MİNYATÜR MARMARA

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğine verdiği önemle dikkat çeken “minyatür Marmara” Balıkesir, KOBİ’lerin finans sıkıntısını çözmek ve rekabetçi yönlerine katkı sağlamak için çalışıyor. OSB’leri arı gibi çalışan kent, yaklaşık 576 milyon dolarlık sanayi ürününü farklı kıtalarla buluşturuyor.

MİNYATÜR MARMARA

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğine verdiği önemle dikkat çeken “minyatür Marmara” Balıkesir, KOBİ’lerin finans sıkıntısını çözmek ve rekabetçi yönlerine katkı sağlamak için çalışıyor. OSB’leri arı gibi çalışan kent, yaklaşık 576 milyon dolarlık sanayi ürününü farklı kıtalarla buluşturuyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:49
MİNYATÜR MARMARA

Röportaj: Ümit Uçar

2018 yılında yaptığı 608 milyon 814 bin 489 dolarlık ihracatın yüzde 95’ine karşılık gelen 575 milyon 944 bin 483 doları sanayi ürünleri imalatından oluşan Balıkesir, Türkiye’nin en büyük ve yoğun ulaşım güzergâhı olan İstanbul – Bursa – İzmir Otoyolu üzerinde yatırımcısına göz kırpıyor. AR-GE merkezi sayısını 1 iken 10’a çıkaran 8 OSB’li kent, KOBİ’lerini daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için çözümü KÜSİ’de görüyor. OSB’lerde devam eden ilave alan çalışmalarını anlatan Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, KOBİ’lerin finans sıkıntısını iş birliği desteğiyle çözeceklerini ifade etti. Aşuk, KOBİ’lerin AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerini artırmak için de gece-gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

BİR ENERJİ HAVZASI

Kentin sanayi dinamiklerini tanıtabilir misiniz?

Balıkesir sanayi ve ticaret alanlarındaki hizmetleri ve atılımları yönünden Merkez, Körfez ve Marmara olmak üzere 3 bölgede değerlendirilmektedir. Bu ayrımda ilimizin sanayisi için temel teşkil eden unsurları, toprakaltı ve toprak üstü servetler, yollar, limanlar, istasyonlar ve Lojistik Köy, endüstri durumu ve işgücü istihdamıdır. Balıkesir ekonomisi iklim yapısının elverişli olması nedeniyle tarıma dayalı olmakla birlikte bölgede sentetik dokuma, elektrik makineleri, elektrikli ev aletleri, kimya ve orman ürünleri, metal sanayi, yapı malzemeleri sanayisinin de gelişmiş ve gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Son yıllarda bütün dünyada büyük gelişmeler gösteren kimya sanayi ilimizde de dev tesislerle yerleşmiş bulunmaktadır. Ülkemizin en büyük gübre ve asit borik fabrikası Bandırma ilçemizde faaliyet göstermektedir.  Hem tarıma hizmet etmesi, hem de ihraç malı olması bakımından kimya sanayisinin katkısı son derece önemlidir. Bunlara ilaveten, Balıkesir yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en önde gelen aktörleri arasındadır. Ülkemizdeki rüzgâr enerjisi üretiminin yüzde 30’una yakını Balıkesir’de gerçekleştirilmektedir.

TEŞVİKTE 3. BÖLGE

OSB’lerinizde durum nedir?
8 OSB’miz mevcuttur. Bunlardan Balıkesir OSB, Balıkesir 2. OSB, Bandırma OSB ve Gönen Deri İhtisas ve Karma OSB, Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma OSB faaliyete geçmiştir. İlimizde yeni kurulan Dursunbey OSB’de altyapı çalışmaları devam etmekte olup, parsel tahsisleri yapılabilmektedir. Bunlara ilaveten Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas OSB için kamulaştırma çalışmaları başlamış, Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas OSB’nin de kuruluşu tamamlanmıştır. Son olarak da Balya ilçesinde kurulması planlanan Balya Karma OSB için de, 18 Ekim 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yer seçimi işlemlerinin başlatılması müracaatı yapılmıştır. 10 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1037 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Altıeylül ilçesi sınırlarında Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi kuruluşu kararlaştırılmıştır.

Diğer yandan Balıkesir OSB ve Bandırma OSB’lerinin ilave alan çalışmaları da devam etmektedir. Balıkesir OSB ve Balıkesir 2. OSB’ye 500 metre mesafede kurulan Gökköy Lojistik Köyü, sanayicilerimizin ürünlerini hızlı, güvenli ve daha uygun maliyetlerle limanlara veya direk sevk noktalarına ulaştırma imkânını sağlamaktadır. Türkiye’nin en yoğun karayolu araç trafiğine sahip İstanbul-Bursa-İzmir güzergâhının üzerinde bulunan bölgemizden İzmir-İstanbul otobanının tamamlanması ile İstanbul’a ulaşım 3 saate inecektir. Ayrıca Ege ile Marmara arası yük taşımacılığında etkin rol oynayacağı düşünülen ve Avrupa ile olan dış ticarette ekonomik ve çevreci taşıma alternatifi sunacak olan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. (BALO)’nin Anadolu Yük Birleştirme Merkezi, ilde yer almaktadır. Diğer yandan teşvik sistemine göre Balıkesir 3, OSB’lerimiz ise 4. bölgede yer almaktadır. Balıkesir’de bölgesel teşviklerden yararlanacak yatırım konuları ise çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

KİMYA KENT

Kentin hâkim olduğu pazarlar hangileridir ve kentin sanayi stratejileri nelerdir?

Tarımın geniş bir alana yayılması ve çeşitli olmasından dolayı, Balıkesir’de tarıma dayalı sanayi son derece gelişmiştir. Balıkesir ekonomisinde un, yem, zeytin, zeytinyağı, salça, konserve, nebati yağ üretiminin yeri büyük olup, beyaz ve kırmızı et, tavukçuluk, yumurta başta olmak üzere, süt ve süt mamulleri sektörleri de önemli yer tutmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin de il tarımında ve ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Bor, krom, mermer, kurşun, çinko gibi mineraller yurt dışına ihraç edilirken diğerleri ülke sanayisine hammadde olarak verilmektedir. Ülkemizin en büyük gübre ve borik asit fabrikası Bandırma’dadır. Hem tarıma hizmet etmesi, hem de ihraç malı olması bakımından kimya sanayisine katkısı son derece önem arz etmektedir.

KOBİ’NİN DERDİ FİNANS

Kentinizdeki yerli üretim oranı ve KOBİ’lerinizin yerli üretim başarısı hangi düzeydedir?

KOBİ’ler ilimizin de önemli dinamikleri olup, daha çok gıda, orman ürünleri ve tarıma dayalı sanayi yönünde yoğunlaşmışlardır. Oldukça başarılı oldukları söylenebilir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de KOBİ’lerin en önemli sorunlarının finansal kökenli olduğu, özellikle aile şirketlerinde yaşanan tek karar verici etkisi, işletme içi yapısal yetersizliklerin yanı sıra ekonomik dalgalanmalardan da çabuk etkilendikleri gözlemlenmektedir. Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından sağlanan çeşitli destek mekanizmaları hakkında KOBİ’lerimizin bilgilendirilmesi çalışmaları tarafımızdan sürekli yapılmaktadır.

1 İKEN 10 OLDU
Kentin AR-GE potansiyelini ve yatırımlarını değerlendirebilir misiniz?

Balıkesir’de AR-GE potansiyeli yüksek olan firmalarımız mevcuttur. Ancak AR-GE bilinci tam anlamıyla yerleşmemiştir. Son yıllarda İl Müdürlüğümüzün KÜSİ faaliyetleri kapsamında AR-GE konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımıza ağırlık vermiş durumdayız. Bu kapsamda özellikle devlet desteklerinin sanayicilerimiz arasında bilinirliğinin arttırılması hedeflerimiz arasında birinci sırada yer almaktadır.  İlimizde kurduğumuz “Balıkesir KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu” vasıtasıyla tüm paydaşlarla bir araya gelerek çeşitli yol haritaları oluşturulmakta ve bunları uygulamaya çalışmaktayız. İl Müdürlüğümüz, Balıkesir ve Bandırma Üniversiteleri akademisyenleri ile KÜSİ Çalışma grubu diğer paydaşları ile birlikte sanayicilere yönelik (firma – hoca eşleşmesi, ara malı, AR-GE, inovasyon vb.) ziyaretler plan programlar sürekli devam etmektedir. Bu ziyaretler ve toplantılar sonucunda da ilimizde 2016 yılsonu itibariyle 1 olan AR-GE merkezi sayısı üç yıl içerisinde 10’a yükselmiştir. Bu da ilimizdeki AR-GE bilincinin arttığını ve AR-GE yatırımlarının da atağa geçtiğini göstermektedir.

 

“STANDARTLAŞMA SAĞLANMALI”
KOBİ’lerin sizlerden talepleri nelerdir? Masanızda bununla ilgili ne tür bir “yapılacaklar listesi” mevcuttur?

KOBİ’lerin temel sorunu nitelikli işgücü, kurumsallaşamama ve maddi imkânsızlıklardır. Bu noktada devlet desteklerinin yeterince bilinmediği ve kullanılamadığı dikkatimizi çekmektedir. Bu konuyla ilgi olarak mümkün olduğunca çok KOBİ ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Yapılacaklar listesinin başında bu ziyaretlerin hız kesmeden devamı yer almaktadır. Bölge ekonomisinin daha etkin ve rekabetçi olabilmesi için firmaların dönüşmesi gerekmektedir. Bunun için AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması, markalaşma ve standartlaşmanın sağlanması elzemdir. Söz konusu sektörlerin geliştirilmesinde KÜSİ esas alınmaktadır.

İşletmelerin organizasyon yapılarının ve insan kaynakları politikalarının yenilik ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, teknolojik dönüşümün sağlanması, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, nitelikli kamu hizmetinin verilmesi, ulusal ve uluslararası üretimin geliştirilmesi, Balıkesir’in ihracatının 1 milyar $’a çıkartılması,  hizmet ve kalite sertifikasyonu ve markalaşmanın özendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.


KENTİN ANAHTARI KÜSİ
Kentin potansiyeli ne tür hamlelerle geliştirilebilir?
Girişimciliğin uyarılması ve kültür olarak yaygınlaştırılması yönünde bilgilendirme faaliyetleri ile esnaf ve mikro işletmeler ile işini yeni kurmuş girişimcilerin iş geliştirmelerini kolaylaştırmak üzere girişimcilik becerileri, iş ve proje yönetimi konularında gerekli teknik destek ve bilgilendirmeler KÜSİ kapsamında yapılmaktadır. Sanayi alanları, kentlerin mekân ve yaşam kalitesi ile tarım ve turizm sektörlerinin gelişimini riske atmayacak ve sanayinin uygun alanlarda planlı şekilde yapılandırılması ve kirletici ve dağınık sanayinin çevresel etkilerinin bertaraf edilmesi veya kentsel alan dışına taşınması, yerleşik alana sıkışmış sanayinin gelişebileceği planlı alanlara yerleştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ve STK’lar ile bilgilendirme ve ortak çalışmalar yapılmaktadır. İşletmelerin standartlara ve teknik mevzuata uymaları için inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Bölgenin AR-GE potansiyeli ve teknoloji üretebilme yeteneğinin geliştirilmesine, madenlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmeleri amacıyla sanayide kullanım alanlarını artıracak AR-GE çalışmalarına ağırlık verilecektir. Teknoloji düzeyi yüksek doğrudan sermaye yatırımlarının bölgeye çekilmesi, KOBİ’lerin marka ve özgün tasarım yaratmaya, AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerini arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz, OSB’lerin altyapılarının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza hızla devam edilecektir. Sonuç olarak, Balıkesir iki deniz limanına ve İzmir Serbest Bölgesine yakın, iki sivil hava limanı ile her kalitede işçi bulunması ve işçi sorunlarının az olması, araştırma yapabilecek iki üniversitenin, inşaatı tamamlanıp yeni katılımcılarına hazır hale gelen TGB’nin ve 10 adet AR-GE merkezinin bulunması ile birlikte, “KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulunun” aktif bir şekilde çalışmalarına devam etmesi gibi birçok avantajları ile yatırımcılar açısından her geçen gün cazibesini arttırmaktadır.

Son Güncelleme: 05.11.2019 14:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.