Tevfik BULUT
Tevfik BULUT
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Döviz kurlarının OSB firmalarının yatırım kararlarına etkisi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili olarak ilk mevzuat düzenlemesi 2000 yılında uygulamaya giren 4562 sayılı OSB Kanunudur. Bu kanuna göre Organize sanayi bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon...
2019 Yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu
Bilindiği üzere 11 Aralık 2019 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından 291 sayfadan oluşan 2019 yılı Yapay Zekâ Endeksi Raporu yayınlanmıştır. Bu rapor, küresel ölçekte yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi veren en kapsamlı çalışmalardan...
OSB firmalarının karakteristikleri-II: Teknoloji düzeyi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğal gaz, yol, telekomünikasyon ve diğer altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin yanında hizmet üretiminin de...
OSB Firmalarının Karakteristikleri-I
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), verimliliğe dayalı olarak elektrik, su, doğalgaz, yol, telekomünikasyon ve diğer altyapı hizmetleriyle donatılmış organize bir yapı içerisinde ağırlıklı olarak mal üretiminin yanında hizmet üretiminin de...
İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 Raporu
Bilindiği üzere Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 Raporu'na göre ülkemiz önemli bir başarı göstererek 33'üncü sıraya yükselmiştir. 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak hazırlanan...
Dolar kurundaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik yöntem önerileri: Wt ve Ct Yöntemleri
Giriş Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde döviz kuru dalgalanmaları iç veya dış kaynaklı olarak daha sık yaşanmaktadır. Bunun altında esasen birçok neden olmakla birlikte öne çıkabilecek birkaç sebep sayılabilir: Bunlardan ilki reel üretiminin...
Döviz kurlarındaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik yöntem önerileri-II: WT ve CT Yöntemleri
Makalenin bir önceki kısmında, metodoloji kısmında döviz alış kurlarındaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik geliştirilen yöntemlere yer verilmişti. Bu kısımda döviz alış kurlarındaki dalga boylarının yıllık ve aylık zaman...
Döviz kurlarındaki dalga boylarının hesaplanmasına yönelik yöntem önerileri-I: Wt ve Ct yöntemleri
Giriş Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde döviz kuru dalgalanmaları iç veya dış kaynaklı olarak daha sık yaşanmaktadır. Bunun altında esasen birçok neden olmakla birlikte öne çıkabilecek birkaç sebep sayılabilir; Bunlardan ilki reel üretiminin...
Kuantum yapay zekâ
Yapay zekâ alanındaki gelişmeler baş döndürücü hızda artış gösteriyor. En son kuantum fiziğinin bu alana entegre olmaya başlaması da çabası. Dünyada öncü teknolojilerde başat rol oynayan NASA yani bilinen Türkçe adıyla Amerikan Ulusal...
OSB VE SANAYİ SİTELERİNDE KREDİLENDİRME MODEL ÖNERİLERİ (II)
Kredilendirme modelleri: t+1 ve t+0,5 Modeli Amaçları OSB ve sanayi sitelerinde (SS) yapılacak yatırımlarda firmaların gelişim periyoduna bağlı olarak itfa dönemi içinde ilk 4-5 yıllık bir zaman dilinde finansman yükü mevcut modele göre kademeli...
OSB VE SANAYİ SİTELERİNDE KREDİLENDİRME MODEL ÖNERİLERİ (I)
Kredi Kredi, genellikle faiz ve komisyon bedeli karşılığı gerçek veya tüzel kişilere süresi önceden tayin edilmek ve geri verilmek üzere belirli miktardaki satın alma gücünün tahsis edilmesidir. Zarakolu (1971)'ya göre, krediye ilişkin...
BİZ YAPABİLİRİZ!
Teknolojik değişim her geçen gün ve öncekinden çok daha hızlı devinim göstermektedir. Bu değişim içerisinde altın değerinde 3 bileşeni barındırmaktadır. Bu bileşenler sırasıyla yeni bir ürün geliştirme anlamına gelen icat (invention),...
Sanayi 4.0 mı yoksa Toplum 5.0 mı?
Türkiye'de belki de son yıllarda sanayi gündeminde sık sık ele alınan kavramların başında Almanya'nın dijital dönüşüm planı olan Sanayi 4.0, yani 4. Sanayi Devrimi gelmektedir. Ancak teknolojik ve toplumsal dönüşümün getireceği...
YAPAY ZEKÂ VE 4. SANAYİ DEVRİMİ - 3
Yapay zekâ sistemi hangi bileşenlerden oluşur? Bu sistem bir ajan ve onun çevresinden oluşur. Ajanlar onların çevresi dahilinde hareket ederler. Bir ajan sensörleriyle çevresini algılayabilen ve effektörleriyle bu çevrede hareket eden her şeydir....
YAPAY ZEKÂ VE 4. SANAYİ DEVRİMİ - 2
Yapay zekâ ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de hangi çalışmalar yapılmaktadır? Avrupa Birliği Parlamentosunun 2016 yılı raporuna göre, AB'nin belkemiğini oluşturan 23 milyon KOBİ bulunmaktadır. KOBİ'lerin yüzde...
YAPAY ZEKÂ VE 4. SANAYİ DEVRİMİ - 1
Son 6-7 yıldır dünya gündemini son 2-3 yıldır ise ülke gündeminde adını sık sık duyduğumuz ilk kez 2011 yılında ortaya atılan Sanayi 4.0, diğer bir ifadeyle 4. Sanayi Devrimi bütün yönleriyle ve bileşenleriyle ele alınması gereken bir...
İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR?
İmalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı nedir? Kamuoyunda adı sık sık geçen İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, diğer bir ifadeyle Kapasite Kullanım Oranı (KKO), imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların fiili, diğer bir deyişle gerçekleşen...
OSB’LERDE SİSTEMATİK VERİ TUTMANIN ÖNEMİ
Günümüzde gerek özel sektör gerekse kamu sektörü başta hesap verilebilirlik ve şeffaflık olmak üzere veri ve bunun işlenmesi sonucu ortaya çıkan bilgiye ihtiyaç duyarlar. Diğer taraftan veri, bir kurumun ya da şirketin kurumsal hafızası...
OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNİN ÖNEMİ
Sürdürülebilir bir iş ve misyon etkili planlama ve finansal yönetimi gerekli kılar. Yöneticiler uygulamaya koydukları stratejilerin finansal açıdan güçlü ve zayıf yanlarını görmek için finansal analiz yaparlar. Fonlayıcılar ise finansal...
TÜRKİYE’DEKİ OSB’LERİN PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ-2
Çalışmanın II. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, bu kısımda yöntemin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır. 3.1.Veri hazırlama Çalışmada organize sanayi bölgelerinden elde...
TÜRKİYE’DEKİ OSB’LERİN PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ-1
Giriş Kalkınma planları ile birlikte hayata geçirilen organize sanayi bölgeleri (OSB'ler); kentleşme politikalarının yönlendirilmesinde, sanayinin organize edilmesinde, ulusal ölçekte yeni yatırımların ve istihdamın artırılmasında ve...
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-IV
Çalışmanın IV. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, çalışmanın bu kısmında diğer oranlardan da bahsedildikten sonra uygulama zemini oluşturabilmesi için yapılması gerekenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır....
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-III
Çalışmanın III. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, çalışmanın bu kısmında diğer oranlardan da bahsedildikten sonra uygulama zemini oluşturabilmesi için yapılması gerekenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır....
ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ İLE OSB’LERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ-II
Çalışmanın II. kısmı önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup, çalışmanın bu kısmında diğer oranlardan da bahsedildikten sonra uygulama zemini oluşturabilmesi için yapılması gerekenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır....