Güneri GÖZÜAÇIK
Güneri GÖZÜAÇIK
Yeminli Mali Müşavir
Yazarın Makaleleri
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETİNİN AR-GE FAALİYETİNDE BULUNMASI HALİNDE TEŞVİK UYGULAMASI
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji geliştirme bölgeleri; Ar-Ge ekosisteminin çeşitli aktörlerini bir araya getirmek, sağlanan teşvik ve destek unsurları ile teknolojik bilgi üretiminin gelişimine, üretilen bilginin yüksek katma değerli...
TEKNOPARKLARDA YAZILIM VE OYUN YAZILIMI GELIŞTIREN GIRIŞIMCILER ARTIK DAHA AVANTAJLI
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre, teknokentlerde ya da ihtisas teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilerin sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet,...
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETİNİN AR-GE FAALİYETİNDE BULUNMASI HALİNDE TEŞVİK UYGULAMASI
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji geliştirme bölgeleri; Ar-Ge ekosisteminin çeşitli aktörlerini bir araya getirmek, sağlanan teşvik ve destek unsurları ile teknolojik bilgi üretiminin gelişimine, üretilen bilginin yüksek katma değerli...
KURUM İÇİ AR-GE KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
Ar-Ge veya tasarım merkezleri ya da çeşitli kamu veya uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleri yürüten, teknopark içinde ya da dışında veya kendi bünyesinde Ar-Ge birimi kurmak suretiyle bu faaliyetleri yürüten şirketler açısından...
DÖNEM SONU AR-GE MALİYESİ HATIRLATMALARI
Ar-Ge ve tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye'de faaliyette bulunan kişi ve kurumların yararlanabileceği TÜBİTAK, KOSGEB, San-Tez, AB fonları, Ekonomi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi edinimi ve diğer idarelerce verilmekte...
ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE PROJELERİNDE YER ALMASI
Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülmekte olan Ar-Ge veya tasarım projelerinde sahip oldukları teknik bilgi ve deneyim nedenleriyle üniversite öğretim elemanları istihdam edilebilmekte ya da bu kişilerden...
TEKNOPARKLARDA YENİ DÖNEM
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre bölgede faaliyet gösteren işletmelerin bölge içinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden...

banner78