İSTKA’DA HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ

İstanbul gibi büyük bir metropolün daha fazla kalkınması ve bu yönde yürütülen projelere destek vermesi için 2009 yılında kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı, (İSTKA) bu yıl vereceği desteğin büyük bölümünü teknoloji transferi ve ticarileştirme projelerine ayırdı.

İSTKA’DA HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ

İstanbul gibi büyük bir metropolün daha fazla kalkınması ve bu yönde yürütülen projelere destek vermesi için 2009 yılında kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı, (İSTKA) bu yıl vereceği desteğin büyük bölümünü teknoloji transferi ve ticarileştirme projelerine ayırdı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
İSTKA’DA HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’un kalkınması konusunda çalışmaları titizlikle yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, Sanayi Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Yavuz, toplam bütçesi 124,9 milyon TL olan 3 Mali Destek Programı kapsamında en büyük bütçenin İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetlerle küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi, yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi için kullanılacağının altını çizdi.

İşte Özgül Özkan Yavuz ile yapılan o röportaj:

3 MİSYONLARI BULUNUYOR

Kalkınma Ajansınızın kısa ve orta vadede çalışma programı, hedefleri, bölgesel misyonu ve projeleri nelerdir? 2018 yılı ve önümüzdeki yıllar için planladığınız stratejiler nelerdir?

İstanbul Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2009 yılından bu yana ekonomik ve sosyal kalkınmayı tüm boyutlarıyla ele alarak çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi; yüksek katma değer yaratan bir ekonomik hayata sahip olması için faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Üç misyonumuz var. İstanbul’un sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması için geleceğe yönelik stratejileri içeren Bölge Planını hazırlamak. Bölge planını hayata geçirmek amacıyla planda yer alan öncelikler ve hedefler doğrultusunda yenilikçi projelere destek vermek. İstanbul’un uluslararası alanda yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.

Küresel ekonominin dinamikleri her geçen gün değişiyor. Biz de her alanda ortaya çıkan dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz ve Mali Destek Programlarımızı bu değişim sürecine uygun olarak belirliyoruz. Sürdürülebilir büyüme için her alanda yerli ve milli çözümler üretilmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önem veriyoruz.

Mali Destek Programlarımız ile yeni dönemde de inovasyonu, yerli teknolojiyi, yaratıcı endüstrileri, teknolojik, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliği, çocuklarımız ve gençlerimizin yetkinliklerini artıracak projeleri, mevcut sanayi üretim yapısının dijital dönüşümünü ve üniversite işbirlikleri ile katma değerin artmasını sağlamaya dönük projeleri destekleyeceğiz.   

YENİLİKÇİ VE YARATICI İSTANBUL

Ajansınızın yürüttüğü destek programları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu sene hangi alanlar için destek çağrılarında bulundunuz?

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak en son 2016 yılında Mali Destek Programları için ilana çıkmıştık. Üzerinden 2 yıl geçti ancak bu süreçte biz de ekonomik ve sosyal değişimleri yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdürdük. Mali Destek Programlarımızın temalarını, önceliklerini bu değişim sürecine uygun olarak belirledik. Ajansımız bu anlayışa uygun olarak 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle 3 adet Mali Destek Programı ilan etmiştir. Bunlar; Çocuklar ve Gençler, Girişimcilik, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programlarıdır.

Mali Destek Programlarımızın değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir. Üç Mali Destek Programı kapsamında 89 proje ile toplam 124,9 milyon liralık iş birliği gerçekleştirilecek. Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 35 proje, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 17 proje ve Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile de 37 proje desteklenecek. 

 

YÜZDE 90’LARA ÇIKIYOR

Destek programları ve bunlar için belirlediğiniz limitler nelerdir? Kimler başvurabilir? Ajansın bu seneki destek bütçesi nedir?

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bir Kalkınma Ajansı’nın bugüne kadar vermeyi hedeflediği en yüksek toplam destek tutarını 2018 yılı projeleri için tahsis etmiş bulunmaktadır. Programlarımız kar amacı gütmeyen kuruluşlara yöneliktir. Üç Mali Destek Programı kapsamında proje sahibi kurum ve kuruluşlar toplam bütçesi 124,9 milyon TL olan projelerini uygulama imkanı bulacak. Projelerde destek oranı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda yüzde 90, Girişimcilik Mali Destek Programı ile Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda yüzde 75’e kadar çıkacak.

2018 yılında en büyük bütçeyi inovasyona tahsis edeceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programımızla toplam bütçesi 66,38 milyon lira olan teknoloji transferi ve ticarileştirmenin önünü açacak 37 proje hayata geçirilecek. Yeniliklere, inovasyona hizmet edecek altyapılar, araştırma-uygulama merkezleri, laboratuvarlar, üniversite -sanayi iş birliklerinin geliştirileceği Teknoloji Transfer Ofisleri kurulacak. Sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne ve İstanbul ekonomisinde yaratıcı endüstrilerin ağırlığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 17 proje için ise toplam 21,01 milyon TL’lik bütçe kullanılacak. Teknolojik, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek.

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek 35 projenin toplam bütçesi ise 37,58 milyon TL olacak. Bu program kapsamında özellikle çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirebilecekleri çalışmalar yürütülecek. Projelerle ayrıca risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirmek için çalışmalar yapılacak. Sığınmacı, engelli çocuklar ve gençlere fırsat eşitliği sağlanacak.

“TEKNOLOJİK MERKEZLER İSTANBUL’A KAZANDIRILIYOR”

Ajansınızdan destek almak isteyen firmalar ne tür projelere ağırlık vermektedir? Bu konudaki kıstaslarınız ve Ar-Ge ve inovasyon temelli projelerden beklentileriniz nedir?

Ajansımız, İstanbul’un ufkunu açacak projelere verdiği desteklerle birçok yenilikçi fikrin hayata geçmesine de imkân sağlıyor. Ülkemizin yüksek gelir grubunda bulunan ülkeler arasına girmesinin ancak Ar-Ge ve Yenilik çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak yüksek katma değerli ürün ile hizmetlerin üretimi ve ihracatıyla mümkün olacağına inanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu nedenle yenilik ve yaratıcılık çalışmalarını teşvik ediyoruz.

İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için  Ajans olarak pek çok alanda ilk merkezleri kurmuş bulunmaktayız. Türkiye’de ilk yerli enzimin üretileceği İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi, Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye’nin ilk Çelik Test Araştırma Merkezi (ÇETAM), Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi  (ALUTEAM) bu örneklerden bir kaçını oluşturuyor.

Yaratıcı endüstriler de sunduğu yüksek potansiyel ile İstanbul’un yerel kalkınmasına hizmet edecek önemli bir alan olarak öne çıkıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak biz de bu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yaratıcı sektörleri destekliyoruz. Ajansımızın desteklediği büyük ölçekli projeler olan Güdümlü Projeler de hali hazırda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına odaklanmış olarak hayata geçiriliyor.

2010 yılından bu yana Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını kapsayan 13 Mali Destek Programıyla toplam 284 projeyi desteklemiş bulunuyoruz. Bunlar desteklediğimiz toplam 710 projenin yüzde 40’ına denk geliyor. 7 yılda bu alanda aktardığımız kaynak tutarı 180 milyon liraya ulaştı.

Son birkaç dönemdir doğrudan girişimlere, firmalara destek sağlamak yerine bu firmaların da faydalanabileceği ortak altyapıları ve merkezleri kurmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen kuruluşları destekliyoruz. Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek, katma değerli üretime geçişi destekleyecek, işletmelerin dijital dönüşümünü güçlendirecek, yeniliklere ve girişimciliğe hizmet edecek altyapılar ile teknolojik merkezleri İstanbul’a kazandırıyoruz. Bu şuurla dünyanın global kentleri arasında yer alan İstanbul için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 

KALKINMA TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINIYOR

5-Kalkınma Ajanslarının önceki yıllarda ağırlıklı olarak özel sektör projelerine yönelik projeleri desteklediği, bu sene altyapı yatırımları ve sosyal projelerin öne çıktığı gözlemleniyor. Bu değişim hangi ihtiyaçtan kaynaklandı?

Kalkınma, ekonomik ve sosyal gelişme el ele verdiğinde gerçekleşir. İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılında ilk desteğini verdiğinden bu yana İstanbul’da bunu sağlamak için çalışan bir kurumdur. Biz sadece maddi kaynak aktaran bir kurum değiliz.  İhtiyacı tespit ediyor ve programlar geliştiriyoruz. Bize başvuran ve bağımsız değerlendiriciler tarafından projeyi yürütecek kapasiteye sahip olduğuna kanaat getirilen kuruluşları destekliyoruz. Sosyal kalkınma için eksik kalan ve ihtiyaç duyulan tüm alanlara gereken desteğin verilmesi yönünde bir strateji yürütüyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak yeni dönem için de şehrimizin, eko sistemin ihtiyaçları ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak programlarımızın içeriklerini, öncelik alanlarını yeniden belirlemiş bulunuyoruz. 

Son Güncelleme: 07.08.2018 17:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.