Hakan AKGÜL
Hakan AKGÜL
Yazarın Makaleleri
Bir cafe/pastane zincirinde yalın uygulamalar
Şirket bir fabrika ve pek çok satış mağazasından (dükkan) oluşuyor, 'çay, kahve, ekmek ve türleri, pasta ve türleri, sandöviçler vb” satıyor ve aynı zamanda dükkanlarda iç mekanda masalarda müşterilerini ağırlıyor.  Büyümeyle...
Yalın dijital dönüşüm
Hemen her gün yayın organlarında 'Endüstri 4.0, Dijital Fabrika, Yapay Zekâ, Blockchain, IoT, Big Data, Web 2.0 vb” konularında makaleler okuyor, haber dinliyoruz. Bu başlıkların hepsi insanların ve iş dünyasının gündeminde ve geleceğinde...
Satış sonrası (servis) hizmetlere yalın bakış
Müşteri beklentileri artıp bayi standartları yükseliyor, ürün marka ve modelleri artıyor, sürekli yeni ürünler geliştirilip pazara sunuluyor, ürün ömürleri kısalıyor, yeni teknolojiler çoğalıyor, rekabet yönetmelikleri ve müşteri haklarını...
Bayide destek fonksiyonların yönetimi
Tüm işlerimizi sürekli iyileştirmek için, 'Yalın Düşünce”nin metot ve tekniklerini tüm çalışma alanımıza uygularsak, rekabet ortamında kalite, maliyet ve tam zamanında teslimat ile rekabet gücümüzü artırırız. Finans.. Yalın...
Satış sonrasında (servis) yalın uygulamalar
Her birimiz yılda en az birkaç kez otomotiv, beyaz eşya, küçük ev aletleri ya da diğer bilgisayar temelli makine ve ekipmanlarımızla çeşitli markaların satış sonrası hizmetlerine muhatabız. Gözümüze çarpan verimsizlikler karşısında...
Bayi (ve servis) yönetiminde süreçler ve israf
Yalın uygulamaların farkı, 'değişim” talep edenlere hazır bir reçete vermek yerine, çalışanlarla birlikte öğrenmek, 'o bayiye özel” doğru reçeteyi hazırlamak, birlikte uygulamak, iyileştirmek ve sonuçları görmek ve ardından...
Ana firma ve bayi (servis) ilişkilerine yalın bakış
Önceki yazılarımızdan birinde, 'verimli ve etkin bayi yönetimi”ne değinmiş ve bir bayinin gelişimi, işini büyütmesi ve masraflarını iyileştirmesi için dikkat etmesi gereken başlıkları sıralamış ve bugünkü rekabet ortamında 'ana...
Satış ve pazarlama bölümlerine yalın bakış
Bir önceki makalede, satış, pazarlamada yalın uygulamaları başlatabilmek ve arkasını getirebilmek konusundaki olası engellerden bahsetmiştik. Satış, Pazarlama çalışanı için 'kişilik özellikleri ve yetenek, yetkinlik, tecrübe”nin...
Hangi şirketlerin etkin satış, pazarlama bölümlerine ihtiyac var? Stratejik kararlar ve dönüşüm
Şirket yönetimleri ve hatta satış, pazarlama yöneticileri bile bölümlerin kıymetinin ve potansiyelinin, şirkete katabileceği değerin farkında olmayabilir.  Şirketler kurulduktan sonra bazen zaman içinde sırasıyla şu aşamalardan geçiyor...
Strateji çalışması ve stratejik plan yapanlara uygulama önerileri
Son dönemde strateji çalışması yaptığımız firmalarda, ki hemen hepsi en az üç beş senedir uygulama içinde olduklarını dile getiriyor, kavram, yayılım, plan ve sonuç almada iyileştirilmesi gereken noktaları birlikte tespit ediyoruz. Kendi...
Eksik ve aceleci şirket dönüşüm projeleriyle ilgili tespitler
Geçen hafta, üretip satan ve binlerce kişiyi çalıştıran bir şirketin YK üyesi ile konuşurken, teklif aldıkları bir danışmanlık projesinden bahsetti ve içeriğini gözden geçirmemi istedi. Söz uçar yazı kalır dedim ve kendisine aşağıdaki...
İnovatif olmak, yeni fikir üretmek, müşterinin sesini stratejiye çevirebilmek Yeni “ürün/hizmet/süreç, iş modeli”oluşturmak
Değer akış haritasıyla “işi” kolaylaştırmak
Görmeyi öğrenmek ve işi daha 'kolay, hızlı, iyi ve az kaynakla” yapmak Önceki makalelerde, değer akışı haritalamanın (DAH) farkını ve katkısını aktarmıştık. Bu stratejik ve bilimsel araç ile iş sonuçlarınızı radikal şekilde...
Değer akışı haritalamanın (DAH) farkı
Biz yeni tanıştığımız şirketlerde Değer Akışı Haritalama (DAH) bahsini açtığımızda, bazı şirketler, 'Evet, biz de bunları uyguluyoruz” diyorlar. Şimdi size aşağıda iki şekil göstereceğim; bunlardan soldaki 'iş akış...
İş akışını iyileştirmek için değer akışı haritalama
Stratejik, bölümler arası yönetim aracı Şirkette iş akışını iyileştirmek aslında operasyonu iyileştirmektir; ilk seferde doğru yapmak, işi kolaylaştırmak, teslimat hızını arttırmak, kapasiteyi yatırım yapmadan arttırmak, stokları...
EKONOMİK DALGALANMAYLA MÜCADELE EDEN ŞİRKETE TAVSİYELER
Türkiye kritik bir dönemden geçiyor ve şirketler bundan etkileniyor. 1994 yılı ve ardından Anayasa fırlatma krizlerinde şirket yönetiminde olduğum dönemleri hatırladım. Hafta sonu bir müşterim, 'Bu dönemde, şirkette nasıl bir acil...
İŞ AKIŞINI VE İŞİ İYİLEŞTİRMEK
Operasyonel iyileştirmenin kısa tanımı; işi 'ilk seferde, tam zamanında, her seferinde doğru ve zamanla daha kısa sürede yapmak” olabilir. Buna motivasyon ve iş güenliğini ekleyebiliriz.  Şirket içinde operasyonlar pek çok değer...
HEDEF, STRATEJİ, PLAN VE YAYILIMI ÜZERİNE
Az sayıda şirket duydum ve gördüm; Bilimsel bir gelecek öngörüsü ortaya koyan, Rakamsal hedeflerin dışında bilinçli, stratejiyle ilişkili ve bilimsel 'çalışan gelişimi” hedefleri belirleyen, Gerçek bir stratejiye sahip, Kaynaklarıyla...
VERİMLİ VE ETKİN BAYİ (SERVİS, MAĞAZA, ŞUBE) YÖNETİMİ VERİMLİ VE ETKİN OLMAK İÇİN MÜCADELE
Bugünkü rekabet ortamında 'ana firma-bayi” ilişkisinin aslında bir iş ortaklığı olduğunu, karşılıklı güvene dayalı kuvvetli bir bağa ihtiyaç duyulduğunu anlamak ve kabullenmek gerekir. Bu ilişki ve iletişim seviyesine ulaşmak...
YALIN SATIŞ: BİLİMSEL SATIŞA DÖNÜŞÜM
Satış ve pazarlama fonksiyonlarından beklentiler artmaktadır: Müşteri için mükemmel hizmet üretsin, daha karlı olsun, Mevcut müşteriyi elde tutsun, daha çok sipariş alsın, yeni müşteri kazansın, Satış ve pazarlama arasında tam bir uyum...
DEĞİŞTİRMEK İSTİYORSANIZ TASARIM DÜŞÜNCESİNİ ÖĞRENİN
Tasarım kavramını yalnızca ürün ve hizmet kapsamıyla değil, hayatımızın insan odaklı her alanında düşünmek gerekir: Süreçler, satış kampanyası, stratejik plan, bir excel tablosu - bir PPT sunum - sunum içinde bir slayt hazırlamak, ev-ofis-masa...
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASINA İTİRAZ EDEN “BAŞARILI” SATICI
O gün şirkette, satış bölümünün işlerini tanımlama ve problemleri anlama çabasındaydık. Şirkette mevcut olan satış ekibiyle de biraraya gelip yalın uygulamaları anlattık. Süreç odaklı iyileştirme, bilimsel metot ve görsel yönetim...
GÖRSEL YÖNETİM (GÖRSEL PANOLAR) İLE İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
Yazıyı okuyanlar aman bizi teknoloji ve yazılım karşıtı sanmasınlar diye, böyle bir paragraf ile giriş yapmayı tercih ettim. Zira görsel yönetim, sanayi firmalarının küçük bir kısmı hariç hizmet sektörü de dahil olmak üzere pek bilinmiyor....
BİR GRUP ŞİRKET SAHİBİYLE, YALIN UYGULAMALAR’IN “İNSANA SAYGI” İLKESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Bir davet üzerine, iş adamlarının sektörel periyodik toplantılarından birine katıldım. Dernek çalışmalarıyla ilgili kısa bilgilendirmeler yapıldıktan sonra söz, odağı insan olan Yalın Yönetim ve Uygulamalar'a geldi. Kısa bir sunumun...