banner110
 

Resmi plakanın ne olduğunu anlamak için öncelikle kaç çeşit plaka bulunduğunu açıklamaya çalışalım.
18/07/1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, iki tür plaka bulunmaktadır: Tescil plakaları ve özel tahsisli plakalar.

Özel tahsisli plakalar, yönetmeliğin 58. maddesinde belirtilen kişilere verilen plakalardır. Tescil plakaları ise, nitelikleri ve ölçüleri yönetmeliğin 53. maddesinde belirtilen ve il kod numarasından sonra ikili harf üçlü rakam, tekli harf dörtlü rakam ve üçlü harf ikili rakam ile ikili harf dörtlü rakam, tekli harf beşli rakam ve üçlü harf üçlü rakamdan oluşan plakalardır. Tescil plakalarının renkleri;
a) Resmi araçlara takılacak plakalarda, zemin siyah, harf ve rakamlar beyaz,
b)Resmi olmayan araçlara takılacak plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah,
c) Emniyet araçlarına takılacak plakalarda, zemin mavi harf ve rakamlar beyaz,     
d)  Büyükelçiliklerde görevli ve diplomatik muafiyeti olan kişilere ait araçlara takılacak plakalarda zemin beyaz, harf ve rakamlar yeşil; başkonsolosluklarda görevli kişilere ait araçlara takılacak plakalarda zemin yeşil, harf ve rakamlar beyaz,
e)  Asıl ikametgahları yabancı memlekette olan ve Türkiye’ye geçici bir süre için gelen yabancı kişiler ile yabancı şirketlerin ülkemizde bulundukları sürece araçlarına verilen plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah,
f) Geçici plakalarda zemin sarı, harf ve rakamlar siyah,
g) Geçici gümrük plakalarında zemin yeşil, harf ve rakamlar kırmızıdan oluşur.(Yönetmelik m.56)

Yönetmeliğin 56/a maddesinde ifade edilen “resmi araç” deyiminden, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki taşıtları anlamak gerekir. 

237 sayılı Taşıt Kanunu’nun “Kanunun şümulü” başlıklı 1. maddesinde, kanun kapsamında bulunan taşıtlar belirlenmiştir. Buna göre, 

a-  Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tarafından kullanılacak taşıtlar, 
b-  İktisadi devlet teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller tarafından kullanılacak taşıtlar,
c- Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler tarafından kullanılacak taşıtlar, 
d- Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar, 
Taşıt Kanunu hükümlerine tabidir. Dolayısıyla bu taşıtlar, resmi araç statüsünde bulunmaktadır. Bu taşıtlardan emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler  (Taşıt Kanunu’nun 1 sayılı cetvelinde belirtilenler) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tahsis edilen taşıtlar hariç, bütün taşıtların yan taraflarına “Resmi hizmete mahsustur” ibaresi yazılır. Plaka renkleri, yönetmeliğin 56/a maddesine göre zemini siyah, harf ve rakamları beyazdır. 

Plaka çeşit ve niteliklerini belirttikten sonra, OSB’ler adına kayıtlı bulunan taşıtlarda resmi plaka kullanım durumunu, Taşıt Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri karşısında, inceleyelim.

Bilindiği üzere 4562 sayılı Kanunla, OSB’lerin kuruluş, yapım ve işletilmesi esasları düzenlemektedir. Kanunda OSB’lerin tanımı yapılmış (m.3/b); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişisi olarak niteliği belirlenmiştir. 

Buna göre, OSB’ler 4562 sayılı Kanun gereği kurulduğundan, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 1/b maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmelidir. Mezkur madde hükmü doğrultusunda, özel kanunla kurulan her çeşit teşekküller tarafından kullanılacak taşıtlar, Taşıt Kanunu kapsamında olup, taşıtları da resmi araç statüsünde bulunmaktadır.

Bu nedenle OSB araçlarına zemini siyah, harf ve rakamları da beyaz olarak düzenlenen resmi plaka verilmesi mümkündür. Nitekim konu hakkında alınan 24/11/2000 tarihli Maliye Bakanlığı (Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü) görüşü ile 28/10/2015 tarihli İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) görüşünde OSB araçlarına resmi plaka verilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.
OSB’lerin 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve araçlarında resmi plaka kullanabilmeleri, beraberinde birtakım sorumlulukları da getirmektedir. Nitekim Taşıt Kanunu’nun “Cezalar” başlıklı 16. maddesinde aynen;

“Bu Kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı hâlde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu hâlde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir. Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz.” Hükmü yer almaktadır.

Buna göre OSB’lerin, resmi plakalı taşıtlarını kullanırken yukarıdaki madde hükmünü göz önünde bulundurmaları ve bu taşıtları 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uygun şekilde kullanmaları gerekmektedir.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.