100 FİRMA İLE 100 MİLYONLUK CİRO

100 milyon TL’ye ulaşan cirosuyla ve birbiri ardına başarı öyküleri yazan firmalarıyla dikkat çeken Manisa Teknokentin yol haritası çoktan hazır. 3, 6 ve 9 yıllık büyüme hedefleri ortaya koyan TGB, orta vadede ülke sorunlarına teknolojisiyle çözüm sunmayı hedefleyen bir bölge olmayı amaçlıyor.

100 FİRMA İLE 100 MİLYONLUK CİRO

100 milyon TL’ye ulaşan cirosuyla ve birbiri ardına başarı öyküleri yazan firmalarıyla dikkat çeken Manisa Teknokentin yol haritası çoktan hazır. 3, 6 ve 9 yıllık büyüme hedefleri ortaya koyan TGB, orta vadede ülke sorunlarına teknolojisiyle çözüm sunmayı hedefleyen bir bölge olmayı amaçlıyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 09:13
100 FİRMA İLE 100 MİLYONLUK CİRO

 

Haber: Ümit UÇAR

Serüveni 2017 yılının Mart ayında başlayan Manisa Teknokentin, 100 firma ile 100 milyon TL ciroya ulaştığını söyleyen Genel Müdür Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Sanayi TV’ye konuştu, ekosistemi besleyecek ilişkiler geliştirdiklerini ifade etti. Teknokentin önce kentte, sonra bölgede, sonra da ülkede tanınır olma amacı taşıdığını söyleyen Hüseyin Aktaş; 3, 6 ve 9 yıllık planlar halinde söz konusu hedefe odaklandıklarını dile getirdi. Savunma sanayi kümesi MASTEK’in sivil teknolojilere de odaklı olduğunu anlatarak, ısı yönetimi alanında küresel ölçekli firmaları ülkeye kazandırmak istediklerini söyleyen Aktaş, kentte AR-GE’yi yaygınlaştırıcı ve kolaylaştırıcı biz misyon üstlendiklerini dile getirdi. Üniversite-şehir ve sanayi bütünleşmesine odaklandıklarını söyleyen Aktaş, “Üniversitede üretilen bilginin mühendislerin elinde teknolojiye dönüşmesiyle, teknokentlerde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte sürekli-akışkan hale gelecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
 
ISI YÖNETİMİNDE MARKALAŞMA
Zafer Kalkınma Ajansı destekli Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK) Projesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, “Savunma sanayi tedarikçi alt zincirinin geliştirilmesi ve rasyonel bir iş birliği oluşturulması çok önemli. Manisa, altyapısı itibariyle savunma sanayi sektöründe yer alabilecek bir kenttir. Ön üretim ve prototipleme çalışmaları yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız bazı teknolojiler de var. Bunlardan bir tanesi sürtünme, karıştırma kaynağıdır. Şu anda savunma sanayisinde bu teknolojiyi kullanmanın yanı sıra, aynı zamanda bunun sivil sektörlere uygulanması noktasında da çalışmalarımız var. Isıl oda tasarımı projesiyle ilgili bir firmamız seri üretime geçmeyi planlıyor. Manisa’yı cazip hale getirecek yapı burada mevcut. Şu an prototip üretimi yapılıyor” diye konuştu. Projenin millileştirmenin yanı sıra küme çıktısı bulunduğunu da dile getiren Aktaş, “Şu anda bu çekirdek kümeyi oluşturduk. Özelliği ise, savunma sanayiye odaklanmayıp çift yönlü yetenek inşasına eğilmesi. Hem savunma, hem de sivil sektöre dayalı bir küme MASTEK. Isı yönetimi konusunda küresel ölçekte faaliyet gösteren firmaları ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bir hedefimiz de firmalarımızın savunma sanayisindeki sürdürülebilirliklerinin artmasıdır” şeklinde konuştu.

 

DÖNÜŞÜM EKOSİSTEMİ KURGULANIYOR

Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Projesi’nden bahseden Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, “Ürünün tasarımından, tersine mühendisliğinden, 3 boyutlu teknolojisinden prototiplemesine kadar tüm hizmetleri verir hale geldik. Şu an bu projemizde ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’nden 100 firmaya 1000’in üzerinde iş emrini yerine getirmiş durumdayız. Bu, üniversite-sanayi iş birliği için çok önemli bir adım. Ürün geliştirme süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Dijitalleşmeye de ağırlık vermek istiyoruz. Model fabrika doğrultusunda çalışıyoruz. Endüstri 4.0 esaslı model fabrikayı daha büyük ölçeğe almakta fayda var diye düşündük. Cumhurbaşkanlığınca, Bakanlığımızca ve UNDP tarafından desteklenen OSB’lerin yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik modern bir projeden söz etmek istiyorum. Bu proje başladı. Ankara ve MEXT uygulamalarında olduğu gibi, dijital dönüşüm hızlandırıcı uygulamalarının bizzat görüleceği ve firmaların da bundan yararlanacağı bir yapı kurgulanıyor. Bu proje için benim önerim, TÜBİTAK SAYEM çerçevesinde sanayi yenilik mekanizmasını burada oluşturmak ve dijital dönüşüm uygulamaları ile firmalara doğrudan katkı sağlamak. Finansmanına Manisa Teknokent olarak bir miktar katkı sağlayabiliriz” şeklinde bilgi verdi.

 

VESTEL’LE OLUR” DEDİ

Kentin en büyük sanayi bölgesi Manisa OSB’yle, VESTEL’le ve üniversiteyle olan olan iş birliklerine vurgu yapan Aktaş, “VESTEL, Yönetici A.Ş’mizin ortağıdır. AKÜM projemizin bir miktar eş finansmanını karşılamıştır ve bu yapı VESTEL ARGETA olarak isimlendirmiştir. VESTEL VENTURES tarafına da prototipleme hizmeti vermektedir. Bu açıdan VESTEL’le çok uyumlu bir ilişkimiz, iş birliğimiz var. VESTEL’in nesnelerin interneti ve otomotiv araştırma grubu, bir AR-GE merkezi olarak teknokentimizde yer almaktadır. 30 çalışan sayısı, 90’a çıkacak, bunun anlaşmasını yaptık. TGB’mizin gelişmesine de katkı sağlayacak bir hamledir bu. Şu an tedarikçi firmalar da gelmeye başladı. 2 TGB firmamız buraya hizmet veriyor. Bu yapının 3-4 yıl içerisinde daha da güçleneceğine inancımız tam” açıklamalarında bulundu. 

 

BİR DOLU PROJEYE İMZA

OSB’nin yanı sıra Manisa TSO’yla da güçlü koordinasyon halinde olduklarını ifade eden Aktaş, “İlçe bazlı teşvik sistemine geçildi. Bizim Saruhan’daki OSB projemiz de bundan faydalanacak, çünkü Manisa’mızda en yüksek teşvik sistemine sahip ilçedir Saruhan. Bu OSB’mizin fizibilite projesini teknokent olarak bizler yapıyoruz. Manisa TSO ile bu çerçevede iş birliğimiz var” ifadelerini kullandı. 18 ayda veya daha kısa zamanda OSB’nin Manisa’ya kazandırılacağını ifade eden Genel Müdür, şöyle konuştu: “Manisa Teknokent, kentte AR-GE ve inovasyon ekosistemini kolaylaştırıcı bir misyon üstlenmiştir.  Projelerin iştirakçisi durumundayız ve yapılan katma değerli tüm projelere destek veriyoruz. Bölgenin ve ilin yenilik ekosistemine katkı sağlıyoruz. Manisa OSB’deki firmalarımızla, yerlileştirme projelerine nasıl katkı sağlayabiliriz düşünüyoruz. Elektrostatik ilaçlama ve dondurarak kurutma gibi önemli teknolojileri ve ürünleri, TGB’mizdeki firmalarımıza önererek onların da yerlileştirilmesini sağladık. Biyolojik atıkların enerjiye dönüşümü ve zehirli sanayi çamurlarının yakılması için yerli tesisin tasarımı da firmalarımızca gerçekleştirilmiş, bu da, Türkiye sathında projelere aday olur duruma gelmiştir.”

 

İLK 3 YIL TAMAM

50 civarında TÜBİTAK ve KOSGEB projesi onaylanarak firmalarımızın AR-GEN süreçlerine destek verir hale gelmiştir” diyen Aktaş, 3-6-9 yıl olarak kurguladıkları planların 3 yıl kısmını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Biz 2018’e 21’inci sırada girdik. Bu seneki endekste daha iyi  bir sıralamamız olduğunu düşünüyoruz” dedi. TGB’deki sektör dağılımı hakkında bilgilendirmede bulunan Aktaş, “Biyoteknoloji, oyun gibi sektörlerdeki firmaların artması lazım. Bizim yüzde 47’miz bilişim ve yazılım sektöründen oluşuyor. İnşallah bir başarı hikayesi yazacağız yakın zamanda. Çin piyasasına odaklı bir oyun firmamız var. Ticarileştirme başarısı gösterdi. 2021’de 200 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor bu firmamız” bilgisini verdi.
Üniversite-şehir ve sanayi bütünleşmesine odaklandıklarını söyleyen Aktaş, “Üniversitede üretilen bilginin mühendislerin elinde teknolojiye dönüşmesiyle, teknokentlerde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte sürekli-akışkan hale gelecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda üniversitemiz içerisindeki teknolojik girişimci sayısını artırmayı hedefliyoruz. Başarı hikâyelerini çoğaltmaya çalışacağız. Artırılmış ve sanal gerçeklik konusunda bir öğrencimiz destek alarak Katar projesinde ana yüklenicimize tedarikçi hizmeti veriyor” şeklinde konuştu.

 

GEOMETRİK MODELE DOĞRU

2021’de yapmayı planladıkları çalışmaları anlatan Aktaş, şu ifadelerle sözlerini bitirdi: “Pandemiye rağmen ciroda bir miktar artış bekliyoruz. TGB firmalarının büyüme süreçlerine girmeleri lazım. Fiziksel iş yapan firmalarımız, sürekli gelir elde etmek için proje bazlı iş yapmanın yanı sıra ürüne dönüştürme çalışmalarına yoğunlaşacaklar ve seri üretimle dış dünyaya akacaklar. 3 yıl hedefimiz bu. Temel bilimler alanında yeni teknolojilere hayat verecek bilgi birikiminin de artmasını hedefliyoruz. Üniversitemizle birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimiz mezun olmaya yaklaşacakları zaman, teknolojik girişimci olma düzeyine gelsinler istiyoruz. Örnek iş modellerimiz var, önümüzdeki dönem çoğaltacağız. Doğrusal büyüme modelini, geometik büyüme modeline dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 6 yılda da ülkemizin sorunlarına katkı sağlayan yapıya gelmemiz lazım. 9 yılda ise bizim artık unicorn’lar çıkarır hale gelmemiz lazım.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.