Çerkeş OSB yatırıma doyacak

Çerkeş OSB Bölge Müdürü Hüseyin Önder Altun, “2011 yılı sonunda tamamlanan imar planı ve yatırımcıların Avan proje çalışmaları sonucu 2012 yılı bölgemizde yatırımların inşaat yılı olacak” dedi.

Çerkeş OSB yatırıma doyacak

Çerkeş OSB Bölge Müdürü Hüseyin Önder Altun, “2011 yılı sonunda tamamlanan imar planı ve yatırımcıların Avan proje çalışmaları sonucu 2012 yılı bölgemizde yatırımların inşaat yılı olacak” dedi.

13 Şubat 2012 Pazartesi 15:00
Çerkeş OSB yatırıma doyacak

 Çankırı Çerkeş OSB Bölge Müdürü Hüseyin Önder Altun, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Büyükşehirlerde başlamış olan üniversite ve sanayi işbirliğine küçük şehirlerdeki üniversitelerde de önem verilmesi gerektiğini belirten Altun, bölgede yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi, vergi indirimi, ulaşaım kolaylığı gibi imkanlar sunduklarını dile getirdi.

Bölge Müdürü Altun, OSB içindeki yatırımcılardan alınacak emlak vergisinin yatırımcılara hizmet olarak döneceğinden yönetime ödenmesinde sakınca görmediğini söyledi. OSB dışı sanayi alanların sanayi imarına kapatılmasını desteklediğini ifade eden Altun, “Sanayicilerin OSB alanına taşınmaları teşvik edilmeli. Böylece OSB dışında yerleşim merkezleri içinde, verimli tarım arazileri üzerinde veya yol kenarlarında gelişi güzel, denetimden yoksun, bu tür tesislerin yapılması önlenmiş olur” diye konuştu.

 

Bölgeniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 

Çerkeş çok eski tarihi geçmişi olan Çankırı’ya bağlı şirin bir ilçedir.İlçe merkezinden Zonguldak-Ankara demiryolu geçmektedir. Güneyinde mesire yeri Işık dağı bulunmaktadır.

 

Bölgenizdeki ulaşım imkanları nasıl?

 

Çerkeş, önemli bir ulaşım kavşağı içinde bulunmaktadır. Karayolu ve demiryolu ile yurdun her noktasına ulaşmak mümkündür. Marmara Bölgesi’ni ve İstanbul’u Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesine bağlayan E-80(D100) uluslararası karayolu üzerindedir. Ayrıca Çerkeş-Kızılcahamam karayolu ile Ankara’ya ulaşılmaktadır.

Çerkeş İlçesi Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde bulunmaktadır. Her gün Ankara-Zonguldak arası karşılıklı olarak çalışan yolcu ve yük trenleri ile Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak’a ulaşılmaktadır. Çerkeş Ankara’ya 128, İstanbul’a 365 ve Samsun’a 343 kilometre mesafededir.

 

Bölgenin ne gibi sorunları var. Yetkili makamlardan talepleriniz neler?

 

·         Parsellerin tamamı tahsis edilen bölgemizde kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan genişleme imkânı bulunmayışı

§  Kalifiye eleman temini için bölgemizde bulunan YİBO’nun bir an önce Karatekin Üniversitesine bağlı olarak meslek yüksekokulu olarak açılması

§  Büyük şehirlerde başlamış olan Üniversite ve sanayi işbirliğine küçük şehirlerdeki üniversitelerde de önem verilmesi, sanayi ve üniversite beklentileri üzerine kongreler düzenlenerek işbirliği sorunlarının tartışılması-bildiriler sunulması, Üniversite sanayi işbirliği merkezleri platformunun (ÜSİMP) küçük iller ve OSB’lerde de yaygınlaştırılması

 

Bölgeniz yatırımcılara ne gibi imkânlar sunuyor?

 

§  Bedelsiz arsa tahsisi

§  Sigorta primi işveren payı desteği

§  Vergi indirimi

§  Enerji desteği

§  Ulaşım kolaylığı(Demiryolu ve Karayolu)

§  Ankara ve İstanbul’a en yakın teşvikli bölge oluşu

 

Bölgenin 2012 yılı hedefleri neler? Bölgeye yönelik ne gibi çalışmalar gerçekleştireceksiniz?

 

1.204.818 metrekare olan ve 2010 yılı sonunda altyapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgemizde 2011 yılında parsellerin tamamı 657 bin 444 metrekare alan yatırımcılara tahsis edilerek imar planında yatırımcıların taleplerine uygun revizeye gidilmiştir. 2011 yılı sonunda tamamlanan imar planı ve yatırımcıların Avan proje çalışmaları sonucu 2012 yılı bölgemizde yatırımların inşaat yılı olacaktır.

 

OSB sanayicisinin omzundaki yükleri azaltmak için emlak vergilerinin OSB’lere ödenmesi gerektiği yönünde OSB yöneticileri görüş belirtiyor. Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz neler?

 

OSB içindeki yatırımcılardan alınacak emlak vergisi yine yatırımcılara hizmet olarak döneceğinden yönetime ödenmesinde sakınca görmüyorum. Bu oran sanayicinin giderleri arasında çok küçük bir orana tekabül edebilir. OSB gelirleri içinde önemli payı olabilir. Ancak sanayicinin omzundaki yükler azaltılacaksa en büyük girdi maliyeti olan enerjide olmalı. Organize Sanayi Bölgelerini yönetenlerin yatırımcılara daha yaralı olanaklar sağlamasına imkân verir. Bu da planlı denetlenen ve hedefleri olan yıllık bütçeler yapılarak sağlanır. 

 

Boş OSB’leri doldurmak için OSB’lerde uygulanan arsa teşviki nasıl buldunuz. Uygulanan teşvikin OSB’lere ve sanayicilere sizce ne gibi faydası olacak?

 

Boş OSB’leri doldurmak için uygulanan tamamen veya kısmen bedelsiz arsa teşviki ile boş bulunan parsellerin sanayicilere tahsisi ile ucuz veya bedelsiz altyapısı tamamlanmış,  organize bir alanda yatırım yapmasını sağlayarak öz kaynaklarını işletmede kullanmasını gerçekleştirecektir. Ayrıca bu yatırımların tamamlanması halinde ülkemiz için ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeli oluşacağı gibi 400 bine yakın bir istihdam sağlayacağı hedeflenmektedir.

 

OSB dışı alanların sanayi imarına kapatılması gerektiği yönünde görüşler ifade ediliyor. Bir OSB yetkilisi olarak sizce de OSB dışı alanların sanayiye kapatılması gerekiyor mu? Kapatılırsa ne gibi fayda sağlar.

 

OSB dışı sanayi alanların sanayi imarına kapatılması görüşünü destekliyorum. Mevcut sanayicilerin OSB alanına taşınmaları teşvik edilmeli. Böylece OSB dışında yerleşim merkezleri içinde, verimli tarım arazileri üzerinde veya yol kenarlarında gelişi güzel, denetimden yoksun, çevreyi tehdit eden ruhsatsız faaliyet gösteren bu tür tesislerin yapılması önlenmiş olur. Sanayinin düzenli, planlı bir şekilde gelişmesi ve sanayi politikalarından daha iyi sonuçlar sağlanabilmesi için OSB’ler önemli bir uygulama alanıdır. Sanayinin belli bir alana yönlendirilmesi, sanayi işletmelerinin birbirleri ile bilgi, iletişim, teknoloji işbirliği yapması birbirlerinin yan ürünlerini üretmelerini ve uyum içinde üretim yapma imkânını sağlar. Yatırımların önceden planlanmış bir arazi üzerine yapılması, altyapı ve sosyal tesis gibi hizmetlerden ortak yararlanmaları sağlanmaktadır.

 

Türkiye’deki OSB’lerin haklarını savunmak için kurulan OSBÜK ile OSBDER’in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz.  Bu kuruluşlarla ilgili OSB olarak beklentileriniz neler?

 

OSBÜK ve OSBDER aşağıda belirtilen konuların birçoğunu yapmaktadırlar. Bu iki kuruluş OSB’lere yapacakları konusunda yarış içinde olmalı

§  OSB’ler arası diyalogu geliştirmek

§  Gelişmiş OSB’lere yeni kurulan ve küçük OSB’lerden bilgi amaçlı geziler düzenlemek

§  Teknik personel desteğinde bulunmak

§  Toplantı ve eğitim seminerleri düzenlemek

§  Yapılacak toplantı ve seminerlerin amacı ülkemizdeki OSB’lerin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak. Ayrıca bugüne kadar yaptıkları faaliyetler sonucu kazandıkları deneyimleri korumak, paylaşmak ve yaygınlaştırmaktır. Böylece yaratılan işbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak ve öncülük etmektir.

 

OSB sanayicileri nitelikli eleman konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çözüm önerileriniz neler?

 

OSB’lerde hukuki düzenlemeler yapılarak OSB içinde meslek liseleri ve meslek yüksekokulları açılmalı. Yönetici ve teknik kadroların bölgeye gelmesini sağlamak için eğitim ve sosyal imkânlar için mekânlar oluşturulmalı.

 

Türkiye’nin belirlemiş olduğu 2023 hedefleriyle alakalı düşünleriniz nelerdir?

 

2023 Hedeflerine doğru OSB’ler: Ekonomik ve Ticari ilişkileri geliştirmek, teşvik etmek. OSB’lerde enerji verimliliğine önem verilmeli, teşvik edilmeli. Çevreye duyarlı sanayici teşvik edilmeli. Türkiye AR-GE’nin önemini dikkate alarak politikalar geliştirip milli gelirden ARGE’ye daha fazla pay ayırarak teşviki sağlanmalı, ARGE Merkezleri oluşturulmalı. Küçük çaplı yatırımcılara ve özel projelere destek verilmeli.

 

 

-------------

 

OSB KÜNYESİ

 

SORU - CEVAP

 

OSB Adı: ÇERKEŞ OSB

Kuruluş Yılı:  2004

Yönetim Kurulu Başkanı: Şükrü TARHAN

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hamdi Emir ULUÇAY, Sarpi DOĞDU,Yüksel ÇAMDİBİ, 

                                        Dursun ÇELİK

Bölge Müdürü: Hüseyin Önder ALTUN

Yönetim Sistemi: Yönetim Kurulu

Toplam Alan:            1.204.818 m2

Doluluk Oranı: %10(faaliyete geçen)

Tahsis Edilen Alan: 637.402 m2

Tahsis Edilebilir Alan: 20.042 m2

Parsel Sayısı: 9

Parsel Büyüklükleri: 5600-14442

Firma Sayısı: 2(faaliyete geçen)

İstihdam Sayısı: 25

En yakın Otoyol: E-80(D100) Uluslararası karayolu

En yakın Demiryolu: Ankara-Zonguldak

En yakın Liman: Zonguldak-Bartın

En yakın Gümrük: Ankara

Şehir Merkezine Uzaklık: 1,5km


Son Güncelleme: 15.08.2015 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.