banner89
Tevfik BULUT
Tevfik BULUT
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Sanayi 4.0 mı yoksa Toplum 5.0 mı?
Türkiye'de belki de son yıllarda sanayi gündeminde sık sık ele alınan kavramların başında Almanya'nın dijital dönüşüm planı olan Sanayi 4.0, yani 4. Sanayi Devrimi gelmektedir. Ancak teknolojik ve toplumsal dönüşümün getireceği...
YAPAY ZEKÂ VE 4. SANAYİ DEVRİMİ - 3
Yapay zekâ sistemi hangi bileşenlerden oluşur? Bu sistem bir ajan ve onun çevresinden oluşur. Ajanlar onların çevresi dahilinde hareket ederler. Bir ajan sensörleriyle çevresini algılayabilen ve effektörleriyle bu çevrede hareket eden her şeydir....
YAPAY ZEKÂ VE 4. SANAYİ DEVRİMİ - 2
Yapay zekâ ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de hangi çalışmalar yapılmaktadır? Avrupa Birliği Parlamentosunun 2016 yılı raporuna göre, AB'nin belkemiğini oluşturan 23 milyon KOBİ bulunmaktadır. KOBİ'lerin yüzde...
YAPAY ZEKÂ VE 4. SANAYİ DEVRİMİ - 1
Son 6-7 yıldır dünya gündemini son 2-3 yıldır ise ülke gündeminde adını sık sık duyduğumuz ilk kez 2011 yılında ortaya atılan Sanayi 4.0, diğer bir ifadeyle 4. Sanayi Devrimi bütün yönleriyle ve bileşenleriyle ele alınması gereken bir...
İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR?
İmalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı nedir? Kamuoyunda adı sık sık geçen İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, diğer bir ifadeyle Kapasite Kullanım Oranı (KKO), imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların fiili, diğer bir deyişle gerçekleşen...
OSB’LERDE SİSTEMATİK VERİ TUTMANIN ÖNEMİ
Günümüzde gerek özel sektör gerekse kamu sektörü başta hesap verilebilirlik ve şeffaflık olmak üzere veri ve bunun işlenmesi sonucu ortaya çıkan bilgiye ihtiyaç duyarlar. Diğer taraftan veri, bir kurumun ya da şirketin kurumsal hafızası...
OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNİN ÖNEMİ
Sürdürülebilir bir iş ve misyon etkili planlama ve finansal yönetimi gerekli kılar. Yöneticiler uygulamaya koydukları stratejilerin finansal açıdan güçlü ve zayıf yanlarını görmek için finansal analiz yaparlar. Fonlayıcılar ise finansal...
TÜRKİYE’DEKİ OSB’LERİN PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ-2
Çalışmanın II. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda yöntemin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır. 3.1.Veri hazırlama Çalışmada organize sanayi bölgelerinden elde...
TÜRKİYE’DEKİ OSB’LERİN PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ-1
Giriş Kalkınma planları ile birlikte hayata geçirilen organize sanayi bölgeleri (OSB'ler); kentleşme politikalarının yönlendirilmesinde, sanayinin organize edilmesinde, ulusal ölçekte yeni yatırımların ve istihdamın artırılmasında ve...
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-IV
Çalışmanın IV. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, çalışmanın bu kısmında diğer oranlardan da bahsedildikten sonra uygulama zemini oluşturabilmesi için yapılması gerekenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır....
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-III
Çalışmanın III. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, çalışmanın bu kısmında diğer oranlardan da bahsedildikten sonra uygulama zemini oluşturabilmesi için yapılması gerekenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır....
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-II
Çalışmanın II. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, çalışmanın bu kısmında diğer oranlardan da bahsedildikten sonra uygulama zemini oluşturabilmesi için yapılması gerekenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır....
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-1
OSB'lerin sayısının artması ve mevcut OSB'lerin genişleme trendinde olması hem merkezi yönetim hem de OSB'ler açısından yönetim ve denetim araçları gereksinimini, finansal kurumların ve Bakanlığımızın kredilendirmede daha...
OSB’LERE SAĞLANAN TEŞVİKLER-IV
Çalışmanın bu kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda OSB'lere sağlanan diğer teşvikler ele alınacaktır. A9.5. Faiz desteği A9.5.1.İlgili mevzuat 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki...
OSB’LERE SAĞLANAN TEŞVİKLER-III
Çalışmanın bu kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda OSB'lere sağlanan diğer teşvikler ele alınacaktır. A9. Bir alt bölge desteğinden yararlanma A9.1. İlgili mevzuat 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı...
OSB’LERE SAĞLANAN TEŞVİKLER-II
Çalışmanın bu kısmı, önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda OSB'lere sağlanan diğer teşvikler ele alınacaktır. A1. Kredi desteği A1.1. İlgili mevzuat OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 95'inci maddesine göre,...
OSB’LERE SAĞLANAN TEŞVİKLER-I
Bölgesel kalkınma, refahın ülke genelinde yaygınlaştırılması, yatırımlara uygun, altyapısı hazır alanlar tahsis edilmesi, iç ve özelikle dış pazara dönük, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin sağlanması, sürdürülebilir kentleşmenin...
OSB VE SANAYİ SİTELERİ (SS)’NE KULLANDIRILAN KREDİLERİN İTFALANDIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ: II T+1 MODELİ VE T+0,5 MODELİ
Çalışmanın II. kısmı, önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda OSB ve SS'lere kullandırılan kredilerin itfalandırılmasına yönelik geliştirilen modellere göre hem OSB'lerde hem de SS'lerde uygulama sonuçları...
OSB VE SANAYİ SİTELERİ (SS)’NE KULLANDIRILAN KREDİLERİN İTFALANDIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ-I
1.Giriş Günümüzde finansmana erişim koşullarındaki gelişmeler beraberinde finansman türlerini de çeşitlendirmiştir. Gerek kamu sektörü gerekse özel sektör bu alanda varlığını göstererek girişimcilere, özel hukuk tüzel kişiliğine...
OSB’LERDE ARSA RANTI VE SPEKÜLASYONUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ-II: TMAX VE BLN MODELİ
Çalışmanın II. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda OSB'lerde arsa iadelerinde parsel fiyatlarına üst limit getirilmesine yönelik model önerisi sunulduktan sonra geliştirilen modellere göre hem arsa satışlarında...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ARSA RANTI VE SPEKÜLASYONUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ - I: TMAX VE BLN MODELİ
Giriş Kalkınma planlarının yapılması ile birlikte hayata geçirilen organize sanayi bölgeleri (OSB'ler); kentleşme politikalarının yönlendirilmesinde, sanayinin organize edilmesinde, ulusal ölçekte yeni yatırımların ve istihdamın artırılmasında...