İşte Yeni Teşvik Paketi

İş dünyasının merakla beklediği Yeni Teşvik Paketi açıkladı.

İşte Yeni Teşvik Paketi

İş dünyasının merakla beklediği Yeni Teşvik Paketi açıkladı.

05 Nisan 2012 Perşembe 16:00
İşte Yeni Teşvik Paketi


  Yeni paket 4 ana bileşenden ve 6 bölgeden oluşacak. Yatırımın hangi bileşende yer aldığına, büyüklüğüne ve bölgeye göre farklı teşvikler söz konusu olacak. Ancak stratejik yatırımlar adı altındaki sektörlere, eğitime, yük ve yolcu taşımacılığına, madenciliğe ve bazı turizm bölgelerine  yapılan yatırımlar nerede olursa olsun 5'inci bölge desteklerinden yararlanabilecek. Yeni sistemle, cari  açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin yatırım ve üretiminin artırılması hedefleniyor.

Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına göre yeni sistem şöyle: 
Yeni sistem 4 ana bileşenden oluşuyor.

1. Genel teşvikler

2. Bölgesel teşvikler

3. Büyük ölçekli yatırımların teşviki

4. Stratejik yatırımların teşviki

YATIRIMCILARA NE GELİYOR

- Yeni sistemle, yatırım yapacak olanlara,

1- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası,

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti,

3- Vergi İndirimi,

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden),

5- Faiz Desteği,

 6- Yatırım Yeri Tahsisi,

7- Gelir Vergisi Stopajı Desteği

8- KDV İadesi Desteği sağlanacak. Yatırımın büyüklüğüne göre destekten yararlanma süresi de değişecek.

- Yeni teşvik sistemiyle, sanayinin yapısal  dönüşümüne katkı sağlayacak Stratejik Yatırımlar özellikle desteklenecek. Böylece, ithal etmek zorunda kalınan malların üretimi teşvik edilecek. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı  karar verecek. Bu çerçevede, hangi ilde yapılırsa yapılsın Stratejik Yatırımlar beşinci bölgeye verilecek desteklerle desteklenecek.

STRATEJİK YATIRIMLARA VE EĞİTİME TAM DESTEK
Belirli  büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar ile, otomotiv, uzay  veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımları, yatırım yerine bakılmaksızın 5'inci bölge desteklerinden yararlanabilecek. Özellikli eczacılık ürünleri olan biyoteknolojik ve onkolojik  ilaçlar ile kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar, yatırım yeri dikkate  alınmaksızın aynı şekilde 5'inci bölge desteklerinden yararlanacak.
Yeni teşvik sisteminde, eğitim yatırımlarını da desteklenecek. Özel sektör tarafından  gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, hangi ilde yapılırsa yapılsın, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5'inci bölge desteklerinden yararlanacak. Demiryolu ve denizyolu ile yük ve yolcu  taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Kültür ve Turizm  Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları da aynı şekilde, nerede olursa olsun, 5'inci bölge desteklerinden yararlanabilecek.
Stratejik yatırımlara, eğitime, taşımacılığa, madenciliğe ve bazı turizm yatırımlarına bölge ayrımı yapılmaksızın uygulanacak destekler şöyle:

- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV İstisnası
- 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. bölgede ise 10 yıl)
- Yatırıma katkı oranı yüzde 50 olmak üzere yüzde 90 Vergi İndirimi
- Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının yüzde 5’ini aşmamak  kaydıyla azami 50 Milyon TL)
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl)

Şehirler sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 ayrı bölgede sınıflandırıldı. Böylece bu yeni teşvik uygulamasında bölgesel sistem  yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiliyor.

İŞTE YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ 6 BÖLGE
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle
- Yeni teşvik sistemi, 1 Ocak 2012  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulacak.

- Bölgesel  sistem yerine, 'İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi'ne geçiyoruz. Şurası özellikle  önemli: İllerin, bölgesel dağılımdaki yerleri, daha sonra TÜİK'in periyodik  çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek,  bir değişim varsa, illerimizin listedeki yeri de ona göre değişebilecektir. Yani  bu sabit değildir, değişkendir.

- Altıncı bölgede asgari sabit yatırım tutarının üzerinde  gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlanacak. Bu illerde yatırım yapacak olanların ödemeleri gereken sigorta primi, işveren hissesinin asgari ücrete  tekabül eden tutarı 10 yıl süreyle, yatırımların organize sanayi bölgelerinde  yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak.

- 6'ncı bölgede yatırım yapacak firmaların yatırımlarının yüzde 50'sine, organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar  için ise yüzde 55'ine tekabül eden tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf  tutulacak. Yine bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için öngörülen  faiz desteği tavanlarını yükseltiyoruz. Böylece bu bölgedeki yatırımlara  finansman desteği de sağlamış oluyoruz.

- Sigorta primi işveren hissesinin destek sürelerini bölgeler itibariyle yeniden belirledik. Ayrıca bu destekten  yararlanabilecek azami destek tavanlarını yükselttik. Örneğin 6'ıncı bölgede 31  Aralık 2013 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl  süreyle uygulanacak. Bu tarihten sonra başlanacak yatırımlarda ise 7 yıl süreyle  bu uygulanacak. Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranları ile yatırıma  katkı oranlarını bölgeler itibariyle yeniden belirledik ve artırdık.”

- Önemli bir yenilik getiriyoruz:  Yatırımcı, vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde  ettiği kazançlarına da uygulayabilecek. Örneğin, Kocaeli'nde yatırımı olan  yatırımcı, gidip Muş'a da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının yüzde 80'ini  Kocaeli'nden elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. Bu yeni düzenleme,  değişen oranlarda uygulanacak ve 1'inci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacak.

- Doğu ve Güneydoğu illerimizde on yılların ihmali var. Burada devletin, sivil toplumun, sanayicinin ihmali var. Son 9 buçuk yıl boyunca bu durumun en önemli engelinin terör tehdidi olduğunu belirtmek zorundayım. Terör tehdidi olmasa, ekonomik gelişmeyi yakalayacaktır. Terör örgütü kendi bölgesine zarar verecektir. Biz hükümet olarak tüm bu engelleri ve engellemeleri aşağız.

 - Okullar, hastaneler, havayolları ile bölgenin çevresini değiştiriyoruz.Tek başına olmaz, özel sektörün bölgeye gelmesi imkanlarından faydalanması ve kendisine katkı sağlaması gerekiyor.  Bölge insanlarının kendi ocaklarına yatırım yapmalarını özellikle destekliyorum.

 - Bir yandan sorun varken diğer yandan huzur sağlanamaz. Yüksekova'ya, Şırnak'a havaalanı yapıyoruz. Bunun amacı bu illerin standartlarını yükseltmek.


SORU-CEVAP

SORU: Hedeflenen yıllık yatırım tutarı nedir?

- Yeni teşvik sisteminin yıllık bedeli için, burada yapılacak olanı yatırımı kestirmemiz mümkün değil. Ucu açıktır. 2013 sonuna kadar olan bir proje. Adı da yeni teşvik paketi. Özellikle cari açığımızı gidermek için planlandığından, net rakam mümkün değil. Herhangi bir şeyi belirlememize gerek yok. Bu bir gücün de ifadesidir. Zaten bu gücü bir kampanyaya çevirerek başlatıyoruz.

SORU: Stratejk yatırımlar arasında enerjiyi göremiyoruz. Ayrıca yatırımlardaki büyüklük tutarları nedir? Az gelişmiş illerde Tunceli'nin olmadığını gördük. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? 
- Enerji üzerinden de destek vereceğiz. Bugüne kadar da enerjiye yönelik desteğimiz olmadı. Yatırıma yönelik enerjiye orada destek vereceğiz. Enerjinin kendisine yönelik yatırımlara değil. Tunceli neden beşinci bölgede derseniz, hiçbir il için özel kriter olmadı. TUİK'in elindeki 61 ayrı kriter var, onlar neyi gerektiriyorsa illerimizin sıralaması yapıldı, bölgeler ona göre belirlendi, Tunceli de beşinci bölgede yer aldı. Hiçbir il için özel yöntem alınmadı, burada ekonomik göstergeler kadar sosyal göstergeler de önemli rol oynadı. Yatırım büyüklüğünü noktasında minimum 50 milyon lirayı aşmak ve yüzde 40 KDV üretecek tesis ama bunlar stratejik yatırımlara yönelik. Yüzde 40 katma değer sağlayacak ki destek alsın.

SORU: Altıncı bölgeye yönelik, bölgedeki yatırımcıların desteğini önemsediğinizi söylediniz, yeni teşvik sisteminin uluslararası arenada tanıtımı için nasıl bir plan düşünüyorsunuz?  
-Altıncı bölgeye yönelik verilen teşvikler ortada, devlet olarak oradaki yatırımları teşvik edici alt yapı yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye'deki altı bölge bazında bu işte süreci takvim çerçevesinde tanıtım süreci devam edecek, STK'lar ve ticaret ve sanayi odalarıyla devam edecek. Yatırım destek ajansı bu çalışmaları yurtiçi ve yurtdışında sürdürülecek, bu kampanya yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere sürdürülecek. 

SORU:
Eğitimle ilgili yatırımlarda bir sınırınız olacak mı? Herkes okul yatırımı yaparsa atıl olmaz mı?
-Şu anda biz bir yıl içinde belli bir miktarda ilkokul ve ortaokul yapacaksak, 4+4+4 ile böyle bir adım atacaksak, girişimci bu tür okulları destekleyeceğiz, yatırımcıya bu adımı atma fırsatını vereceğiz. Bu noktada elimizi kolumuzu bağlayan herhangi bir şey yok. Stratejik yatırımlarda ilin yerinin önemi olmaksızın destek verilmesi çok önemli. Cari açığımızı minimize edecek politika stratejik yatırımdan geçiyor. İstediği yerde yapsın yeterki stratejik olsun, biz destek veririz, biz destek verirken, diğer yandan cari açık için destek alacağız. Altıncı ve beşinci bölgede farklı olacaktır. 

Son Güncelleme: 19.06.2013 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.