İŞÇİNİN YOL ARKADAŞI

Kara gün dostu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam halkasına yeni bireyler ekliyor. Aktif bir işgücü politikası oluşturarak Türkiye’deki işsizliği kökünden kazımayı hedefleyen kurum, bölgelerin, sanayicilerin ve piyasaların ihtiyacını doğru tespit etmek için kılı kırk yarıyor.

İŞÇİNİN YOL ARKADAŞI

Kara gün dostu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam halkasına yeni bireyler ekliyor. Aktif bir işgücü politikası oluşturarak Türkiye’deki işsizliği kökünden kazımayı hedefleyen kurum, bölgelerin, sanayicilerin ve piyasaların ihtiyacını doğru tespit etmek için kılı kırk yarıyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:38
İŞÇİNİN YOL ARKADAŞI

Röportaj: Ümit Uçar

Bölgelerin iş gücü profillerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam politikalarının ana yürütücüsü olarak 73 yıldır halka hizmet ediyor. İşsizlikle kıran kırana mücadele eden, yenilikçi ve kapsayıcı tedbirlerle istihdamı diri tutmaya gayret eden kurum, hem işçinin hakkını koruyan hem de işverenlerin de görüşlerine önem veren yapısıyla strateji geliştirmekte. Sanayi Gazetesine değerlendirmelerde bulunan İŞKUR Ankara İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım; işçi, işveren ve esnaf ve sanatkâr temsilcilerinin katkısıyla dört koldan politika belirleyen kurumun Türkiye’nin kalkınmasına sunduğu katkıları anlattı. İŞKUR’un piyasaların ihtiyaçlarını doğru tespit etme gayretinde olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu doğrultuda iş gücü arz ve talebini eşleştiriyor, iş gücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırıyor, mesleki becerileri geliştiriyor, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlıyor ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog içerisinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Verdikleri mesleki eğitimin çıktılarını paylaşan Yıldırım, sanayi kurumları ile nasıl iş birliği kurduklarını da örnekledi...

EĞİTİMİN İÇİNDEN GELİYOR

Sizleri tanıyabilir miyiz? Daha önce hangi görevlerde bulundunuz? 

1965 yılında Bilecik’te doğdum. 1988 yılında Ankara Üniversitesinden mezun oldum.1993 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Tez aşamasında olan doktora çalışmam devam etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde uzun süre görev yaptım. Özel sektörde yayıncılık alanında işveren olarak bulundum. Yayıncılar Derneği (Yay-Der) başkanlığı yaptım. 2017 yılında Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcılığına atandım. 2018 yılında İl Müdürlüğü görevinde bulundum.

İNİSİYATİF SAHİBİ
İŞKUR’un teşkilat yapısı ve vizyonu nedir?

İŞKUR; işgücü piyasası politikalarında belirleyici, işsizlikle mücadelede etkin ve yenilikçi, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedbirlerle istihdamı artırıcı kamu istihdam hizmetleri alanında uluslararası düzeyde lider bir kurumdur. Genel Müdürlük düzeyinde yönetilen ve bu çerçevede oluşturulan bir teşkilat yapısına sahiptir. Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya’dır.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir örgütlenme modeli benimsenerek; Türkiye'nin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı bir Genel Kurul oluşturulmuştur. Kurumun, en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluk taşıyan organı olarak işçi, işveren ve esnaf ve sanatkâr temsilcilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. İllerde, bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştirmek ve yerel istihdam politikalarını belirlemek üzere İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak üzere, Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilerek kurumun bu alandaki tekel yetkisi kaldırılmıştır. İllerde etkin hizmet verebilmek amacıyla, bölge müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.

İŞSİZLİĞE ÖZGÜN ÇÖZÜMLER

İŞKUR neyi hedefler? Kurum, istihdam sorununa nasıl bir çözüm sunmaktadır?

İŞKUR’un görevi; etkin bir iş gücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip, bu doğrultuda iş gücü arz ve talebini eşleştirmek, iş gücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak ve artırmak, mesleki becerileri geliştirmek, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog içerisinde geliştirmek ve gerçekleştirmektir. Türkiye’de ve yerelde başkent Ankara’da, dinamik bir yapıda olan iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini sağlıklı şekilde analiz etmenin yanı sıra, gelecekte uygulanacak istihdam ve iş gücü politikalarını sağlam temellere oturtma gerekliliği, önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. İstihdam, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en hassas konuların başında gelmektedir. Dünyada son yıllarda küresel düzeyde yaşanan ekonomik ve siyasal sorunların ülkemize etkisini en aza indirebilmek amacıyla ciddi istihdam tedbirleri uygulanmış olup, özgün ve milli çözümler içeren bu politikaların başarısı uluslararası camiada da takdir görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan tarihin en kapsamlı istihdam seferberliği olumlu sonuçlarıyla tüm topluma umut aşılamış ve ülke genelinde işsizliğin azaltılması hususunda değerli katkılar sağlamıştır. Proje kapsamında yeni istihdam alanları oluşturmak için İŞKUR tüm imkânlarını ortaya koyarken, İl Müdürlüğümüz de bu yöndeki gayretlerini arttırarak sürdürmektedir.

İLLERİN İHTİYACI HAFIZASINDA

Kurumun mesleki eğitime bakışı hakkında bilgi verir misiniz? İŞKUR tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitim Kursları”nı anlatır mısınız?

Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve bu mesleklerde kurs/program düzenlemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır. Kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri/hizmet merkezlerinde görev yapan 4 bine yakın iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş ve meslek danışmanlarının bu hizmeti ile işsizler kendilerine en uygun kurs/programa katılma imkânına sahip olmaktadır.

İSTİHDAM KÖPRÜSÜ

Bu kursları tamamlayan kursiyerlerin istihdam garantisi var mı? Mezunlar en çok nerelerde çalışmaya başlıyor?

Mesleki eğitim kursları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. Kurslar işverenlerden veya işgücü piyasasından gelen taleplere bağlı olarak açılmaktadır.    Kurslara katılanlara, öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilmektedir. Eğitim alan işsizler, eğitim aldıkları meslek ve açık iş durumuna göre özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedirler. Mesleki eğitim kursları istihdam garantili ve istihdam garantisiz olarak düzenlenmektedir. İstihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda kursiyerlerin en az yüzde 50’si, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar istihdam edilir. Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedir.

ÖNERİLEN MESLEKLERE ONAY

Mesleki eğitimin geliştirilmesi ya da gençlere istihdam sağlanması noktasında sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiğiniz iş birlikleri/projeler var mı?

İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) uygulanmaktadır. Kurumumuz ile TOBB arasında imzalanan MEGİP Protokolü çerçevesinde oluşturulan Ankara İl Çalışma Grubu ilk toplantısını 10 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Alt Çalışma Grubu tarafından önerilen meslekler onaylanmıştır. Onaylanan meslekler doğrultusunda MEGİP kapsamında ATO iş birliği ile Oda Destek Elemanı, Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon, Taşıma Hizmeti ve Hastane Hizmetlisi mesleklerinde 19 kurs düzenlenmiş olup toplam 1.572 kişi programdan yararlanmıştır. Polatlı Ticaret Odası iş birliğinde Satış Görevlisi ve CNC Tornacı mesleklerinde kurslar düzenlenmiştir. Polatlı Ticaret Odası ile Satış Görevlisi mesleğinde ve Ankara Sanayi Odası iş birliği ile 28 meslek grubunda kurslar düzenlenmesi planlanmaktadır.

HOCALAR KİLİT ROLDE

Türkiye’deki mesleki eğitimi daha nitelikli hale getirmek için neler yapılabilir?

Eğitim sistemleri ile göz dolduran ülkeler iyi öğrenci yetiştirmenin birinci şartının yüksek kalitede öğretmenler olmadan gerçekleşemeyeceğini bilir. Öyle ise mesleki eğitimde başarının birinci şartı donanımlı öğretmenleri yetiştirmektir. Dünya genelinde profesyonel yöneticilikle ilgili ne biliniyorsa eğitim dünyasının yöneticilerinin de bundan faydalanması sağlanmalıdır. Yani mesleki eğitim yöneticilerinin donanımlı kişilerden seçilmesi gerekmektedir. Bir ülkede sağlıklı büyümenin yolu, düşük işsizlik ve eşitsizlik sorunu ile güçlü,  rekabetçi bir ekonomiden geçiyor. Bunların sorunsuz sürdürülmesinde anahtar rol, mesleki ve teknik eğitim programlarında gizlidir. Eğitim sistemlerinin yeterince gelişmediği ülkelerde mesleki ve teknik eğitim, genellikle başka hiçbir seçeneği kalmayan öğrencilerin sığındığı liman haline geliyor. Gelişmiş ülkelerde bu eğitim programları, öğrencilere gelecekte iyi bir kariyer imkânı sunabilecek çok önemli bir alan olarak işlev görüyor. Bu alandan mezun öğrenciler, modern teknik becerileri güncel ekipmanlarla alıyor, böylece sektöre atıldıklarında sorun yaşamıyor. Kısaca mesleki ve teknik alanlardaki müfredatların endüstri ile uyumlu bir yapıya getirilmesi gerekiyor. Mesleki eğitimde öğrencilerin performanslarını, öğretmenlerin ise profesyonel pratiklerinin sürekli gelişimini destekleyecek okullar tasarlanmalıdır. Organizasyonlarla bir bütün olarak okullarda sürekli gelişim sağlanabilmelidir. Bu konuda bir kültür oluşturulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya koyduğu “Sektör Odaklı Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli” umarım ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasında hedefine ulaşır.

Anahtar Kelimeler:
İŞKURÜzeyir Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Temel 2019-10-23 15:38:55

Projeleri ve hayata geçirmesi ile İşkur'un önde gelen liderlerinden biri olan Üzeyir Bey Kardeşimi kutluyorum. Yolu açık olsun.