıştır.

 

Son Güncelleme: 15.08.2015 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.