banner110

DESTEKLERE TEK ÇATI

Özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek ve bu yolla sanayide ileri teknoloji kullanımını sağlamak ve ülkenin rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge faaliyetleri birçok devlet kurumu tarafından destekleniyor. Ar-Ge merkezlerine sağlanan desteklerin bundan sonra “Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu” tarafından verilmesi gündemde.

DESTEKLERE TEK ÇATI

Özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek ve bu yolla sanayide ileri teknoloji kullanımını sağlamak ve ülkenin rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge faaliyetleri birçok devlet kurumu tarafından destekleniyor. Ar-Ge merkezlerine sağlanan desteklerin bundan sonra “Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu” tarafından verilmesi gündemde.

28 Şubat 2017 Salı 07:49
DESTEKLERE TEK ÇATIFON KURULACAK
Yüksek teknolojili ürün geliştirmek için birçok kamu kuruluşu tarafından verilen destek ve hibelerden yararlanan Ar-Ge merkezleri, artık sadece “Ar-Ge ve Teknoloji Fonu”ndan destek alacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, artan Ar-Ge harcamaları, patent sayısı ve Ar-Ge personelindeki artışa karşılık, Türkiye’nin ihracat ve imalat sanayi karnesinde yüksek teknolojili ürün miktarının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle harekete geçti. Ar-Ge merkezlerine hali hazırda TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Halk Bankası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlar çeşitli destek ve hibeler sağlıyor. Ar-Ge merkezlerine ayrıca değişik kanunlar çerçevesinde vergi ve sigorta primi teşviki de veriliyor.

DEV BÜTÇE
Desteklerdeki bu dağınık yapıya son vermek isteyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge merkezlerine verilen destekleri tek elde toplamak için çalışma başlattı. Buna göre, Başbakan Başkanlığında “Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu” kurularak, Ar-Ge ve Teknoloji Fonu üzerinden Ar-Ge merkezleri desteklenecek. Ar-Ge ve teknoloji için 12,5 milyar liralık fon oluşturulacak. Her sektör desteklerden faydalanamayacak. Kurul, biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim gibi belli alanlara odaklanacak.

İLGİLİ BAKANLAR KATILACAK
Kamunun verdiği Ar-Ge destekleri, Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu tarafından dağıtılacak. Kurulun diğer Başbakandan sonraki diğer doğal üyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olacak. Toplantılara ise destek verilecek konu hangi bakanlıkla ilgiliyse o bakan katılacak. Halen faaliyette olan ve 21 üyeli Bilim Teknoloji ve Yüksek Kurulu ise kaldırılacak.

TÜBİTAK TEYDEB
Şu an yürürlükte olan düzenlemelere göre, Ar-Ge merkezlerine ön önemli desteği TÜBİTAK veriyor. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından sağlanan birçok destek bulunuyor. TEYDEB’in Ar-Ge merkezlerine yönelik, “1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”, “1503-Proje Pazarları Destekleme Programı”, “1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı”, “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”, “1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”, “1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”, “1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” ve “1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” bulunuyor. 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında, ulusal veya uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge laboratuvarlarının belirli giderleri, geri ödemesiz olarak destekleniyor. 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı kapsamında ise Türk Patent Enstitüsü, Dünya Fikri Haklar Örgütü, Avrupa Patent Ofisi, Japonya Patent Ofisi ve Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’ne yapılacak olan patent başvurularına destek sağlanıyor.

TÜBİTAK ARDEB
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), yürüttüğü 8 program ile üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini destekliyor. “ARDEB 1000 Üniversitelerin Ar-Ge Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı”, “ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”, “ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı”, “ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”, “ARDEB 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı”, “ARDEB 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı”, “ARDEB 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı” ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe şeklinde destek sunuluyor.

YATIRIMA TEŞVİK
Ar-Ge projesini tamamlamış işletmeler, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvikinden faydalanabiliyor. Ekonomi Bakanlığı, koşulları sağlayan işletmelere gerçekleştirecekleri yatırımları için 5. bölge destekleri sunuyor. Buna göre Ar-Ge merkezleri KDV istisnası, gümrük vergisi istisnası, vergi indirimi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi desteği alabiliyor. Yatırım teşvik belgesi başvurusu yapacak firmaların en az 500 bin liralık sabit yatırım gerçekleştirmeleri gerekiyor. Sabit yatırımlar arazi, arsa giderleri, bina, inşaat giderleri, ithal ve yerli makine giderleri, etüt, proje gibi unsurlardan oluşuyor.

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Teknogirişim Sermayesi”, “Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)”, “Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Teşvikler” ve “Rekabet Öncesi İşbirliği Teşvikleri” Ar-Ge merkezlerinin elini rahatlatıyor. Teknogirişim Sermayesi kapsamında, 12 ay süresince desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine en fazla destek miktarı 100 bin lira hibe olarak veriliyor. SAN-TEZ’de üniversite-sanayi iş birliği ile yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeler destekleniyor. SAN-TEZ kapsamında mikro işletmelere yüzde 85, küçük ölçekli işletmelere yüzde 80, orta ölçekli işletmelere yüzde 75, büyük ölçekli işletmelere ise yüzde 65 oranında hibe desteği veriliyor.

KALKINMA BAKANLIĞI
Kalkınma Bakanlığı, “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” kapsamında yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve yeterlik verdiği araştırma altyapılarını destekliyor. Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik verilen araştırma altyapıları, kamu tüzel kişiliği kazanıyor. Araştırma altyapıları, Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcıların kullanımına açık olacak ve kesintisiz hizmet veriyor. Araştırma Altyapılarının işletilmesi özel sektör ile bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara devredilebiliyor. Kalkınma Bakanlığı, destekleyeceği araştırma altyapılarını çağrı usulüyle değil yeterlik almaya hak kazanma kriterine göre belirliyor.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla programlar yürütüyor. Yürütülen destek programına özel hukuk tüzel kişileri, kamu tüzel kişileri ve firmalar başvurabiliyor. En fazla 36 ay boyunca desteklenen projelerde bütçe üst sınırı bulunmazken, destek oranı yüzde 75’e kadar çıkabiliyor. Destek kapsamında alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri, proje yöneticisi ve projede görev alan personele ödenen ücretler, projede kullanılan malzeme giderleri, laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler ile danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderlerine hibe desteği sağlanıyor.


Ar-Ge merkezlerine sağlanan bazı destekler şöyle:


Adı: TEYDEB-1505 TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı
Kimler başvurabilir: KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları
Destek miktarı: 1 milyon TL
Destek türü: Hibe

 
Adı: TEYDEB-1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Kimler başvurabilir: KOBİ’ler
Destek miktarı: En fazla 500 bin TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye yüzde 75’i
Destek türü: Hibe

 

Adı: TEYDEB-1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Kimler başvurabilir: TTO’lar
Destek miktarı: İlk 5 yıl temel destek oranı yüzde 80 olacak şekilde, yıllık 1 milyon TL
Destek türü: Hibe

 

Adı: TÜBİTAK 1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
Kimler başvurabilir: Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşlar
Destek miktarı: 10 milyon TL
Destek türü: Hibe

 

Adı: Teknogirişim Sermayesi
Kimler başvurabilir: Mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da en çok 5 yıl önce mezun olmuş girişimciler
Destek miktarı: 100 bin TL
Destek türü: Hibe

 


Adı: SAN-TEZ
Kimler başvurabilir: Tüm firmalar
Destek miktarı: Bakanlık katkısı maksimum yüzde 85

Destek türü: Hibe

 

Adı: ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Kimler başvurabilir: Üniversiteler
Destek miktarı: 360 bin TL

Destek  türü: Hibe


Adı: ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler başvurabilir: Üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları
Destek miktarı: 2,5 milyon TL
Destek türü: Hibe


Son Güncelleme: 28.02.2017 10:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.