Prof. Dr. A. Hamit SERBEST
Prof. Dr. A. Hamit SERBEST
Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi / ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı
Yazarın Makaleleri
Üniversite – Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu: ÜSİMP 12 yaşında
ÜSİMP Haziran 2007'de, bir 'damdan düşenler kulübü” olarak kuruldu. TÜBİTAK'ın ÜSAMP – Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı, 1997 yılında çok iddialı bir model olarak başlamıştı. Ancak, TÜBİTAK yönetimlerinin...
Arayüzlerde uzman havuzu oluşturulması
Arayüz yapılarının yetkinliği uzman havuzuna alabildikleri kişilerin yetkinlikleri ve kişilikleri ile doğrudan ilintilidir. Uzman havuzuna alınacak kişiler tabii ki öncelikle öğretim elemanları olacaktır. Ancak, akademisyenlerin işletmelere...
Özdeğerlendirme ne yarar sağlar?
Özdeğerlendirme kişinin veya işletmenin kendini belirli kıstaslara göre düzenli aralıklarda kontrol etmesidir. Tabii kontrol yapabilmek ve durumunu izleyebilmek için bu kıstasların ne olması gerektiğini bilmesi gerekir. Sorunlar yaşayarak bu...
Eylem planı uygulanma süreci ve mentorluk – yol arkadaşlığı
İhtiyaç analizinin yapılarak iyileştirilebilecek alanların belirlenmiş ve önceliklendirilmiş olması eylem planının temelini oluşturur. İyileştirilecek alanlara ilişkin ihtiyaçlar 'insan kaynağı, alt yapı, hizmet, …” gibi kalemlere...
Mentorluk nedir?
Mentorluk kavramı, TÜBİTAK'ın 1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2013'te yaptığı 'Mentorluk Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması Çağrısı” ve 2015'teki...
Stratejik plan mı!.. Niye?
İnsanlar yaşamlarının belirli evrelerinde kendilerine hedefler koyarlar. Örneğin; diyebilir ki, bu kadar sene kirada oturdum artık bir ev sahibi olayım da kiradan kurtulayım. Veya artık bir arabam olsun veya ailece bir tatil yapamadık bugüne kadar...
Ar-Ge’siz inovasyon olur mu?
Ar-Ge ve inovasyon ilişkisi sıkça tartışılan bir kavramdır. Ar-Ge masraf gerektiren bir çalışma olarak, halbuki inovasyon ise gelir sağlayan bir çalışma olarak bilinir. Bu nedenle, işletmeler Ar-Ge çalışmalarından uzak durmaya çalışırlar....
Arayüzler ve tüzel kimlik sorunu
Arayüz yapıların etkinlik derecesi paydaşlarını kapsayıcılığı ile doğru orantılıdır ve paydaşları da genellikle farklı tüzel kimliklere sahip kuruluşlardır. Bu konudaki en büyük sorun da bu farklı kişilikleri bir çatı altında toplayabilmekten...
Dünyada bilim politikasına bir örnek: Almanya
Gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin nedenleri araştırıldığında hepsinin ortak özelliği olarak bilgi, dilimizdeki söylemiyle bir şeyi bilmek, yetkinliği ön plana çıkıyor. Bu ülkeler, asırlar boyunca bir yandan başkalarının bildiklerini...
TGB Kanunu’nun özüne bakalım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Eylül 2018 verilerinde teknokentlerde kurulu şirket sayısının 5 bin 68 ve akademisyenlerin kurduğu ve/veya ortak olduğu firma sayısının ise bin 66 olduğu belirtilmiş. Bu sayılara göre teknokent şirketlerinin...
Yıldız TTO, Teknoloji Transfer Ofislerini Buluşturdu
15 Ekim Pazartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikte ülkemizdeki TTO'lar bir araya geldiler. Aynı...
Saygın Bir Meslek: Öğretim Üyeliği
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de öğretim üyeliği saygın bir meslek olarak kabul edilir. Hiç tanımadığımız bir kişi bile konuşurken, öğretim üyesi olduğumuzu öğrendiğinde tavrını değiştirmekte, daha saygılı...
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNE SANAYİ ORTAK OLMALIDIR
Ülkemiz teknoloji transfer ofislerinin (TTO), gelişmiş ülkelerdeki örneklerine göre önemli bir farkı vardır. Bizim TTO'lar bir arayüz olarak tanımlanmıştır, ama tek yönlü kurgulanmışlardır. Öncelikli görevlerinden birisi, üniversitedeki...
DÜNYADA GELİŞMİŞLİĞİN SIRRI
Dünya ekonomisinin liderleri konumundaki ülkeler, gelişme süreçlerinde fakir ülkelerin önce ucuz iş gücünü, daha sonra yer altı kaynaklarını kendileri için kullandılar. Ancak, dünya değişiyor ve artık en önemli zenginlik nitelikli insan...
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETİNİN AR-GE FAALİYETİNDE BULUNMASI
Teknopark yönetici şirketlerinin araştırmacı istihdam ederek Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunması durumunda Ar-Ge muafiyetlerden yararlanmasının mümkün olmadığı Sayın Güneri Gözüaçık tarafından çok net biçimde açıklanmıştır...
TÜBİTAK TTO PROGRAMI’NIN ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ
Dünya ekonomisinin liderleri konumunda olan ülkelerin gelişmişlik süreçlerine bakıldığında, fakir ülkelerin önce ucuz iş gücünü, daha sonra nitelikli insan kaynaklarını ve şimdi de parlak 'fikir-bilgi” göçünü uygulama modeline...
“YÜKSEK KATMA DEĞER” DÜNYASINA GİRİŞ KAPISI: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB’LER)
1970'li yıllardan bu yana dillendirilen, uzun zaman 'fantezi” olarak algılanan üniversite-sanayi iş birliğinin belirli yetkinlikteki hemen her sanayi kuruluşunun gündemine girmiş olması sevindiricidir. Bu gelişmede devletin destek mekanizmaları...