Dr. Orhan ÇÖMLEK
Dr. Orhan ÇÖMLEK
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü