OSB Yönetimleri ve Başarı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nasıl yönetilmeli konusunu yazdım. Çok olumlu tepkiler aldım.

OSB Yönetimleri ve Başarı

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nasıl yönetilmeli konusunu yazdım. Çok olumlu tepkiler aldım.

29 Kasım 2011 Salı 17:01
OSB Yönetimleri ve Başarı


Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nasıl yönetilmeli konusunu yazdım. Çok olumlu tepkiler aldım.
Yazının ana fikri; Zamanı geldiğinde, kanun ve yönetmenliğin aradığı koşulları ivedilikle yerine getirip GOSB dahil bütün OSB’lerimizin Genel Kurul Yönetimine geçmesinin gerektiği idi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetineyeni seçtiğimiz arkadaşlarımız, derneğiniz GOSBSAD ı temsil eden arkadaşlarımızla birlikte,kısa zamanda işin kırtasiyesini tamamlayıp Genel Kurul kararını aldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve onların derneği olarak (GOSBSAD) bu misyonun yanındayız.
Derneğimizin amacı ( misyonu) tüzüğümüzün 3. Maddesinde tarif edilmiş. Bu maddenin 3c şıkkı; GOSBSAD, GOSB un Genel Kurulunun yapılarak esas yönetiminin oluşturulması ve bu yönetime katılımcı sanayicilerin yasal mevzuata uygun olarak ve mümkün olan en kısa sürede iştirakinin sağlanması, katılımcı sanayiciler arasında dayanışmanın arttırılması, haklarının korunması ve bilgilendirilmesi için çalışır, diyor.
Sonuç olarak, Genel Kurulumuzun OSB kanun ve yönetmenliğine uygun olarak en kısa zamanda yapılmasını sağlamak, derneğimiz amacının en önemli parçası. 
Genel Kurulumuzu 2011 yılı sonuna kadar yapacağız.Bu konuda Müteşebbis Heyet Başkanımız Ercan Topaca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetiminin, Genel Kurulumuzu toplama sürecimize destek olacağını ve hızlandıracağını, OSB Kanunu amacı anlamında biliyor ve inanıyoruz. Bu tamamen bir Demokratik süreçtir ve Bakanlığımızın vizyonu ile bire bir örtüşmektedir. Zamanı geldiğindedarısı,  ülkemizin diğer OSB’lerinin başına diyoruz.
Derneğimizin bir diğer ve ikinci önemli amacı ise tüzüğümüzün3d şıkkı ile açıklanmış; GOSBSAD, GOSB un korunması, geliştirilmesi ve Katılımcı Sanayicilerin uluslar arası rekabet gücünün yükseltilmesi ve bunun için gerekli Sanayi Odaklı Hizmet alınabilmesine uygun politikalar ve bu politikaların hayata geçirilmesi için girişimde bulunur.Tüzüğümüzün amaçlar maddesinin bu şıkkını aynı zamanda Gebze Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin Derneğimizden beklediği bir görev, bir misyon olarak anlıyoruz.
Bu yazımda, OSB yönetimlerinin sanayi odaklı hizmet vermesi noktasında başarılı olma kriterleri nelerdir sorusunu ele alarak bu konuda bir irdeleme yapmak istiyorum.. Hangi koşullarda ülkemizin herhangi bir OSB si yönetimi başarılıdır diyebiliriz.Gerçekten çok zor bir konu ama üzerinde yazmaya ve düşünmeye değer diye düşünüyorum.
Kurumların yönetsel başarılarının değerlendirmesinde; Etkinlik ve Verimlilik kabul gören iki kavram…
Ancak OSB’lerin çok özel durumları ve Kamu hizmeti veriyor olmaları sebebiyle,bu iki kavram bizi bir yerlere götürmüyor. Onun yerine, OSB’lerimizdeki işletmelerimizin ve çalışanlarımızın Yönetimlerden beklenti, talepve ihtiyaçlarının ne olduğuveya ne olması gerektiği ve 4562 sayılı OSB Kanunumuzun amacı noktasındanbakmamız gerekiyor.
Bunlar;
1-Düşük işletme masrafları ile en kaliteli uygun Alt ve Üst Yapı hizmetlerinin sunulması.
2-OSB kaynaklarının Rasyonel kullanımı ve gerekli dönüşümleri sağlamak.
3-Yönetim masraflarının işletmelerimizeSıfır yansıyacak şekilde projeler üretmek.
4-İşletmelerimizin elektrik, Doğal gaz, Su, Arıtma ve çevre koruma ihtiyaçlarının OSB yönetim masrafları ilave edilmeden karşılanması beklenir.
Bunların yanında Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarımızın; Sosyal, Kültürel, Sportif, Sağlık ve Eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanması ve bunlara yönelik tesislerin hazırlanması gerekir.
Bu saydıklarımızın tamamı OSB’lerin katılımcı işletmelerinin Sanayi Odaklı Hizmet beklentilerini tarif eder.
Ancak birçok OSB deki uygulamalara baktığımızda, yapılan şey; Bu hizmetler sağlanırken,  OSB yönetim masraflarının, bölgedeki işletmelere bölünüp, ilgili hizmet faturalarına eklenmesi yolu ile çarkların döndürülmesi şeklindedir.
Diğer taraftan şu olguyu hiçbir zaman unutmamak gerekir.  OSB’ler olarak sadece üretim faaliyetlerinde bulunmak sosyal sorumluluklarımız açısından yeterli olamaz. Üretim ve istihdam faaliyetlerimize ilave olarak, Çalışanlarımızın bir ölçüde de üretim yaptığımız yakın çevremizin sosyal kültürel eğitimsel ve sportif imkânlarının geliştirilmesi konusunda kamusal görevlerimiz olduğunu düşünmeliyiz.
Başarı iki taraflı işleyen bir sistemdir. Hep alan taraf olamayız.
Bunun için işletmelerimize yük olmadan bölgelerimizi yönetmek için kaynak yaratmanın OSB yönetimlerinin ödevi olduğunun bilinmesi gerekir.
Yukarıda sayılan bu ihtiyaçlara cevap vermek için çaba harcamak durumundayız.
OSB Yönetimleri için saydığım bu görev ve beklentileri tam olarak karşılamak mümkünmü?
Evet mümkün. Ancak bunun için OSB’leri Operasyonelkararlar yerine Stratejik kararlarla yönetmek gerekir.
Biz dahil bir çok OSB bu konuların teknik alt ve üst yapı olan bölümünü, yukarıda açıkladığım, hizmet alan bedelini öder mantığı ile çözmüş ve çözmekte.
Ancak bu üretim girdilerininOSB yönetim masrafları ilave edilmeden,ilave maliyetsiz sunulması.  Hatta bazı OSB’lerin vermesi gereken hizmetlerin, bir bakıma sübvanse edilir gibi alım fiyatından daha düşük fiyata faturalanması mümkün.
İşte gerçektenbaşarılı yönetimlerin kodları buralarda gizli.
Varlıklarımızın dönüşümü ile kaynak yaratılması,  her masrafın işletmelerimize yüklenmemesi konusunun sorgulanması vestratejik planlama anlayışı ile bütçelenmesi gerekir. Global rekabet liginde, sürdürülebilir rekabet olanaklarının katılımcı sanayicilerimize sağlanması açısından, OSB’ler tarafından temin edilen hizmet veya girdilerin, düşük maliyetli olarak sağlanmasının hayati önemi vardır. Global rekabet liginde bayrak gösteren firmalarımız çok iyi bilirler ki, maliyet hesaplarında artık sentler (kuruşlar) bile önemlidir.
Bunu OSB yönetimleri açısından genel bir misyonolarak söylemek gerekirse, OSB Yönetim masraflarının katılımcı İşletmelerimize Sıfır Yansıtılması ve varlıklarının dönüşümü ile kaynak yaratılması olarak ifade edebiliriz. Bu bir kaynak yaratma işidir. Ancak bunun olabilmesi OSB varlıkları ve bunlarıntransformasyonu konusu öncelikli ve hassas bir konudur.
OSB kanun ve Yönetmenliği OSB Yönetimlerinin bu imkânları oluşturması ve sürdürülebilirliğini sağlaması acısından düzenlemeler yapmış. Kanun ve yönetmenlikler bize buimkânısağlamış.
Ancak bu görevlerin,Müteşebbis Heyet Yönetimisistemi ile yerine getirilmesi mümkün değildir.
4562 sayılı OSB Kanununave ilgili yönetmenline göre Şantiye yönetimi olarak, inşaat aşamasıiçin düşünülmüş olan, proforma ve fiktifve torba bütçelere dayalı, ucu keyfiliğe açık bu yönetim anlayışı ile söz konusu ince işlerin yapılması mümkün değildir.
Hizmet alan bedelini sorgulamadan ve itiraz etmeden öder mantığıyla çalışan, inşaat aşamasındaki OSB’lerin yönetilmesi için kurgulanmış bir yönetim sistemi artık GOSB için misyonunu tamamlamıştır. Bu güne kadar görev yapan toplam 87 Müteşebbis Heyet üyelerimize gerçekten teşekkür ediyoruz.
Ancak yukarıda ve daha önceki yazılarımda belirttiğim sebeplerlemevcut Müteşebbis Heyetsisteminden, GenelKurul Yönetim Sistemine geçiyoruz.Bu demokratik süreci GOSB’lu Katılımcı Sanayiciler ve görevimiz olarak takip ediyoruz. Ülkemizin bütün OSB’leri zamanı geldiğinde bu konuda demokratik iradelerini ortaya koyması gerekiyor ve koyuyor.

GOSB dan 15 yıl sonra kurulan Düzce OSB bile genel kurulunu yaptı. Bölge katılımcı sanayicileri kendi kendilerini yönetme demokratik iradesini ortaya koydu.
Diğer taraftan başımızda şu kurumdan temsilci veya valilerimiz bulunsun demek, demokratik yönetim anlayışına, çoğulculuğa ve kendimize inanmamak,güvenmek olur. Daha da önemlisi valilerimize büyük haksızlık olur. Bu yaklaşımın anlamı valilerimiz başımızda bulunursa OSB’mize daha iyi hizmet verir, yönetimde bulunmazsa OSB’lerimize hizmet vermez demektir. 
Bu bir yanlış dünya görüşü yani paradigmadır. Eski dönemlerde kapalı kapılar ardında iş yapma dönemlerinde kalması gereken yaklaşımlardır. Ve bu Devlet yöneticilerimize büyük haksızlıktır.
Biz OSB’lerimizde ne yapıyoruz? İş üretiyoruz, aş üretiyoruz, istihdam yaratıyoruz, vergi üretiyoruz, Ülkemizin kalkınması için, gece gündüz çalışıyoruz.
Kalkınma ve büyüme hızımız Dünyada örnek oluyor. Devletimiz ve Hükümetimiz ise gözümüzün içine bakıyor, bize destek oluyor.Başarılarımızın devamı için arkamızda duruyor. Durmaya devam ediyor. Sonucunda kalkınma rasyolarımızve ekonomik başarılarımız,Dünyada olay (fenomen) oluyor.
Biz halkımızın hizmetindeyiz. Devletimiz ve Hükümetimizde bizim yanı başımızda, halkının hizmetinde.
Diğer taraftan valilerimizi gereksiz ıvır zıvır işlerle meşgul edeceğimize, gerekli yerlerde ve zamanında yardım ve destek istediğimizde, daha büyük bir motivasyon ve zaman ayırma imkanı ile bize destek vereceklerdir.
Tek yapacağımız zamanı geldiğinde kendi kendimizi yönetme, demokratik iradesini göstermek.
Yönetimler değişiyor, yönetenler değişiyor ama şikâyetler bitmiyor. O zaman değişmeyenin ne olduğunu, yani sistemi sorgulamak gerekir. Geldiğimiz aşamada, bizim için yanlış olan Müteşebbis heyet Sistemidir.
Müteşebbis Heyet Yönetimi iyidir diyenler aslında şunu diyorlar. Bu sistem o kadar keyfimize göre bir sistem ki, her aklımıza geleni anında uygularız. Kalıtımcı sanayici 100 kişi 200 kişi bunları bir araya Genel Kurul olarak toplamakla, onlara bütçe onaylatmak veya nereye ne harcayacağımızı sormakla ne uğraşalım. Onlar paraları versin biz keyfimize (kendi bildiğimize göre) harcayalımdemektir.Üç veya beş arkadaşımızla toplanır, OSB’mizi gül gibi yönetirizdiyorlar.
Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi.Şantiye dönemi aşamalarını geçmiş, OSB kanun ve yönetmenliğin tarifine göre, işletme aşamasına gelmiş OSB’lerin, tek yönetim sistemi Genel Kurul yönetim sistemidir. OSB kanun ve yönetmenliği de bunu emrediyor.
Diğer taraftan, Genel Kurul yönetimin başarılı olması için yapılması gerekenler var.
Çağdaş yönetim bilgisine göre,demokratik, hesap sorulabilir, güvenilirve yöneticilerin başarılarının ölçülebildiği yönetim sisteminin en önemli aracı, hedefleri olan gerçek bütçelerdir.   Bu durum o kadar bilinen ve denenmiş bir yöntemdir ki, aksini savunmak bilim dışı bir yaklaşım olur.
OSB’lerimizi keyiflerine göre yönetmeye alışmış, demokratik ve çoğulcu yönetim anlayışını içselleştiremeyen Katılımcı Sanayiciye danışma olanağını ( Genel Kurul)  lüzumsuz bir iş sayan OSB yönetimlerinden kurtulma için tek alternatif, Genel Kurul Yönetimidir.
OSB kanun ve Yönetmenliği bu konudaki demokratik çoğulcu yönetim anlayışına yönelik gerekli düzenlemeyi en iyi şekilde yapmış.OSB kanun ve yönetmenliğinin hazırlanmasındaemeği geçenlere Sanayi Bakanlığına ve üst bürokratlarına teşekküretmek lazım.
Diğer taraftan Genel Kurul aşamasına gelmiş OSB li katılımcı sanayilerimizin, biz kendi kendimizi yönetemeyiz veya yönetmeyelim, başkaları bizi yönetsin demesi mümkün mü?
Bu güne kadar şikayet edilen her türlü yanlışlığın ve keyfiliğin kaynağı nedir!
Yukarıda belirttiğim gibi,Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak 2011 yılı sonuna kadar Genel Kurulumuzu yapacağız ve kendi kendimizi Demokratik ve Çoğulcu ve çağdaş yönetim bilgilerine uygun bir şekilde yöneteceğiz.
Yukarıda açıkladığım,ekonomik ve sosyalhedefleri olan Gerçek BütçelerleMaliyetlerin azaltılması ve işletmelerimize yük olmadan gelirlerin artırılması mümkün olacaktır.
Bu ise sistem sorunudur.Ancak Genel Kurul yönetimi ile mümkün olacaktır.
Görevini tamamlamış,şantiyeleri yönetmek için kurgulanmış, Müteşebbis heyet sisteminin, Sanayicilerimize sorulmadan hazırlanan keyfi,fiktif ve torba bütçeleri hangi başarıları sağlanabilir?
Böyle bütçelerle, hangi yönetimin hangi başarısını ölçebiliriz?
Kamuya açık çok ortaklı bir yapısı olan OSB’lerimizin,zamanı geldiğinde, çağdaş yönetim aracı olan Gerçek ve Hedefleri olan Bütçelerle yönetmek ve bu Bütçeleri OSB yönetimlerinin eline bir yol haritası olarak vermek ve her bütçe yılı sonunda bu haritanın hedeflerine göre, başarılarını ölçmek mümkün olacaktır.
Her şey zamanı geldiğinde olur!
Aksi durumlarda; Müteşebbis Heyet yönetimi altındaki OSB’lerde sıkça görüldüğü gibi; bizi keyfine göre yönetenlerin,başarılı yönetimle, Yönetimde Mesai harcamayı( operasyonel yönetim) birbirine karıştırmaları durumu ortaya çıkar.Bu durum ise; OSB ve Ülke kaynaklarının boşa harcanmasından ve işletmelerimize ilave maliyetler getirmekten ve gereksiz tartışmalardan başka bir işe yaramaz.
Genel kurul sisteminin en önemli özelliği doğrudan demokratik yönetim sistemi olması.
Çoğulculuk ise demokrasinin en önemli gücü…
Bu gücün sahibi katılımcı sanayicilerimiz, önümüzdeki genel kurulda, ekonomik ve sosyal Hedefleri olan gerçek OSB Bütçelerini onaylayarak kendi yönetimlerini başlatacaktır.
Başarılı olmak yerine, başarılı işler yapmaya odaklanıyoruz! Yani bireysel değil, toplumsal faydaya odaklanıyoruz!
Yönetimlerin başarılarının,  sosyal değerlerimize uyumu ise çok önemli...
Yani ne yaptığımızdan daha önemli olan, nasıl yaptığımızdır.
Doğru işleri şık bir şekilde,Şık işleride doğru şekilde yapmamız gerekir.

Adil Kanıöz
GOSB Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.