SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TÜM AYRINTILARI!

Sanayicilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve ona bağlı olan kurumların ne olacağını Sanayi Gazetesi araştırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni dönemde hangi noktalarda sorumlu olacak? Bakanlık bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşların görevleri ne olacak? Detaylar haberimizde…

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TÜM AYRINTILARI!

Sanayicilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve ona bağlı olan kurumların ne olacağını Sanayi Gazetesi araştırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni dönemde hangi noktalarda sorumlu olacak? Bakanlık bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşların görevleri ne olacak? Detaylar haberimizde…

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TÜM AYRINTILARI!

Haber: Fatih AĞARMAN

Türkiye’nin en stratejik bakanlıklarından biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni yapısı oluşturuldu. Bakanlık ülke kalkınması için önemli sorumluluklar üstlenirken, Bakanlığa bağlı olarak görev yapacak 9 genel müdürlük, 5 başkanlık, 2 müşavirlik kurumunun görevleri de belli oldu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesinde yeni oluşturulan,  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün de yeni sistemde nasıl bir rol üsteleneceği de ortaya çıktı. Diğer önemli bir ayrıntı ise önceden Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına alındı. Böylece ‘teşvik belgesi’ verme görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında olacak. Tüm bunların yanı sıra TÜBİTAK, TÜBA, TSE, KOSGEB, Türk Patent gibi önemli kurumlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesinde kaldı.

BAKAN MUSTAFA VARANK CUMHURBAŞKANI’NA SORUMLU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çalışmalarını Cumhurbaşkanı genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve talimatlarına, kalkınma planlarına uygun olarak yürütecek ve sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak. Bakanlıklar daha çok bir şirket gözüyle yönetilecek.

BAKANLIKTA SADECE 15 MÜŞAVİR GÖREV YAPACAK

Bakan yardımcıları ise sadece bakana karşı sorumlu olacak. Bakanlıklarda hiyerarşik olarak bakanlardan sonra bakan yardımcıları gelecek. Bakan yardımcılarını genel müdürler, daire başkanları takip edecek. Bakanlıklarda sadece 15 müşavir görevlendirilebilecek.

İşte kurum ve kuruluşların tüm ayrıntıları:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ GÖREVLERİ

OSB, Endüstri Bölgesi, TGB, Serbest Bölge ve Sanayi Siteleri için uygun alanları belirlemeye devam edecek ve bu alanların altyapılarını oluşturacak.

Sanayi politika ve stratejilerini belirleyecek çalışmalar yapacak olan Bakanlık, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlayarak uygulanmasını sağlayacak ve sanayi işletmelerinin sicilini tutarak sanayi istatistiklerini ve analizlerini üretecek. Bakanlık, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarının belirlenmesi çalışmaları yapmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projeleri, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımlar desteklenecek, teşvik tedbirleri uygulanarak bu konularda düzenleme ve denetleme gerçekleştirecek. Metroloji politikasını hazırlayacak ve bu konuya ilişkin düzenlemeleri yapacak.

Bakanlığın görev faaliyet alanında olan konular hakkında AB ve yabancı ülkelerle protokol hazırlayacak ve imzalayacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen konular hakkında analiz ve çalışmalarda bulunacak. Bilişim sektöründe rekabet gücünü artırıcı çalışmalarda bulunacak.

SANAYİ VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanayi sektörüne ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesini yardımcı olacak ve sanayi sektörüne ilişkin meslek analizleri yaptıracak. Savunma sanayii konusunda teknik düzenlemelerde bulunacak.

Çevre ve iklim değişikliği konularını takip ederek, sanayi alanında gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olacak. Araçların karayolu yapısına uygun üretilmesini için teknik düzenlemeleri yapacak. Müdürlük, işletmelerde israfa yol açan sorunları tespit ederek, israfı önleyici, verimi artırıcı teknik ve yöntemleri araştıracak, sonuçlarını değerlendirecek ve tavsiyelerde bulunacak. Verimlilik konusunda belgelendirme yapacak

AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, rekabet yeteneğini güçlendirme ve milli güvenlik hedeflerini doğrultusunda bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik politikalarının geliştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapacak. TGB’lerin yer seçimi ve kamulaştırılması, kuruluşu ve imarı gibi konuların işleyişini düzenleyecek.

Sanayi Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek ve teşvik edecek. Sanayinin gelişmesine yönelik projeler geliştirecek. Uluslararası fuarlara katılacak ve kongre, seminer, toplantı düzenleyecek. Ortaya çıkan teknolojik ürün patenti için yatırım ve pazarlama konusunda destek verecek.

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına katıldı. Bu birim, yabancı sermayenin çekilmesi için gerekli mevzuatı hazırlayacak. Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına ilişkin hizmetleri yürütecek. Yabancı sermayeli yatırım projelerini değerlendirerek, teşvik belgesine bağlayacak. İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren yatırımların yerli ya da yabancı şirketler aracılığıyla yap-işlet-devret modeliyle yapılması için koordinasyon sağlayacak. Yatırım Teşvik Belgesi şartlarına uygun olarak gerçekleşen yatırımlarla ilgili kapatma işlemlerini yapmak ve Yatırım Teşvik Belgesi şartlarına aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulayacak.

Cumhurbaşkanının programı, kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlayacak.

İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli veya yabancı şirketler vasıtasıyla yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapacak ve yabancı sermayeli yatırımları tetkik edip değerlendirecek Müdürlük, yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularından teşvik tedbirlerini hazırlayarak uygulayacak.

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OSB ve endüstri bölgelerinin planlanmasını ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturacak ve bu konularda çalışmaları yürütecek. OSB, Endüstri Bölgesi, TGB, Serbest Bölge ve Sanayi Siteleri için uygun alanları belirlemeye devam edecek ve bu alanların altyapılarını oluşturacak.

OSB ve endüstri bölgelerinin personellerine eğitim verecek ve sanayi sitelerinin yurt içi- yurt dışı tanıtımına yardımcı olacak. OSB faaliyetleri için gerekli olan projelerin tamamına kadar olan kısmını, sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üst yapı tesislerinin yüzde 70’e kadar olan kısmı kredi ile desteklenecek.

Kurum ve kuruluşların iş birliklerini destekleyecek, bu konuda destek programı hazırlayacak ve gerekirse hibe verecek.

METROLOJİ VE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler hazırlayacak. Metroloji alanında stratejiler belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak ve belirlenen politikaları uygulayacak.

Metroloji kapsamına alınacak ve çıkartılacak ölçüm aletlerini belirleyecek. Teknik ve idari altyapıyı oluşturacak. Uluslararası gelişmeleri izleyip, takip edecek.  TSE tarafından hazırlanan standartlara ilişkin düzenlemeler yaparak, sorumluluk alanındakilerin uygulamasını gerçekleştirecek.

SANAYİ ÜRÜNLERİ GENEL GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ürün güvenliği ve denetim politikalarının hazırlanmasına yardımcı olacak ve sanayi ürünlerinin denetime yönelik stratejiler geliştirecek. Bakanlığın sorumluluğunda olan sanayi ürünlerinin güvenliği sağlamak için piyasa denetimi yapacak.

Ürün güvenlikleri hakkında veri toplayarak, rapor hazırlayacak. Konu hakkında laboratuvar kurulmasını destekleyerek ve bu konularda düzenleme hazırlayacak.

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapacak. Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlayacak.

Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacak ve uygulamaları yönlendirecek. Kalkınmada öncelikli yörelerini ve ihtiyaçları tespit edecek. Bu bölgelerin hızla kalkınabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak. Görev alanına giren konularda uluslararası temas kuracak ve gerekirse müzakere edecek. Bölge kalkınması için ilgili tüm kurum ve kuruluşların uyum ve bütünlük için yürütülmesini sağlayacak.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının faaliyet alanına giren  Avrupa Birliği ile ilgili konularda, müzakerelere ilişkin hazırlıklar yaparak toplantılara katılacak. AB ve Türkiye arasında uyum çalışmalarını yönetecek. Bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlayacak.

Bakanlığı dış ilişkilerini yönetecek ve işbirliği anlaşmaların imzalanmasını yardımcı olacak. Protokol faaliyetlerini düzenleyecek ve yürütecek.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanın çalışma programlarını düzenleyecek, resmi ve özel yazışmaları, protokol ve tören işlerini yürütecek.

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyetini teftiş edip, soruşturmalar yapacak. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi için programlara uygun gerekli teklifleri hazırlayacak ve Bakana sunacak.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapacak. Bunun dışında Bakan tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bakanlığın personel politikasının planlamasını ve personel sisteminin geliştirilmesini sağlayacak. Bakanlık personellerinin atama, nakil, terfi emeklilik vb. işlemlerini yürütecek. Bakanlığın eğitim planını hazırlayacak.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bakanlığın kiralama, satın alma, temizlik ısıtma vb. işlemlerini yürütecek. Genel evrak, arşiv faaliyetlerini düzenleyecek.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını sağlayacak ve teknolojik gelişmeleri takip edecek. Bakanlığın otomasyon stratejilerini belirleyecek. Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütecek.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Kararnameler ile verilen görevlerini yerine getirecek ve Bakanın vereceği diğer görevleri yapacak.

STRATEJİK DİĞER KURUMLAR

TÜBİTAK, TÜBA, TSE, KOSGEB, Türk Patent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesinde görevlerine devam edecek. Ayrıntılar için takipte kalın….

Son Güncelleme: 12.07.2018 11:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
eray 2018-07-12 19:41:17

İyi Akşamlar Sn. Fatih AĞARMAN Bey,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanan ve iş kanununa tabii Kalkınma Ajansları Personellerinin statüleri değişecek mi ? Bu konuda da bizi aydınlatabilir misiniz ?
Teşekkürler.