Boş OSB’ler imarla dolar

OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Türkiye’deki boş OSB’lerin imar değişikliği ile dolabileceğini söyledi. Yıldırım, “OSB dışı alanlar sanayiye kapatılsın, boş OSB’ler dolar” dedi.

Boş OSB’ler imarla dolar

OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Türkiye’deki boş OSB’lerin imar değişikliği ile dolabileceğini söyledi. Yıldırım, “OSB dışı alanlar sanayiye kapatılsın, boş OSB’ler dolar” dedi.

19 Mart 2011 Cumartesi 14:41
Boş OSB’ler imarla dolar

OSB’LERDEKİ BOŞ ARSALAR TESPİT EDİLDİ

 

Artık yatırım için yasal bir sınırlama koydunuz; 1+2 şeklinde. Bunun dışında yönetimlere de 2 yıl süre yetkisi verdiniz. Peki, bu zaman dilimi içerisinde yatırım yapmayan sanayicilerin arsalarının geri alınacak mı? Eski yasa göre de alınması gerekiyordu ancak hiç uygulanmamıştı?

 

Nisan 2010 yılında, Bakanımız Sayın Nihat Ergün’ün imzası ile 81 il valiliğine bir genelge gönderildi. Bu genelgede; arsa tahsisleri, arsa satışları, ruhsatlandırma yani OSB’deki yatırımcı ile OSB’deki tüzel kişilikleri arasındaki işlemleri valiliklerin başkanlığında kurulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek uygulamaların mevzuata aykırılıklarının olup olmadığının tespit edilmesi ve bütün bunları kapsayacak şekilde haziran ve aralık sonu itibariyle altışar aylık raporlar halinde çalışmalar yapılarak Bakanlığımıza gönderilmesi istendi. Aralık sonu itibarı ile gelen ilk raporlar Bakanlığımıza gelmeye başladı. Ciddi anlamda tahsislerin, üretime geçmeyenlerin tespitleri yapıldı. Bu raporlar Bakanımız SayınNihat Ergün’e de sunuldu. Sayın Bakanımız bu konuda çok hassasiyet göstermektedirler.  Tabi takdir edersiniz ki 262 adet OSB’yi tek tek masanın üzerine yatırarak parsel parsel durumlarının mevzuata uygun hale getirilmesinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için zamana ihtiyaç olmaktadır. Dolayısıyla Ocak 2011 itibarı ile bu raporlar bize geldiği zaman bunların birkaç aylık bir değerlendirme sürecine ihtiyaç olacaktır.

Arsa tahsislerinin iptali ile ödediği bedelin yatırımcıya iadesi noktasında önceki mevzuatımızda katılımcı ödediği bedeli, hangi yılda ne ödedi ise sonraki yıllarda da o bedeli aynen geri alıyordu. Dolayısıyla uygulamada bazı sıkıntıların olduğunu gördük. Son yaptığımız düzenlemede şöyle bir açılım getirdik; mesela beş yıl önce bin Türk Lirasına aldığı bir arsayı 5 yıl sonra yatırımdan vazgeçtiği zaman bin lira bir tarafa çeşitli masraflar da gerekçe gösterilerek dokuz yüz liraya arsalar geri alınıyordu. Bunun hakkaniyet ölçülerine pek uymadığını gördüğümüz için de son yaptığımız düzenleme de şöyle bir uygulama getirdik, arsa bedeli; ilk satış bedelinden az, yılı kanuni faiz oranları ile belirlenen arsa bedelinden fazla olmamak kaydı ile satış bedelinin OSB’ce tespit ederek katılımcıya iade edilmesini öngördük.

 

 

OSB DIŞI ALANLAR SANAYİ İMARINA KAPATILMALI

 

Son zamanlarda OSB dışı alanlara sanayi imarı verilmemesi konusunda görüşler gündeme geliyor. Siz OSB Genel Müdürü olarak bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz?

 

OSB dışı alana sanayi imarı izni verilmemesi için, diğer idarelerin sanayi alanları açmamalarına yönelik ilgili mevzuatlarda düzenleme yapılması şarttır. Onu yapmadığınız müddetçe kurumlar kendi kanunlarındaki yetkilerini kullanırlar. İdareler sanayi planlaması yaparken görüş alma noktasında da; ilgili kurumlarda görüş almayı çok önemsememektedirler. Bakanlığımızdan görüş almasını ısrarla gündeme getirmemize rağmen,2004 ve 2007 yıllarında bir defa Bayındırlık Bakanlığına ve bir defa da İçişleri Bakanlığına 81 il valiliğinin Bakanlığımızdan görüş almasına yönelik genelge yayınlatmamıza rağmen maalesef görüş almıyorlar.

Ayrıca OSB içinde kurulabilecek 2 bin metre kapalı alandan büyük sanayi tesislerinin OSB içinde olmasına yönelik bir düzenleme yapmak istedik ve bunu da imar mevzuatında yapabilirsek neticeye gidebileceğimizi düşünerek Bayındırlık Bakanlığı ile bir çalışmamız oldu, fakat ilgili Bakanlığın isteksiz davranması nedeniyle çalışmaları sonuçlandıramadık.

 

BELEDİYELER SANAYİ İMARI VERİRKEN BİZDEN GÖRÜŞ ALSIN

 

Tabi ıslah OSB adı altında da ihtiyaç olarak gördüğümüz için bir çalışma yaptık ve bu çalışmaya valiliklerimizin, belediyelerimizin sıcak baktıklarını da biliyoruz. Benim burada bu konu ile ilgili kurumlara bir mesajım olacak: İlgili kurumlar sanayi tesislerine yer verirken Bakanlığımızdan görüş almalarını ısrarla istiyoruz. Altını çizerek söylüyorum ilgili kurumların sanayi alanı açma yetkileri var. Bakanlığımızın da altmışlı yıllardan beri uyguladığı OSB uygulamaları var. Şimdi ikisini yan yana koyduğumuz zaman aradaki fark o kadar net bir şekilde gözüküyor. OSB’deki yatırımların hemen hemen tamamı kayıt altındadır. Oysa demin bahsettiğim sanayi alanlarında başıboşluk görüyorsunuz. Bunu ben eleştirmek zorundayım. Teklifteki Islah OSB maddesini, bu alanlara OSB statüsü vermemizi ciddi şekilde eleştiren OSB’ler var. Tabi biz yaptığımız bütün çalışmalarda kamu menfaatini, ülkenin menfaatini, milletin menfaatini düşünerek hareket ettiğimiz için de ıslah OSB’lerin ihtiyaç olduğunu gördüğümüzden dolayı böyle bir çalışma yaptık.

 

Peki, OSB dışı alanların sanayi imarına kapatılmasının Türk sanayisine faydası olacağını düşünüyor musunuz?

 

Kesinlikle öyle düşünüyorum. Türkiye’deki herhangi bir OSB’mizin giriş çıkış kapılarına iki tane kamu görevlisi koyduğumuz zaman hertürlü faaliyetini ve işleyişini kayıt altına alırsın. Ürettiğini, malın kontrolünü, vergi kontrolünü her şeyini kontrol altına alabilirsin. Ama OSB dışına gittiğimiz zaman hiçbir zaman hiçbirini kontrol etme şansımız bulunmamaktadır.

 

YENİ KURULAN OSB’LERİN AYAĞI YERE BASIYOR

 

Türkiye’deki boş ve atıl kalan OSB’ler ne olacak?

 

Son dönemlere baktığınız zaman, yani son sekiz on yıldır kurulan OSB’lerde daha ayağı yere basan şekilde OSB’lerin kurulduğunu görürüz. Dolayısıyla buraları nasıl doldururuz? Bunların bir kısmı kendi imkânları ile bir kısmı da zaten bunlar teşvik ve bir takım özendirici tedbirlerle doldurulması planlanmaktadır. Ayrıca sanayinin OSB dışına kurulmaması ve buna yetkili idarelerin izin vermemesi ile de daha çabuk doldurulabilir.

 

İHTİSAS OSB’LERE DESTEK

 

Türkiye’ de son dönemde kurulan OSB’lerin birçoğu ihtisas OSB olarak kuruluyor. Nihat Bey de konuşmalarında İhtisas OSB’leri teşvik ettiğini söylüyor. İhtisas olarak kurulan OSB’ler zaman içinde yatırımcı sıkıntı yaşamaz mı?

 

Öyle bir risk yok. Sayın Bakanımızın düşüncelerine tamamen katılıyorum. Zaten son kurduğumuz özellikle ihtisas OSB’lerde bunu görmekteyiz. Buna da Kandıra Gıda İhtisas OSB’yi örnek olarak gösterebiliriz. Yatırımcısı hazır olan bir talep oldu. Bakanlık olarak üzerimize düşen görevi en kısa sürede çalışmalarımızı tamamladık. Biliyorsunuz ihtisas OSB’lerde aynı sektör ya da birana sektör var ve bunun alt grup sektörleri var. Bunların bir arada olması birbirlerini destekleyici teknoloji transferi ve üretim kültürü oluşması ve en önemlisi son zamanlarda ülkemizde gündem konusu olan “kümelenmelerin” de altlıklarını oluşturma anlamında önemli organizasyonlardır. 

 

ISLAH OSB YASASI MALİYE BAKANLIĞINI BEKLİYOR

 

Hazırlamış olduğunuz 9 maddelik bir yasa tasarısı var. IslahOSB ve bedava arazi tahsisi ile alakalı. Çalışma ne durumda, yasalaşacak mı?

 

Bakanlık olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Tabi yasa hazırlık çalışmalarında mevzuat gereği ilgili kurum görüşlerinin alınması gerekiyor. Tasarı ile ilgili sadece Maliye Bakanlığımızın kurum görüşünü bekliyoruz. Maliye Bakanlığının da görüşünü alındıktan sonra Başbakanlığa ve oradan da TBMM’ne gönderilecektir.

 

Bu yasa yürürlüğe girerse Islah OSB’ler oluşturulacak. Sizin Türkiye genelinde sanayinin yoğun olduğu bölgelerle ilgili bir tespitiniz var mı? Böyle bir çalışma yaptınız mı?

 

Türkiye genelinde bir çalışma yapmadık. Ağırlık olarak zaten OSB uygulamaları ile beraber illerdeki sanayi yapılaşmasını biliyoruz. Yani sadece bu konu üzerinde çalışmış değiliz. Islah OSB maddesi yürürlüğe girdiği zaman bize neresi geleceğini biraz tahmin edebiliyoruz. Çünkü zaman zaman yazılı ve sözlü olarak çeşitli platformlarda Bakanlığımıza bu talepler intikal ediyor. Ağırlıklı olarak Kocaeli, Çerkezköy, İzmir, Bursa, kısmen Adana, İskenderun, Mersin ve Kahramanmaraş gibi yerlerden talep gelebileceğini düşünüyoruz.

 

HAFTASONU ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

 

OSB’ler içinde faaliyet gösteren işletmeler hafta sonu çalışma ruhsatı harcı bölgelere ödemek zorundalar mı?

 

Bildiğim kadarı ile 1930’lu yıllarda bu konu ile ilgiliyasalar hala yürürlükte. Bunu araştırdığımızda söz konusu kanunda yada belediye kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Onunla ilgili biz geçmiş dönemde çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Mevzuat yorumlanırken de bu harcın ödenmesi gerektiğişeklinde bir fikir ortaya çıkmıştır.

 

Biz görüşmelerimizde gördük ki bazı OSB’ler veriyor bazıları vermiyor. Bunun esası nedir vermek zorundalar mı? Sizin OSB kanunu bir taraftan vermeme konusunda bağlamıyor.

 

Bu konu ile ilgili düzenlemeyi OSB kanununda da yapabiliriz. Geçmiş dönemde böyle bir çalışma yaptık. Ancak bu düzenlemenin kendi mevzuatında yapılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine düzenlemeyi yapamadık.

 

Peki, İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir çalışması var mı?

 

Bilemiyorum, bakmak lazım. Bu bize sıkça gelen bir konu değil. Gelirse konu ile ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezlinde çalışmalar yapabiliriz.

 

ODALARIN OLMASI OSB’LERE GÜÇ KATAR

 

Yeni OSB’ler kurulurken odaların kurucular arasında olma mecburiyeti getirildi. Bu durum sanayiciler tarafından eleştiriliyor. Hatta odalar tekel konumuna geldi deniliyor. Katılıyor musunuz?

 

Önceden kooperatifler ve dernekler de OSB kurma imkânına sahipti. Bu şekilde eskiden kurulan OSB’lerin yöneticilerinden bu eleştiriler geliyor. Ben bu eleştirilere çok fazla katılmıyorum. Burada kurduğumuz OSB’nin içindeki yatırımcılar bu odaların üyesi olacaklardır. Yani bambaşka bir dünyaya girmeyecekler. Şu eleştirilere hak veriyorum. “Ticaret erbabı olarak bakkalı, terzisi, berberi beni yönetemez benim iç dünyamı bilemez.” Ama bizim kanunda yaptığımız düzenleme de şu; OSB kurulacak il yada ilçedeki varsa sanayi odası o yoksa ticaret ve sanayi odası o da yoksa ticaret odası. İlçelerdeki odaların başkanı ya da oda yönetimi sanayi kesimine çok uzak insanlar da değil. Büyükşehirler olsa katılırdım. Odaların yüzdeye vurduğumuz zaman OSB kuruluşlarında yüzde doksanın üzerinde katkıları vardır. Odaların olması OSB’lere artı bir güç veriyor.

 

SANAYİ STRATEJİ BELGESİ

 

Sanayi bakanımızın açıkladığı sanayi stratejisi bölgesi var 2010-2014 yıllarını kapsayan. Sanayi Strateji Belgesi OSB’ler için ne anlama geliyor. OSB’lere ne katacak?

 

Bakanlık olarak yürüttüğümüz OSB projeleri bir plan kapsamında Sanayi Strateji Belgesi çerçevesinde yürütülüyor. Genel bütçe ile tahsis edilen ödenekleri zaten bir planlama çalışması neticesinde kullandırılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken Bakanlığımıza gelen talepler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile beraber çalışılarak son şeklini almaktadır. 2011 yılı yatırım programını ele alalım; 2011 yılı itibarı ile kaç OSB bitirilecek, kaç tanesi 2011 sonrasına kalacak, kaç tane yeni proje vardır. Program bu mantıkla hazırlanıyor. Bütçe kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler kredi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bizim yıllık baz da net, ama önümüzdeki iki yılı da kapsayacak programlaryapmaktayız. 2011 için geçerli olan program 2012 ve 2013 için öngörü olarak geçerli programlarımızdır ve bunun diyelim ki 2011 yılında 12 adet OSB projesinin alt yapısını tamamlayacağımızı öngörmüş isek, genelde bu sayının üstüne çıkıyoruz. Son 4-5 yıldır uygulamalarımızda öngördüğümüz programın üstünde iş bitirdik, dolayısıyla bu başarımız Sanayi Strateji Belgesine de yansıdı.

Son Güncelleme: 15.08.2015 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.