Dr. Halit SUİÇMEZ
Dr. Halit SUİÇMEZ
Yazarın Makaleleri
2018 Nobel İktisat Ödülü
2018 Nobel Ekonomi Ödülü iki kişiye paylaştırıldı. Ödül sahibi kişilerden biri ünlü iktisatçı Romer oldu. Paul M. Romer (1955, ABD), '…teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro ekonomik analizlerle birleştirdiği…” için 2018...
Çözüm; Etkin Sanayi Ve Teknoloji Politikalarında
Dostlar; Ülkelerin kalkınması, hem tarihsel hem de toplumsal olarak anlaşılması zor konulardan biri. Bu alanda yazılmış etkin çalışmalardan biri şu kitap; Ha-Joon Chang, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, İletişim Yayınları, 1. Baskı,...
TEKNOLOJİK GELİŞME VE VERİMLİLİK POLİTİKASI
Dünya Bankasının son raporunun adı; Dünya Bankası 2019 Kalkınma Raporu. Raporun ana teması, 'İş'in Geleceği”. Teknolojik yenilikler artarak ilerliyor, iş yaşamı durmaksızın yenileniyor, makineler sürekli insan emeğinin yerini...
TÜRKİYE’DE KAYNAKLAR ÜRETKEN ALANLARA YÖNLENDİRİLMELİDİR
Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde en önemli etkenin, 'kaynakların verimli kullanımı” olduğu bilinmektedir. Parasal, doğal, insani, maddi, manevi, fiziksel tüm kaynakların 'doğru yerde ve doğru biçimde” değerlendirilmesi, sağlıklı...
DÜNYA’NIN EKO POLİTİĞİ (ABD VE ÇİN ARASINDA GÜÇ SAVAŞLARI)
Bir soruyla başlayalım; Dünyada bugün bir ticaret savaşı mı var, yoksa bir egemenlik mücadelesi mi? Başkan Trump, ülkesindeki çelik ve alüminyum üreticilerini koruyacak. Çin Başkanı Xi Jinping, görevine yeniden seçildi. Global egemenlikte...
DÜNYA EKONOMİK FORUMU
2018 toplantısı 24 Ocak'ta Davos'ta yapıldı. Bu forum 1971'den beri toplanmaktadır. Bu yılki ana tema şudur; 'Parçalanmış Bir Dünyada Ortak Bir Gelecek Tasarlamak…” Temayı soru biçiminde de tasarlayabiliriz; Parçalanmış...
BÜYÜMENİN HALKA YANSIMASI İÇİN ÖNERİLER
Ülkemizde 'büyüme”nin vatandaşa yeterince yansımadığı hep söylenir. Bunun, bize göre başlıca üç sebebi vardır. Ücret ve maaş artışları genellikle geçmiş altı aylık enflasyon oranlarına göre şekillenir. Bu oranlar da yüzde...
“Verimli  Kalkınma”
Başlığımızı tırnak işareti içine aldık. Hem önemini vurgulamak hem de ne anlamda kullandığımızı açıklamak için. Diyebilirsiniz ki 'kalkınmanın verimlisi de mi var?” Evet var, sanayileşerek, doğayı koruyup geliştirerek, bölüşümü...
SANAYİMİZ VE “ENDÜSTRİ 4.0”
Dostlar; Yazı ve düşünme gündemimizdeki önemli konulardan biri de sanayimiz ve gelecek 10-15 yıllık evrimidir. Bu denemedeki her düşünce, geliştirilmeye-tartışılmaya açıktır. Mevcut durum; Sanayi her ülkede kalkınma ile özdeşleştirilmiştir....
SANAYİMİZ VE " ENDÜSTRİ 4.0"
Dostlar; Yazı ve düşünme gündemimizdeki önemli konulardan biri de sanayimiz ve gelecek 10-15 yıllık evrimidir. Bu denemedeki her düşünce, geliştirilmeye-tartışılmaya açıktır. Mevcut durum; Sanayi her ülkede kalkınma ile özdeşleştirilmiştir....
ÖNCE BİLİME AĞIRLIK VERMELİYİZ, ARDINDAN TEKNOLOJİ GELECEKTİR
Dostlarım; Ankara'da, hafta sonu, Dikmen-Kızılay minibüsünde, iki genç tartışıyorlardı. Önce içimden kutladım onları. Yüzleri, akıp giden cep telefon görüntülerine düşmemiş oldukları için… Yol kenarındaki mayıs tabiatına...
İLERİ TEKNOLOJİDE NE DURUMDAYIZ?
Klasik iktisadın en önemli temsilcilerinden D. Ricardo (1772-1823) ve K. Marx (1818-1883), teknolojiyi emek başına çıktı düzeylerinde meydana gelen değişmelerle açıklamaktadır. D. Ricardo, teknolojiyi sermayenin bir bileşimi olarak ele almakta...
ÇÖZÜM; YÜKSEK VERİMLİLİK ARTIŞINDADIR
Gerçekleri konuşmak ülke çıkarınadır. Ekonominin gerçekleri ise toplumun durumunu anlamada en sağlam verilerdir. Onlarca veri arasından bize gerçek yapıyı gösteren bilgi kümesi hangisidir? Ekonominin toplam verimlilik göstergeleridir. Çünkü...
EKONOMİDE VERİMLİLİK İÇİN; ÇİFTÇİNİN REFAHI ARTTIRILMALIDIR
Hep ısrarla vurguladığımız şudur; Türkiye ekonomisinde döviz de faiz de önemlidir. Ancak bunlar dışsal göstergelerdir, daha önemlisi; üretimde, sanayide verimlilik artışlarıdır. Üretkenlik kavramı ekonomilerin, gelişmenin, kalkınmanın...
YENİ BİR YILDA… İYİ BİR KALKINMA
Birçok isteğimiz olabilir yeni yılda… En başta, gerçek barış, dünya "huzuru", Sağlık, iyilik, güzellik... Orta Doğu'da ülkelerin, insanların olaysız, kavgasız yaşaması. Ülkemiz için de barış, güvenlik, huzur istemekteyiz. Kalkınmaya...
DÜNYAYA NE KADAR KATMA DEĞER SUNUYORUZ?
Bunu açıklayabilmek ve temelden anlayabilmek için bir parça tarihsel bilgi verelim; Önce, 'ekonomi-politik ya da politik ekonomi” vardı. Üretimin, ticaretin, bölüşümün devlet ile yasal-yönetsel ilişkilerinin incelenmesine deniliyordu...
ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) VE BEKLENTİLER
Değerli Dostlar; Sanayi Gazetesi'ndeki son yazımız; 15 Ağustos 2016 tarihinde, 'İşte, yeni kalkınma modelimiz” başlığıyla yayımlanmıştır. O yazımızda; 'verimlilik odaklı büyüme” modelinden söz etmiş ve gelecek yazılarda...
İŞTE, YENİ KALKINMA MODELİMİZ
Değerli Dostlar; Ülkemiz her bakımdan çok 'yoğun” günler geçirmektedir. Önümüzdeki orta vadede, yeni bir 'büyüme ve kalkınma modeli” önermeliyiz. Bu modelin özü, ülke içi potansiyelleri esas alması ve bilimsel bir yapıda...
“ÜRETİM BİÇİMİNİN MUTLAK YASASI”NI ANLAMADAN TOPLUMU (VE VERİMLİLİĞİ) ANLAYAMAYIZ
Değerli okurlarımız; 9 Mayıs 2016 tarihinde Sanayi Gazetesi'nde çıkan, 'Ekonomi ve Hayat” başlıklı yazımızda, sizlere söz vermiştik ve demiştik ki; '…Artık-değer…” kavramını anlamadan ekonomiyi, üretimi ve üretim...
VERİMLİLİKTE SON DURUM (2005-2015)
Her, 'gelişme-kalkınma iktisatçısına” sorulması gereken ilk soru şudur; Memleketin sanayisinde, emek verimliliği ne durumdadır? Yani, imalat sanayisinde çalışan her bir kişi, ne kadar üretim yapmaktadır? Bu göstergeye işgücü ya da...
EKONOMİDE YENİ HİKÂYE; ÜRETKEN TÜRKİYE
Türkiye'nin ihtiyacı, 'yeni bir hikâye” değil, 'yepyeni bin hikâye”dir. Örneğin; ekonomide; her ilçede bir hikâye olmak üzere, toplam 957 ilçe ve 81 il olduğuna göre, binlerce köye uzandığımızı da düşünürsek, yepyeni...
EKONOMİ VE HAYAT
Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Uçmak için birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bizler de bilimsel çalışmalarımızda ve sanatsal etkinliklerimizde her iki alanı da gözetmek zorundayız. İktisatta ve edebiyatta çalışmalarımızın...
YENİ EKONOMİ
Bugün dünyada 'yeni bir ekonomi” pratiği ile karşı karşıyayız. Almanya'dan başlayan ve adına, 'Sanayi 4.0” denilen bu uygulama çok konuşulacak ve tartışılacak. Bu durum, bize yeni bir ekonomi yaklaşımı sunmaktadır. Öyleyse...
VERİMLİ BİR KALKINMA İÇİN
Bizim, başlıca amacımız, 'verimli bir kalkınmanın” yollarını aramak ve bulgularımızı tartışmaktır. Sözü çok uzatmadan, tarihsel deneyimlerden çıkan şudur ki; sağlıklı bir kalkınmaya bilim, sanayi ve teknoloji ile ulaşılmıştır....