TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VİTAMİNİ

1 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 2 milyarı aşkın kutu üretimiyle ilaç pazarının gelişen gücü olan Türkiye, biyoteknoloji sektöründe inovasyon kültürünü derinlemesine uyguluyor. Sektör KOBİ’leri, biyoteknoloji firmalarına sunulan teşviklerde ise ciddi bir artış bekliyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VİTAMİNİ

1 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 2 milyarı aşkın kutu üretimiyle ilaç pazarının gelişen gücü olan Türkiye, biyoteknoloji sektöründe inovasyon kültürünü derinlemesine uyguluyor. Sektör KOBİ’leri, biyoteknoloji firmalarına sunulan teşviklerde ise ciddi bir artış bekliyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:21
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VİTAMİNİ

Teknopark Dergisi Dosya Haberi

GENİŞLEYEN PAZAR

99 yıl önce ilk kez Macar Mühendis Karl Ereky’nin kullandığı ‘biyoteknoloji’ terimi, şimdinin endüstri sahalarının en güçlü oyuncularından… Sağlık, gıda, ziraat gibi birbirini besleyen disiplinlerin çocuğu olarak nitelendirebileceğimiz biyoteknoloji,  dünyanın geleceğini şekillendirecek birincil güç olacak. Büyüklüğü 2017 yılı sonunda 1,1 trilyon dolara ulaşan ve otomotiv sektöründen sonra 2’nci sırayı kimselere kaptırmayan dünya ilaç pazarında bu rakamın 220 milyar dolarını biyoteknolojik ilaç yatırımları oluşturuyor.  Yine geçtiğimiz yıl, biyoteknoloji alanında Ar-Ge’ye dünya çapında 45,7 milyar dolar harcandı ve söz konusu ilaçların kullanım oranları yüzde 20’leri çoktan aştı… Sektördeki yeni teknoloji trendlerini titizlikle takip eden Türkiye, 900 milyon dolara yaklaşan ihracat başarısına da sahip.

İSPENÇİYARİDEN PICS’E…

ABD, İngiltere, Japonya, Güney Kore, İsviçre’nin ardından uluslararası standartlarda biyoteknolojik ilaç üretebilme teknolojisine sahip önemli ülkelerden kabul edilen Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren biyoteknoloji kavramıyla iç içe… 1928 yılında İspençiyari ve Tıbbi Müstahzalar Kanunu’yla gelişen süreç, 1948’den itibaren karşımıza tesisleşen yapılarla çıkıyor. 1984’e kadar süren bu Endüstrileşme Dönemi’ni, ilaca gelen patent korumasıyla Modernleşme Dönemi izliyor. 2010 yılına kadar süren bu dönemde sektör gündemini referans fiyat sistemi, AB ile uyum çalışmaları ve sağlıkta dönüşüm izliyor. 2010 sonrasındaki Ar-Ge ve Biyoteknoloji Döneminde ise ülkemiz Genel Merkezi Cenevre’de bulunan Farmasötik Denetim İş Birliği Konvansiyonu (PICS) üyesi oluyor.

2,2 MİLYAR KUTU

İlaçların kalite standartları doğrultusunda üretimini ve kontrolünü sağlayan uluslararası bir kurallar bütünü olan İyi Üretim Uygulamaları (GMP)’na 1984 yılında geçen ülkemizde, ilaç üretim tesisleri, hem Sağlık Bakanlığınca; hem de ABD, Almanya, Danimarka, İngiltere, Japonya, Körfez ülkeleri gibi ülkelerin otoritelerince akredite ediliyor. 2017’de değerde 24,5 milyar TL’ye,  kutu ölçeğinde ise 2,2 milyar hacme ulaşan Türkiye ilaç pazarında artan yatırımların etkisi iyiden iyiye hissediliyor.

SAĞLIK ‘CUMHURİYETİ’

Günümüzde dünyanın 16. büyük ilaç pazarı konumunda olan Türkiye’de ilaç sektörü hızlı bir büyüme eğilimi gösteriyor. 2018 yılı verilerine göre, uluslararası standartlarda üretim yapan 74 tesisi bulunan Türkiye ilaç endüstrisi, 500’e varan kuruluş ve yaklaşık 35 bin çalışanı ile 11 binden fazla ürünü halkın hizmetine sunuyor. Endüstri 4.0 ile gelen değişim sürecini de gündeminde tutan ilaç sektörü, dijitalleşme, üretim süreçlerini akıllılaştırma; Ar-Ge, ilaç temsilcilerinin saha çalışmalarının takibine kadar iş planını oluşturuyor; inovasyon kültürü ilaç firmalarının kurumsal kültürlerine nüfuz ediyor.

İSTİHDAMA TEKNOPARK DOPİNGİ

TÜİK verilerine göre, 2010 yılında ilaç sektörü Türkiye’de 31 bin 500 kişiyi istihdam ediyordu. Yatırımlar arttıkça istihdam rakamının 2016 yılı için ortalama 32 bin, 2017 yılında ise 34 bin düzeyinde olduğunu tahmin ediliyor. Ayrıca, Türkiye’de en yüksek işe alım potansiyeli ise yine ilaç sanayiinde..  Bunun yanı sıra Türkiye’de sayıları 80’e yaklaşan, 47 bin 500 proje üreten ve 5 bine yakın işletmesiyle nitelikli istihdamın kapısı olan teknoparklar da, biyoteknoloji sektörünün yeşerdiği sahalardan. Bu eksende 4 bin 916 firmanın 143’ü biyoteknolojiye gönül verenlerden. Bu, yüzdeye vurulduğunda ise karşımıza çıkan oran 3.

1000’İ AŞKIN PROJE

Yaşayan moleküllerden üretilen biyoteknolojik ilaçların pazardaki payı hızla büyüyor. Türkiye’de biyoteknolojik ilaçların 2016 pazar büyüklüğü 3,4 milyar TL’lik hacimle yüzde 16’lar seviyesindeydi. 2010’da yüzde 18 olan pazar payı 2017’de yüzde 25’e ulaştı. Ar-Ge’nin kanatlandırdığı Türkiye ilaç sektörü, 2017 rakamlarıyla 24 akredite Ar-Ge merkezi, bin 53 Ar-Ge çalışanı, 596 tamamlanan ve 571 devam eden projesiyle inovasyon zincirinde önemli bir halka... Sektörün 126 patent başvurusu ve 9 tescil edilmiş patenti bulunuyor. Sektörde Ar-Ge harcamaları, 2010’da 92,1 milyon TL seviyesinde seyretmekteydi. Yatırım ağlarını güçlendiren sektör oyuncularının da gayretiyle, 2017 yılının ilk 6 ay sonuçlarına göre pazara toplam, 5’i referans, 3’ü biyobenzer statüdeki 8 biyoteknolojik ilaç girdi. Biyoteknololojik ilaç pazarı 2017’nin ilk 6 ayında değer olarak yüzde 11,1; hacim olarak ise yüzde 6,1 oranında büyüdü.


SEKTÖRÜN YOL HARİTASI

Ana hatları Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce çizilen ve 2015 ila 2018 yılları arasını kapsayan 25 eylemli Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı, biyoteknolojik çeşitlilikten endüstriyel uygulamalara ve hukuki düzenlemelere kadar pek çok alanda yol haritası içeriyor. Bu eksende endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve teknoloji transferi faaliyetinde bulunan firmaları TÜBİTAK tarafından desteklendi. Yine endüstriyel biyoteknoloji alanında yapılan ve Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesinin teşviki ve Türkiye’ye ithal edilen GDO ve bunlardan elde edilen ürünlerin herhangi bir sanayi ürününde kullanımına ilişkin izleme ve denetim sistemi kurulumu çalışmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca devam ettirilen faaliyetlerden…

BÜYÜYEN BİYOTEKNOLOJİ AĞI

Mevzuat, teşvik, nitelikli işgücü, rekabet öncesi iş birliği, iletişim başlıklarındaki 5 ana alanda çalışmalarını sürdüren İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası bünyesindeki Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu; biyoteknolojik ilaçlara yönelik sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, teşvik mekanizmalarından daha fazla yararlanmak, Türkiye ihtiyaçlarına uygun mevzuat ortamının oluşturulmasında etkin rol oynamak, kamuyla ve akademik kuruluşlarla yakın iş birliği geliştirmek, sağlık profesyonellerinin biyoteknolojik ilaçlara ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak, ulusal ve uluslararası STK’larla işbirliği yapmak ve ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek olarak belirlediği görev ve sorumluluklarıyla Türkiye’ye biyoteknoloji arenasında güç verecek. Platforma Abdi İbrahim, EİP Eczacıbaşı, İlko, Koçak, Nobel, Onko, Sandoz gibi 18 dev isim üye.  

TEŞVİK VE YATIRIM BEKLİYOR

Türkiye’de biyoteknoloji sektörünün teşviklerle ve fonlarla kamçılanması en önemli hamlelerden… İleri teknoloji üreten KOBİ’lere sunduğu destek miktarını günden güne artıran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının biyoteknoloji firmalarına yönelik yapacağı analizler sektöre büyük fayda sunacak. Ayrıca bilimsel araştırmanın çatı kuruluşu TÜBİTAK ve 3.5 milyon KOBİ’nin yol arkadaşı KOSGEB başta olmak üzere özel destek mekanizmaları verdikleri teşviklerle biyoteknoloji sektörüne can suyu olmayı sürdürecek. Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde teknik altyapıyı güçlendirme hedefiyle biyoteknoloji alanında ilgili tüm paydaşların etkileşimine ve bilgiye erişimine imkân sağlayacak kamuya açık bir web portalı oluşturma çalışmaları TÜBİTAK, TÜBA, TÜBİTAK-MAM ve üniversitelerle birlikte yürütülüyor.

Geleceğin kamçılayıcısı biyoteknoloji sektöründeki yatırımların ve malzeme tutarının ciddiyeti düşünüldüğünde sektör paydaşlarının ortak düşüncesi, biyoteknoloji alanına özel verilecek teşviklerin daha hatrı sayılır miktarlarda olması…  Biyoteknoloji KOBİ’leri ve sektör paydaşları biyoteknolojik ilaç üretiminde devamlılık için daha ciddi teşvikler sunulmasını temenni ediyor ve biyoteknoloji sektörüne yatırım yapılması yönünde çağrıda bulunuyor.

Kaynakça

  • Anahtar Dergisi, Ocak 2018, Sayı: 349
  • E & Y, Biyoteknoloji 2017 Raporu
  • İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS), ‘Türkiye İlaç Pazarı’ göstergeleri
  • KPMG 2018, Gündem Yazıları (biyoteknoloji)
  • Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Son Güncelleme: 20.07.2018 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.