Türkiye'nin Ekonomisine Herkes Güç Vermeli

Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, “Türkiye’nin ekonomisine bütün işadamları, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber güç vermeliyiz. 500 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için hep birlikte ekonomik çarkı döndürmeliyiz” dedi.

Türkiye'nin Ekonomisine Herkes Güç Vermeli

Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, “Türkiye’nin ekonomisine bütün işadamları, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber güç vermeliyiz. 500 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için hep birlikte ekonomik çarkı döndürmeliyiz” dedi.

18 Haziran 2011 Cumartesi 14:38
Türkiye'nin Ekonomisine Herkes Güç Vermeli
Tüm Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Dr. Hasan Sert,
“Türkiye’nin ekonomisine bütün işadamları, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber güç vermeliyiz. 500 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için hep birlikte ekonomik çarkı döndürmeliyiz” dedi.
 
TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert, Türkiye’nin sanayi ve üretimden anladığını vurgulayarak bunun önemli bir şey olduğunu söyledi. Sert, “Biz sanayi ve üretimden anlıyoruz. Bu önemli bir şeydir. Bulunduğumuz konum itibariyle ne güneyde Afrika ülkelerine, ne kuzeyde Kafkas ülkelerine, ne doğuda Çin ülkelerine nede batıda İtalya’ya kadar giden ülkelerde sanayi ile uğraşan başka ülke yok. Bu yüzden bu mantık Türkiye’yi avantajlı duruma getirir” diye konuştu.
 
TÜRKİYE’NİN YEMEĞİNDE TUZUMUZ OLSUN
 
Türkiye’nin 20 trilyon dolar gayri safi milli hasılat ve 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedeflerin yakalanabileceğini düşünüyor musunuz?
 
2023’e şu anda 12 yıl var. Eğer bu 12 yılda biz bugünkü performansı düşürmezsek, kesintiye uğratmazsak, iç dinamikleri harekete geçiremezsek, sivil toplum kuruluşlarına güç vermezsek, işadamı derneklerini toparlayıp onları organize edip onlara verimlilik ve üretim yöntemlerini öğretmezsek onları yatkın hale getirmezsek  bu hedefleri yakalayamayız. Bu şartlar 2023 yılının önemli şartları diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz burada TÜMSİAD olarak ne yapmaya çalışıyoruz önce bunu düşünmek lazım. 52 tane şube açtık. İşadamlarımızı toplayıp iyi bir düşünce seviyesi oluşturmaya çalışıyoruz. İyi bir beyin seviyesi oluşturmaya çalışıyoruz. İhracat ve verimlilik seviyesi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar olursa bizim ihracatımızda çok iyi gelişir. Kişi başına düşen gayri safi milli hâsılatımızda hedeflenme tutar. Genel bütçe rakamlarında çok iyi bir dinamik oluşur. Dolayısıyla bizim burada bugün huzur ve istikrarın sağlanmasının yanında Türkiye’de ki yerli dinamiklere verilecek değerle, onların ülke için yapacağı katma değer çok önemli. Burada sadece örneğin kuru bir TÜMSİAD açılışı olarak bakarsak yanlış olur. Ana hedefleri olan bir TÜMSİAD ve 2023’e konsantre olmuş Türkiye’nin yemeğinde tuzu olsun diyen bir TÜMSİAD gözüyle bakmak lazım. Bu Türkiye’de ki ekonomiye ekonomik çarkını döndürecek ve o çarka güç verecek olan TÜMSİAD olarak bakarsak o zaman doğru olur. Biz sadece TÜMSİAD değil bütün iş adamları dernekleri, bütün sanayiciler, bütün sivil toplum kuruluşları ve bütün vatandaşlarımız buna konsantre olmalıyız. O zaman 500 milyar dolarlık hedefi çoktan aşarız hatta yetmez bile. Ama bu tamamen içyapıdaki dinamiklerin oluşması ve iyi ayarlanması ile alakalıdır. Onun için burada hepimizin el, fikir, bakış ve bir duruş göstermesi lazım diye düşünüyorum. Bulunduğumuz konum itibariyle güneyde Afrika, kuzeyde Kafkas, doğuda Çin’e kadar gelen ülkelerde nede batıda İtalya’ya kadar giden ülkelerde sanayi ile uğraşan başka ülke yoktur. Bu durum bizi avantajlı duruma getiriyor. 62 ülkeye pasaportsuz gidiyoruz. Bu da sanayici için önemli bir avantajdır. Başka bir avantaj daha söylemek gerekirse; Şu anda bütün dünya ülkeleri Çin mallarından sıkılmış durumda. Avrupa’nın malları da, sanayi ürünleri de çok pahallı durumda. Bizim sanayi kalitemizde çok iyi fiyatlarımız da düşük. Bu saydığım avantajların hepsini düşündüğümüz vakit biz çok doğru bir iş yaptık gibi geliyor. Sanayi Strateji Belgesi’yle bizim bu tespit ettiğimiz alanlardaki iş adamlarına verdiğimiz krediler, işadamımıza yaptığımız teşvikler ve birçok noktadaki çalışmalarını fevkalade başarılı görüyorum. Bunların desteklenmesi lazımdır.
 
KALİTELİ PROJELER YAPMAZSAK İYİ SONUÇLAR ALAMAYIZ
 
Belirlenen eylemler ve hedef planları Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün açıkladığı ara sem üretimi sunma hedefleri yakalanabilir mi? Sizce belgeyi hazırlamakla iş bitiyor mu?
 
Bu demin söylediğim konuyla direk alakalı. Biz kararlı mıyız, yapacak mıyız, ülke olarak, hükümet olarak, devlet olarak, bürokrasi olarak, bankalar olarak yapacak mıyız? Türkiye ‘de siyasi istikrarda çok bozunma olmayacak gibi görüyorum bu güzel bir şey. Fakat şundan korkuyorum. Bunu sürekli hale getirecek bir devlet politikası olması lazım. Bugün Sanayi Bakanımız Nihat Ergün ve onun zamanında o işin yapılması önemli ve bir başka bakan bunu elage ederse diye korkum var. Dolayısıyla o istikrarı ve siyasi konektörü o yüzden önemsiyorum. Hem ülkenin politikalarında bir süreklilik olması gerekir hem de siyasi istikrarın politikalarında bir uyum olması ve süreklilik olması gerekir. Bunlar olmazsa verilen kararlar havada kalır. Onun için buradaki hizmetler süreklilik arz etmezler ve herkesin ileriye doğru kenetlenmesi lazım. Diyelim ki burada sevgili başkanımız TÜMSİAD’ın Gebze Şubesi’ni buraya kadar getirmiş ve başka bir irade gelmiş “Ben daha iyi götüreceğim” demiş. Birbirlerini destekleyip daha ileri götürmüşler. Bunu devlette de, kurumlarda da böyle olması lazım. Eğer bu daha iyiye doğru gitme eğilimi olmazsa kesiklik olur ve ülke kaybeder, hepimiz kaybederiz. Zaten yeni yeni kendimizi toparladık. Ülkenin ya da dünyanın gidiş hızına ayak uyduramayan bürokratik yapılar vardı. Bunların kırılması gerekiyordu. Şimdi bunu kırdılar. Yani direnen kesimler özellikle devlet dışarısında çalışan ve direnen devlet anlayışını hala 30 yıl önceki anlayış gibi görmeye çalışan bürokratik kademeler vardı. Bunların kırılması mümkün değildi. Bu yapısal değişiklik çok önemli şimdi bakan yardımcılıkları geldi biliyorsunuz. Müsteşar üzerine çıkardılar. Bu ne demek bununla tüm bakanlıklarsan hem proje bazı çalışacak insanlara hem de halka yönelik çalışacak insanlara hem de halkla devlet arasında köprüyü kursun diye yapısal değişiklikler yapılsın bunlar önemli kararlar. Bunlar aslında bir şeyin eksikliğini hisse dipte onu düzeltmek için alınmış olan kararlar. Havadan alınmış kararlar değil bunlar. Bu sanayi strateji belgesinde önemli projeler var. Dünya şöyle bir noktaya bakıyor. Bütün dünyadaki akıllı kurumlar, bilgili kurumlar ve teknoloji kurumlar şuna bakıyor. Ne kadar bilgin var ne kadar proje sunuyorsun. Bilgi var proje varsa başarıyorsun. Bilgi yok projede yoksa hiçbir şeyde yoksun. Dolayısıyla biz hem bilgi koymamız lazım işlere hem de proje koymamız lazım. Eğer bilgi varsa proje yoksa oda bir işe yaramıyor. Proje var bilgi yoksa oda bir işe yaramıyor. Dolayısıyla biz yaptığımız işlere bütün çalışmalarımıza bir dernek açılışından tutun bütün imalat sektöründe yapmış olduğumuz çalışmaların tamamın da hem bilgi hem de proje yapabilme tekniğini koyabilmeliyiz. Kuruluşlar bunu bekliyor bizden devlet kurumları bunu bekliyor. Kaliteli projeler yapamazsanız kaliteli sonuçlar alamıyorsunuz. Onun için bizim mutlak surette doğru bilgiler, doğru projeler, doğru sonuçlar ve doğru mekanlar yapmamız lazım ki sonuca gidelim.
 
İHRACATIN ÇOĞUNU KOBİLER YAPIYOR
 
OSB’lerde ücretsiz arsa tahsisiyle alakalı bir yasa çıktı. Bakanlar Kurulu’yla da bu onaylandı. Türkiye’de bazı OSB’lerde yatırımcıya tamamen bedelsiz, bazı OSB’lerde ise kısmen bedelsiz arsa tahsis edilecek. Bunu nasıl buldunuz?
 
Bunu da gayet iyi buluyorum. Bu dönemde sadece Türkiye’de değil dünyanın her tarafına bizler gidip geliyoruz. İşletmelere, iş dünyasına, üreticilere ve fabrikalara önemli avantajlar sağlanıyor. Vergi avantajları, yer avantajları ve enerji avantajları sadece bu Türkiye’de yapılmıyor. Ama Türkiye hızlı kararlar alabiliyor. Dünyanın hangi köşesinde önemli bir karar varsa iş dünyası için Türkiye onu çabuk öğrenip uyguluyor. Bu bilgiler kendiliğinden çıksa doğru bir şey. Bir yerden alınsa da doğru bir şey bu insanların desteklenmesi lazım ki bugün istihdamın yüzde 65’ini bu insanlar yapıyor. Üretimin yüzde 55’ini bu insanlar yapıyor. İhracatın çoğunu KOBİ’ler yapıyor. Dolayısıyla bizim desteklenmemiz lazım iş dünyasının desteklenmesi lazım o arsayla desteklenebilir. Enerjiyle, insan destekleriyle, para destekleriyle ve kredi verip işini kolaylaştırmasıyla bir şeylerle desteklenmesi lazım ki ben moral bulayım önüme bakayım bu gücü kendimde hissedeyim ki yeni yatırımlara gireyim yeni istihdam yapayım ve yeni ihracat kapıları oluşturayım. Onun için bizim doğudaki arkadaşlarımızda bunlara müracaat edip aldılar. Bugünlerde belki keşfedilmiş olabilir ama bu da önemli bir avantaj veistifadeetmesi de lazım. Kalkınma ajansları, yatırım ajansları ve KOSGEB destekleri gibi çok yerden destekler var. Ama KOBİ’ler bunu bilmiyorlar. Aslında önce KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi lazım orada uyanık olan bu tür temaslara yatkın olan KOBİ’ler gidiyor, başvuruyor ve alıp geçiyor. Ama bilgisiz KOBİ’ler bilgiye erişemeyen KOBİ’ler geride kalıp bu tür imkanlardan istifade edemiyorlar. Kendi güçleriyle çalışıp zengin olabilme yoluna gidiyorlar. Bu da süreci geciktiriyor. O zamanda bizim Sivil Toplum Kuruluşları’na gönüllü kuruluşlara çok ihtiyacımız oluyor. Burada alıp üyelerini eğitecek ve bu tür çalışmaların avantajlarını sunacak KOBİ’lere ihtiyaç var. Bizim KOSGEB ile Milli Verimlilik Merkezi ve TUBİTAK ile bir takım görüşmelerimiz var. Ülke devletler fertlerden oluşuyor bizlerden oluşuyor. Devletin güçlü olması güçlü vatandaşın olmasıyla olur. Vatandaş güçlü değilse devlet güçlü değildir. Dolayısıyla biz bu imkanları ona sunacağız ki o kendini güçlendirecek ve ülke güçlenmiş olacak. Bu aslında birilerini kayırma falan değildir. Bu aslında ülkeye yatırımdır. Ben nereye yatırım yaparsam yapayım aslında ülkeme yatırım yapıyorum demektir. Ülkelerin en büyük kazancı entelektüel yetişmiş insan gücüdür. Bizde TÜMSİAD olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.
Son Güncelleme: 15.08.2015 10:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.