Dr. Halit SUİÇMEZ
Dr. Halit SUİÇMEZ
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU’NDA BÜYÜME TARTIŞILDI
18 Eylül 2014 günü, Türkiye Ekonomi Kurumunda büyüme, sanayileşme, istihdam, verimlilik gibi reel ekonominin tüm boyutları tarihsel ve güncel verilerle konuşuldu, tartışıldı ve güvenilir öneriler geliştirildi. Atatürk ve arkadaşlarının...
TEMEL MAKRO EKONOMİK SORUNLARIMIZ
Ülkemizde siyasal gündem oldukça yoğundur. Yakın bir gelecekte bu gündem yerini ekonomik konulara bırakacaktır. Temel ekonomik sorunlar öne geçmeye başlayacaktır. Türkiye'nin bugün en temel makro ekonomik sorunlarına biraz yukarıdan bir...
KALKINMADA İNOVASYON(YENİLİK) ÇOK ÖNEMLİDİR..
İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Herhangi bir konuya ve soruna yaklaşımda yenilik olabileceği gibi, mal ve hizmet üretiminde ve üründe de yenilikler olabilir. İnovasyon süreci, bilginin ekonomik...
UZUN SÜRELİ BÜYÜME İSTİYORUZ
Değerli dostlar; Gelişmede, kalkınmada eleştirel düşünme ve sorgulama esastır. Biz de, çalışmalarımızda, yazı ve konuşmalarımızda bu ilkeyi uygularız. Önce, son 10-12 yıllık büyüme öykümüz üzerine bazı saptamalarda bulunalım,...
ORTA GELİR TUZAĞINI NASIL AŞARIZ?
Büyümenin kolay olan ilk aşamalarından sonra, üretkenlik kazanımlarına dayalı olan aşamasına geçmek demektir. Üretkenliğin arttırılması ise; beşeri sermaye, eğitim, Ar- Ge yatırımları ve kurumsal reformlarla mümkündür. Ülkelerin,...
ÇÖZÜM; VERİMLİ TÜRKİYE OLMALIYIZ…
Yıllardır Türkiye üzerine çok söz söylendi, çok yazıldı, çizildi… Bağımsız Türkiye için yola çıkanlar, çarpışanlar oldu. Binlerce genç insan ülkesi için mücadele ettiğini, çalıştığını dile getirdi. Ölenler, hapis yatanlar...
BÜYÜMEYİ NASIL SÜRDÜRECEĞİZ?
Sevgili arkadaşlar, dostlar; Bu yazıları sizlere yazılmış bir mektup olarak da okuyabilirsiniz... Bilimin ışığında, sanatın güzelliğinde, hayatın sıcaklığında yazılmış, samimi, tartışmaya açık, heyecanlı, fikir ve düşünce sevdalısı...
BÜYÜMEYİ NASIL SÜRDÜRECEĞİZ?
Sevgili arkadaşlar, dostlar; Bu yazıları sizlere yazılmış bir mektup olarak da okuyabilirsiniz... Bilimin ışığında, sanatın güzelliğinde, hayatın sıcaklığında yazılmış, samimi, tartışmaya açık, heyecanlı, fikir ve düşünce sevdalısı...
BÜTÜNSEL KALKINMA
Sevgili dostlar; Sanayi Gazetesi'ndeki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, hep 'kalkınma ve gelişme” üzerinde durmaktayız. Elbette büyüme kavramı da çok önemlidir. Hatta büyüme olmadan kalkınma olamaz. Büyüme, kalkınmanın...
Kalkınma Üzerine Önemli Bir Kitap; TÜRKİYE’DE KALKINMA
Değerli Okurlar, Sevgili Dostlar. Uzmanlık alanım; büyüme, sanayi, teknoloji, kalkınma ve verimlilik konuları üzerine. Bu alanlarda ve yakın konularda araştırma kitapları, makaleler ve yazılar yazmakta ve yayımlamaktayım. Haftalık yazılarımda...
Firmalara Etkin Öneriler
Küresel krizin etkilerinin devam ettiği günümüzde hem ekonomileri hem de firmaları şu beş kavram yönlendirmektedir; Verimlilik, Etkinlik, Hızlılık, Esneklik, İletişim. Bunların yanına saydamlık, yönetişim, katılımcılık, toplam kalite...
Kalkınmanın Rehberi Sosyal Bilim Olmalı
Ülkemizin en önemli konusu; kalkınma sorunudur. Küreselleşme koşullarında aktif bir kalkınma, ancak kalkınma iktisadına kulak vermeyle olanaklıdır. Bu konuda elimde çok değerli bir araştırma kitabı var. ODTÜ İktisat Bölümünden Prof.Fikret...
Verimlilik Ekonomisi Olmalıyız
Niçin? Çünkü hem kalkınma teorisi hem de ülkelerin gelişme pratikleri bunu doğrulamıştır.(DPT,2005;Kanamori, 1975; Üstünel, 1995) Kaynakların tam ve etkin kullanılmasına dayanan verimlilik ekonomisi, iktisadi gelişmenin temelidir. Refah toplumu...
800 Bin Kişilik İstihdam Yaratmak..
Türkiye her yıl 800 bin kişiye iş verebilir mi? Ya da ortalama büyüme hızı yüzde 7 ve üzeri olabilir mi? Elbette mümkün, ancak bazı politika değişiklikleriyle. Bunlar nelerdir, anlatalım: Büyüme hızımız; tasarruf oranı ve teknoloji katsayısıyla...
75 Milyon Halkımızın Tümünü İlgilendiren Belge: Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı(2014-18)
2013 yılının Temmuz ayında TBMM'de Onuncu Plan kabul edildi. Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır. Planlama ile verimlilik ikiz kavramlardır. İnsanlar ancak verimli davrandıklarında hızlı ve anlamlı bir gelişme sağlarlar....
Üretken Türkiye
Bugüne kadar Türkiye için çok tanım yapıldı. Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye, Laik-Demokratik Türkiye, Halkçı, Çağdaş Türkiye… Ama hepsinin temeli ve esas ihtiyacımız olan Türkiye'yi kimse tanımlamadı… O da; Üretken Türkiye'dir....