Av. Önder CANPOLAT
Av. Önder CANPOLAT
Anadolu OSB Hukuk Danışmanı
Yazarın Makaleleri
OSB alacaklarında gecikme faizi uygulaması
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin (OSBUY) 'Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri”ni düzenleyen 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde; 'Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, katılımcı...
Yeni OSB uygulama yönetmeliğinin getirdikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini (OSBUY) yaptığı değişikliklerle yeniden yürürlüğe koydu. Yeni Yönetmelik 02 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Yönetmelikle, düzenleme tekniği...
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI -3
Önceki yazılarda, OSB'lerde yer alan OSB'ye ve katılımcılara ait bina/tesisler ile OSB tüzel kişiliğine ait OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan arsa ve arazilerde emlak vergisi muafiyeti üzerinde durulmuştu. Bu yazıda, katılımcılara...
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI -2
Bir önceki yazıda, OSB onaylı sınırları içerisinde bina vergisi muafiyetinin kapsamı, başlangıcı ve bildirim gerekliği üzerinde durulmuştu. Bu defa OSB'lerde yer alan OSB'ye ait arsa ve arazilerde emlak vergisi (EV) muafiyeti, kapsamı...
OSB’LERDE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI-1
Yerel kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla belediyelerce toplanan vergilerden olan emlak vergisi 2018 yılı ilk taksiti, mayıs ayı sonuna kadar mükelleflerce ödenecektir. Emlak vergisi mükellefi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na (EVK)...
OSB’lerde kiralama
Organize sanayi bölgelerinde tesislerin kiraya verilmesinde önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklik uygulamada önemli sorunlara yol açacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla OSB'lerde kiralamanın kapsamı, şartları ve alınabilecek tedbirler...