Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM VADİSİ (TBV)
1. TBV nedir? TBV, sadece fiziki binaları olan ve teknoloji altyapısı güçlü, teknoloji geliştirme bölgesinden ibaret değildir. MBV aynı zamanda yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyümenin benimsendiği yeni bir düşünce ve felsefenin...
ÜRETİM REFORM PAKETİ
Üretim Reform Paketi incelendiğinde, hedefin yerli (milli), yeşil (çevre dostu) ve yenilikçi (inovatif) yaklaşımın esas itibariyle inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji odaklı gelişimin ve büyümenin tüm üretim sektörlerinde yaygınlaştırılmasını...
ŞİRKETLERDE AÇIK VE KULLANICI (TÜKETİCİ) İNOVASYONUNA GEÇİŞ
Açık inovasyon, bir şirkette inovatif fikirlerin özgürce dolaşıma girdiği bir değişim sürecini ifade eder. Firmaları dış dünya ile iletişim kurmaya zorlayan bu kavram, özellikle rekabetçi piyasalarda çok fazla ön plana çıkıyor. Açık...
ENDÜSTRİ 4.0: YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ Mİ? YOKSA ALMANYA YAPIMI YENİ BİR SENARYO MU?
Konumuz sosyal bilim olsaydı hiç kuşkusuz ki insani ve toplumsal bilimlere damgasını vurmuş birçok Alman kökenli politik kuramcı, sosyolog ve filozoftan bahsedebilirdik. Tartışmasız Almanya dünyadaki en önemli endüstri ve üretim merkezlerinden...
YENİ DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN VE AR-GE MERKEZLERİNİN YÜKSELİŞİ
İnovasyon ekonomisine geçişini tamamlamış gelişmiş ülkelerin başarı hikayelerinin arka planında mutlaka Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, teknopark içinde yapılanmış tematik inovasyon merkezleri, kuluçka merkezleri, Ar-Ge merkezleri, laboratuarlar,...
İNOVASYON İÇİN REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMLARININ ÖNEMİ
Deneyim Mühendisliği ve Prototip Geliştirme ve Test Laboratuvarları Bugün itibariyle, dünyadaki birinci sınıf ülkelerin büyüme, kalkınma ve toplumsal gelişim stratejisinin kodları veya gündemi inovasyon ekonomisidir. İnovasyon ekonomisinin...