OSB’YLE ENTEGRASYON BAŞLAMALI

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, endüstrinin hararetli konularına bir bir temas etti. OSB-oda ilişkilerinde “uzlaşma” ve “istişare” vurgusu yapan Kütükcü, teknoparkların altını ayrıca çizdi. Kütükcü, “Teknoparklar ve OSB’ler arasında tam entegrasyon başlamalı ve yapılar aynı bölgede kaynaşmalı” dedi.

OSB’YLE ENTEGRASYON BAŞLAMALI

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, endüstrinin hararetli konularına bir bir temas etti. OSB-oda ilişkilerinde “uzlaşma” ve “istişare” vurgusu yapan Kütükcü, teknoparkların altını ayrıca çizdi. Kütükcü, “Teknoparklar ve OSB’ler arasında tam entegrasyon başlamalı ve yapılar aynı bölgede kaynaşmalı” dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:21
OSB’YLE ENTEGRASYON BAŞLAMALI

KIRGINLIĞI İSTİŞARE ÇÖZER 
Türkiye’nin planlı üretime kanat takan üsleri OSB’lerin koordinasyon çatısı olan OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun başkanlık görevini yürüten deneyimli sanayici Memiş Kütükcü, endüstri camiasının son gelişmelerini Şenol Aydın’la masaya yatırdı. Sanayi odalarıyla OSB’ler arasındaki ilişkiye hem OSB hem de oda başkanı perspektifinden yorum getiren Kütükcü, “Camiada kırgınlıklara mahal vermemek adına demokratik davranıyor, istişare kültüründen faydalanıyoruz” şeklinde konuştu. OSB’lerin odalarla ilişkilerinde mutedil bir çizgi izlenmesi gerektiği üzerinde duran OSBÜK Başkanı Kütükcü, üniversite-sanayi iş birliğine yönelik radikal adımlar atılması aşamasında, geleceği üreten bölgeler olarak tanımladığı teknoparkların sanayiyle entegrasyonuna fırsat sunulması için söz konusu bölgelerin OSB’ler içerisinde kurulması gerektiğinin altını çizdi.

ODA-OSB İLİŞKİLERİ                                                                                                
İşletme aşamasında OSB’lerdeki sanayicilere en kaliteli altyapı ve hizmetin sunulmasının elzem olduğunu söyleyen Kütükcü, “Bizim OSB yönetimleri olarak asli görevimiz OSB’lerdeki sanayicimize sürekli ve kesintisiz hizmet sunmaktır” dedi. Sözlerini uzlaşma kültürünün kurumlarda da geçerli olması gerektiğiyle sürdüren Kütükcü, TOBB’la ilgili de değerlendirmelere yer verdi. Kütükcü, “TOBB, Türk iş dünyasının çatı kuruluşudur. TOBB’a bağlı oda ve borsalar da kendi şehirlerinde sanayi ve tarıma dair politikaları belirleyen, şehirlerin gelişmesine gerçekten çok ciddi katkılarda bulunan kurumlar. OSB’lerimiz de Türkiye’nin üreten gücü. OSB’lerimizin görev alanı, koordinatları tescillenmiş alan içerisinde üretim yapan OSB’nin teknik faaliyetleri ile ilgili. Biz oranın adeta tabiri caizse belediye başkanıyız. Ama sorumluluk alanımız OSB’miz. Biz onun bir karış dışıyla ilgili bir yetki kullanmak durumunda değiliz. Dolayısıyla herkes kendi sorumluluk alanında kalırsa bir sıkıntı çıkmaz, bir problem de doğmaz. Aslında hepimizin hedefi bir; Türkiye’yi üretimle kalkındırarak, rekabet gücü daha yüksek, refah seviyesi daha yüksek bir ülke haline getirmek ” şeklinde konuştu.


SADECE AYDIN’A AÇIKLADI!
Torba Kanunu’ndaki kiralama problemini tartışırken Bakanlıklarla görüştüklerini söyleyen ve OSB’lerin farklı karakterlere sahip olduğunu belirten Kütükcü; “OSB’leri masaya yatırdığımız zaman, çok farklı statüde kurulmuş OSB’ler var ve biz bunların tamamını tek kanunla ve tek yönetmelikle yönetmeye çalışıyoruz; bu da oldukça zor” ifadeleriyle konu hakkındaki düşüncelerini ilk kez Aydın’a dillendirdi. Kooperatiften dönüşen OSB’yle, ticaret sanayi odalarının kurduğu OSB’lerin aynı olmadığını söyleyen Kütükcü; “OSB’leri ayrı kategorilerde yönetmek gerekir.  Son çıkan torba yasayla 1 Temmuz 2017’den önce kurulan 134 OSB’mizin kira problemlerini çözmüş olduk. Kalanını da yine kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleyici bir bakış açısıyla toptan çözmeliyiz. Bu da çalışma konularımızdan birisi, önümüzde duruyor. Ben burada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Sanayi Bakanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. OSB’lerimizin her zaman yanında duruyorlar. Artık OSB’lerimizde kök salmış pek çok sorunu Sayın Bakanımızın desteğiyle ortadan kaldırdık. O yüzden ben kendisine OSB camiasının ağabeyi diyorum” şeklinde konuştu.

“RADİKAL ÇÖZÜM LAZIM”
OSB sanayicilerinin teknolojik üretim seviyelerinin daha yukarıya çekilmesi gerektiğini anlatan Kütükcü; “Bu yüzden teknoparkların OSB’ler içinde kurulması ve OSB içinde üretim odaklı TGB dönemini başlatmamız gerekiyor. OSB içinde kurulmuş TGB’lere sanayicilerimizi mutlaka dahil ederek, Ar-Ge kabiliyeti olan firmaları mutlaka kurucu ortak yapmamız lazım. Firmaların o TGB’de aidiyetini sürekli kılmak gerekiyor” ifadeleriyle bölgeleri doğru yapılandırmanın önemini anlattı. Geleceği teknoparkların yöneteceğini dile getiren Kütükcü, “Bu çalışmayı başlatmış olan, çalışmakta olan ve bu konuyu artık çalışma başlığına koymuş OSB’lerimiz var. Benim ikinci aşamada OSB yöneticilerine tavsiyem, kendi OSB’lerinde mutlaka ama mutlaka TGB kurmalı ve o bölgedeki sanayicinin teknoloji kabiliyetini daha yukarıya taşımaları” şeklinde öneri getirdi. 


OSBÜK “MUTFAKTA”
Kütükcü, hamleler dönemine giren OSBÜK’ün yaptığı çalışmalara da parantez açtı. OSBÜK’ün teşkilatlanma yapısından “teknik kolej” öncülüğüne, Üretim Reform Paketi’ndeki mutfak çalışmalarından OSB camiasını bütünleştirici yönüne kadar el attığı birçok çalışmayı Şenol Aydın’la paylaşan Başkan Memiş Kütükcü, yenilenen dönemde OSBÜK olarak üstlendikleri misyonla ilgili merak edilenleri anlattı. OSB’lerin 15 yıldır çatısını oluşturan OSBÜK’e kazandırılan özel hukuk tüzel kişilik statüsünün son yıllarda üst kurula ve sanayi camiasına yaşattığı dönüşüme vurgu yapan Kütükcü, temsil yeteneği artmış daha güçlü bir OSBÜK’le OSB’lerin sesi olduklarını ifade etti. İşte yeni kimliğiyle yeniden yapılanmasını hedefledikleri OSBÜK’ün teşkilat çalışmalarıyla ilgili de detay veren Kütükcü’den satır başları…

TÜM OSB’LERİ KUCAKLAYACAK
Kütükcü, OSBÜK için özel hukuk tüzel kişilik kimliğini doğru kimlik olarak önerdiklerini ve akabinde, OSB’lerin üst kuruluşu olan yapının bütçesini yalnızca OSB’lerden alması gerektiğinden hareketle bir kurgu oluşturduklarını söyledi. OSB’lerin kanunla kurulmuş üst kurula üyeliğinin mecburi olması gerektiğini öngörerek bakanlığa getirdikleri önerinin kabul edildiğini söyleyen Başkan; “Türkiye’de kanunla kurulmuş tek üst kurul olarak tarıma dayalı OSB’ler de dahil tüm OSB’leri kucaklayan, temsil eden; aynı zamanda temsil ettiği OSB’lerin tamamının problemleriyle ve dertleriyle ilgilenmeyi kendine görev addeden yapıya kavuşan OSBÜK için OSB’leri devletimiz nezdinde temsil eden bir yeni sayfa açılmış oldu” dedi.

YENİ OSBÜK
Organizasyon şeması: “Organizasyon şemasıyla ilgili yönetmeliği beklemeden biz bir çalışma yaptırıyoruz. Yani bu hizmetleri üretebilecek, Bakanlığın da beklentilerini karşılayabilecek bir OSBÜK organizasyon şemasını ben kendim oturup yazmak istemedim. Bakanlığımızla bir mutabakat içerisinde organizasyon şemasını oluşturup OSBÜK’le ilgili teşkilatlanmayı başlatacağız. Haklı olarak, uzun yıllardan beri OSBÜK, OSB’lerin beklentilerini tam olarak karşılayamayan bir kurum olduğu için, kanun yayınlanır yayınlanmaz, ikinci gün icraat bekledi tüm OSB başkanlarımız bizden. Bunda haksız değiller, çünkü çok uzun zamandır süregelen bir beklenti var, lakin bu uzun bir süreç.”

Teşkilatlanma: “Yönetmelik yayınlanır yayınlanmaz biz evvela teşkilatlanma yapımızı netleştireceğiz; sonra OSB’lerimizin üyeliklerini tamamlayacağız; ki şu anda tamamlıyoruz. Tüm OSB’lerimizin OSBÜK’e üyelik süreçlerini yürütüyoruz. OSB’ler ülkemizin en kıymetli alanları. Lakin, Anadolu’nun her tarafına yayılmış bu OSB’lerimizin her biri, bizim gelişmiş şehirlerimizdeki gelişmiş OSB’lerimiz gibi değil. Bir de gelişmeye çalışan ilçe OSB’lerimiz var. Küçük illerimizdeki OSB’lerimiz var. Hepsi kendine özgü farklı şartlarla çalışıyor, farklı beklentileri ve talepleri var. Yani; OSBÜK’ün temsil ettiği 322 OSB’nin 322 farklı yapısı var. Bazen OSBÜK Yönetim Kurulunda bizim Türkiye’yi temsil eden, Türkiye’nin her coğrafyasından OSB yöneticilerinden oluşturduğumuz yönetim kurulunda bile görüş birliği oluşturmakta çok zorlanıyoruz. OSB’leri bağlayacak ve birisinin problemine çözüm üretirken diğerlerine problem oluşturmayacak şekilde olayları analiz etmemiz, etraflıca değerlendirip düşünmemiz gerekiyor. Bu bir sorumluluk.”

OSBDER’le ilişkiler: OSBDER Başkanımızla ve yöneticileriyle her vesileyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Üretim Reform Paketi çalışmaları sırasında OSBDER Başkanımız Vahit Bey’i bizzat aradım. Paketle ilgili yaptığımız çalışmayı komisyona teklif edilecek hale getirmeye çalıştığımızı ve bu konuda da kendilerinin de bize vermek istedikleri katkı varsa bunu yazılı olarak vermelerini rica ettim. Vahit Bey de bundan son derece memnun oldu ve ‘Evet biz de bir çalışma yaptık’ diyerek bizlerle paylaştı. Biz bu çalışmayı da kendi çalışmamız olarak algıladık, diğer OSB’lerden gelen görüşlerle birlikte konsolide ederek tamamını OSBÜK görüşü olarak Bakanlığımıza yansıttık. Bizim yapmamız gereken buydu ve böyle davrandık. OSBÜK olarak OSB’lerin tek temsil kurumu olsak da derneklerimiz bizi rahatsız etmez, tam tersine bunların varlığı bizi zenginleştirir. Tüm arkadaşlarımızla yan yanayız, omuz omuzayız ve hepsi bizim sanayicimizdir.”

3 kritik görev: “Bakan Özlü bize 3 görev verdi.  İlki 300 OSB’de 300 teknik kolej kurulmasıyla ile ilgili koordinasyon görevi, diğeri OSB’lere kreş kurulması ile ilgili çalışmanın koordinasyonu ve 3’üncüsü de Üretim Reform Paketi’nde teknik bölümlerde okuyan öğrencilerin sanayi işletmelerindeki yarıyıl eğitim almalarıyla ilgili koordinasyonu da YÖK’le ve üniversitelerle birlikte sağlamamızdı, memnuniyetle kabul ettik ve Temmuz ayında yaptığımız Genel Kurulun ardından hemen Türkiye’deki tüm OSB’lerimizin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmek üzere 7 bölgemizde 7 bölge toplantısı başlattık.Bunlardan ilkini Marmara Bölge Toplantısı olarak Kocaeli’de, ikincisini Doğu Anadolu Bölge Toplantısı olarak Elazığ’da, üçüncüsünü Akdeniz Bölge Toplantısı olarak Mersin’de gerçekleştirdik. Dördüncü bölge toplantımızı da İzmir Torbalı’da yaparak Ege Bölgemizdeki OSB’lerimizle bir araya geleceğiz. Bu bölge toplantılarımıza devam ederek, 7 bölgemizdeki tüm OSB’lerimizle bir araya geleceğiz inşallah. Bu toplantılarda Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve bakanlık yetkililerimizle, OSB yöneticilerimizi buluşturarak bölgelerimizin talepleri ve problemlerini yerinde görüyor, istişare etme imkanı buluyoruz. Teknik Kolej meselesini bölge toplantılarımızda da gündeme getiriyor, OSB’lerimizden destek istiyoruz. Zira OSBÜK olarak bu konuda bir çalışma komisyonu oluşturduk.  Çalışma komisyonumuz Türkiye’deki tüm OSB’lerimizin teknik kolej kurma potansiyelini, bu teknik kolejlerin nasıl bir modelleme ile kurulması gerektiğini rapor haline getirdi. Bu raporumuzu da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza sunduk.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.