Güneri GÖZÜAÇIK
Güneri GÖZÜAÇIK
Yeminli Mali Müşavir
Yazarın Makaleleri
Teknopark girişimcileri yeni düzenlemelere hazır mı?
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji geliştirme bölgeleri özellikle araştırma ve geliştirme, yazılım, tasarım ve inovasyon alanlarında faaliyette bulunan ya da bulunmayı düşünen girişimcileri bir araya getirmekte ve onlara bölge dışında...
Teknopark yönetici şirketinin Ar-Ge faaliyetinde bulunması halinde teşvik uygulaması
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji geliştirme bölgeleri; Ar-Ge ekosisteminin çeşitli aktörlerini bir araya getirmek, sağlanan teşvik ve destek unsurları ile teknolojik bilgi üretiminin gelişimine, üretilen bilginin yüksek katma değerli...
TEKNOPARKLARDA YAZILIM VE OYUN YAZILIMI GELIŞTIREN GIRIŞIMCILER ARTIK DAHA AVANTAJLI
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre, teknokentlerde ya da ihtisas teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilerin sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet,...
KURUM İÇİ AR-GE KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
Ar-Ge veya tasarım merkezleri ya da çeşitli kamu veya uluslararası kurumlarca desteklenen Ar-Ge projeleri yürüten, teknopark içinde ya da dışında veya kendi bünyesinde Ar-Ge birimi kurmak suretiyle bu faaliyetleri yürüten şirketler açısından...
DÖNEM SONU AR-GE MALİYESİ HATIRLATMALARI
Ar-Ge ve tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye'de faaliyette bulunan kişi ve kurumların yararlanabileceği TÜBİTAK, KOSGEB, San-Tez, AB fonları, Ekonomi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi edinimi ve diğer idarelerce verilmekte...
ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE PROJELERİNDE YER ALMASI
Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yürütülmekte olan Ar-Ge veya tasarım projelerinde sahip oldukları teknik bilgi ve deneyim nedenleriyle üniversite öğretim elemanları istihdam edilebilmekte ya da bu kişilerden...