Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yazarın Makaleleri
BÜYÜME VE KALKINMA İÇİN ÜCRET DÜZEYLERİ YÜKSELMELİ
Bugün itibariyle Türkiye için en büyük risk, mevcut milli gelir düzeyini yukarılara çıkartacak politik ve ekonomik önlemleri bir türlü hayata geçiremememizdir. Arz cephesinin üretim reformları ile teşvik edilmesi, piyasayı canlandırmaya...
VERİ MADENCİLİĞİ (DATA MİNİNG)
Dijital teknolojilerin inanılması güç ve baş döndürücü yükselişinin ve aynı zamanda ekonomiyi ve toplumsal dokuyu derinden etkilemesinin ortaya çıkardığı global dünyanın en önemli gündem maddelerinden biriside ‘VERİ MADENCİLİĞİ'...
DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ VE TÜRKİYE BİLİŞİM VADİSİ’NİN YÜKSELİŞİ
Üretim modellerinin dijital teknoloji tabanlı gelişiminin en somut sonuçlarından birisi de hiç kuşkusuz ki yeni dijital tabanlı sektörel ve ekonomik dönüşüm ve aynı zamanda dijital inovatif ürünlerin, nitelikli insan gücü istihdam eden işgücü...
YENİ BİLİM IŞIĞINDA AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TABANLI ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİ ANLAMAK
Son yıllarda tüm dünyada hükümetlerin, iş dünyasının, üniversitelerin, girişimcilerin ve çalışanların en çok odaklandığı konu inovasyon ve teknoloji konularında mesafe almak, nasıl yapıldığını öğrenmek ve bunun için uygun altyapı...
DİJİTAL TEKNOLOJİ TABANLI YENİ ÜRETİM MODELİ=AKILLI ÜRETİM, AKILLI FABRİKA, AKILLI MAKİNE, AKILLI İNSAN
Hiç kuşkusuz ki dünya buharlı makinenin icadı ile endüstri devrimini tetikleyecek üretim alt yapısına kavuştu. Söz konusu endüstriyel gelişim elektriğin makinelerde kullanımı ile bu bütünleşme seri üretime (mass production) geçilmesi...
ÜRETİMİN DİJİTALLEŞMESİ VE MİLLİ İNOVASYON STRATEJİSİNİN İNŞASI
Küresel ekonomiye damgasını vuran ülkeler ve üretim merkezleri açısından bir analiz yaptığımız zaman ileri endüstriyel gelişim ve global ticarette aldıkları mesafenin yaptıkları teknolojik dijital devrim ve Ar-Ge tabanlı geliştirdikleri...
TEKNOLOJİ TABANLI ÜRETİMİN VE İHRACATIN ARTIRILMASINDA TEKNOPARKLARIN ROLÜ
Teknoparklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli gündem unsurlarından biridir. Özellikle devletimizin 2023 vizyonuna ulaşma sürecinde bilimi, Ar-Ge faaliyetlerini ve teknolojiyi yönetme sürecinde endüstriye ve üniversitelere...
TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM VADİSİ (TBV)
1. TBV nedir? TBV, sadece fiziki binaları olan ve teknoloji altyapısı güçlü, teknoloji geliştirme bölgesinden ibaret değildir. MBV aynı zamanda yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyümenin benimsendiği yeni bir düşünce ve felsefenin...
ÜRETİM REFORM PAKETİ
Üretim Reform Paketi incelendiğinde, hedefin yerli (milli), yeşil (çevre dostu) ve yenilikçi (inovatif) yaklaşımın esas itibariyle inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji odaklı gelişimin ve büyümenin tüm üretim sektörlerinde yaygınlaştırılmasını...
ŞİRKETLERDE AÇIK VE KULLANICI (TÜKETİCİ) İNOVASYONUNA GEÇİŞ
Açık inovasyon, bir şirkette inovatif fikirlerin özgürce dolaşıma girdiği bir değişim sürecini ifade eder. Firmaları dış dünya ile iletişim kurmaya zorlayan bu kavram, özellikle rekabetçi piyasalarda çok fazla ön plana çıkıyor. Açık...
ENDÜSTRİ 4.0: YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ Mİ? YOKSA ALMANYA YAPIMI YENİ BİR SENARYO MU?
Konumuz sosyal bilim olsaydı hiç kuşkusuz ki insani ve toplumsal bilimlere damgasını vurmuş birçok Alman kökenli politik kuramcı, sosyolog ve filozoftan bahsedebilirdik. Tartışmasız Almanya dünyadaki en önemli endüstri ve üretim merkezlerinden...
YENİ DİJİTAL EKONOMİYE GEÇİŞ SÜRECİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN VE AR-GE MERKEZLERİNİN YÜKSELİŞİ
İnovasyon ekonomisine geçişini tamamlamış gelişmiş ülkelerin başarı hikayelerinin arka planında mutlaka Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, teknopark içinde yapılanmış tematik inovasyon merkezleri, kuluçka merkezleri, Ar-Ge merkezleri, laboratuarlar,...
İNOVASYON İÇİN REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMLARININ ÖNEMİ
Deneyim Mühendisliği ve Prototip Geliştirme ve Test Laboratuvarları Bugün itibariyle, dünyadaki birinci sınıf ülkelerin büyüme, kalkınma ve toplumsal gelişim stratejisinin kodları veya gündemi inovasyon ekonomisidir. İnovasyon ekonomisinin...