Hafta boyunca ha konuşuldu, ha konuşulacak derken sıra nihayet sanayiye geldi.

OSB’ler içerisinde bölünemediğinden ve üretime katılamadığından mütevellit atıl kalan parselleri üretime kazandırmayı ve bu vesileyle de istihdamı artırmayı amaçlayan Torba Tasarı’nın 64.maddesi, birden fazla katılımcıya ışık yakmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan rüzgâr etkisinde geçti. Endüstri camiasını ilgilendiren; meralardan kiralanma durumuna, endüstri bölgelerinden sanayi sitelerinin taşınmasına kadar birçok maddeyi bünyesinde barındıran tasarı görüşmeleri; Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, kurum temsilcilerinin, komisyon üyesi milletvekillerinin ve sanayicilerin saatlerini aldı. Komisyondaki her temsilci ayrı ayrı ter döktü. Günlerdir komisyonu takip etmeme rağmen, en hararetli ve katılımcı ortamlardan birinin sanayi maddeleri tartışılırken yaşandığını büyük bir rahatlıkla ifade edebilirim.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün OSB’leri temsilen konuşma yaptığı komisyonda, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin ve Bölge Müdürü Fatih Öztepe, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Beylikdüzü OSB Başkanı Adnan Keleşoğlu ve İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Nihat Tunalı gibi önemli sanayiciler katıldı. Büyük endüstri kentlerinde yer alan, küçük yapı ve kooperatiflerin birleşerek OSB olduğu bölgelerin başkanları toplantıya büyük ilgi gösterdi, önergeleri ve konuşmaları pür dikkat dinledi. OSB’lerin yüzde 40’ını aşkın kısmının kaderi, birkaç saatte karara bağlandı. Sanayi penceresinden, kira kısıtının kalkması ve endüstri bölgesi süreçlerinin hızlanması gibi pozitif gelişmelere imza atıldı.

64’ün komisyon süreci
Ağırlıklı olarak büyük endüstri kentlerinde yer alan 140’a yakın OSB’nin kaderinin yeniden çizildiği komisyon görüşmelerinde, parsel bölünmelerinin 3 bin metrekareden az olmamak kaydıyla 4’e bölünebileceği noktasında gerekçeleriyle beraber hatrı sayılır itirazlar ayyuka çıktı. Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün, kaynakların etkin kullanılmasını ve tesislerde maksimum üretim yoluna gidilmesini öngören madde üzerinde “OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan hakim ve bağlı şirketler, Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve Geçici Madde 5 kapsamında kurulan OSB’ler bu fıkrada yer alan kiralamaya ilişkin kısıtlanmalardan muaftır” önergesi gündeme geldi. Önergeyi açarsak; 15 Nisan 2000’den sonra intibak işlemleri yapılan 121 OSB’nin, odaların kurduğu 8 OSB’nin ve Geçici 5. madde kapsamında kurulan OSTİM, İvedik, Beylikdüzü, Dudullu ve İkitelli OSB’lerinin kısıtları kalkmış oldu. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk’ün, bağımsız bölümleri kiraya veren tesis sahiplerinin müktesep, yani kazanılmış haklarını koruduklarını anlattığı açıklamasına İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan gelen “Önceki önergeden farkı nedir?” sorusu, oturumun dönüm noktası gibiydi. Bekaroğlu’na cevaben “Öncesinde en az 3 bin metrekarelik alan oluşturmak şartıyla 4’e kadar kiraya verilme getirilmişti” yanıtını veren Öztürk, düzenlemeyle bu şartın kaldırıldığını açıkladı. Öztürk ayrıca, komisyon üyesi milletvekillerinin yeni binalarda yapılacak bölünmelerin nasıl engelleneceği sorusuna cevap vererek, tesis içerisindeki bölünmelerin yeni sanayi bölgelerinde olamayacağı, zaten hepsinin en küçük hücrelere bölünmüş vaziyette tasarlandığını vurguladı. Madde kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinden önce ruhsatlandırılmış olan binalarda kiralama yapılabileceğini söyleyen Yaşar Öztürk, 1 Temmuz’dan sonra ruhsatlanan binaların kapsamın dışında kaldığını açıklayarak, OSB’lerin sorunları kangrene dönmeden önce sorunu çözmek için bu platforma geldiklerini belirtti. Öztürk’e cevaben Bekaroğlu’ndan gelen açıklama ise birçok parselin öylece boş durduğu Anadolu’daki sanayi yapılarına ilişkindi. İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, kiracı sayısının sınırsız olup olmayacağını sorması üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, sınır olacağı bilgisini paylaştı.

Çamaşır makinesi miyiz?
Velhâsıl, salon az ter dökmedi lakin 64’üncü madde tasarıdan geçti. Yüzde 60 kapasiteyle çalışan OSB’lerin verim artırılmasına karar verildi. Öncesi ve sonrasına hep beraber bakalım:

Gerek birden çok kiracıyı kapsayan 64.madde olsun; gerekse 61’deki mera düzenlemesi olsun, komisyonda en çok dile getiren konulardan biri ilgili maddelerin Sanayi Komisyonu’nda neden yeterli düzeyde tartışılmadığı üzerineydi.  CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın “Biz çamaşır makinesi miyiz ki, dönmeyen konuları yeniden Plan ve Bütçe Komisyonunda döndürüyoruz?” açıklamalarını, Bakan Naci Ağbal’ın “Niye kendi komisyonunuzda işi çözmediniz?” sorusu izledi. Dinamik yapısı ve açıklamalarıyla dikkat çeken simalardan olan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan’dan, sorunu çözdükleri ve maddeyi çıkardıkları yanıtı geldi.

“Temizel teşbihi”
Komisyon içerisinde tecrübesiyle öne çıkan isimlerden olan Kalkınma Eski Bakanı ve BDDK Eski Başkanı Zekeriya Temizel, büyük endüstri kentlerinde farklı küçük yapı ve kooperatiflerin birleşmesiyle oluşan sanayi bölgeleri için ilginç ve akılda kalıcı bir benzetme yaptı. Temizel; “Küçük sanayi sitesinden OSB’ye dönmüş olan, organize sanayi diyemeyeceğim ‘bölgeler’ var.  Aslında bu bölgeler tamirhanedir. Bu yapılara tanınan hakkın diğer bölgelerde de uygulamaya alınması yanlıştır” dedi. Benzetmeyi küçümseme amacı taşımadan yaptığını açıklayan ve endüstri camiasının gönlünü alan Temizel; “Ben kurulduğu andan beri OSB’lerden yanayım, üretim amacı doğrultusunda gelişim göstermeleri için çabalarım” diye açıklamayı da ihmal etmedi.

Yeni alanlar demişken…
Komisyondaki hatrı sayılır tartışmalardan biri de mera, yaylak ve kışlak alanların tanzimine ilişkin olan 61’inci maddeden önceki hususi düzenleme çerçevesinde cereyan etti. OSB’lere tahsis edilecek arazilerin üzerindeki ot bedelinden muaf tutulacak küçük sanayiciyi ve üretimin bel kemiği OSB’leri desteklemek istediklerini söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ak Partili komisyon üyelerine karşın, ağırlığına Cumhuriyet Halk Partisi’nin sahip olduğu komisyon üyesi milletvekilleri düzenlemeye karşı çıktı. Meraların elden çıkarılmasının yanlış bir uygulama olduğunu savunan komisyon üyesi milletvekillerinin ısrarıyla onaylanan ve komisyondan geçen maddeden küçük sanayi sitelerine ilişkin düzenleme çıkarıldı. Sanayinin yeni alanlara ihtiyaç duyduğu hepimizin malumu, üretimi ve yatırımı destekleyen her türlü adım, bizce doğru atılmış adımdır. Lakin bu noktada hem Sanayi Komisyonu Üyesi hem de sanayici kimliğiyle öne çıkan Tahsin Tarhan’ın da endüstriyi topyekûn ayağa kaldırarak, mevcut kapasiteyi “fulleme” önerisine de kulak kabartmadan geçemiyoruz.

“Jet” bölgeler
Sanayi demişken ekleyelim, endüstri bölge alanlarının plan ve projelendirilmesine ilişkin sürecin hızlanmasını kapsayan düzenlemeleri içeren 75. madde de komisyondan geçti. Konuyla ilgili değerlendirmeleri alınan Yaşar Öztürk; “Endüstri bölgelerimizin imar planındaki sürecini kısalttık. 30 gündü, süreyi 1 haftaya çektik” şeklinde müjde verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu, sanayi sitesi gelişim alanı içerisindeki Hazine arazilerinin kooperatif ve belediyelere verilmesi durumunu düzenleyen 127.maddeyi ise daha sonra görüşülmek üzere karara bağlamadı.  

Komisyon temasları
İzmir Milletvekili Musa Çam ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile gerçekleştirdiğim söyleşide, ilgili maddeleri yasayı yapan isimlerden olarak kendilerine danışma fırsatım oldu. Sanayiye, sanayiciye ve üretime katkı sunması amacıyla getirilen revizyonları konuştuk. Kuşoğlu da Çam da, sanayiyi reelde büyütmeyi hedefleyen değişikliklerin sinerji içerisinde görüşülüp tartışılması gerektiğini ve adımların dikkatle atılması gerektiğini belirtti. Kuşoğlu’nun beyanatlarında tasarı maddelerinin evvelden tartışılıp karara bağlanmasının gerekliliği; “Koordinasyon ve kritik şart” ifadeleriyle öne çıktı. Aynı şekilde Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, sorunların döndürülüp durduğu bir çamaşır makinesi olmadığını vurgulayan İzmir Milletvekili Musa Çam da, “çözüm yeri burası değil” dedi. Çam söyleşimizde ayrıca, sanayi bölgelerinde birden fazla katılımcıya geçit veren 64.maddeyle ilgili, “OSB’lerdeki boşluğun ve ataletin önüne geçerek ve istihdama doping olmasını umuyoruz” eklemesini yaptı.

İlerleyen günlerde düzenlemelerin neler getireceği konusunda biz de sanayiciler gibi merak içerisindeyiz. Sanayinin palazlanmasına ucundan kıyısından katkı sunan, tartışarak ve sinerji oluşturarak daha doğru noktalara neşter vuran isimlere teşekkürlerimizle…

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.