Dr. Soner ALTAŞ
Dr. Soner ALTAŞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi