SANAYİCİYE ORSİAD ÇÖZÜMÜ

Ankara ve ülke sanayisinin karşılaştığı sorunları irdeleyen, bu sorunların çözümü çerçevesinde sanayi stratejisi için çalışmalar yapan ORSİAD, bu amaçla iş birliği köprüleri oluşturuyor.

SANAYİCİYE ORSİAD ÇÖZÜMÜ

Ankara ve ülke sanayisinin karşılaştığı sorunları irdeleyen, bu sorunların çözümü çerçevesinde sanayi stratejisi için çalışmalar yapan ORSİAD, bu amaçla iş birliği köprüleri oluşturuyor.

06 Şubat 2018 Salı 08:37
SANAYİCİYE  ORSİAD ÇÖZÜMÜ

BÖLGE SANAYİSİNİ GELİŞTİRİYOR

OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’de faaliyet gösteren sanayici, işadamı ve yönetici pozisyonundaki üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunma hedefiyle çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), bölge sanayisini kalkındırmak için faaliyet yürütüyor. Sanayi Gazetesine bilgi veren ORSİAD Başkanı Nedret Yener, Ankara sanayisi, Türkiye ekonomisi ve dernek faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yener,

“Üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırma adına yoğun çaba gösteren, onları yerli ve yabancı pazarla buluşturan, danışmanlık hizmetlerimizle hibe, teşvik ve desteklere kolayca ulaşmalarına destek olan, bir yandan da özel ve kamudaki iş birliklerimizle sanayinin sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir STK’yız” dedi.

DOSTLUK VE TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ

Öncelikle bizlere ORSİAD’ı ve kurumun bölge endüstrisi için taşıdığı önemi anlatabilir misiniz?

Üye firmalarımızın sektörleriyle alakalı sorunlarının tespiti ve çözümü, üretim ve yatırıma dönük teşvik ve desteklerden daha fazla sayıda üyemizin yararlanması, orta ve yüksek teknoloji ürünlerin üretimi başta olmak üzere özellikle ekonomik yaşama ilişkin konularda üyelerimizin danışmanı, çözüm ortağı olma gayretimizi sürdürmekteyiz. Biz her şeyden önce üyelerimizin birbirlerini ve yaptıkları işi iyi tanımalarını, dostluk ve dayanışmanın yanında ticari iş birliği kurmalarını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu çerçevede firma ziyaretlerimizin yanı sıra, üyelerimizi bir araya getirecek organizasyonlara da ağırlık vermekteyiz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım noktasında da son derece duyarlı bir yönetimiz. Bu arada sosyal sorumluluk çalışmalarını çok önemsediğimizin de bilinmesini isteriz.

KÖPRÜ VAZİFESİ

ORSİAD, sanayinin gelişip güçlenmesi için ne tür faaliyetlerde bulunmaktadır?

ORSİAD’ın temel hedefi, derneğimizin varlık nedeni olan üyelerimizin ekonomik yaşamlarına katkıda bulunmaktır. Biz istiyoruz ki sanayicimiz yeni yatırımlar yapsın, mevcut üretimini arttırsın, istihdamı geliştirsin. Bunun için de önünde ne kadar engel varsa, minimum düzeye insin. Bizler üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırma adına yoğun çaba gösteren, onları yerli ve yabancı pazarla buluşturan, danışmanlık hizmetlerimizle hibe, teşvik ve desteklere kolayca ulaşmalarına destek olan, bir yandan da özel ve kamudaki iş birliklerimizle sanayinin sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir STK’yız. Sanayici ile genel ve yerel yönetimler arasında iyi bir köprü vazifesi gören ORSİAD, önümüzdeki süreçte de bu misyonunu başarıyla sürdürmeye devam edecek.

“İZLENECEK YOL BELLİ”

Sanayiyi kalkındırma amacıyla izlenebilecek yolların neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Biz her zaman şunu ifade ediyoruz; çok çalışkanız, yaratıcıyız, girişimciyiz ama katma değeri yüksek mal yeterince üretmiyor, ürettiklerimizi çok iyi pazarlayamıyoruz. Yani yükte hafif, pahada ağır ürünlerin üretimi konusunda yetersiziz. Sanayiyi kalkındırmada izlenecek yol da belli aslında. Ar-Ge ve inovasyona daha çok yatırım yapmak, katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin önünü açmak, işletmelerin iş gücü ve ürün kalitesini ve verimliliği arttırmak gerekmekte. OSTİM OSB; teknoparkı, kümelenmeleri, üniversite iş birliği ile bu konularda ülkemizdeki diğer OSB’lerin önünde ve rol model bir bölgedir. Sanayicinin her şeyden önce güven ve istikrar ortamının devam etmesine ihtiyacı vardır. Sanayici yarınlara güvenle bakabiliyor, ülkenin gidişatıyla ilgili kaygı duymuyorsa, yarışa bir sıfır önde başlıyor demektir. Güven ve moral beraberinde yeni yatırımlara daha kolay karar vermeyi, mevcut üretimi arttırmaya yönelmeyi, istihdam yaratırken endişe duymamayı getirir.

İHRACATTA 5’İNCİ İL

Ankara sanayisinin Türkiye içerisindeki payı ve OSTİM sanayicisinin talepleri nelerdir?

Türkiye’nin 2’nci büyük kenti olan Ankara’da, hizmet sektörü yüzde 71,5, sanayi yüzde 25,7 ve tarım sektörü yüzde 2,8 oranında paya sahip. 2017 yılında 6,5 milyar doları aşarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’nci ili olma özelliğini devam ettiren Ankara, son beş yılda en fazla ihracatı ABD, Çin, Irak, Almanya ve İtalya’ya yapmış. Yatırımda, üretimde ve istihdamda kapasitesi giderek artan Ankara; savunma, elektronik, makine sanayi gibi ileri teknoloji kullanan sektörleri, teknokent ve teknoparklarıyla dikkat çeken bir şehir. Öte yandan OSTİM’deki sanayicilerimizin talep ve beklentileri, ülkemizin diğer büyük illerindeki OSB’lerden çok da farklı değildir. OSTİM’in eğitim, üretim, sertifikasyon ve kümelenmeler alanında talep ve beklentileri vardır. Bütün bu meselelerde ORSİAD gerek merkezi idareyle, gerekse yerel yönetimlerle güçlü bir diyalog ve iş birliği içerisindedir. Ankara Valimiz Sayın Ercan Topaca’yla sık sık bir araya gelerek beklentilerimizi bizzat iletmekte, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmekteyiz.

İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

2018’de gerçekleştirme amacıyla atacağınız adımlar ve sağlayacağınız görüşmeler neler olacaktır?

ORSİAD yönetimi olarak göreve başladığımız tarihten itibaren başta üyelerimizin bulunduğu OSB’lerin, sektörlerin sorunlarının çözümü olmak üzere üreten kesimi yakından ilgilendiren hemen her konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çabamız 2018’de artarak devam edecektir. Türkiye’nin yönetim merkezinde bulunmanın avantajını en etkin şekilde kullanarak ekonomi yönetimi başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğimizi sürdürecek, yurt içi ve yurt dışında daha fazla sayıda üyemizin yeni pazarlarla buluşmasının önünü açacağız. Üniversite-sanayi iş birliği, sanayide nitelikli eleman temini, çalışan annelerin kreş sorununun giderilmesi gibi gündemimizde olan birçok konuyu sonuçlandırma noktasında güçlü bir iradeye sahibiz.

BÖLGE SANAYİSİNİ GELİŞTİRİYOR

OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’de faaliyet gösteren sanayici, işadamı ve yönetici pozisyonundaki üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunma hedefiyle çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), bölge sanayisini kalkındırmak için faaliyet yürütüyor. Sanayi Gazetesine bilgi veren ORSİAD Başkanı Nedret Yener, Ankara sanayisi, Türkiye ekonomisi ve dernek faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yener “Üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırma adına yoğun çaba gösteren, onları yerli ve yabancı pazarla buluşturan, danışmanlık hizmetlerimizle hibe, teşvik ve desteklere kolayca ulaşmalarına destek olan, bir yandan da özel ve kamudaki iş birliklerimizle sanayinin sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir STK’yız” dedi.

DOSTLUK VE TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ

Öncelikle bizlere ORSİAD’ı ve kurumun bölge endüstrisi için taşıdığı önemi anlatabilir misiniz?

Üye firmalarımızın sektörleriyle alakalı sorunlarının tespiti ve çözümü, üretim ve yatırıma dönük teşvik ve desteklerden daha fazla sayıda üyemizin yararlanması, orta ve yüksek teknoloji ürünlerin üretimi başta olmak üzere özellikle ekonomik yaşama ilişkin konularda üyelerimizin danışmanı, çözüm ortağı olma gayretimizi sürdürmekteyiz. Biz her şeyden önce üyelerimizin birbirlerini ve yaptıkları işi iyi tanımalarını, dostluk ve dayanışmanın yanında ticari iş birliği kurmalarını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu çerçevede firma ziyaretlerimizin yanı sıra, üyelerimizi bir araya getirecek organizasyonlara da ağırlık vermekteyiz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım noktasında da son derece duyarlı bir yönetimiz. Bu arada sosyal sorumluluk çalışmalarını çok önemsediğimizin de bilinmesini isteriz.

KÖPRÜ VAZİFESİ

ORSİAD, sanayinin gelişip güçlenmesi için ne tür faaliyetlerde bulunmaktadır?

ORSİAD’ın temel hedefi, derneğimizin varlık nedeni olan üyelerimizin ekonomik yaşamlarına katkıda bulunmaktır. Biz istiyoruz ki sanayicimiz yeni yatırımlar yapsın, mevcut üretimini arttırsın, istihdamı geliştirsin. Bunun için de önünde ne kadar engel varsa, minimum düzeye insin. Bizler üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırma adına yoğun çaba gösteren, onları yerli ve yabancı pazarla buluşturan, danışmanlık hizmetlerimizle hibe, teşvik ve desteklere kolayca ulaşmalarına destek olan, bir yandan da özel ve kamudaki iş birliklerimizle sanayinin sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir STK’yız. Sanayici ile genel ve yerel yönetimler arasında iyi bir köprü vazifesi gören ORSİAD, önümüzdeki süreçte de bu misyonunu başarıyla sürdürmeye devam edecek.

“İZLENECEK YOL BELLİ”

Sanayiyi kalkındırma amacıyla izlenebilecek yolların neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Biz her zaman şunu ifade ediyoruz; çok çalışkanız, yaratıcıyız, girişimciyiz ama katma değeri yüksek mal yeterince üretmiyor, ürettiklerimizi çok iyi pazarlayamıyoruz. Yani yükte hafif, pahada ağır ürünlerin üretimi konusunda yetersiziz. Sanayiyi kalkındırmada izlenecek yol da belli aslında. Ar-Ge ve inovasyona daha çok yatırım yapmak, katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin önünü açmak, işletmelerin iş gücü ve ürün kalitesini ve verimliliği arttırmak gerekmekte. OSTİM OSB; teknoparkı, kümelenmeleri, üniversite iş birliği ile bu konularda ülkemizdeki diğer OSB’lerin önünde ve rol model bir bölgedir. Sanayicinin her şeyden önce güven ve istikrar ortamının devam etmesine ihtiyacı vardır. Sanayici yarınlara güvenle bakabiliyor, ülkenin gidişatıyla ilgili kaygı duymuyorsa, yarışa bir sıfır önde başlıyor demektir. Güven ve moral beraberinde yeni yatırımlara daha kolay karar vermeyi, mevcut üretimi arttırmaya yönelmeyi, istihdam yaratırken endişe duymamayı getirir.

İHRACATTA 5’İNCİ İL

Ankara sanayisinin Türkiye içerisindeki payı ve OSTİM sanayicisinin talepleri nelerdir?

Türkiye’nin 2’nci büyük kenti olan Ankara’da, hizmet sektörü yüzde 71,5, sanayi yüzde 25,7 ve tarım sektörü yüzde 2,8 oranında paya sahip. 2017 yılında 6,5 milyar doları aşarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’nci ili olma özelliğini devam ettiren Ankara, son beş yılda en fazla ihracatı ABD, Çin, Irak, Almanya ve İtalya’ya yapmış. Yatırımda, üretimde ve istihdamda kapasitesi giderek artan Ankara; savunma, elektronik, makine sanayi gibi ileri teknoloji kullanan sektörleri, teknokent ve teknoparklarıyla dikkat çeken bir şehir. Öte yandan OSTİM’deki sanayicilerimizin talep ve beklentileri, ülkemizin diğer büyük illerindeki OSB’lerden çok da farklı değildir. OSTİM’in eğitim, üretim, sertifikasyon ve kümelenmeler alanında talep ve beklentileri vardır. Bütün bu meselelerde ORSİAD gerek merkezi idareyle, gerekse yerel yönetimlerle güçlü bir diyalog ve iş birliği içerisindedir. Ankara Valimiz Sayın Ercan Topaca’yla sık sık bir araya gelerek beklentilerimizi bizzat iletmekte, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmekteyiz.

İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

2018’de gerçekleştirme amacıyla atacağınız adımlar ve sağlayacağınız görüşmeler neler olacaktır?

ORSİAD yönetimi olarak göreve başladığımız tarihten itibaren başta üyelerimizin bulunduğu OSB’lerin, sektörlerin sorunlarının çözümü olmak üzere üreten kesimi yakından ilgilendiren hemen her konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çabamız 2018’de artarak devam edecektir. Türkiye’nin yönetim merkezinde bulunmanın avantajını en etkin şekilde kullanarak ekonomi yönetimi başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğimizi sürdürecek, yurt içi ve yurt dışında daha fazla sayıda üyemizin yeni pazarlarla buluşmasının önünü açacağız. Üniversite-sanayi iş birliği, sanayide nitelikli eleman temini, çalışan annelerin kreş sorununun giderilmesi gibi gündemimizde olan birçok konuyu sonuçlandırma noktasında güçlü bir iradeye sahibiz.

Anahtar Kelimeler:
ORSİADNedret Yener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.