Kuruyemişçi OSB yönetiyor

OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, odaların kurduğu 8 OSB’nin, sanayicilikle alakası olmayan kesimler tarafından yönetildiğini söyledi. Tuncay, “Bu OSB’leri odaların meclislerinde bulunan kuruyemişçiler, sigortacılar yönetiyor” dedi.

Kuruyemişçi OSB yönetiyor

OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, odaların kurduğu 8 OSB’nin, sanayicilikle alakası olmayan kesimler tarafından yönetildiğini söyledi. Tuncay, “Bu OSB’leri odaların meclislerinde bulunan kuruyemişçiler, sigortacılar yönetiyor” dedi.

22 Mart 2011 Salı 13:16
Kuruyemişçi OSB yönetiyor
Türkiye’deki OSB’lerin çatı kuruluşlarından Organize Sanayi Bölgeieri Derneği Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Sanayi Gazetesi’ne konuştu. Aynı zamanda Anadolu OSB’nin de başkanı olan sanayici Hüseyin Kutsi Tuncay, Türkiye’nin 50 yıllık bir OSB tecrubesine sahip olduğunu hatırlatarak acil bir durum tespitinin yapılması gerektiğini söyledi. Tuncay, “50 yıllık fotoğrafı çekip önümüze koymalıyız” dedi.
               OSB’lerin sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kutsi Tuncay, “OSB’lerin en büyük sorunu etraflarındaki plansız sanayileşme. Muhakkak gecekondu sanayicileşmenin önlenmesi gerekiyor” diyor.
               TOBB’un kurulumunda görev aldığı OSB’lerin kuruyemişçiler tarafından yönetildiğini söyleyen Tuncay, “İnanabiliyor musunuz, sanayicileri esnaflar yönetiyor. Kuruyemişçiler, sigortacılır OSB sanayicisinin geleceği ile ilgili karar alıyor. Bunu anlamak mükün değil” diye konuşuyor.
               OSB’Lerin teşvik edilmesi ve OSB’lere yönelik pozitik ayrımcılık uygulanması gerektiğini de aktaran Tuncay, OSB’lerdeki emsal oranlarının de yetersiz olduğunu düşünüyor. Tuncay, “2-3 katlı fabrika olmaz” diyerek mevcut emsallerin korunması gerektiğine inanıyor…
              
50 YILLIK BİRİKİMİ İRDELEMEK LAZIM
 
Dünyaya OSB ihraç eder konuma geldik ancak OSB’lerimizin de sayısız sıkıntıları var. 263 OSB’mizden yarısından fazlası boş. Herbiri birbirinden farklı sıkıntılarla boğuşuyor. Bu perspektifte OSB’lerimize nasıl bakmamız lazım?
 
               OSB’ler Türkiye’nin önemli bir gerçeği. Çevreye duyarlı sanayinin planlı sanayinin en önemli örnekleri. Keşke Türkiye’nin her yerinde sanayi organizasyonları OSB mantığına göre kurulabilse. Şu bir gerçek OSB’lerin kurulduğu bölgeler değer kazanıyor. Etrafına rant oluşturuyor. Bölgeye değer katıyor ancak OSB’ler rant gözüyle bakmamak lazım. Üretim amaçlı sanayi parseli olarak bakmaz lazım. Onun için sanayi bölgelerinin olduğu yerde rant olabilir. Bir sanayi bölgesinde rant oluşuyorsa bırak olulsun. Sonuçta oradaki rant oradaki üretim yapanlara destek olarak harcanıyor.
OSB’lerin yapısal sıkıntıları var. Kanundan kaynaklanan sıkıntılar var. Ancak şuda bir gerçke 50 yıllık bir birikimimiz var. Ancak bu 50 yılda işlemlerin nasıl yapıldığı, süreçlerin nasıl yaşandığı, elde edilen birikimlerin neler olduğu, bunların irdelenmesi lazım, tespit edilmesi lazım. Bugüne kadar ki uygulamalarda ne tip hatalar yapıldı, hangi şekilde yaparsak doğru olur, ne yaparsak daha iyisini yaparasız bunun tespit edilerek ortaya çıkarılması lazım. 50 yıllık birikimimizin fotoğrafı çekip masaya yatırmamız lazım. 
 
OSB’LERİN EN BÜYÜK SORUNU ETRAFLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMA
 
Hemen hemen her OSB’nin kendine özgü sorunu var. Size göre Türkiye’deki 263 OSB’nin acil çözüm bekleyen en önemli 5 sorunun hangisi?
 
Ben bir OSB’nin kuruluşunda bulundum. Yaklaşık 14 yıl emek verdim. Kanun çalışmalarının içerisinde yer aldım. Türkiye’nin bütün bölgelerini gezdim. Hangi bölgenin ne sorunu ne sıkıntısı var biliyorum.
               Bana göre OSB’lerin en büyük sorunu çevresinde oluşan kaçak yapılaşmalar. Bu yapılar OSB’ler çok büyük zararlar veriyor. Sadece OSB’lere değil tabi ki… Türkiye ekonomisine çok ciddi zararlar veriyorlar. Kayıttışı ekonomi en çok bu bölgelerde yoğun. OSB’ler durum öyle değil. OSB’lerde herşey kontrol altında.
Muhakkak gecekondu sanayicileşmenin önlenmesi gerekiyor. Kuralların herkes için aynı şekilde uygulanması gerekiyor. Yani kırmızı ışıkta geçenle geçmeyen arasında fark olmalı. Ne yazık ki bizde kuralsızlık çok önde olduğu için kırmızı ışıkta geçen hep ödüllendiriliyor. Bekliyorsan kimse niye bekliyorsun demiyor, ama arkadan biri gelip vuruyorsa sana niye bekliyorsun kardeşim geçsene diyor. Sen beklediğin için suçlu oluyorsun. Geçsen hesap soran yok. Şimdi kaçak yapılanmalarda, kanuna göre yapılanmalar arasında bir fark koymak lazım. Mümteriz sanayileşme ile planlı sanayileşme arasında da bir fark olması lazım.
               OSB’lerin sorunlarından biri de OSB’lerin vergiyle ilişkilendirilmesi. OSB’Ler vergiden muaftı çünkü kar amaçlı kurulmamıştırlar. Kazandığını yine bölgeye harcar OSB’ler, ticari işletmeler değil. OSB’ler iktisadi işletme gibi görüldü. Sorulardan bir tanesi de bu şimdi.
 
OSB’LERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI
 
OSB’lerin elektrik ve doğalgaz indirimi de ortadan kaldırıldı. Gerci doğalgaza bir takım indirimler yapıldı ama yüzde 3 ile 5 arasında kaldı. Sanayinin ana girdilerinden bir tanesi doğalgaz. Enerji de doğalgazdan elde ediliyor. Hem enerji maliyeti açısından hem doğalgaz kullanan firmalar açısından doğalgaz önemli bir girdi. Eğer siz almadığınız bir gazın parasını ödüyorsanız, gazı alın vatandaşlarınıza kullandırın. Biz almadığımız gazın parasını ödüyoruz İran’a. Yaklaşık 760 milyon dolar. Bizde dedik ki; siz almadığınız gazın parasını İran’a ödeyeceğinize indirimli kullanın niye zam yapıyorsunuz. Niye OSB’lerdeki indirimi kaldırıyorsun? OSB yatırımcısının muhakkak teşvik edilmesi lazım. OSB yatırımcısına pozitif ayrıcalık yapılmalı.
 
OSB’LERİN VERİTABANI YOK
 
OSB sanayicisi ile diğer sanayici arasındaki ne gibi fark var. İki kesimin sanayicisine de aynı gözlerle bakmamak mı lazım?
 
Yani diyorsunuz ki, kümese giren tavukla girmeyen arasında fark var mı? Birini kümese sokuyorsun. Belli kurallara sokuyorsun. Öbüründe kural yok. OSB’lerde kural var. Etrafa çöp atsan hemen hesap sorarlar. Dışarıda kimsenin bir şey sorduğu yok. Planlı sanayileşmede muhatabın var. Tabi OSB’lerde de, OSB sanayicilerinde de eksiklik var. Firmalar komşusunun ne iş yaptığını bilmiyor. OSB’lerde veritabanı yok. Türkiye’deki sanayi işletmelerinin de veritabanı yok. Kimse kimin ne iş yaptığını bilmiyor.
              
ODALARIN İZNİYLE OSB’LERİN KURULABİLMESİ HOŞ DEĞİL
 
Odalar olmadan sanayiciler hiçbir şekilde OSB kuramıyor. Odaların kurucular arasında bulunma zorunluluğu sizce doğru mu?
 
Eskiden sanayiciler bir araya gelerek kooperatif kurarak OSB kurabiliyordu. Bu küçük sanayi sermayesinin üretime katılmasını sağlıyordu. Türkiye’de küçük sermaye birikimi kooperatiflerle oluyor. Konut içinde böyle, küçük sanayi sitelerinde de böyle. Küçük sanayi sermayesiyle OSB kurduğunuzda, küçük ölçekti sanayi bir müddet sonra büyük ölçekli sanayiye dönüşüyordu. Şimdi ne oldu; odaların izniyle artık OSB’ler kurulabiliyor. Bu hoş bir şey değil.
 
TOBB’UN KURDUĞU OSB’LERDE SANAYİCİ SÖZ SAHİBİ DEĞİL
 
Türkiye’de TOBB’un kurduğu OSB’ler var. Bunların yönetim sistemleri diğer OSB’lerden farklı. Müteşebbis heyetleri odaların meclislerinden oluşuyor. OSB’nin ne olduğu dahi doğru düzgün bilmeyen kuryemişçiler, sanayicilerin geleceği ile ilgili kararlarda söz sahibi oluyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu 8 tane OSB var. Bu OSB’leri sanayiciler değil, odaların meclislerinde bulunani kuruyemişçiler, beyaz eşya satıcıları, sigortacılar vb. esnaf grupları yönetiyor. OSB’lerin geleceği ile ilgili kararları onlar alıyor. Bölge sanayicisi kendi ile ilgili alınan kararlarda söz sahibi değil.
Bunlara örnek verecek olursak Bursa TSO OSB, Eskşiehir TSO OSB. Bu OSB’lerde genel kurul yok. Yani bölge sanayici kendisi ile ilgili alınacak olan kararlarda söz sahibi değil. Bu illerdeki odaların meclislerinde görev alanlar sanayicinin geleceğini belirliyor. Ankara Sanayi Odası’nın kurduğu iki OSB’de de durum böyle. Bu OSB’lerin geleceğini Ankara Sanayi Odası meclisi belirliyor. Bunlardan biri de benim. Benim ne alakam var Ankara Sanayi Odası OSB ile. Anlamak mümkün değil.
 
HERŞEYDEN ÖNCE BÖLGE SANAYİCİSİNE SAYGISIZLIK
 
Yatırımı olmayan bir grup, o bölgedeki her türlü kararı etkileyebilir. Her türlü karar çıkartabilir. Ankara Sanayi Odası 2 ve 3 OSB’de de durum aynı. 81 meclis üyesinin 70’inin yatırımı yok. Şimdi ben mesela; benim yatırımım yok oradaki yatırımlar beni ilgilendirmiyor. Firmalar kendi kendini yönetemeyecek onun adına ben karar verecem, onun adına ben el kaldıracam, onun adına benim tasarrufum geçerli olacak. Bu herşeyden önce bir defa o bölgedeki sanayiciye saygısızlık. Yönetime saygısızlık. Bunlar hoş şeyler değil. Sayısız firmanın olduğu bir yerde bölgeyle ilgisi olmayan insanların o bölge hakkında karar verici olmaları doğru değil.
 
OSB’LERDEKİ EMSAL ORANLARI YETERLİ
 
OSB’lerdeki imar ve emsal oranlarının yetersiz olduğu yönünde görüşler ifade ediliyor. Sizce de oranlar yetersiz mi? OSB’lerdeki emsal oranları arttırılmalı mı?
 
Ben aynı düşüncede değilim. Bana göre oranlar yeterli. İkinci, üçüncü katlarda üretim olmaz. Tabi OSB’lerdeki işletmelerin en büyük sorunu yer. Mevcut yerlerine sığmıyorlar. Bu biraz da ön görüsüzlükten kaynaklanıyor. Ben şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, iki katlı, üç katlı fabrika olmaz. Birden fazla katlı yapılarda sanayi üretimi olmaz. Yönetim binası, sosyal tesis, Ar-Ge merkezi olarak kullanılabilir ancak aktif üretim alanı olarak kullanılmazı mümkün değil.
               Diyelim ki izin verildi, emsal oranları arttırıldı. Bu bile kaalıcı çözüm değil. 10 yıl sonra ne yapacaksınız. Bu tip çalımaları yaparken öngörülü olmak lazım. Bizim 50 yıllık OSB birikimimiz var, bundan faydalanmamız lazım.
 
YATIRIMA HAZIR SANAYİ BÖLGELERİ OLUŞTURULMALI
 
O zaman kalıcı çözüm bulunması lazım. Yani, altyapısı tamamlanmış, yatırıma hazır sanayi parselleri, OSB’ler oluşturulması lazım. O da şu ortamda mümkün değil. Öyle mi?
 
Niye mümkün olmasın. TOKİ, konut anlamında bunu yapabiliyorsa bizim de sanayi anlamında bunu gerçekleştirebilmemiz lazım. Niye yatırıma hazır sanayi siteleri, sanayi bölgeleri inşa etmeyelim. Sanayicinin işi üretim yapmaktır. Sanayicinin işi, sanayiciyi bir araya getirip altyapı, ihale yap, arsa tahsisi yapmak değil ki.
 
MÜTESEBBİS HEYETLER ESAS GENEL KURULU İSTEMİYOR
 
Sanayi Bakanlığı OSB’lerin “genel kurul” sistemine geçiş yapmasını destekliyor. Bunla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Siz OSBDER olarak, müteşebbis heyetten genel kurula geçişi destekliyor musunuz?
 
OSB’lerdeki müteşebbis heyetler benden iyi kimse yönetemez diyor. Oysa ki çocuk büyümüş artık bırak kendi kendini yönetsin, niye bırakmıyorsun? Ama müteşebbis heyetler devam etmek istiyor. Bir yer bulup genişleme alanı ilan ederek mevcut konumunu muhafaza ediyor. Çünkü OSB’lerde güç var. Bunu kullanıyorlar, kullanmak istiyorlar. Onun için müteşebbisler, genel kurula geçmek istemiyor. Niçin geçmek istemiyor biliyormusun? Çünkü müteşebbisler bölge yatırımcısı değil çoğunlukta. Müteşebbis heyet bölgeyle büyük ölçüde ilgisi olmayan insanlar.
Ben diyorum ki “Size müteşebbis olmamam lazım. Niye, bana ne ya 200 tane firma kendi adına kararı kendisi versin, bende sanayi odasına meclis üyesi olarak bir destek vermem gerekiyorsa bir destek vereyim. Ama onların adına kararı niye ben vereyim. Adam hayvan tüccarı müteşebbis heyet üyesi. Sanayi ile ilgisi yok adamın.”
 
İHTİYAÇ VARSA OSB KURULMALI
 
Türkiye’deki OSB’lerin çoğu yatırım alamıyor. Yani boş duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
 
Türkiye’deki OSB’lerin yüzde 50’si boş. Ciddi devlet imkânları devlet yatırımları burada alt yapı olarak bekliyor. Buraya yapılan yatırımlar milletimizin ödediği vergilerden kesildi.Eğitime harcanacak para bir OSB’nin alt yapı yatırımı olarak bekliyor. Ama maalsef biz bunu sorgulamıyoruz.
               OSB’ler belirli şartlar dahilinde kurulması lazım. İhtiyaca hareketle kurulması lazım. Eğer bir bölgede OSB ihtiyacı varsa OSB kurulmalı. Türkiye’deki OSB’lerin bir kısmı maalesef şımarık politikacıların kurduğu OSB’ler. Buna da izin veren bakanlık yetkilileri. Ya bir şehirde olur mu? Olursa bir çoğu dolu olur. Sadece bir tanesi yarım yamalak dolu gerisi boş… Böyle bir şey olabilir mi? Ama maalesef Türkye’de oluyor.
 
OSB’LERİN GELİRLERİ KISITLI
 
OSB’lerin bir çoğunda imar, enerji gibi bölgelerin ihtiyacı olan gerekli birimler oluşturulmuş değil. Kalifiye personel eksikliği OSB’lerde zaman içerisinde çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Neler söylemek istersiniz?
 
Bu tabi daha çok OSB’lerin gelirleriyle ilgili bir şey. OSB’ler doğalgaz satışından, elektrik satışından, su satışından gelir sağlayarak ayakta duruyorlardı şimdi onlar da kesildi. OSB’ler artık doğru düzgün gelir sağlayamıyor. Bundan dolayı yetkili birimleri kuramıyor, nitelikli personeli istihdam edemiyor. Bu sorunun çözümü OSB’lerin daha çok desteklenmesi ve bölgelerin sanayiciler tarafından yönetilmesinden geçiyor.
 
Sayın Hüseyin Kutsi Tuncay, son olarak neler söylemek istersiniz?
 
Hepimiz kalkınma, üretim mücadelesinde birer askeriz. Sizde askerlik yapıyorsunuz bizde askerlik yapıyoruz. Yani bir takım çalışması. Bu takımın kaleciye de ihtiyacı var gol atana da ihtiyaç var.
Son Güncelleme: 15.08.2015 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.