YERLİ OTOMOBİLDE NEDEN FİLYOS?

Yerli otomobil üretimi Kasım 2017’de kamuoyuna duyurulmuş fakat bu yatırımın nereye yapılacağı konusunda kesin bir karar verilmemişti. Son olarak Bilim, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Filyos’u işaret ettiği iddia edilmiş ve tartışmalar beraberinde gelmişti. Filyos’un yerli otomobil üretimi için neden ön plana çıktığını BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Sanayigazetesi.com.tr’ye açıkladı.

YERLİ OTOMOBİLDE NEDEN FİLYOS?

Yerli otomobil üretimi Kasım 2017’de kamuoyuna duyurulmuş fakat bu yatırımın nereye yapılacağı konusunda kesin bir karar verilmemişti. Son olarak Bilim, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Filyos’u işaret ettiği iddia edilmiş ve tartışmalar beraberinde gelmişti. Filyos’un yerli otomobil üretimi için neden ön plana çıktığını BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Sanayigazetesi.com.tr’ye açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:40
YERLİ OTOMOBİLDE NEDEN FİLYOS?

Haber: Fatih Ağarman

Yerli otomobil üretimin nerede yapılacağı tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayından bu yana birçok bölge ve ilin adı ön plana çıktı. Son olarak Bakan Özlü’nün Filyos’u işaret ettiği iddia edildi ve tartışmalar beraberinde geldi. Endüstri Bölgesi olması ve limana yakınlığı ile ön plana çıkan Filyos’un, çok modlu taşımacılık imkânına sahip olduğunu belirten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, “Yerli otomobilin Filyos’ta üretilmesi için diğer bölgelere kıyasla 8 avantajı bulunuyor” dedi.

İLK MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİ

-Filyos Endüstri Bölgesi yaklaşık 10 yıllık bir proje. Filyos Endüstri Bölgesi hakkında biraz bilgi verir misiniz?

2023 vizyonuna ulaşabilmek ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmek amacıyla sanayinin rekabet gücünün arttırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı da Filyos Yatırım Havzası'nda yer alan ve Türkiye’nin önemle üzerinde durduğu ulusal bir yatırım projesidir.

Filyos Endüstri Bölgesi karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecektir. Endüstri bölgeleri, gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için tahsis edilen özel üretim bölgeleridir. Bu bölgelerde daha büyük ölçekli entegre yatırımların yer alması hedeflenmektedir. Endüstri bölgelerinde yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin ÇED izinleri en geç 2 ay, diğer gerekli tüm izin ve onaylarını da 15 gün içerisinde alabilmeleri Endüstri Bölgeleri Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Böylelikle endüstri bölgesinde yapılacak yatırımlar hızlı bir şekilde faaliyete geçebilecek ve gerekli sanayi altyapı imkânlarından faydalanabilecektir.

“YATIRIMCILARA AÇIK BİR HALE GELDİ”

-Bölgede yapımı tamamlanan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler nelerdir?

Zonguldak sınırları içerisinde planlanan ve Türkiye’deki en büyük üç limandan biri olacak Filyos Limanı, arka sahasındaki Filyos Endüstri Bölgesi ve Filyos Serbest Bölgesi TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin yatırım ortamının gelişmesini sağlayacak en önemli projedir. Limanın yapımının 2019 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Liman yapımı tamamlandığında ve endüstri bölgesinde yatırımlar başladığında bölge Karadeniz’de yatırım ve lojistik üssü haline gelecek, Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olacaktır. Filyos Limanı Ankara ve İstanbul’a yakınlığı ve ayrıca Akdeniz’den gelecek yüklerin karayoluyla Karadeniz’e kıyı ülkelere taşınması amacıyla oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca uluslararası uçuşların yapıldığı Zonguldak Havalimanı da yapılan bu yatırımlar sayesinde daha aktif hale gelerek ilin ulaşım çeşitliliğine katkı sunacaktır. Endüstri bölgesi ve serbest bölge çalışmaları tamamlanmış yatırımcılara açık bir hale getirilmiştir.

LİMAN, ULAŞIM VE ALAN

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk Özlü, “Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak, dolayısıyla şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Önemli kriterlerden biri limanlara yakınlığı. Çünkü ihracat da olacak. Bu yönden Filyos'un şansı yüksek” dedi, Filyos’un şansı diğer bölgelere göre neden daha yüksek, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Filyos birçok yatırım imkânına sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Bu imkânlara kısaca değinmek gerekirse, Filyos, çok modlu taşımacılık imkânına sahiptir. Filyos bölgesinde bütün ulaşım modlarının altyapısı bulunmaktadır. Proje kapsamında yer alan Filyos Limanı 25 milyon ton/yıl kapasite ile Türkiye’nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanmış üç büyük yatırımdan biridir. Limanın hemen arkasında 597 hektar alana sahip Endüstri Bölgesi ve devamında da 1166 hektar alana sahip Serbest Bölge ve 620 hektar da Serbest Bölge Genişleme Alanı bulunmaktadır. Bunun yanında ulaşım ve lojistik açısından da avantajlar içermektedir;

Denizyolu açısından bakıldığında; proje kapsamında 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı yapılmaktadır. Altyapı inşaatı devam eden limanın yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmesi planlanmaktadır. Demiryolu açısından bakıldığında; proje alanının hemen yanından Ankara’dan Zonguldak’a uzanan Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu geçmektedir. Ayrıca ihale süreçleri devam etmekte olan Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi Filyos'u Marmara Bölgesi'ne bağlayacak önemli bir projedir.

Havayolu açısından bakıldığında;  proje bölgesine 5 dk. mesafede uluslararası uçuşların yapılabildiği Zonguldak Havalimanı bulunmaktadır.

Karayolu açısından ise; proje alanı İstanbul-Ankara otoyoluna 100 km mesafededir.

FİLYOS’UN 8 ÖNEMLİ AVANTAJI

-Yerli otomobil neden Filyos’ta üretilmeli? Filyos’un diğer adaylara göre ne gibi avantajları var?

2016 yılı itibarıyla 4 trilyon dolar ile dünya ekonomisinin yaklaşık %5’ini oluşturan otomotiv sektörü Dünyanın en büyük 4’üncü ekonomisine tekabül etmektedir. İstihdam açısından da oldukça stratejik öneme sahip otomotiv sektörü dünyada doğrudan ve dolaylı olarak 80 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Otomotiv sektöründe istihdam kapasitesindeki 1 kişilik artış, diğer sektörlerde 5 kişilik istihdam artışına yol açmaktadır. Bu nedenle otomotiv sektörü sermaye yoğun sektör olma özelliğinin yanı sıra yüksek miktarda istihdam yaratan sektörler arasında yer almaktadır.

G7 ülkelerinde otomotiv sektörünün toplam ekonomik faaliyetteki hem direkt hem de dolaylı etkileri bir arada ele alındığında, ortalama olarak sektördeki 1 dolarlık katma değer artışının toplam ekonomiye 3 dolarlık katma değer artışı sağladığı hesaplanmaktadır.

Türkiye’ bakıldığında ise 2016 yılı sonu itibarıyla Türkiye, Avrupa'nın en büyük hafif ticari araç üreticisi olmuştur ve üretilen araçların %77’si yurtdışına ihraç edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye 2016 yılında, 645.000 araçla Avrupa’ya en fazla araç ihraç eden ülke olmuştur.

Türkiye’de elektrikli yerli otomobil projesi bir konsorsiyum geliştirilmiş ve Kasım 2017’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu yatırımın yapılması için; lojistik imkânlara sahip, uygun ölçekte sanayi parseli barındıran, enerji problemi bulunmayan, ana akslara, metropollere ve malzeme tedarikçilerine yakın, deniz kıyısında bir alan seçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yerli otomobilin Filyos’ta üretilmesi için diğer bölgelere kıyasla şansımızı 8 kalemde açıklayabiliriz.

1. Filyos Endüstri Bölgesi: Filyos Endüstri Bölgesi karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecektir. Bu alanda yapılabilecek olası otomotiv yatırımı ile otomotiv yan sanayisi için de uygun araziler bulunmaktadır. Yatırımcıya tahsis arifesinde olan endüstri bölgesinde kurulacak bir otomotiv fabrikası, yan sanayi yatırımlarının da bölgede konuşlanmasını sağlayabilecek ve bu alanda önemli bir otomotiv kümesi oluşturularak ülkemiz için de bir sinerji yaratılabilecektir.

2. Filyos Serbest Bölgesi: Türkiye’de hâlihazırda yirmi civarında Serbest Bölge bulunmakta olup bunlar çoğunlukla uluslararası ticaret yollarına erişimin kolayca sağlanabildiği bölgelerde yer almaktadır. 1166 hektar alana sahip Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesinin hemen arkasında yer alan ve Zonguldak Havaalanının yanından geçerek Çaycuma ilçe merkezine doğru uzanan bir bölgedir. Çaycuma ilçesinin hemen güneyinde ise Ankara-Zonguldak yoluna kadar uzanan ve 620 hektar büyüklüğünde olan Serbest Bölge Genişleme Alanı bulunmaktadır.

3. Filyos Limanı: Filyos Vadisi Projesinin en önemli parçalarından biri olan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacaktır Başta Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Bu bakımdan Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar niteliktedir.

Filyos Limanı bu bölgede kurulacak olası otomotiv yatırımı girdilerinin tedariki ile nihai ürünlerinin hedeflenen pazarlara iletilmesini kolaylaştıracak, limanın yanında endüstri bölgesi ve serbest bölge avantajları da yatırımla sağlanan katma değeri arttıracaktır.

4. Enerji Kaynaklarına Yakınlık: Hâlihazırda ilde kurulu tesisler, planlanan yatırımlar ve enerji kaynaklarına yakınlık noktasında Zonguldak ili enerji sektöründe önemli bir aktördür. Zonguldak ilinde hâlihazırda yenilenebilir ve tükenebilir enerji kaynaklarına dayalı 3.500 MW’lık bir kurulu güç bulunmaktadır. Bölgede yapılacak sanayi yatırımlarında enerjiye yakınlık enerji girdilerinin temininde önemli bir maliyet avantajı sağlayabilecektir.

5. Ana Akslara ve Metropollere Yakınlık ve Tedarik İmkânları: Filyos otomotiv faaliyetlerinin yoğunlaştığı Marmara Bölgesine yakın olması ve sanayinin desantralizasyonu kapsamında sanayi faaliyetlerinin İstanbul’dan dışarıya kayma eğilimi düşünüldüğünde konumu itibariyle öne çıkmaktadır. Otomotiv sektörüne malzeme tedarik edebilecek Erdemir ve Kardemir gibi güçlü işletmelerin bölgede bulunması, sanayi parselinin ve yatırımların daha uygun maliyetlerle yapılabilmesi ile Filyos Vadisi Projesinin mevcudiyeti bölgeyi otomotiv sektörü için uygun kılmaktadır.

Filyos Endüstri Bölgesi Karadeniz kıyısında yer aldığından ithalat ve ihracat imkânlarından da en üst seviyede faydalanılabilecek bir konuma sahiptir.

6. Ulaşım ve Lojistik İmkânlarının Çeşitliliği: Filyos Bölgesi, gerek Karadeniz’e kıyısının bulunması, gerekse Ankara ve İç Anadolu hinterlandına hitap etmesiyle önemli bir lojistik potansiyeline sahiptir. Rekabet için konum üstünlüğünün yanında ulaşım ağlarının çeşitliliği ve entegrasyonu da büyük önem taşımaktadır.

Filyos bölgesinin en güçlü yönlerinden bir tanesi de tüm ulaşım modlarına sahip ulaşım alt yapısıdır. Uluslararası niteliğe sahip olan ve yurtdışı uçuşların yapıldığı Zonguldak Havaalanı Filyos Endüstri Bölgesine sadece 5 km mesafededir. Filyos Endüstri Bölgesi, Türkiye’nin ana karayolu aksı olan İstanbul-Ankara otoyoluna 110 km. uzaklıkta olup en büyük metropollerden Türkiye’nin finans merkezi İstanbul’a 350 km, Türkiye’nin siyasi merkezi Ankara’ya 250 km. uzaklıktadır.

7. Entegre Demir-Çelik Tesisleri ve Ara Mamul Üreticileri: Otomotiv sektöründe soğuk/sıcak haddelenmiş ürünler ile galvanizli ürünler yaygın biçimde kullanılmaktadır. Otomotiv sektörüne girdi sağlayan yassı çelik üreticisi konumundaki Erdemir Galvanizleme Hattı ve diğer yatırımlarıyla otomotiv sektöründeki payını %35’lerden %50’lere çıkarma hedefinde olup, Kardemir’in çubuk ve kangal haddehanesi de yine otomotiv sektörüne ciddi bir girdi sağlamaktadır.

Erdemir ve Kardemir’in dışında da bölgede otomotiv yan sanayine yönelik üretim gerçekleştiren çelik servis merkezleri ve işletmeler bulunmaktadır. Bölge son yıllarda otomotiv sektörüne yönelik yatırımların arttığı gözlemlenmekte olup bu alanda sürekli gelişme kaydeden durumdadır. Gelecek otomotiv yatırımı ile bölgedeki mevcut işletmelerdeki dönüşüm de hızlı bir şekilde gerçekleşebilecektir.

8. Yetişmiş ve Nitelikli İşgücü: Köklü demir çelik sanayii geçmişi nedeniyle bölgede çok sayıda kalifiye eleman bulunmaktadır. Zonguldak ve çevresinde sanayi faaliyetleri günümüz itibariyle hala ağırlıklı olarak madencilik ve demir-çelik endüstrisine dayanmaktadır. Entegre demir-çelik tesislerinin, çelik servis merkezlerinin ve makine imalat sektörünün gelişmesine bağlı olarak bölge demir-çelik sektörünün en önemli noktalarından biri haline gelmiştir.

Demir-çelik sektörü ve buradaki işgücüne bağlı olarak bölgede tersanecilik sektörü de oldukça gelişmiştir. Yan sanayi ürünleri kapsamında yüksek katma değere sahip olan makine imalatı ve oto yan sanayi üretiminin bir kısmının bölgede yapılıyor olması bölge insanının sanayi sektöründeki bilgi ve tecrübe birikimini göstermektedir. Bölgedeki mevcut işgücü otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Tüm bu olumlu yönlerden dolayı Filyos yerli otomobilin üretimi için uygun bir ekosisteme sahiptir.

-Son olarak eklemek istediğiniz bir mesaj var mı?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak Filyos projesinin büyüklüğünü ve gelecekteki olası etkilerini göz önünde bulundurarak kısa adı FİLYOSSOP olan Filyos Vadisine Yönelik Yatırımların Doğru ve Etkili Bir Şekilde Yönlendirilmesi Sonuç Odaklı Programımızı hazırlamış durumdayız. Program kapsamında Türkiye'nin en büyük üç limanından biri olacak olan Filyos Limanının ve arka sahasında yer alan Serbest Bölge ve Endüstri Bölgesi avantajlarından bölgenin en iyi şekilde faydalanması için yatırımların doğru ve etkili bir şekilde yönlendirilmesini ve bölge illerinin yatırıma hazırlanmasını amaçlıyoruz.

Son Güncelleme: 06.06.2018 16:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.