Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağız

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İlhan Karakoyun, ajans tarafından bölgedeki aktölerin işbirliği ve güç birliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin, Yatırım Destek Ofisleri’nin çalışmalarının bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağız

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İlhan Karakoyun, ajans tarafından bölgedeki aktölerin işbirliği ve güç birliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin, Yatırım Destek Ofisleri’nin çalışmalarının bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

20 Ekim 2011 Perşembe 15:43
Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağız
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, Sanayi Gazete’sinin sorularını yanıtladı. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın kısa bir sürede ticarette, turizmde ve sanayide cazibe merkezi haline gelmesini ve ülkenin Ortadoğu’ya Açılan Kapısı olmasını hedeflediklerini dile getiren Karakoyun, ajans olarak yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları Sanayi Gazetesi aracılığıyla paylaştı. Proje teklif çağrısı kapsamında 470 proje başvurusu aldıklarını belirten Karakoyun, yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda, toplam 80 projeye yaklaşık 22 Milyon TL hibe desteği vermeye başladıklarını söyledi.İlhanKarakoyun,OSB’lerdeki demiryolu bağlantısı, doğalgaz, elektrik ve atık altyapı gibi sorunların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Ajans olarak çeşitli girişimlerde bulunuyor ve çalışmalar yapıyoruz” dedi.
 
Ajansınızın kuruluşundan bahseder misiniz? Ne zaman, nasıl bir oluşumla hayata geçirildi?
 
Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi’nde faaliyet göstermek üzere, 22 Kasım 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı olarak faaliyetlerine başlayan Ajans, isminin kullanımındaki zorluk, diğer ajans örnekleri ve Karacadağ’ın bölge için önemi dikkate alınarak, yapılan isim değişikliğiyle “Karacadağ Kalkınma Ajansı” olarak faaliyetlerine 31 uzman ve 4 destek personeli ile devam etmektedir.
 
Ajansınızın faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
 
Hızlı bir kurulma ve kurumsallaşma sürecine giren Ajans, 5 Aralık 2009 tarihinde Devlet Bakanımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Dr. M. Mehdi Eker’in teşrifleriyle gerçekleştirdiği açılıştan sonra, katılımcı bir yaklaşımla, Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesindeki aktörlerin katkı ve katılımlarıyla 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı’nı hazırlamış ve bu Plan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından onaylanmıştır. 2010 yılında uygulanacak Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı için gerekli hazırlıklar yapılmış; başvuru rehberleri hazırlanmış ve 17 Nisan 2010 tarihinde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı adı altında toplam 23 Milyon TL bütçeli Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Ajans uzman personelinden oluşan ekiplerimiz 19–22 Nisan 2010 tarihleri arasında her iki ilimizin tüm ilçelerinde 2010 Yılı Mali Destek Programlarını tanıtmak üzere Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirmiştir. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da toplam 27 ilçeye yönelik gerçekleştirilen 25 bilgilendirme toplantısına Diyarbakır’da toplam bin 344 kişi ve Şanlıurfa’da 947 kişi katılmıştır. Bilgilendirme toplantılarının ardından 27 Nisan – 11 Mayıs 2010 tarihleri arasında Diyarbakır Merkez (2), Silvan, Ergani, Lice ve Şanlıurfa Merkez, Birecik, Siverek, Viranşehir ve Suruç İlçeleri merkez belirlenerek tüm ilçelerin yararlanabileceği Proje Yazma Eğitimleri düzenlenmiştir. 2’şer gün süren eğitim toplantıları çerçevesinde Başvuru Rehberlerinin Tanıtılması, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Faaliyet Planı, Bütçe, Başvuru Formu ve Eklerinin Doldurulması hakkında katılımcılara eğitim verilmiştir. Toplantılara Diyarbakır’da toplam 396 kişi ve Şanlıurfa’da toplam 296 kişi katılmıştır.
 
Ajansınız ne tür hibe ve destekler sağlıyor?
 
Ajanslar teklif çağrısı ile proje kabul edebilmelerinin yanı sıra faiz desteği, faizsiz kredi desteği, doğrudan faaliyet desteği ve teknik desteklerde de bulunabilmektedir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010 yılı mali destek programları kapsamında Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı olmak üzere iki ayrı programda teklif çağrısına çıkmıştı. Proje teklif çağrısı kapsamında 470 proje başvurusu aldık. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda, toplam 80 projeye yaklaşık 22 Milyon TL hibe desteği vermeye başladık. Bu projelerin uygulaması devam ediyor. Proje sahiplerinin 20 milyon TL katkısı ile birlikte yaklaşık 42 milyon TL’yi bölgemizde yatırıma ve üretime yönlendirdik. Ayrıca, bölgemizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik araştırma, fizibilite ve proje hazırlama amaçlı 28 projeye doğrudan faaliyet desteği kapsamında destek verdik. Buna ek olarak 34 kamu kuruluşu, yerel yönetim veya STK’ya teknik destek sağladık. Bu destekler dışında, Ajansımıza bağlı Diyarbakır ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisleri Bölge illerinde, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmekte, yatırımları izlemekte, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi verip yol göstermekte, fuarlarda stantlar açarak yatırımcılarla irtibat kurmaya çalışmakta, bölgedeki sorunlarla ve komşu ülkelerle (Irak-Suriye… gibi) ilgili raporlar hazırlamaktadır.
 
Proje seçiminde ne tür kriterler göz önünde bulunduruluyor ve nasıl bir yöntemle seçim yapılıyor?
 
Projeler ‘ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirmeye’ tabi tutuluyor. Ön incelemede başvurular şekli uygunluk açısından idari kontrolden geçiriliyor. Daha sonra uygunluk kontrolünde, projenin bir sonraki kontrol aşamasına geçebilmesi için ‘proje başvuru sahiplerinin uygunluğu’ ve ‘ortaklıklar ve ortakların uygunluğu’  gerekiyor.  Proje tekliflerinin teknik ve mali değerlendirmesi, Ajans personeli olmayan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komiteleri tarafından yapılıyor. Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan ‘Teknik ve Mali Değerlendirme’ sürecinde, başvuru sahibinin mali ve yönetim kapasitesi, projenin teklif çağrısının hedefleriyle ve öncelikleri ile ilgililiği, uygulamada kullanılacak yöntem, projenin sürdürülebilirliği, projenin bütçe ve maliyet etkinliği gibi kriterler göz önünde bulundurularak projeler puanlanıyor. Bir proje teklifi en az 2 Bağımsız Değerlendirici tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek puanlanıyor. İki Bağımsız Değerlendirici tarafından verilen puanlar arasında 15’ten fazla puan farkı varsa, proje 3 üncü Bağımsız Değerlendirici tarafından tekrar puanlanıyor. Bu puanların ortalaması 65 ve üstü olan projeler başarılı kabul ediliyor ve alanında en az 7 yıllık tecrübeye sahip üniversite öğretim üyeleri veya kamu görevlilerinden oluşan Değerlendirme Komiteleri tarafından değerlendiriliyor ve Bağımsız Değerlendirici tarafından yapılan değerlendirmelerin kalitesi kontrol ediliyor. Değerlendirme Komiteleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu oluşan puan sıralamasına göre, asil ve yedek proje teklifleri listesi oluşturuluyor. Daha sonra, projelerin risk değerlendirmesini yapmak üzere, Ajans Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen Ajans Uzmanları marifetiyle “ön izleme ziyaretleri” yaptırılıyor. Aynı zamanda, Genel Sekreter tarafından proje bütçeleri revize edilerek uygun olmayan bütçe kalemleri ile abartılı kalemler bütçelerden çıkarılıyor. Bütçe revizyonu sonucu oluşan asil ve yedek proje listeleri Ajans Yönetim Kurulu’nun onayına sunuluyor. Ajans Yönetim Kurulu’nun onayından sonra, başarılı olan projelerin sahipleri ile sözleşme imzalanarak uygulama, izleme ve değerlendirme aşamasına geçiliyor.
 
Hibe ve desteklerden yaralanabilmek için sektörel bir ayrım var mı, yoksa tüm faaliyet alanları yararlanabiliyor mu?
 
Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesindeki aktörlerin katkı ve katılımlarıyla 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmıştır. 2010 yılı için hazırlanan bu planda, TRC2 (Diyarbakır Şanlıurfa) Bölgesi için GZFT (SWOT) analizleri yapılmış, bu analizler sonucunda ‘bölgenin gelişme vizyonu’, ‘bölgesel hedef ve stratejiler’ geliştirilmiştir. Bu vizyonu gerçekleştirmek üzere, 2010 yılı için belirlenen 2 temel amaç ve bu amaçlara uygun öncelikler ‘üretim ve istihdamı arttırmak’ ve ‘bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve turizm altyapısını geliştirmek’ olarak ortaya konmuştur. Bu sebeple, 2010 yılı mali destek programları kapsamında Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı olmak üzere iki ayrı programda teklif çağrısına çıkılmış; “turizm”, “sanayi” ve “tarıma dayalı sanayi”ye yönelik üretim yapan işletmelerin (KOBİ’ler) projeleri, bu mali destek programının öncelikli projeleri olarak belirlenmiştir.
 
KOBİ’ler özelinden baktığımızda Kalkınma Ajansları KOBİ’lere nasıl bir katma değer yaratıyor?
 
İşletme sayısı, istihdam, oluşturdukları katma değer ve imalat sanayindeki önemleri itibariyle Türk ekonomisinin belkemiğini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkeler, KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve korunması için uygun ortamı hazırlayacak politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. KOBİ’lerdeki kaynak yetersizlikleri ile birlikte, bilgi eksiklikleri de büyümelerinin önündeki en önemli engeldir. Kalkınma Ajanslarının sağladığı teknik destek ile KOBİ’lerin bilgi eksikliği büyük ölçüde giderilmektedir. Kalkınma Ajansları bünyesinde kurulan Yatırım Destek Ofisleri eliyle KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmekte, finansal kaynaklar hakkında bilgilendirme yapılmakta, dış pazarlar ile ilgili bilgiler sunulmakta, bölgenin yatırım fırsatları tanıtılmakta ve böylece KOBİ’lere katma değer oluşturulmaktadır. Ayrıca, Kalkınma Ajansları tarafından KOBİ’lerin projelerine % 50 hibe desteği verilerek finansa erişme konusunda yaşadıkları sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır.
 
Kalkınma ajansı olarak bölgenizdeki OSB’lere yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu. Bu çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
 
Diyarbakır’da bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Hali hazırda OSB’deki bütün parseller tahsis edilmiş durumdadır. Yatırım için yer bekleyen yaklaşık 100 yatırımcımız mevcut. Ek OSB için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, mevcut OSB’nin demiryolu bağlantısı, doğalgaz, elektrik ve atık altyapısı… gibi sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Ajans olarak çeşitli girişimlerde bulunuyor ve çalışmalar yapıyoruz. Bu girişimler sonucu OSB’nin demiryolu bağlantısı ile ilgili proje uygulanmaya başladı. Doğalgaz ile ilgili çalışmalarda da önemli ilerlemeler kaydedildi. Atık altyapısı için de Ajansımızın sağladığı mali destekle projesi yaptırıldı. Diyarbakır’da, ayrıca, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin inşaatı devam ediyor. Şanlıurfa’da da 2 OSB bulunuyor. Ajansımızın da girişimleriyle OSB doğalgaz bağlantısı sağlandı. Şanlıurfa OSB’de son iki yılda ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı.
 
Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda bölgede yeni bir ihtisas ya da karma OSB kurma ihtiyacı var mı? Varsa OSB kurulmasına yönelik çalışmalar başladı mı?
 
Yukarıda belirttiğim gibi, hali hazırda Diyarbakır OSB’deki bütün parseller tahsis edilmiş durumdadır. Yatırım için yer bekleyen yaklaşık 100 yatırımcımız mevcut. Ek OSB için yer tahsis çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa’da 2. OSB’nin altyapısı, AB’den sağlanan fonla inşa edilmiş durumda. Diyarbakır’da, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin inşaatı devam ediyor. Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas OSB için de proje çalışmaları başlatılmış durumda.
 
2011’den ilişkin hedefleriniz nelerdir?   
 
2010 yılında yürüttüğümüz mali destek programları çerçevesince destek almaya hak kazanan projelerin büyük bölümünü bitirme aşamasına geldik. Bu projelerin uygulamasıyla ilgili olarak etkin bir izleme ve değerlendirme faaliyeti yürütüyoruz.
Ayrıca, Bölgemiz için 2011-2013 yıllarını kapsayan Bölge Planı, “katılımcı” bir yaklaşımla hazırlandı ve Mayıs ayında onayladı. Bölge Planımıza uygun olarak 2011 Mali Destek (hibe) Programlarına start verdik. 2011-2013 Bölge Planımız doğrultusunda 2011’de de KOBİ’lere yönelik Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ile bölgede turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na devam etme kararı aldık. Bu teklif çağrıları kapsamında toplam 278 proje başvurusu yapıldı. Şuan bu projelerin değerlendirme çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki 2 aylık süreçte hibe desteği almaya hak kazanacak firmalar ile sözleşme aşamasına gelmiş olacağız. Ajans olarak Bölge Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşmak üzere hibe destekleri, doğrudan faaliyet destekleri, güdümlü projeler… gibi yöntemlerle bölgesel gelişme ve kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bununla beraber bölgemizin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımı için çalışmalarımızı sürdürecek, bölge değerlerinin daha çok kişi tarafından fark edilmesi ve bilinmesini sağlayacak, bölgemize daha fazla turist çekeceğiz. Bütün bunlarla, bölgemiz potansiyelini harekete geçirerek, hem bölgemiz içerisinde hem de diğer bölgeler ile aramızda bulunan gelişmişlik farkını azaltmayı hedefliyoruz. “Bölgenin Ortak Akıl Platformu” olarak tasarlanan Ajans tarafından bölgedeki aktörlerin işbirliği ve güç birliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin, katılımcı bölgesel planlama ve yerel potansiyeli harekete geçirme amaçlı araştırma çabalarının, verilecek mali desteklerin ve Yatırım Destek Ofisleri’nin çalışmalarının bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına eminiz. “Bereketli Hilal”in iki kadim kentinin yer aldığı bu bölgenin çok kısa bir sürede ticarette, turizmde ve sanayide “cazibe merkezi” haline gelmesini ve ülkemizin “Ortadoğu’ya Açılan Kapısı” olmasını hedefliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.
Son Güncelleme: 19.06.2013 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.