NETWORKE KAN POMPALAYACAK

Röportaj: Ümit Uçar

Sanayicilerin, üniversitelerin, STK’ların ve kurumların iple çektiği 10. Pompa Vana Kompresör Kongresi; sektöre yön çizecek, networkü kuvvetlendirecek ve yatırımcıları doğru karara yönlendirecek güçlü bir misyon belirledi. Dış ticaret hacmi 4,6 milyar dolar olan üçlü sektör, Türkiye’yi dijital dönüşüme entegre etme yolunda üzerine düşeni yapacak.

YATIRIMCIYA YÖN ÇİZECEK
2020 yılında “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” mottosuyla yola çıkan 10. Pompa Vana Kompresör Kongresi, yolunu akıllı üretimden geçiren herkesin katılımını bekliyor. Yapay zekadan sanal gerçekliğe, Endüstri 4.0’dan katmanlı üretime kadar birçok alt başlıkla beslenecek olan etkinliğin; sanayicilerin, akademisyenlerin, STK’ların ve ilgili tüm kurumların yoğun ilgisiyle düzenleneceğinin bilgisini veren Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

(POMSAD) Genel Sekreteri Gökhan Sezer Türktan, etkinliğin medya sponsoru olan Sanayi Gazetesine konuştu. 2018’de 4,6 milyar USD dış ticaret hacmine imza atan pompa, vana ve kompresör sektörlerinin dönüşüme entegre olma yolunda olduğunu söyleyen Türktan, sektörün imalat, tasarım ve pazarlama gibi birçok kanadını besleyeceklerini ifade etti. Türktan, sektöre köprü oluşturmayı hedefleyen kongrenin detaylarına vurgu yaparak ana hedefin de altını çizdi: “Yatırımcılar, ihtiyaç duydukları projeksiyona yönlendirilecek.”

BİRLİKLERİN GEDİKLİSİ

POMSAD olarak faaliyetlerinizi ve çalışmalarınızı anlatabilir misiniz? Şu anda kaç üyeniz mevcut?

1996 yılından bu yana faaliyet gösteren, 2003 yılında adının başına “Türk” ibaresi eklenmiş ülkemizde pompa, vana ve armatür sektörlerini temsil eden tek derneğiz. 46 üye firmamıza mensup 57 kişilik bir üye tabanımız var. Derneğimizin temsil erki çok yüksek, en etkin derneklerden biriyiz. Yurtdışı ile başlayalım; 2001’de EUROPUMP’a (yani Avrupa Pompa İmalatçıları Derneğine) üye olduk, o yıldan beri İcra Kurulundayız, 2003 yılında üye olduğumuz Avrupa Vana ve Armatür Sanayicileri Derneği (CEIR’de) 2005’te yönetime girdik. 2015-2017 yılları arasında Önceki Dernek Başkanımız Kutlu Karavelioğlu EUROPUMP Başkanlığı görevini yürüttü, halen EUROPUMP İcra Kurulu’nda Önceki Başkan sıfatıyla görev alıyor. Geçmiş dönem başkanlarımızdan Bülent Hacıraifoğlu ise 2011-2013 yılları arasında CEIR Başkanlığı görevini yürüttü, şu anda Dernek Başkanımız Nurdan Yücel CEIR’de Başkan 2. Yardımcılığı görevini yürütmekte. EUROPUMP, CEIR ve ilgili diğer kurumlar tarafından hazırlanmış olan bilimsel yayınları ve direktifleri yayın haklarını satın almak marifetiyle tercümelerini gerçekleştirerek uzun yıllardır sektörlerimizin istifadesine sunmaktayız. Bu üst kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen bütün komite, komisyon ve çalışma grubu toplantı notlarını da üyelerimizle paylaşıyoruz. Üyelerimiz gerek toplantılara katılarak gerekse de istifadelerine sunmakta olduğumuz bilgilerle Avrupa’da sektörlerimizle ilgili bütün gelişmelerden haberdar oluyorlar, özellikle de standartlar konusunda hazırlık aşamasında bilgi sahibi olup buralara görüş bildirme imkânına sahip oluyorlar. Geçtiğimiz yıllarda üç kez EUROPUMP iki kez de CEIR toplantılarına ülkemizde ev sahipliği yaptık, bu toplantılara üyelerimizde katıldı, bu toplantılarda üyelerimiz hem sektör içerisindeki iletişim ağlarını güçlendirebiliyor, hem de olası iş birliği imkânları sağlamış oluyorlar. 2002 yılında Makine ve Aksamları İhracatçı Birliğinin kurucuları arasında yer aldık, bu Birlik makine sektörünün en üst örgütü konumundadır. Yönetiminde hep temsilcimiz oldu. 2018 yılı Nisan ayında dernek Önceki Başkanımız Kutlu Karavelioğlu MAİB Başkanlığını Adnan Dalgakıran’dan teslim aldı. 2007’de Makine Tanıtım Grubu (MTG)’nu kurduk, Makine Tanıtım Grubunun yaptığı işleri herkes takip ediyor. Makine Sanayi Sektör Platformu (MSSP) kurucularındanız. 2014 yılında kurulan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) kurucu başkanıyız, 17 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen MAKFED 1. Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanımız Kutlu Karavelioğlu Federasyon Başkan Yardımcılığı görevine seçildi ve Kasım 2017’de gerçekleştirilen 2. Genel Kurul’da tekrardan aynı göreve seçildi. TOBB Makine ve Teçhizat Meclisi Başkanlığı görevini de yine Önceki Başkanımız Kutlu Karavelioğlu yürütmekte. Özetle, bugün, makina imalat sektörü ile ilgili hemen bütün örgütlenmelerde, birlik, dernek, komite, meclis gibi sektöre yön veren, onu düzenleyen hemen tüm platformlarda temsilcilerimiz vardır. Pompa-Vana sektörlerinin bütün üst kuruluşlarda Başkan ve Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil ediliyor olması üyelerimiz açısından da büyük bir avantaj, kendileri hem bütün bu kuruluşlardaki gelişme ve toplantılardan haberdar oluyorlar hem de tarafımıza aktarılan sorunlar için bizler daha hızlı adım atma imkânına sahip oluyoruz.

NEREDEYSE YÜZDE 1

Pompa, vana ve kompresör sektörünün sanayideki yerini rakamlarla açıklayabilir misiniz?

İç pazar büyüklükleri ile başlayacak olursak, pompa sektörü iç pazar büyüklüğü 2018 yılı itibariyle 1,07 milyar USD, vana sanayi iç pazar büyüklüğü ise 1,42 milyar USD, kompresör sanayi iç pazar büyüklüğü 1,15 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Bu üç sektörün 2018 yılı dış ticaret hacmi 4,6 milyar USD civarı olarak ortaya çıkmıştır. Dünya pazar büyüklüklerine baktığımızda ise, pompa sektörü dünya pazar büyüklüğü 70 milyar USD, vana ve armatür dünya pazar büyüklüğü, 94,4 milyar USD, kompresör sektörü dünya pazar büyüklüğü ise 40 milyar USD dolaylarındadır. Dünya ihracatında ülkemizin payı 2010 yılında yüzde 0,49’ken 2018 yılında bu pay pompa sektöründe yüzde 0.86’ya, vana ve armatür sektöründe ise yüzde 0,66’ya yükselmiştir.

İŞ GÜCÜ PARANTEZİ
Sektörden yapılan ihracatın oranı nedir ve istihdamda nasıl bir strateji izlenmektedir?

Dış ticaret verilerine baktığımızda; 2018 yılında pompa sektörü ihracatı 542,9 milyon USD, Vana ve Armatür sektörü ihracatı, 585,5 milyon USD, kompresör sektörü ihracatı ise 433,8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. İthalat rakamları ise pompa sektöründe 907 milyon USD, vana ve armatür sektöründe 1 milyar USD, kompresör sektöründe ise 1,1 milyar USD seviyelerindedir. Göreceğiniz üzere 3 sektörümüzün dış ticaret açığı 1,5 milyar USD dolaylarındadır. 2017 yılına göre bu açıkta ciddi bir azalma söz konusu oldu bu makasın 2019 yılında da sürmüş olduğuna inanıyoruz. İstihdam konusu çok uzun tartışılması gereken bir konu sadece şunu belirtmek istiyorum, makine sektöründe dijitalleşme, tam otomasyon ve akıllı makineler süreci hızla yaygınlaşmakta, ihracatta aktif rol oynamak ve pazarları rakiplere kaptırmamak için mutlaka ve mutlaka dijital dönüşüm trendini yakalamalıyız burada da en önemli unsurun nitelikli iş gücü istihdamı olduğunu düşünüyorum.

TÜRKİYE DÖNÜŞÜM AREFESİNDE
13-14 Şubat 2020’de düzenlenecek 10. Pompa Vana Kompresör Kongresi, nasıl bir etkiye oluşturacak?

POMSAD, İTÜ, ODTÜ ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği içinde, düzenlemekte olduğumuz, amacı; pompalar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek, sektör çalışma alanına giren konuları en geniş kapsamda tartışmak, bir yandan imalatçılarımızın ilerlemelerini sergilerken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek ve bilgiyi tabana yaymak olan Kongremizin 10’uncusunun 2020 yılında teması “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” olacak.

DÖNÜŞÜME DOKUNACAK

Kongrenin teması ve alt başlıklarını açıklayabilir misiniz?

Dijital dönüşümün, Endüstri 4.0 kavramının ve bu yöndeki gelişmelerin üreticisinden kullanıcısına, projecisinden tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçısına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, sektörün bütün paydaşlarını küresel ve topyekûn bir dönüşüme zorlayacağı bilinmektedir. Alt başlıklarımız, önceki yıllarda olduğu gibi, ürün ve sistem tasarımı ve optimizasyonu, verimlilik, enerji tasarrufu, HAD ve yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme ve kontrol, malzeme, mini ve mikro santraller, sızdırmazlık problemleri, işletme ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kuralları ve standartlar gibi bu sektörün bütün üyelerince üzerinde çalışılan ve bilinmesi gereken konulardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra temamızla ilintili olarak alt başlıklarımız içerisinde Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Katmanlı İmalat ve Sanal Gerçeklik ve Tasarım konuları da ele alınacaktır. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Türkiye”, “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, “Nümerik Analizler”, “Akıllı sistemler ve Mühendislik Uygulamaları”, “İnovasyon ve Türkiye”, “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi”, “Biyomimikri ve Endüstrideki Uygulamaları”,“Nano Malzemeler ve Kompozitler”, “Dijital Dönüşümün Etkilerine Karşı Nasıl Hazırlanmalıyız” konularını ele alan davetli konuşmacılarımız tarafından katılımcılara konuşmalar yapılacak ve sektörden gelen bildirilerin de sunumları gerçekleştirilecektir. Kongremizin ilk gününde “Makine sektöründe dijital dönüşümün neresindeyiz?” konulu panelimizde de konuyu makine sektörü bazında ele alarak tartışacağız.  İlaveten Kongre esnasında eş zamanlı olarak teknik eğitimler de verilecek.

SEKTÖRLERİ KUCAKLAYAN KONGRE

Kimleri ağırlama hedefindesiniz?

Sanayici, üniversite, kamu, araştırma kuruluşları, mühendisler, öğrenciler, profesyoneller kısaca söz konusu sektörlerin hemen bütün paydaşlarının bir araya geleceği ve faydalanabileceği etkili bir kongre hazırlığı içerisindeyiz. Uzun yıllardır sektörlerimizin bütün paydaşlarının bir araya geldiği tek organizasyon olan Kongremiz; 2020 yılında daha önceki Kongrelerimizden çok daha farklı, dijital dönüşümün sektörlerimizdeki etkilerinin en etkili şekilde görüleceği ve bu kavramlarının katılımcılara en güzel şekilde ifade edileceği bir Kongre olacak. 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan Kongremize sektörlerimizle ilgili herkesi davet ediyoruz. Kongremizle ilgili detaylar www.pomsad.org.tr/kongre2020 adresinden takip edilebilecektir. 


 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.