Dr. Halit SUİÇMEZ
Dr. Halit SUİÇMEZ
Yazarın Makaleleri
KALKINMADA ÇIKIŞ YOLUMUZ: 7P
Türkiye'nin çağdaş, gelişmiş bir dünya ülkesi olması için 'verimlilik ekonomisi” şarttır. Bunun için yedi adet P ile başlayan kavram öneriyorum. Birinci P:Performans İkinci P:Potansiyel Üçüncü P:Problemler Dördüncü P:Planlama...
“VERİMLİLİK EKONOMİSİ”Nİ ÖĞRENECEĞİZ
Bugün ülkemizde bir 'verimlilik ekonomisinden” söz edemeyiz. O halde ne demek istiyoruz? Nedir verimlilik ekonomisi? Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum-WEF) ülkelerin rekabet güçlerine göre sıralandığı Küresel Rekabet Raporu'nu...
NASIL KALKINACAĞIZ? (Bilim Konuşuyor)
2015 Yılı Verimlilik Haftası kapsamında 'Kalkınma ve Verimlilik; Durum ve Gelecek” isimli bir Panel gerçekleştirildi. Sözkonusu Panel; 29 Nisan 2015 tarihinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Panelde tebliğ sunan...
KAYNAKLAR NEREDE?
Sevgili dostlar, Yaklaşan 7 Haziran seçimleri nedeniyle parti vaatleri açıklandı ve ilk soru; "Kaynak nerede?" Kaynak: Yine kaynağın kendisidir. Biz Türkiye olarak dünyada mevcut kaynaklarını çok kötü kullanan ülkelerden biriyiz. Milyonlarca...
“KALKINMA KONFERANSI”NA BEKLİYORUZ..
Dostlar; 'Ortadoğunun ve Balkanların” en büyük kalkınma konferansı yapılıyor.. Elbette bu giriş, bir latifedir. Ama her latifenin altında da bir 'gerçek” vardır, şimdi anlatacağım konferans, gerçekten de hem içerikleri, hem...
VERİMLİLİK ARTIŞI RAKİP ÜLKELERİN GERİSİNDE, ARAYI NASIL KAPATACAĞIZ?
‘OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi Görünümü 2014 Raporu' yayımlandı. Bu raporda Türkiye'nin verimlilik durumuna bakacağız. Niçin verimlilik? Çünkü bir ülkedeki çalışan verimliliği ekonomideki en temel göstergedir. Niçin öyledir?...
KALKINMADA CİDDİ SORUNLARIMIZ NELERDİR?
Hep söyleyip yazdığımız gibi, büyüme ayrı, kalkınma ayrı bir olgudur. Ekonomik büyüme milli gelirdeki yıllık artış, kalkınma ise büyümenin topluma adil ölçülerde yansımasıdır. Toplumsal gelişmeye yansımayan bir büyüme anlamsızdır....
KALKINMAMIZ İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATILIYOR..
Son günlerde 'kalkınma” hep gündemde. Bu çok sevinilecek bir durum. Şöyle bir göz atalım; Sanayi Gazetesi, 2-8 Mart 2015 tarihli başlıklardan biri; 'Ulusal Kalkınma Stratejisi” Yayımlandı. Türkiye'nin kırsal kalkınma politika...
BİR DE, ARAŞTIRMALARA KULAK VERELİM… (FAİZ; MALİYETİN SADECE YÜZDE 3’Ü)
Değerli dostlar; Para piyasalarında faiz-döviz- kur kavgaları- tartışmaları sürüp gitmekte… Faiz nedir, para piyasasındaki işlevi nedir, enflasyonla, yatırımla ilişkisi nasıldır? Bunlar, isteyen herkesin bir makro ekonomi kitabından kolayca...
“KALKINMA” ÜZERİNE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR ÇIKIYOR..
Değerli dostlar; Düşünceme göre, ülkemizin en önde gelen konusu toplumsal kalkınmadır. 'En önemli sorunumuz” demedim, çünkü 'sorun” duruma göre, kesimlere göre, değişebilir; kimi 'savunma” der, güvenlik der, işsizlik...
KALKINMA İÇİN ÜRETKEN GENÇLİK ŞARTTIR..
Yazı bir toplumsal ihtiyaçtır. Yazar, bir bakıma bu ihtiyacı gözleyen, saptayan kişidir. Yazarak topluma bir ölçüde katkı veren, gereksinimleri olumlu çizgide yönlendirmesi gereken yazarlar aydın sorumluluğunu yerine getirirler. Örneğin,...
FAİZ VE DÖVİZ GELİŞMELERİ ÜZERİNE
Son günlerde devletin üst makamları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı arasında ilginç bir tartışma süregelmektedir. Tartışmayı sonraya bırakıp, önce bankanın adının hikâyesine gelelim. Niçin 'Türkiye Cumhuriyeti”...
UZUN GELECEK, NELER GETİRECEK? (DÜNYANIN BİLİMSEL ÖNGÖRÜSÜ)
Bu seferki gelecek, gerçekten çok uzak ve uzun. 50 yıl.. Uzun gelecek, neler getirecek, ya da nereye gidecek? Zamanı böyle geniş ufuklar içinde düşlemek çok zevkli. ‘Dünyanın bilimsel bir öngörüsü yapılabilir mi?' diye düşünürken,...
TÜSİAD TOPLANTISI’NDA SANAYİLEŞME-BÜYÜME- VERİMLİLİK VURGUSU
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği yakın zamanda 45. Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı. 23 Ocak 2015 tarihli gazetelere ve ekranlara yansıyan haberlere göre, eski Başkan Haluk Dinçer reel ekonomiyle ilgili çok önemli vurgular yapmıştır:...
MAKRO VERİLER NE SÖYLER?
Makro veriler bütünü görmeye hizmet eder. Hep ağaçları görmeye çalışsak da arada bir ormanı da görmeliyiz. Ormanı görünce, ağaçların nasıl bir büyüklük içinde yer aldığını, diğer ormanlar ve ülkeler içinde bizim yerimizin ne...
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VERİMLİLİK PERFORMANSI
Verimlilik olgusu ekonomilerin en temeldeki konularının başında gelir. Çünkü akademik açıdan bakıldığında büyüme ve kalkınma iktisadının birinci konusudur. Çünkü üretim ile insan arasındaki ilişkiyi kuran tek kavramdır. İktisat tarihi...
RUSYA’DAKİ RUBLE KRİZİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
16 Aralık 2014 tarihli gazetelere yansıyan haberler çok önemliydi; 'Dolar/ruble ilk kez 73 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Rusya'nın risk primini gösteren 5 yıllık CDS'leri de 34 baz puan artışla 581 puanla 5,5 yılın...
YÜKSEK VERİMLİLİK İÇİN; KOBİ’LİĞİ AŞALIM; ÖLÇEK EKONOMİSİNDEN FAYDALANALIM..
Ülkemizde KOBİ'lerin katma değerdeki payları düşük, istihdamdaki payları ise bundan daha yüksektir. Avrupa'da ise bu oranlar sırasıyla, katma değerdeki pay ile istihdamdaki paylar birbirine yakındır. Avrupa KOBİ'leri bizden daha...
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL SORUNU: VERİMSİZLİK…
Kavramın Önemi Verimlilik kavramı hem düşünce hem de teknik olarak bir ekonominin temelidir. Düşünce olarak temeldir, çünkü ülkedeki tüm potansiyelin keşfedilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Teknik olarak da temeldir,...
“ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI” ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ..
Onuncu Kalkınma Planı ülkemizin 2014-18 döneminde yönlendirici olacak. Orta vadeli planlar, yıllık programlar, çeşitli sektör stratejileri gibi belgeler hep Onuncu Plan'a göre şekillenecek. Bu planın, üçüncü bölümünde, 25 adet öncelikli...
NASIL VERİMLİ OLABİLİRİZ?
Ankara'nın ılık bir Ekim akşamında Kuğulu Parkın sarı-turuncu-yeşil yaprakları arasında oturdum. Delikanlı bir genç yaklaştı ve 'oturabilir miyim” dedi, nezaketle. 'Buyur evlat” dedim gülümseyen bir sevecenlikle. Yer göstermem...
YOZGAT’I KALKINDIRALIM…
Geçen hafta, Ankara'nın sarı yeşil ılık sonbaharından, Yozgat'ın büyüleyici bozkır topraklarına doğru bir yolculuk yaptım. Niçin? İl çalışanlarına 'Verimlilik” konulu bir seminer vermek, 'verimlilik ekonomisi”ni...
İMALÂT SANAYİYE DİKKAT…
İmalât sanayi ülkelerde ekonomilerin can damarıdır. Bu sektör her yönden diğer sektörleri besler, yön verir, zenginlik ve gelir yaratır, istihdam sağlar, yüksek katma değer üretimi ve teknolojik gelişmelerin de ana kaynağıdır. 1980 yılından...
HANGİ VERİMLİLİK? HANGİ BÜYÜME?
Ah Attila İlhan üstadım, ahh!.. Daha yaşasaydın da, Hangi Küreselleşme, Hangi Atatürk, Hangi Batı, Hangi Edebiyat…. gibi 'hangi” başlıklı kitaplarına devam etseydin..Neyse, hangi İktisat kitabını da biz yazarız inşallah. Yazmalıyız...