Hakan AKGÜL
Hakan AKGÜL
Yazarın Makaleleri
YALIN ŞİRKET DEĞERLENDİRMESİ (LEAN COMPANY ASSESSMENT)
Şirketler uzunca bir süredir üretim fonksiyonunda çeşitli iyileştirme projelerine devam etmektedirler. İşçi verimliliğini, makine etkinliğini arttırmaya dönük bu çalışmalar üretim çalışanlarının gelişimine ön ayak olmakta, süreçler...
GÜNLÜK İŞ YÖNETİMİ DOĞRU UYGULANIRSA BÖLÜMLERİN PERFORMANSI ARTACAKTIR
Daha önce yayımladığımız 'Farklı Hiyerarşik Kademeler İçin Birbirini Tamamlayan Yönetim Tarzları” makalesinde günlük iş yönetimi konusuna biraz değinmiş ancak konuyla ilgili daha detaylı bir yazı kaleme alacağımızı dile getirmiştik....
FARKLI HİYERARŞİK KADEMELER İÇİN BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN YÖNETİM TARZLARI
Yönetim kademelerine yükselen çalışanların ya da halihazırda yönetim kademesinde olup bir üst pozisyona terfi edenlerin, bu yeni pozisyondaki yönetim tarzında bir bocalama dönemi yaşadıklarını gözlemlemiş hatta kendimiz de yaşamışızdır....
SATIŞ VE PAZARLAMA İÇİN YALIN UYGULAMA MODELİ - 6
Müşteride karar vericiler ve kriterler adımında müşterinin aslında bir şirket değil o şirketteki yönetici ve çalışanlar olduğu, şirketin ihtiyaçları olduğu gibi çalışanların da duygusal ve sosyal ihtiyaçları olduğunu anlatırız....
SATIŞ VE PAZARLAMA İÇİN YALIN UYGULAMA MODELİ - 5
Süreç Yalın Düşüncenin önde gelen düşünür ve uygulayıcılarından Shigeo Shingo, bir şirketin 'formda” olması için sırasıyla her şeyi 'daha kolay, daha hızlı, daha iyi (kaliteli) ve nihayetinde daha ucuz” yapması gerektiğini...
SATIŞ VE PAZARLAMA İÇİN YALIN UYGULAMA MODELİ – 4
Sistem 'Kendi içinde takım çalışması ve diğer bölümlerle iş birliği yapmak (değer akışları)” şirket ve bölüm içinde takım olmayı gerektirdiği için oldukça zorlanılan bir başlıktır. Takım olmak için önce doğru organizasyon...
SATIŞ VE PAZARLAMA İÇİN YALIN UYGULAMA MODELİ – 3
Sistem Önceki iki makalede satış uygulamalarında mevcut durumu, yalın uygulama modelinin katkılarını ve modelimizin ilk unsuru olan amacı ele almıştık. Satışta Yalın Uygulama Modeli'nin ikinci unsurunu sistem olarak tanımlıyoruz. Satış...
SATIŞ VE PAZARLAMA İÇİN YALIN UYGULAMA MODELİ - 2
Amaç Bir önceki makalede satış uygulamalarında mevcut durumu tanımlamış ve yalın uygulama modelinin katkılarından bahsetmeye başlamıştık. Bu ikinci makalede modelimizin ilk unsuru olan 'amaç” alt başlığını ele alacağız. Şirkette...
SATIŞ VE PAZARLAMA İÇİN YALIN UYGULAMA MODELİ - 1
Mevcut Durum ve Model Satış müşteri, strateji ve büyüme kavramlarıyla doğrudan ilgili şirket fonksiyonudur ve şirkete katkısı bilinen ve varsayılanın çok ötesinde olabilir; çoğu zaman satış bölümü de bunun farkında değildir. Şirketlerde...
B2B MÜŞTERİ SEGMENTASYONUNU ANLAMAK VE ŞİRKETE KATKISI
Şirket kaynakları kısıtlıdır: insan, mali, alt yapı, bilgi ve knowhow gibi… Şirketlerin kuruluşundan itibaren zaman içinde şekillenmiş olan belli yetkinlikleri vardır; burada kastımız daha çok insan kaynağının sahibi olduğu 'bilgi...
MÜŞTERİNİN İHTİYACINI TAM OLARAK ANLAMAK VE DEĞER SUNUMU - 2
TANI Modeli Geçen sayıda makalenin ilk bölümünü sizlere sunduk. Müşterimizle mutabakat halinde israfları nasıl azaltacağımızı, sunduğumuz ürün ve hizmette iyileştirme fırsatlarını aktarmaya başlamıştık. Amacımız müşteri kazanmak...
MÜŞTERİNİN İHTİYACINI TAM OLARAK ANLAMAK VE DEĞER SUNUMU - 1 (TANI MODELİ)
Yalın düşüncenin odağı müşteri, hedefi ise israfı bulup yok ederek firma kaynaklarını açığa çıkarmaksa (kârlılığı arttırmak), o halde firmaların asli işi ürün ve hizmetlerini müşterinin bugün var olan gerçek ihtiyaçları ile...
KANO MODELİ: MÜŞTERİYİ KENDİNDEN İYİ TANIMAK - 2
(Ürün ve hizmette, 'olması gereken” ile 'farklılaştıran” özellikleri ayrıştırmak) Geçen yazımızda KANO Modelinin tanıtımını ve kategorilerini yazmıştık. Bu yazımızda modelim şirkete katkılarını anlatacağız. Segmentasyon...
KANO MODELİ: MÜŞTERİYİ KENDİNDEN İYİ TANIMAK (1)
Dr. Noriaki Kano tarafından geliştirilen model, müşteri tatminini anlamak ve ürün/hizmet özellikleriyle bağını kurmak amacını güder. Ülkemizde henüz yeterince ilgi görmemiştir. Bizim tespitlerimize göre, 'müşterisi için değeri tanımlamak,...
ÇALIŞANIN YAPTIĞI İŞ VE BEYAZ YAKALI VERİMLİLİĞİ
Frederick Taylor 1880'li yıllarda üretim işlerinde verimliliği arttırmayı hedefleyen çalışmalar yaptı. 1930'lu yıllarda Henry Ford seri üretim sistemini olgunlaştırdı. 1950'lerde Edwards Deming ve Shewhart üretimde kaliteyi...
YENİ HİZMET VE ÜRÜN GELİŞTİRME (SATIŞ VE PAZARLAMA GÖZÜYLE YALIN UYGULAMALAR)
Şirketler bulundukları sektöre göre ürün, hizmet, yazılım üretir ve müşteriye sunarlar. Bu üretim; bir müşteri talebinin, pazara bir yenilik sunma düşüncesinin ya da rakibi takip etme gayretinin sonucu olabilir. Hizmet ve ürün geliştirme...
ŞİRKETLERİ BAŞARIYA GÖTÜREN “YALIN İLETİŞİM” VE “İLİŞKİ YÖNETİMİ”
Hayatta pek çok konuda bir metoda ihtiyacımız oluyor. Doğru metodu olanlar geleceği daha iyi planlıyorlar, değişim ve gelişim sürecini sürekli aktif tutabiliyorlar. Bazı konularda kendi metodumuzu geliştiriyoruz bazen bir metodu alıp uyguluyoruz....
YENİ HİZMET VE ÜRÜN GELİŞTİRME (SATIŞ VE PAZARLAMA GÖZÜYLE YALIN UYGULAMALAR)
Şirketler bulundukları sektöre göre ürün, hizmet, yazılım üretir ve müşteriye sunar. Bu üretim; bir müşteri talebinin, pazara bir yenilik sunma düşüncesinin ya da rakibi takip etme gayretinin sonucu olabilir. Hizmet ve Ürün Geliştirmek...
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME – KAİZEN
Yalın şirkette herkes problem çözme tekniklerini kullanarak kendi süreçlerinde operasyonel iyileştirmeler yapmalıdır. Satış Pazarlama takımları da kendi süreçlerini iyileştirmeli, problemlerini çözmeli ve 5S uygulamalıdırlar. Kendi iyileştirmeleri...
HEDEF MALİYET (TARGET COSTİNG)
Hedef maliyetin amacı, şirketin yalın dönüşüm çabalarını müşteri için değere göre yönlendirmektir. Bunu sağlamak, 'ürün değer akışları ve süreçlerle müşteri için değerin yaratılması” kavramını uygulamayı gerektirir....
SATIŞI DEĞER AKIŞLARI İLE BÜTÜNLEŞTİRMEK
Değerli okuyucularım; bu hafta kaleme almış olduğum yazımda satış pazarlamanın şirketlerin devamlılığında oynadığı rolü, işbirliği faktörünü, değer akışını ve finansal planlama süreçlerini ön plana çıkaracağım: Satış Pazarlama...
ŞİRKETLERDE ALTIN FORMÜL; TAKIM ÇALIŞMASI
Bu haftaki yazımda, siz okuyucularıma takım çalışması, satış süreçleri ve performans ölçümüyle ilgili bilgi vereceğim. Pek çok firma satış ekiplerini bireysel ücret ve primlerle motive eder. Bu durum satıcıyı yüksek prim almak için...
DEĞER ODAKLI FİYAT HESAPLAMA
Bu haftaki yazımda değer odaklı fiyat hesaplamanın avantajlarının ve talep yönetiminin üzerinde duracağım: Bir kere müşteri için değeri belirledikten ve ürün/hizmetimizle bunu sağladıktan sonra fiyatı artık hesaplayabiliriz. Örneğin;...
HAYAT BOYU MÜŞTERİ
Satış pazarlama bir süreçtir. Hedeflenmiş faaliyetler ve bunların gelişimini ölçen sistemleri içermesi gerekir. Sürecin ana hedefi; satılan ürünün yarattığı faydanın ötesinde, müşterinin en mükemmel 'satın alma ve sahiplik”...