GİRİŞİMCİ BAĞRINDA, İYİ ELEMAN OKULUNDA YETİŞİYOR

Kentinin en güçlü firmalarının ev sahibi olan Antalya OSB, bugün 20 milyar TL’lik ihracatla anılan bir istihdam vadisi… Bölge, Antalya OSB Teknopark ile AR-GE vizyonunu sağlam temellere dayandırırken, teknik kolejiyle de sanayiye aranılan kanı yetiştiriyor.

GİRİŞİMCİ BAĞRINDA, İYİ ELEMAN OKULUNDA YETİŞİYOR

Kentinin en güçlü firmalarının ev sahibi olan Antalya OSB, bugün 20 milyar TL’lik ihracatla anılan bir istihdam vadisi… Bölge, Antalya OSB Teknopark ile AR-GE vizyonunu sağlam temellere dayandırırken, teknik kolejiyle de sanayiye aranılan kanı yetiştiriyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:43
GİRİŞİMCİ BAĞRINDA, İYİ ELEMAN OKULUNDA YETİŞİYOR

YENİ NESİL OSB

Enerjiden gıdaya kadar; Antalya’nın prestijli listelerde isim yapmış birçok firmasını bünyesinde barındıran Antalya OSB, şehrin yüz akı… Nitelikli yatırımlara, yetenekli istihdama ve inovatif faaliyetlere değer veren bir anlayışla yönetilen OSB, yatırımcılarına hem maliyet hem de lojistik alanında büyük avantajlar sağlayan bir bölge. Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar birçok pazarın nabzını kaliteli ürünleriyle tutan OSB firmaları ise, bu yapının en önemli aktörleri. Bölge, Sanayi gazetesine konuşan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın deyimiyle, “yeni nesil OSB”lerin en güzel örneklerinden biri. Yaz aylarında faaliyete geçirmeyi planladıkları Antalya OSB Teknoparkı da güçlü inovasyon vizyonuyla, ekosistemin başat aktörlerinden olmak üzere kurguladıklarını ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

   

FARKLI PAZARLARA HÂKİM

OSB’nizi genel yapısı, ağırlıklı sektörleri ve ihracat rakamlarıyla tanıtabilir misiniz?

Antalya OSB, 1976 yılında Antalya TSO öncülüğünde yer ve sınırları tespit edilerek ülkemizde kurulan ilk organize sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Antalya ilinin turizm dokusuyla uyumlu çevre kirliliği yaratmadan üretim yapmaya özen gösteren Antalya OSB’de faaliyet gösteren başlıca sektörler; gıda, ahşap-mobilya, kâğıt-ambalaj, tarım-gübre-kimya, makina-metal-enerji, plastik-polyester-akrilik, inşaat-yapı ve tekstildir. Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez olan Antalya OSB’nin doğrudan yaratmış olduğu istihdam bugün itibariyle 17 bin 500 kişiye, ticaret hacmi 20 milyar TL’ye ihracatı ise 750 milyon USD’ye ulaşmıştır. Ekonomiye katkısı her geçen gün artan Antalya OSB yatırım, istihdam, üretim rakamları ucuz altyapı hizmetleri ve çevreci özellikleri ile Türkiye’nin en iyi ilk 5 bölgesinden birisidir. Antalya OSB, AB ve Orta Doğu pazarlarının yanı başında yer almakta, birçok Türk sanayi ürünü hem kendi içinde kullanılmakta hem de AB pazarına girebilmektedir. Bölge tamamlanmış bulunan elektrik, doğal gaz, içme-kullanma suyu alt yapısı, peyzaj ve rekreasyon alanları, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi, itfaiyesi, haberleşme alt yapısı, güvenlik dahili yolları, alışveriş merkezi, kademe dükkanları, camisi, kreşi, oteli, sosyal tesisleri, teknik koleji ve teknoparkı ile tüm gelişmiş OSB’lerle rekabet edebilecek düzeyde olup “Yeni nesil OSB’lerin” en güzel örneklerinden biridir. Antalya OSB’nin sağladığı mali, lojistik avantajlar ile kentin doğal avantajları birleştiğinde yatırımcılar için çok önemli ve düşük maliyetli bir yatırım ortamı oluşmaktadır. Bugün tahsis edilen parsel açısından yüzde 100 doluluğa ulaşan Antalya OSB’de 281 firma bulunmaktadır.
   

2022'Yİ İPLE ÇEKİYOR

AR-GE politikanız ekseninde Antalya OSB Teknoparkı anlatabilir misiniz?

Bilindiği üzere, yeni teknolojilerin gelişmesinin temelleri teknoparklarda atılmaktadır. Teknoloji transferinin sağlandığı alanlar olan teknoparklarda start-up’lar, girişimciler ve firmalar buranın avantajlarından yaralanarak, daha hızlı ve uygun maliyetle bilgi, ürün ve hizmet geliştirebilmektedirler. Teknoparklar, bilginin üretildiği üniversite, bilginin teknolojiye dönüştürüldüğü girişimci firma ve destekleyici kurum olan devlet arasında ara yüz olarak görev yaparlar. Teknopark yönetimleri katma değeri yüksek ürünlerin AR-GE çalışmalarının yapılması, patent alınması, prototip üretilmesinden ihracata kadar olan süreçte girişimciyi destekleyen araçları sağlamaktadır. Antalya OSB sınırları içerisinde yer alan Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş (Antalya OSB Teknopark), bölgede AR-GE, inovasyon ve teknolojinin gelişimi için faaliyet gösteren başlıca kuruluştur. Kaba inşaatı 2021’de tamamlanan Antalya OSB Teknoparkın, 2022 yaz aylarında açılması planlanmaktadır. Henüz inşaatı devam etmesine rağmen gerek Antalya OSB içerisinde gerekse bölge dışında üretim yapan firmaların teknolojiye yatırım yaparak yeni kurmuş oldukları teknoloji tabanlı şirketler, Antalya OSB Teknoparktan arsa tahsisi yapmışlardır. Kendi AR-GE binalarını kuracak olan 13 firma, Teknoparka sundukları ileri teknoloji içerikli projeleri ile Antalya’da inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlayacaklardır.

   

İHRACATIN “KIYMETİ” ARTACAK

Antalya OSB Teknopark, nasıl bir vizyonla ilerleyecektir?

Antalya OSB Teknopark olarak benimsediğimiz politika, orta-yüksek teknoloji üretip ihraç eden bir sistemin temellerini teknoparkımızda atmaktır. Teknoparklardan çıkan girişimcilerin ürün ve hizmetlerini dünyaya sattığını görüyoruz. Yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkelerin ekonomik olarak güçlü ülkeler olduğunu biliyoruz. Bunun temeli AR-GE çalışmalarına verilen değer ve ayrılan bütçeyle orantılıdır. Genel olarak firmalar bütçelerinin çok büyük bir bölümünü AR-GE’ye ayırmazken, bu durum teknopark firmaları için geçerli değil. Antalya OSB Teknopark, güçlü bir bilgi ve inovasyon ekonomisi için teknoloji geliştirmek, inovasyon kültürünün oluşmasına ve yayılmasına katkı sağlamak ve orta-yüksek teknoloji ürünlerin AR-GE faaliyetlerinin bir ekosistem içerisinde yürütülmesi ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla politikalarını belirlemektedir.  

   

GÖÇÜ ENGELLEYEN ARA YÜZLER

Gelecek vizyonunuzu şekillendirmek için beklenti ve talepleriniz neler olacak?

Teknoloji üretmenin temel ilkelerinden olan nitelikli insan gücü veya araştırmacıya sahip olmak veya onların yetiştirilmesi için gerekli ortamı ve kaynakları sağlamak en önemli beklentilerimizden biridir. AR-GE faaliyetlerini yürütebilmek, bunların ticarileşmesinin sağlanması ve nihayetinde inovasyonun gerçekleşmesi ancak nitelikli ve yetişmiş insan gücüyle gerçekleşebilir. Üniversitelerin özellikle mühendislik veya endüstriyel tasarım bölümleriyle yakından çalışmak durumunda olan teknoparklar için nitelikli insan kaynağının artması en önemli konuların başında yer almaktadır. Teknoparklar bu anlamda sağladıkları değer ile beyin göçünün önlenmesinde ve teknolojik gelişimin desteklenmesinde en önemli rolü üstlenen ara yüzlerdir. Buna ek olarak, AR-GE ve teknolojinin gelişmesinde kritik öneme sahip üniversite sanayi iş birliği bağlamında, üniversitelerin ilgili bölümleriyle entegre bir şekilde çalışarak, mühendislik, bilgisayar veya tasarım gibi doğrudan ilgili bölümlerin son sınıf öğrencilerinin endüstri deneyimi kazanmaları, aynı şekilde, endüstride çalışan firma çalışanlarının üniversitenin ilgili bölümleriyle yakın çalışmaları, danışmanlık almaları önemlidir. Teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşabilmek için yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemlerinin tüm unsurlarında yapısal değişikliklere ihtiyaç vardır. Dünyadaki gelişmeleri daha yakından takip etmeye ve daha fazla uluslararası iş birliği geliştirmeye ihtiyaç vardır. Biz sanayinin merkezinde bir teknopark olduğumuz için girişimcilerimizin öncelikle üretim, imalat odaklı projelerle bize başvurmalarını bekliyoruz. Üretime dönük AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapan girişimler için bölgemizin çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde yer alan tarım, gıda, makine, elektrik elektronik, plastik sektörlerinde bu anlamda ciddi gereksinimler var. Hem yazılım hem de üretimi içeren, kompakt girişimci profilinin bölgemizde gelişmesine ihtiyaç var.

   

START-UP’LARA CESARET AŞISI

Son olarak, eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Türkiye’de en az start-up’a sahip alanların başında üretim odaklı AR-GE ve ÜR-GE yapan start up’lar geliyor. Bu alanda yapılan çalışmaların, yazılım tabanlı start-up’lara göre ilk yatırım maliyeti gerektirmesi ve sonuç alınmasının daha fazla süre alması nedeni ile yeterince fazla sayıda olmadığını görüyoruz. O zamanda bizim üretim yaparken kullandığımız hammadde, ara ürün tedariki noktasında sürekli dışa bağımlı olmamızı ve kullanılan ithal ekipmanlarla da dışa bağımlılığımızı bir türlü minimize edemememize sebep oluyor. Halbuki bu alanlarda çalışacak start up’lar daha fazla cesaretlendirilebilir ve desteklenebilirse, katma değerli ve yerli, milli ekipman ve ürünlerimiz başarılı bir şekilde fikirden ürüne dönüştürülebilir, ticarileştirilebilir.

Üretimin merkezinde kurulan bir teknopark olarak, yerel, bölgesel ve global çözümler üreten girişimcilerden oluşan bir start-up ekosisteminin kurucu aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu yolda da stratejilerimizi oluşturuyor ve bölgedeki tüm ilgili aktörlerle etkileşim ve iletişim halinde olmayı önceliklerimiz arasında tutuyoruz.

   


Antalya OSB.

   

Antalya Teknopark

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.