OSB’ler Türkiye için kritik öneme sahip

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, sağladıkları mali ve teknik desteklerle, OSB’lerin bilim ve teknolojiyi daha ileri seviyede kullanmalarını artırmayı amaçladıklarını söyleyerek, OSB’lerin, sadece İstanbul açısından değil, tüm Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

OSB’ler Türkiye için kritik öneme sahip

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, sağladıkları mali ve teknik desteklerle, OSB’lerin bilim ve teknolojiyi daha ileri seviyede kullanmalarını artırmayı amaçladıklarını söyleyerek, OSB’lerin, sadece İstanbul açısından değil, tüm Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

11 Şubat 2012 Cumartesi 16:00
OSB’ler Türkiye için kritik öneme sahip

 İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, Sanayi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. “Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme hedefi ile hareket ediyoruz” diyen Abdülmecit Karataş, bölgenin kalkınma potansiyelini ulusal ve küresel düzeyde stratejik bir perspektifle ele alan bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Karataş, “Ajansımızın yatırım destek ve tanıtım hizmetleri kapsamında, başta Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinden olmak üzere İstanbul’a yatırım yapmak isteyen birçok sektör ve kurumun temsilcilerini bölgenin yatırım imkanları

Kalkınma ajansı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 10 Kasım 2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, Aralık 2009 tarihindeki personel istihdamıyla birlikte aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı’ndan biri olan İSTKA olarak, “Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent: İstanbul” vizyonu ile faaliyetlerinde sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme hedefi ile hareket ediyoruz. Bu hedefe bağlı olarak İstanbul’da ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde etkili olan aktörleri bir araya getirmeyi, bölgenin kalkınma potansiyelini ulusal ve küresel düzeyde stratejik bir perspektifle ele almayı ve sahip olunan yerel kaynakların harekete geçirilmesini temel alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Ajansımız, İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan ve katılımcı süreçlerle hazırlanan 2010-2013 İstanbul Bölge Planı doğrultusunda bölgedeki paydaşlarla işbirliği içinde bölgesel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin, kaynakların etkin ve yerinde kullanımının sağlanmasını amaçlıyor.

 

Kurum ve kuruluşlara yönelik ne çeşit destekler veriyorsunuz?

 

Ajans olarak, başta 2010-2013 İstanbul Bölge Planı olmak üzere İstanbul Bölgesi’nin sürdürülebilir sosyoekonomik gelişimine ilişin ulusal ve bölgesel plan, program ve stratejilerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak üzere Mali ve Teknik Destek Programları yürütüyoruz. Bu amaçla, 24 Aralık 2010 tarihinde aşağıda yer alan üç başlık altında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, işletmelere yönelik olarak toplam destek bütçesi 70 Milyon TL olan 5 adet Proje Teklif Çağrısı yayınladık:

 

Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma,

Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme,

Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi temaları altında.

 

ında yayınlayıp 2011 yılında vermiş olduğu bu desteklerin ardından 29 Haziran 2011 tarihinde, aşağıda yer alan iki başlık altında birinci teklif çağrısı ile aynı şekilde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, işletmelere yönelik olarak toplam destek bütçesi 50 Milyon TL olan 3 adet Proje Teklif Çağrısı yayınlandı: Çevre ve Enerji Dostu İstanbul, Engelsiz İstanbul temaları altında.

 

Ajansımız ayrıca çeşitli kurumların yürütecekleri faaliyetler için toplam 1 Milyon TL bütçesi olan Doğrudan Faaliyet Desteği başlığı altında bir Proje Teklif Çağrısı yayınladı. Bu başlık altında başvuracak olan yararlanıcılar diğerlerinden farklı olarak proje fikirleri ile ilgili sadece sunum yapmakta Ajans’ın ve Yönetim Kurulu’nun onay vermesi durumunda gerekli faaliyet desteğini alabilmektedirler. Ancak bu destekler bütçe olarak diğer projelere göre daha düşük seviyede olmak durumundadır.

 

Son bir yıl içerisinde dağıttınız hibe ne kadar?

 

Ajansımız tarafından son bir yıl içerisinde dağıtılan toplam hibe tutarı 44.455.373 TL olarak gerçekleşmiştir ve hibe program başlıkları ve tutarları ile ilgili ayrıntılı dağılım şu şekilde olmuştur:

 

İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (IBO)kapsamında toplam 13.640.159 TL,

Kar Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (KBO)kapsamında toplam13.634.888 TL,

İşletmelere Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (IYE) kapsamında toplam 1.286.988 TL,

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (KYE) kapsamında toplam 6.390.466 TL,

Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (STB) kapsamında toplam 9.502.872 TL.

 

Bu zamana kadar kaç adet projeye destek oldunuz?

 

İSTKA olarak, kuruluşundan bu yana 2010 ve 2011 yılları içerisinde olmak üzere 2 proje teklif çağrısı yayınladık. Ajansımızın 2010 yılında yayınladığı, aynı zamanda ilk proje teklif çağrısı olan çağrıya 388 proje başvurusu oldu. Bağımsız değerlendirme süreci sonunda toplam 106 proje başarılı bulunmuş, 8 başarılı proje sahibinin sözleşme imzalama tarihi olarak belirlenen 30 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arası olarak belirlenen sözleşme imzalamaya gelmemesi veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi sebebiyle 98 proje sahibi/yararlanıcı ile sözleşme imzaladı.

 

Yaptığınız araştırmalara göre bölgenizin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından katılımcı bir süreç izlenerek hazırlanan İstanbul Bölge Planı’nın vizyonu 28 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen Arama Konferansı ile paydaşlarımızca ortak aklın tezahürü sonucu belirlenmiştir. İstanbul’un vizyonu kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten bir kent: İstanbul” olarak şekillenmiştir. Bu bağlamda bölgeye ait öne çıkan en önemli özellikler;  yıllardan bu yana süregelen eşsiz mirasa saygı duyulması ve yüksek katma değerli ileri teknolojik faaliyetlerin bölge genelindeki tüm işletmelerce benimsenmesi biçiminde olmuştur. Aynı zamanda bölge toplumunun bu faaliyetler sonucunda yaşam kalitesini sürdürülebilir biçimde artırması hedeflenmektedir.

 

Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından İstanbul Bölgesi’nde en üst ölçekli bölgesel plan niteliğindeki “2010-2013 İstanbul Bölge Planı” eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı’nca onaylanarak 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. Bölge Planı’nın oluşturulması aşamalarında gerçekleştirilen Arama ve Karar Konferansları ile Çalıştaylara bölgedeki tüm aktif sanayi kuruluşları çağırılarak katılımcı bir süreç izlenmiş ve Bölge Planı’nda söz sahibi olunması sağlandı. Organize Sanayi Bölgeleri, sadece İstanbul açısından değil, tüm Türkiye için kritik öneme sahiptir. OSB’lere yönelik olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’nın çok çeşitli destek mekanizmaları yer almaktadır. Mali ve teknik olmak üzere iki ana başlıkta sağlanan destekler, OSB’lerin bilim ve teknolojiyi daha ileri seviyede kullanmalarını ve küresel platformlarda rekabetçiliklerini artırmayı amaçlamaktadır. 2010 yılı mali destek programları kapsamında kamuoyuna sunulan “işletmelere” ve “kar amacı gütmeyen kuruluşlara” yönelik “Bilgi Odaklı Mali Destek Programı” çerçevesinde toplam 40 milyon TL’lik hibe desteğinin büyük bölümü sanayi odaklı sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilere Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji gibi konularda ilerleme kaydetmeleri için sağlandı. Öte yandan kurumsal kapasitenin artırılması ve proje üretme yetisinin geliştirilmesi için Ajans tarafından “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimleri ücretsiz olarak paydaşlara sağlanmaktadır. Ajansın Kalkınma Kurulu’nda sanayi ile birebir ilişki içinde olan çok çeşitli kurumlar yer almaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmaktadır: İstanbul İhracatçı Birlikleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,  Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği, Bilişim Sanayicileri Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB İkitelli İşletme Geliştirme Müdürlüğü, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu, İstanbul Sanayi Odası, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği.

 

Foto 01: İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş

 

 

Kutu haber

 

İstanbul’a yatırım yapmak isteyen

kurumları bilgilendiriyoruz

 

Kuruluşunuzdan bu yana ne gibi çalışmalara imza attınız?

Ajansımız, İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak proje ve çalışmaların desteklenmesinin yanı sıra önemli çalışmalar sürdürerek ve diğer kurumların çalışmalarına da katılım ve katkı sağlıyor. Bu çerçevede; Ajansımızın, İstanbul’un sürdürülebilir bölgesel gelişimine ilişkin potansiyelini belirlemek ve hayata geçirmek amacıyla İstanbul’da bulunan kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek ve koordinasyon sağlamaktır. Ajansımızın 2010 yılındaki çalışmalarının önemli bir kısmı, İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan 2010-2013 İstanbul Bölge Planı’nın hazırlanması üzerinde yoğunlaştı. İstanbul’da faaliyet gösteren ilgili birçok kurum temsilcisinin katılımı ile Ajansımız koordinasyonunda hazırlanan Bölge Planı 1 Aralık 2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Ajansımızın yatırım destek ve tanıtım hizmetleri kapsamında, başta Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinden olmak üzere İstanbul’a yatırım yapmak isteyen birçok sektör ve kurumun temsilcileri bölgenin yatırım imkanları hakkında bilgilendiriyoruz. Ajansımız diğer kurumlar ile işbirliği çalışmaları yürütüyor.  Örneğin üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzalanmakta ve ortak çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca İSTKA ulusal ve uluslararası mali destek programları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve bunlara yönelik proje hazırlama ve yürütme kapasitelerinin artırılması için eğitim programları yürütmektedir. Ajansımız ayrıca İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında kurulan çalışma komiteleri, Erişilebilir İstanbul Koordinasyon Kurulu, AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu, İl İstihdam Kurulu, İl Koordinasyon Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri Parsel Tahsis, Satış ve Devir İşlemleri ile Ruhsat ve İzinlerin Değerlendirilmesi Komisyonu ve GAP Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu gibi İstanbul ve diğer bölgelerde yürütülen birçok çalışmaya da aktif katkı ve katılım sağlamayı sürdürüyor.

 

AJANS KÜNYESİ

 

Ajans Adı: İstanbul Kalkınma Ajansı

Kapsadığı İller: İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanı: İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU

Kalkınma Kurulu Başkanı: TKBB Başkanı Osman AKYÜZ

Genel Sekreter: Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ

Destek Verdiği Proje Sayısı: 98 

Verdiği Teşvik Belgesi Tutarı: 44.455.373 TL

Son Güncelleme: 15.08.2015 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.